Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:842

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-01-2018
Datum publicatie
13-02-2018
Zaaknummer
6342140 CV EXPL 17-6988
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geen sprake van contractsovername, verkeerde partij gedagvaard

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6342140 CV EXPL 17-6988

uitspraak: 18 januari 2018

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Quadrant Software B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

eiseres,

gemachtigde: mr. C.N. van den Heuvel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nesselande Logistics en Beheer B.V.,

statutair gevestigd te Dordrecht,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [M.].

Partijen worden hierna aangeduid als Quadrant en Nesselande Logistics en Beheer.

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

1. de inleidende dagvaarding van 19 september 2017, met producties;

2. de conclusie van antwoord, met productie;

3. de conclusie van repliek, met producties;

4. de conclusie van dupliek, met productie.

Omschrijving van het geschil

1. De vaststaande feiten

1.1

Quadrant heeft op 23 december 2010 met Nesselande Logistics en Speciaal Transport B.V. (hierna: Nesselande Logistics en Transport) een gebruikersovereenkomst gesloten onder serienummer 26332 waarbij Nesselande Logistics en Transport tegen betaling van € 224,27 per maand gebruik kan maken van het softwarepakket King van Quadrant.

1.2

Nesselande Logistics en Transport is per 12 april 2017 uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel geschreven wegens opheffing van de vestiging op 5 november 2015.

2. Het geschil

2.1

Quadrant vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Nesselande Logistics en Beheer te veroordelen aan haar te betalen € 2.198,48, vermeerderd met de contractuele rente over € 1.794,16 vanaf 1 augustus 2017 en Nesselande Logistics en Beheer te veroordelen in de proceskosten.

2.2

Quadrant legt nakoming van de gebruikersovereenkomst aan haar vordering ten grondslag. Per 30 april 2015 is de gebruikersovereenkomst voortgezet door Nesselande Logistics en Beheer. Zij schiet tekort door een bedrag van € 1.794,16 aan maandtermijnen over de periode van september 2016 tot en met april 2017 niet te voldoen. Daarnaast vordert Quadrant een bedrag van € 117,56 aan contractuele rente en een bedrag van € 286,76 aan (contractuele) buitengerechtelijke incassokosten.

2.3

Nesselande Logistics en Beheer voert het verweer dat Quadrant de verkeerde rechtspersoon heeft gedagvaard. In het geval Quadrant ontvankelijk is in haar vordering betwist Nesselande Logistics en Beheer dat zij enige bedragen aan Quadrant verschuldigd is.

Beoordeling van het geschil

3.1

Als eerste dient beoordeeld te worden of de juiste partij is gedagvaard zodat Quadrant ontvankelijk is in haar vordering.

3.2

Volgens Quadrant volgt uit het door haar in het geding gebrachte wijzigingsformulier van 30 april 2015 dat Nesselande Logistics en Beheer haar contractspartij is en dat het gebruik van het softwarepakket is voortgezet door haar.

Door Nesselande Logistics en Beheer is betwist dat zij de contractspartij van Quadrant is (geworden). Niet zij, maar Nesselande Pakket Service B.V. maakte gebruik van het softwarepakket van Quadrant nadat Nesselande Logistics en Transport is opgeheven. Het was ook Nesselande Pakket Service B.V. die tot haar faillissement op 4 oktober 2016 de facturen van Quadrant vanaf haar rekeningnummer NL86RABO154950769 heeft voldaan. Nesselande Logistics en Beheer heeft geen contract overgenomen en ook nooit gebruik gemaakt van het softwarepakket of hiervan kunnen gebruiken, aldus Nesselande Logistics en Beheer.

3.3

Anders dan door Quadrant is aangevoerd, kan uit het wijzigingsformulier van

30 april 2015 niet volgen dat Nesselande Logistics en Beheer het contract heeft overgenomen van Nesselande Logistics en Transport. Het wijzigingsformulier betreft immers slechts een ‘Formulier Betaalgemak’. Hierop staat onder meer vermeld als serienummer ‘26332’ en als bedrijfsnaam ‘Nesselande Logistics’. Onderaan het formulier staat bij opmerkingen ‘Rekeningnummer moet gewijzigd worden naar [bankrekeningnummer]’.

Zonder nadere onderbouwing door Quadrant - die ontbreekt – valt niet in te zien waarom de daar haar gebezigde bedrijfsnaam ‘Nesselande Logistics’ eerst ziet op Nesselande Logistics en Transport en later op Nesselande Logistics en Beheer. Het enkele wijzigingen van een rekeningnummer - waarvan Nesselande Logistics en Beheer overigens betwist dat dit haar rekeningnummer is - is daartoe immers onvoldoende nu het een contractspartij vrij staat om haar financiële verplichtingen te laten voldoen door een derde. Nu het de kantonrechter ook niet anderszins is gebleken van een contractsovername is er geen sprake van dat Nesselande Logistics en Beheer contractspartij van Quadrant geworden is.

Conclusie is dat Quadrant de verkeerde partij heeft gedagvaard. In plaats van Nesselande Logistics en Beheer had Quadrant zich tot Nesselande Logistics en Transport moeten richten. In onderhavige procedure zal Quadrant niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering.

3.4

Quadrant wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, welke aan de zijde van Nesselande Logistics en Beheer worden bepaald op nihil nu zij de procesvoering in eigen hand heeft gehouden.

Beslissing

De kantonrechter:

verklaart Quadrant niet ontvankelijk;

veroordeelt Quadrant in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nesselande Logistics en Beheer vastgesteld op nihil.

Deze beslissing is gegeven door mr. R.R. Roukema, kantonrechter, uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745