Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:7790

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-09-2018
Datum publicatie
19-09-2018
Zaaknummer
10/660428/17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ontucht met 14-jarige jongen, in vereniging gepleegd met andere man. Slachtoffer was bovendien gedrogeerd met 3-MMC. Bezit kinderporno. 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/660428/17

Datum uitspraak: 19 september 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting De Dordtse Poorten te Dordrecht,

raadsvrouw mr. M. Schmit, advocaat te Rotterdam.

Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 5 september 2018.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. A. Ekiz heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren met aftrek van voorarrest.

Waardering van het bewijs

Feiten 1 en 2:

Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat het onder 1 en 2 ten laste gelegde medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Gelet op de verklaringen van de verdachte en de medeverdachte werden de seksuele handelingen met het slachtoffer afzonderlijk en los van elkaar verricht. Van een nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van die handelingen was dan ook geen sprake.

Oordeel van de rechtbank

Aan de ontucht met het slachtoffer gingen chatgesprekken tussen de verdachte en het slachtoffer vooraf. In die chatgesprekken liet de verdachte aan het slachtoffer weten dat een vriend van hem zou aansluiten bij de seksafspraak. Kennelijk had de verdachte toen al voor ogen om samen met de medeverdachte seksuele handelingen te verrichten met een minderjarige. In diezelfde chatgesprekken wordt ook afgesproken dat ze alle drie het middel 3-MMC zullen slikken. De verdachte schrijft daarover onder meer: ‘We gaan alle drie goed geil worden’. Uit de verklaring van de verdachte ter zitting en de verklaringen van de medeverdachte en het slachtoffer blijkt dat zij inderdaad alle drie dit middel geslikt hebben. De medeverdachte en het slachtoffer verklaren verder dat de verdachte en de medeverdachte allebei seksuele handelingen met het slachtoffer hebben verricht en dat zij zich tijdens die handelingen voortdurend in de woonkamer en in elkaars gezelschap bevonden. Dit blijkt ook daaruit, dat de medeverdachte een foto heeft gemaakt van één van de handelingen tussen de verdachte en het slachtoffer. Daarop is te zien dat het slachtoffer de penis van - zo blijkt uit de verklaringen - de verdachte in zijn mond heeft.

Pas later is het slachtoffer als gevolg van de hem toegediende middelen onwel geraakt. Toen is het slachtoffer met de medeverdachte in de slaapkamer gaan liggen. Daar is op seksueel gebied echter niets meer gebeurd; alles had zich daarvoor afgespeeld in de woonkamer.

Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de verdachte en de medeverdachte bij het plegen van het misbruik zo nauw en bewust hebben samengewerkt, dat het tenlastegelegde medeplegen wettig en overtuigend is bewezen.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

In bijlage III heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan.

De verdachte heeft de bewezen verklaarde feiten op die wijze begaan dat:

1.

hij in de periode van 28 juli 2017 tot en met 29 juli 2017 te Capelle aan den IJssel,

tezamen en in vereniging met een ander

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien

jaren had bereikt, te weten met [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2003),

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het, door

verdachte en/of zijn mededader,

- zich laten aftrekken en pijpen door die [naam slachtoffer] en

- aftrekken en pijpen van die [naam slachtoffer] en

- brengen/stoppen van een dildo in de anus van die [naam slachtoffer] .

2.

hij in de periode van 28 juli 2017 tot en met 29 juli 2017 te Capelle aan den IJssel,

tezamen en in vereniging met een ander

met iemand, te weten [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2003), van wie hij,

verdachte, en zijn mededader wisten dat die [naam slachtoffer]

ten gevolge van inname van drugs en/of medicijnen, namelijk pillen bevattende 3-MMC en Sildenafil in staat van verminderd bewustzijn en/of lichamelijke onmacht verkeerde,

handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer] ,

namelijk het, door verdachte en/of zijn mededader

- zich laten aftrekken en pijpen door die [naam slachtoffer] en

- aftrekken en/of pijpen van die [naam slachtoffer] en

- brengen/stoppen van een dildo in de anus van die [naam slachtoffer] .

3.

hij op 30 juli 2017 te Capelle aan den IJssel meermalen afbeeldingen, te weten foto's en video's en/of films - en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen - te weten een Apple Imac en een Ipad en een overige gegevensdrager, van seksuele gedragingen, waarbij iemand

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis, oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en het met de penis, oraal en anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de vinger en/of hand en/of mond en/of tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en het met de vinger en/of hand en/of mond en/of tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een omgeving en in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij zijn/haar leeftijd past en waarbij deze persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen van zijn/haar kleding ontdoet en door het camerastandpunt, de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel, de borsten en billen in beeld gebracht worden

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Feiten 1 en 2:

de eendaadse samenloop van

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren

heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede

bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

met iemand van wie hij weet dat hij in staat van verminderd bewustzijn verkeert, handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Feit 3:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Motivering straf

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft samen met zijn mededader ontucht gepleegd met een destijds 14-jarige jongen. De verdachte heeft contact gelegd met die jongen en afgesproken om met hem en de medeverdachte seks te hebben in de woning van de verdachte. De verdachte heeft in zijn woning het slachtoffer gedrogeerd en daarna - samen met de medeverdachte - op grove wijze misbruikt. De verdachte heeft zich door de jongen laten aftrekken en met de mond laten bevredigen en hij heeft dat op zijn beurt ook bij de jongen gedaan. In het bijzijn van de verdachte heeft de medeverdachte het slachtoffer anaal gepenetreerd, met zijn geslachtsdeel en met een dildo. Als gevolg van de hem verstrekte 3-MMC en Sildenafil was het slachtoffer gedurende de seksuele handelingen zodanig onder invloed, dat hij een aantal van die handelingen niet bewust heeft meegemaakt. Dit heeft het misbruik door de verdachte en zijn medeverdachte alleen maar vergemakkelijkt. Toen de jongen weg wilde gaan, heeft de verdachte gedreigd dat er ‘nare dingen’ zouden gebeuren. Uit angst daarvoor heeft de jongen nog een derde pil genomen. Op een gegeven moment is het slachtoffer ziek geworden van de pillen en begon hij heftig over te geven. De medeverdachte heeft toen voor de jongen gezorgd en hem geholpen met douchen, eten en drinken, maar de verdachte heeft zich op dat moment afzijdig gehouden.

Seks met een minderjarige van tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar gesteld omdat iemand op die leeftijd nog volop in ontwikkeling is, ook op seksueel gebied. Om deze ontwikkeling normaal te laten verlopen, moet een minderjarige beschermd worden tegen seksueel contact met volwassenen. Ook bij eventuele instemming door de minderjarige moet een volwassene zich onthouden van seksuele handelingen met die minderjarige. Voor de strafbaarheid van het feit maakt het dus niet uit dat het slachtoffer zelf een afspraak heeft gemaakt met de verdachte en in ieder geval gedurende enige tijd uit vrije wil bij de verdachte en de medeverdachte verbleef.

Het is zeer kwalijk dat volwassen mannen hun eigen lustgevoelens voorop hebben gesteld, zonder oog te hebben voor de ernstige gevolgen van hun handelen voor het slachtoffer.

De verdachte en zijn medeverdachte hebben het slachtoffer blootgesteld aan diverse gezondheidsrisico’s, niet alleen door onbeschermde seks met hem te hebben, maar ook door hem 3-MMC (een synthetisch stimulerend en mild-hallucinogeen middel) en Sildenafil (ook wel bekend als Viagra) toe te dienen. Het slachtoffer en zijn moeder hebben verklaard dat hij door de toegediende middelen in een drugspsychose is beland.
De geestelijke gezondheid van minderjarigen die aan seksueel misbruik worden blootgesteld, kan (blijvend) worden geschaad. Dat blijkt in dit geval ook uit de slachtofferverklaring die de moeder van het slachtoffer ter terechtzitting namens hem heeft voorgedragen. Zij heeft onder meer verklaard dat bij hem een posttraumatische stress-stoornis is vastgesteld en dat hij met hulpverlening probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. De seksuele contacten met oudere mannen hebben tot gevoelens van schaamte, onzekerheid en angst geleid. Het slachtoffer heeft zelfs zelfmoordgevoelens gehad en geprobeerd zichzelf te verwonden.

Verder heeft de verdachte een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes van het internet gedownload en in bezit gehad. Het gaat om tenminste 485 foto's en filmpjes. Daarbij merkt de rechtbank op dat vanwege de grote aangetroffen hoeveelheid pornografische afbeeldingen slechts 20% is onderzocht van het materiaal dat bij de verdachte in beslag is genomen. Mogelijk had de verdachte dus nog veel meer kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes.

Kinderporno is bijzonder ongewenst omdat bij het maken ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Door kinderporno te downloaden en op te slaan, heeft de verdachte bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Dit maakt hem medeverantwoordelijk voor dat seksueel misbruik van kinderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen te bestraffen die kinderporno verzamelen.

De persoon van de verdachte

Uit een uittreksel uit de justitiële documentatie van 8 augustus 2018 blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

De verdachte heeft op geen enkele wijze willen meewerken aan reclasserings-, psychologisch of psychiatrisch onderzoek. Ook tijdens zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum heeft de verdachte geweigerd mee te werken aan enig onderzoek. Geen van de aangezochte deskundigen heeft dan ook een oordeel kunnen geven over het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens van de verdachte.

Dit alles heeft tot gevolg dat de rechtbank slechts in geringe mate inzicht heeft gekregen in de persoon van de verdachte.

De verdachte heeft stellig ontkend dat hij een pedofiele geaardheid heeft.

De rechtbank vindt de aanwezigheid van een grote hoeveelheid kinderporno, gecombineerd met het grove misbruik van een 14-jarige jongen, in dit verband wel zeer zorgelijk. Tijdens de terechtzitting kon de verdachte alleen het excuus aandragen dat het op zijn werk en thuis niet lekker liep. Verder bracht hij naar voren dat hij de feiten onder invloed van drugs heeft gepleegd. De verdachte lijkt de verantwoordelijkheid voor zijn handelen dus vooral buiten zichzelf te leggen. Ook dit is een bron van zorg.

Straf

Alleen een zeer forse gevangenisstraf doet recht aan de ernst van deze drie feiten.

Bij de bepaling van de duur van die gevangenisstraf heeft de rechtbank allereerst gekeken naar de straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. Dit resulteert in een lagere straf dan de officier van justitie heeft geëist.

De rechtbank heeft ook de straf die aan de medeverdachte (voor de feiten 1 en 2) is opgelegd, in ogenschouw genomen. Daarbij houdt de rechtbank er in strafverzwarende zin rekening mee dat de verdachte degene was, die contact met het slachtoffer heeft gelegd en die de seksafspraak met het slachtoffer en de medeverdachte heeft georganiseerd. Bovendien was het de verdachte die het slachtoffer meerdere keren drogerende middelen heeft toegediend. Hij was ook degene die tegen het slachtoffer heeft gezegd dat hij niet weg mocht gaan. Hij heeft zich niet bekommerd om de jongen toen die er zeer slecht aan toe was.

Uit de slachtofferverklaring die ter terechtzitting door de moeder van de jongen is uitgesproken, komt naar voren dat juist het contact met de verdachte het grootste leed bij het slachtoffer heeft veroorzaakt. Na dit contact ging het zo slecht met hem, dat hij niet anders kon dan de geheime afspraak met de verdachte aan zijn moeder opbiechten. Daarna is uiteindelijk ook aangifte gedaan van de seksuele contacten met andere mannen.

De reclassering adviseert in haar rapport om de verdachte een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, een ambulante behandelverplichting en een contactverbod met minderjarigen.

De rechtbank neemt dit advies over, juist vanwege de hierboven genoemde, bij de rechtbank levende zorgen.

Contact met jongeren valt in het maatschappelijk verkeer niet te vermijden. Daarom zal de rechtbank het voorgestelde contactverbod met minderjarigen aldus formuleren, dat de verdachte niet via het internet contact mag leggen met minderjarigen.

Gelet op de aard van de feiten en de zorgen die de rechtbank heeft met betrekking tot de persoon van de verdachte, zal de rechtbank aan het voorwaardelijk strafdeel een langere proeftijd verbinden dan gebruikelijk, namelijk een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank hoopt dat een flinke voorwaardelijke straf met een lange proeftijd de verdachte er van zal weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen.

In beslag genomen voorwerpen

De officier van justitie heeft gevorderd dat de in beslag genomen IPad en de IPhone 6 worden onttrokken aan het verkeer.

De verdediging heeft zich hiertegen niet verzet.

De in beslag genomen IPad en IPhone 6 zullen worden onttrokken aan het verkeer. Het onder 3 bewezen feit is met behulp van voornoemde voorwerpen begaan.

Vordering(en) benadeelde partij [naam benadeelde] /schadevergoedingsmaatregel

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde] , ter zake van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 10.000,00 aan immateriële schade. De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij. Zij heeft verzocht om aan de verdachte ter zake van het aan de benadeelde partij toe te wijzen bedrag de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft verzocht de vergoeding te matigen.

Beoordeling

Vast staat dat aan de benadeelde partij rechtstreeks immateriële schade is toegebracht door de onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbare feiten.

Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 2.500,00, zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen.

De benadeelde partij zal in het meer of anders gevorderde niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan derhalve slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 28 juli 2017.

Nu de vordering van de benadeelde partij (ten dele) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 2.500,00, vermeerderd met de wettelijke rente.

Daarbij wordt de schadevergoedingsmaatregel, bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, opgelegd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c, 36f, 55, 57, 240b, 243, 245 en 248 van het Wetboek van Strafrecht.

Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 1 (één) jaar niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 (drie) jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

1. de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zo lang en frequent als die reclasseringsinstelling dit noodzakelijk vindt;

2. de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen in het kader van een door de reclassering geschikt geacht forensisch of psychiatrisch zedendaderbehandeltraject of een soortgelijke ambulante forensische vorm van zorg, gedurende de proeftijd of zoveel korter als de reclassering dit noodzakelijk acht;

3. De veroordeelde zal gedurende de proeftijd op geen enkele wijze contact (laten) opnemen, zoeken of hebben met [naam slachtoffer] ;

4. De veroordeelde zal, indien en zolang dit door de Reclassering noodzakelijk wordt bevonden, via internet geen contact (laten) leggen met minderjarigen;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

- verklaart onttrokken aan het verkeer:

1. Apple Ipad (A9);

1. GSM zaktelefoon Apple Iphone 6 (A7);

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam slachtoffer] , te betalen een bedrag van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro), aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 28 juli 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 2.500 (hoofdsom, zegge: tweeduizend vijfhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juli 2018 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 2.500,00 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 35 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. E.M. Havik, voorzitter,

en mrs. T.M. Riemens en J.C. Tijink, rechters,

in tegenwoordigheid van J.P. van der Wijden, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 september 2018.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2017 tot en met 29 juli 2017 te

Capelle aan den IJssel,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien

jaren had bereikt, te weten met [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2003),

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het, door

verdachte en/of zijn mededader(s), meermalen,

- zich laten aftrekken en/of pijpen door die [naam slachtoffer] en/of

- aftrekken en/of pijpen van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen/stoppen/houden van zijn, verdachtes, penis in de anus van die

[naam slachtoffer] en/of

- brengen/stoppen van een dildo in de anus van die [naam slachtoffer] ;

2.

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2017 tot en met 29 juli 2017 te

Capelle aan den IJssel,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met iemand, te weten [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2003), van wie hij,

verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) wist(en) dat die [naam slachtoffer]

ten gevolge van inname van drugs en/of medicijnen, namelijk één of meerdere pillen bevattende 3-MMC en/of Sildenafil in staat van bewusteloosheid en/of verminderd bewustzijn en/of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens leed dat die [naam slachtoffer] niet of onvolkomen in staat was zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden,

een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer] ,

namelijk het, door verdachte en/of zijn mededader(s), meermalen,

- zich laten aftrekken en/of pijpen door die [naam slachtoffer] en/of

- aftrekken en/of pijpen van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen/stoppen/houden van zijn, verdachtes, penis in de anus van die

[naam slachtoffer] en/of

- brengen/stoppen van een dildo in de anus van die [naam slachtoffer]

3.

hij op of omstreeks 30 juli 2017 te Capelle aan den IJssel, in elk geval in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, telkens

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films - en/of (een)

gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen - te weten een Apple Imac en/of een

Ipad en/of overige gegevensdrager(s), van seksuele gedragingen, waarbij iemand

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken

of schijnbaar is betrokken,

heeft verworven en/of verspreid en/of in bezit gehad en zich daartoe door

middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis en/of voorwerp, oraal

en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis en/of voorwerp, oraal

en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 1] en [bestandsnaam 2] )

en/of

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis en/of mond en/of tong

en/of voorwerp betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen

en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s) en/of hand(en) en/of penis en/of mond en/of tong

en/of voorwerp betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen

en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 3] en [bestandsnaam 4] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een

voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij

zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens)

in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen in beeld

gebracht worden

( [bestandsnaam 5] en [bestandsnaam 6] en [bestandsnaam 3] )

en/of

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het

houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;