Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:8482

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-08-2018
Datum publicatie
15-10-2018
Zaaknummer
10/682254-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en met oplegging van bijzondere voorwaarden ter zake het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/682254-17

Datum uitspraak: 21 augustus 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. M. Bos, advocaat te Oud-Beijerland.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 7 augustus 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M.L.M. Kuiper heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 3 (drie) maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 (drie) jaar en als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal melden bij de Reclassering Nederland, dat de verdachte de reeds gestarte ambulante behandeling bij het Dok zal voortzetten en dat de gegevensdragers van de verdachte zullen worden gecontroleerd.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het ten laste gelegde, voor zover dit betrekking heeft op het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen, is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2.

Partiële vrijspraak

4.2.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte een filmpje van [naam slachtoffer] heeft gemaakt, terwijl zij onder de douche stond, en dat hij daarbij heeft ingezoomd op haar borsten en vagina. Hiermee heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen van een kinderpornografische afbeelding.

4.2.2.

Beoordeling

De steller van de tenlastelegging heeft vier filmpjes en één foto, in totaal dus vijf bestanden, ten laste gelegd. Afgaande op de in de tenlastelegging opgenomen beschrijvingen van de bestanden is in geen van deze vijf bestanden het filmpje opgenomen dat door de verdachte zou zijn gemaakt van [naam slachtoffer] .

De rechtbank, oordelend op de grondslag van de tenlastelegging, acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen.

4.2.3.

Conclusie

De rechtbank zal de verdachte vrijspreken van het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen.

4.3.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2015 tot en met 03 mei 2017 te Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk, meermalen,

telkens een of meer afbeeldingen - en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen - te weten een foto en video's en/of filmpjes aangetroffen op een personal computer (merk MP) en/of een mobiele telefoon (merk/type Samsung GT-19060C),

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met een mond/tong oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestandsnaam 1]

en

het met een penis en/of vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met een vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestandsnaam 2]

en

het door een dier oraal penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

[bestandsnaam 3]

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam 4]

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feit waarop de straffen zijn gebaseerd

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit. De verdachte heeft gedurende een lange periode kinderpornografische afbeeldingen verworven en in bezit gehad. Door zijn handelen heeft de verdachte de norm dat seksueel misbruik van jeugdigen moet worden tegengegaan in ernstige mate geschonden. Door het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen blijft de vraag naar kinderporno bestaan. Door het verzamelen van de kinderpornografische afbeeldingen is het de verdachte, indirect, mede toe te rekenen dat uiterst laakbare mensonterende handelingen, die plaatsvinden met kinderen van zeer jonge leeftijd, blijven plaatsvinden en worden bevorderd. Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen vaak grote psychische schade oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 16 juli 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.3.2.

Rapportage

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 22 mei 2018. Dit rapport houdt het volgende in.

De verdachte heeft op zijn twaalfde jaar seksuele handelingen verricht met zijn zusje. Hierdoor is hij gedurende drie maanden in een gesloten setting geplaatst. Daarna is de verdachte naar een internaat gegaan, waar hij zelf is misbruikt.

De reclassering, en de behandelaar bij Het Dok bevestigde dit, is van mening dat het verleden van de verdachte waaronder het misbruik van zijn zus en zijn eigen negatieve seksuele ervaringen van invloed zijn op zijn eigen seksuele ontwikkeling.

De verdachte heeft vanaf zijn jeugd depressieve klachten. In 2015 is de verdachte aangemeld bij PsyToBe. Daar trof men een man met geagiteerde dysforme stemming en chronische pijnklachten, namelijk fantoomgevoel en fantoompijnen in zijn (geamputeerde) rechteronderbeen, en rugpijn ten gevolge van complicaties van neuromodulatie. Na de arrestatie van de verdachte is de behandeling overgedragen aan het Dok te Rotterdam. De reclassering acht voortzetting van de behandeling bij het Dok wenselijk.

De reclassering adviseert een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Hierbij wordt als bijzondere voorwaarde een meldplicht geadviseerd.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van het feit kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. De rechtbank zal echter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, gelet op het feit dat het gaat om een gering aantal, in totaal vijf, kinderpornografische afbeeldingen, de verdachte zal worden vrijgesproken van het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen en hij geen gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. In plaats daarvan wordt een taakstraf opgelegd. Nu de reclassering begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk acht en de rechtbank van oordeel is dat een stok achter de deur noodzakelijk is, zodat de verdachte ervan zal worden weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen, zal de rechtbank naast de taakstraf een forse voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen met de hierna te noemen bijzondere voorwaarden.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straffen passend en geboden.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen telefoon en computer te onttrekken aan het verkeer.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich ter terechtzitting ten aanzien van het beslag gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

8.3.

Beoordeling

De in beslag genomen goederen, te weten de telefoon en de computer, zullen worden onttrokken aan het verkeer. Het bewezen feit is met behulp van voornoemde voorwerpen begaan.

9 Vordering benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [naam benadeelde] ter zake van het ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 750,- aan immateriële schade.

9.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij in zijn geheel kan worden toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

9.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij dient te worden afgewezen, nu de verdediging vrijspraak heeft bepleit van het vervaardigen van het filmpje met betrekking tot de benadeelde partij.

Subsidiair heeft de verdediging bepleit dat de immateriële schade niet is onderbouwd met objectieve (medische) stukken waaruit de klachten van de benadeelde partij blijken. Nu kan niet worden vastgesteld dat er een causaal verband bestaat tussen de immateriële schade en het feit. De vordering van de benadeelde partij dient te worden afgewezen, dan wel dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard.

9.3.

Beoordeling

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu de verdachte niet zal worden veroordeeld voor enig waar de vordering van de benadeelde partij betrekking op heeft.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

9.4.

Conclusie

In deze procedure wordt over de gevorderde schadevergoeding geen inhoudelijke beslissing genomen.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

11 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, met uitzondering van het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 (drie) jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

 • -

  de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

 • -

  de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

 1. de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

 2. de veroordeelde zal de inmiddels gestarte behandeling bij Het Dok, of soortgelijke ambulante forensische zorg afmaken, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven

 3. de veroordeelde zal meewerken aan een controle op zijn gegevensdragers, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart onttrokken aan het verkeer: GSM zaktelefoon, merk Samsung, en computer, merk MP;

verklaart de benadeelde partij [naam benadeelde] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M.H. Geerars, voorzitter,

en mrs. A.A.T. Werner en D.Y.A. van Meersbergen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.W.A. Sonneveld-de Raad, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 augustus 2018.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2015 tot en met 03 mei 2017 te Oud-Beijerland en/of Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

telkens een of meer afbeeldingen - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen - te weten een foto en/of een of meer video's en/of filmpjes aangetroffen op een personal computer (merk MP) en/of een mobiele telefoon (merk/type Samsung GT-19060C),

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, (te weten onder andere [naam slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2009) is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft vervaardigd, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een mond/tong oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestandsnaam 1]

en/of

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

[bestandsnaam 2]

en/of

het door een dier oraal penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

[bestandsnaam 3]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam 4]

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.