Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:713

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-01-2018
Datum publicatie
02-02-2018
Zaaknummer
C/10/519666 / HA ZA 17-109 en C/10/523590 / HA ZA 17-297
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onbevoegd handelen vennoot van vennootschap onder firma (vof). Geen toerekenbare schijn gewekt door vof en andere vennoot.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/622
NTHR 2018, afl. 3, p. 169
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

Vonnis van 24 januari 2018

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/10/519666 / HA ZA 17-109 van

[eiseres in 17-109] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. B. van der Pluijm-de Jonge te Made,

tegen

1 de vennootschap onder firma RESET! YOUR LIFE,

gevestigd te Vlaardingen,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPANY LABS B.V.

gevestigd te Goes,

gedaagde,

niet verschenen,

3. [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. A.M. Takkenberg te Loenen Gld,

Partijen zullen hierna [eiseres in 17-109] respectievelijk Reset! Your Life, Company Labs en [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] worden genoemd

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/10/523590 / HA ZA 17-297 van

[gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. A.M. Takkenberg te Loenen Gld,

tegen

1 [gedaagde in 17-297] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPANY LABS B.V.

gevestigd te Goes,

gedaagden,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] respectievelijk [gedaagde in 17-297] en Company Labs genoemd worden.

1. De procedure in de zaak 17-109

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 17 januari 2017 met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord namens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] met producties,

 • -

  de brieven van deze rechtbank van 19 april, 26 juni en 6 juli 2017 waarbij een comparitie van partijen is bepaald respectievelijk aangehouden na beslissing op bezwaar en opnieuw bepaald,

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie gehouden op 19 juli 2017,

 • -

  de bij fax van 25 juli 2017 en per post verzonden brief namens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] .

1.2.

Tegen Reset! Your Life en Company Labs is verstek verleend.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De procedure in de zaak 17-297

2.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 10 maart 2017, tevens houdende incidentele vordering tot voeging,

 • -

  het vonnis in het voegingsincident van 26 april 2017.

2.2.

Tegen [gedaagde in 17-297] en Company Labs is verstek verleend.

2.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

3 De feiten

3.1.

[eiseres in 17-109] is GZ-psychologe, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met overgewicht.

3.2.

Reset! Your Life is een vennootschap onder firma, opgericht op 1 september 2012, die zich richt op het helpen van mensen bij een gezonde levensstijl door bewegen, gezonde voeding en een gezonde geest.

3.3.

[gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] en Company Labs zijn vennoten van Reset! Your Life. [gedaagde in 17-297] is enig aandeelhouder en bestuurder van Company Labs. Blijkens het register van de Kamer van Koophandel zijn beide vennoten beperkt bevoegd tot een bedrag € 1.500,00.

3.4.

[gedaagde in 17-297] vraagt [eiseres in 17-109] in 2015 een programma te ontwikkelen in het kader van het zogenoemde ‘mind programma’ van Reset! Your Life.

3.5.

Bij e-mail van 9 maart 2016 vanaf het e-mail adres van Reset! Your Life stuurt [gedaagde in 17-297] aan [eiseres in 17-109] een overzicht van de volgens hem openstaande facturen en biedt hij aan een bedrag € 2.833,22 te voldoen en het bedrag van € 17.424,00 verschuldigd voor de ontwikkeling van het RYL mind programma in drie delen te betalen op 21 maart, 28 maart en 4 april 2016.

3.6.

Bij e-mail van 15 april 2016 bericht [eiseres in 17-109] aan [gedaagde in 17-297] dat zij de werkzaamheden voor Rest! Your Life opschort totdat alle openstaande facturen zijn betaald.

3.7.

Bij e-mail van 16 mei 2016 schrijft [gedaagde in 17-297] aan [eiseres in 17-109] onder meer het volgende:

“(…) Vorig jaar hebben we samen een aantal goede gesprekken gehad, die er uiteindelijk toe leidden dat jij heel hard aan het werk bent gegaan voor een vernieuwing van het Mind programma. De groei en de toekomstplannen van Reset maakten dat ook noodzakelijk, aangezien we er allebei van overtuigd waren dat Reset naar een hoger (en gestructureerde) plan getild moet worden.

We hebben toen ook een afspraak gemaakt over een inschatting van het aantal benodigde uren en bijbehorende kosten. (…)

Het bedrag dat ik in eerste instantie (foutief) voor ogen had bleek veel meer te zijn. Je had tussendoor keurig updates en ook facturen gestuurd, maar in alle drukte heb ik die niet of onvoldoende gelezen. De huidige kasstroom van Reset was absoluut ontoereikend om dit te kunnen betalen, maar ik moet mij natuurlijk aan de afspraak houden en realiseerde me dus dat ik zelf zou moeten oplossen.

(…)

Ik heb voor nu helaas geen klinklare oplossing. (…) Het spijt me oprecht.

(…)”

3.8.

Op 9 juni 2016 ondertekenen [gedaagde in 17-297] , als rechtsgeldig vertegenwoordiger van Company Labs (vennoot 2) en [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] namens zichzelf en One80 personal fit studio (vennoot 1) de ‘Overeenkomst Einde VOF’. Daarin is het navolgende bepaald:

“(…)

Artikel 1, Einde der vennootschap

VOF wordt met terugwerkende kracht per 31 december 2014 beëindigd. Vennoot 1 is de scheidende vennoot, vennoot 2 is de voortzettende vennoot.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de onderneming Reset! Your Life voortgezet voor rekening en aansprakelijkheid van [gedaagde in 17-297] (vennoot 2).

Artikel 2, erkenning verantwoording [gedaagde in 17-297] en vrijstelling mevrouw [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] .

Dat One80/mevrouw [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] vrijgesteld wordt van alle schade welke is veroorzaakt door [gedaagde in 17-297] in persoon of zijn gerelateerde ondernemingen inzake de activiteiten binnen Reset! your Life. [gedaagde in 17-297] erkend middels deze overeenkomst dat mevrouw [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] nimmer inzage heeft gehad in de financiële activiteiten van de onderneming Reset! your Life, zelfs na herhaaldelijk verzoek tot inzage is tot op heden geen inzage verleend door [gedaagde in 17-297] .

Overeengekomen is dat [gedaagde in 17-297] en/of zijn werkmaatschappijen verantwoording nemen inzake alle financiële schade welke mogelijk is ontstaan binnen de onderneming Reset! your Life. [gedaagde in 17-297] erkent middels deze overeenkomst bewust cijfers inzake eerder genoemde onderneming Reset! your Life zijn verborgen gehouden voor mevrouw [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] .

Artikel 3, hoofdelijkheid

Door ondertekening van deze overeenkomst stellen Danny [gedaagde in 17-297] en zijn ondernemingen, zichzelf jegens Reset! Your Life hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade van elke aard dan ook welke voortvloeit uit de onderneming Reset! Your Life . Tevens vrijwaart hij mevrouw [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] /ONE 80 voor elke schade /aansprakelijkheidstelling van elke aard dan ook welke voortvloeit uit de onderneming Reset! Your Life.

(…)”

3.9.

Bij e-mail van 20 juni 2016 biedt [eiseres in 17-109] [gedaagde in 17-297] onder verwijzing naar een gesprek ter zake een betalingsregeling aan.

3.10.

Bij schrijven van 21 juli 2016 stelt [eiseres in 17-109] [gedaagde in 17-297] in gebreke ter zake de betaling van openstaande facturen over de periode september 2015 – april 2016 in totaal ten bedrage van € 30.704,43 onder termijnstelling voor betaling uiterlijk op 5 augustus 2016 en onder aanzegging van een bedrag van € 1.082,04 aan incassokosten en het in rekening brengen van reeds vervallen en in de toekomst nog te vervallen rente.

3.11.

Op 27 februari 2017 (na dagvaarding in deze procedure) legt [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] , na verkregen verlof daartoe bij beschikking van deze rechtbank van 24 februari 2017, ten laste van [gedaagde in 17-297] conservatoir beslag op de onroerende zaak toebehorend aan [gedaagde in 17-297] kadastraal omschreven als wonen (appartement) kadastraal bekend gemeente [kadastrale gegevens] .

4 Het geschil

in de zaak 17-109

4.1.

[eiseres in 17-109] vordert samengevat - Reset! Your Life, Company Labs en [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] hoofdelijk bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van:

 • -

  een bedrag van € 30.704,00 te vermeerderen met de reeds verschenen wettelijke rente tot datum dagvaarding ten bedrage van € 1.707,93 alsmede te vermeerderen met de nog te verschijnen wettelijke rente na datum dagvaarding en

 • -

  een bedrag aan buitengerechtelijke kosten van € 1.082,04,

met veroordeling van Reset! Your Life, Company Labs en [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] in de kosten van deze procedure, waaronder de nakosten.

4.2.

[gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 17-297

4.4.

[gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] vordert – voor zover [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] veroordeeld zou worden om een (deel van) de vordering van [eiseres in 17-109] te voldoen – om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. te verklaren voor recht dat [gedaagde in 17-297] en Company Labs hoofdelijk gehouden zijn tot vrijwaring van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] voor iedere vordering van schuldeisers van Reset! Your Life, doch in ieder geval voor de vorderingen die [eiseres in 17-109] in de zaak 17-109 eventueel toegewezen zal krijgen;

II. te verklaren voor recht dat [gedaagde in 17-297] en Company Labs hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] die voortvloeit uit de onderneming van Reset! Your Life, doch in ieder geval voor de schade van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] die voortvloeit uit de vorderingen die [eiseres in 17-109] in de zaak 17-109 eventueel toegewezen zal krijgen;

[gedaagde in 17-297] en Company Labs hoofdelijk te veroordelen, de een betalende de ander zijnde bevrijd, aan [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] , te betalen:

III. het bedrag van € 33.493,97 dat door [eiseres in 17-109] is gevorderd in de zaak 17-109, althans het bedrag waartoe [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] wordt veroordeeld in die zaak, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente met ingang van 29 maart 2017 tot aan de datum der algehele voldoening;

IV. een bedrag aan beslagkosten van € 2.076,04 te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente met ingang van de dag van dagvaarden tot aan de datum der algehele voldoening;

V. uit hoofde van verschuldigde wettelijke rente over de periode van de datum van opeisbaarheid van 24 februari 2017, tot aan de in deze dagvaarding genoemde roldatum van 29 maart 2017 van een bedrag van € 249,60;

VI. uit hoofde van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van € 1.109,94,

met hoofdelijke veroordeling van [gedaagde in 17-297] en Company Labs in de kosten van dit geding, waaronder een bedrag aan nasalaris van € 131, - ingeval van niet-betekening van het vonnis en van € 199, - ingeval van betekening van het vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

5 De beoordeling

in de zaak 17-109

in het geschil jegens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297]

5.1.

De rechtbank zal allereerst ingaan op het verweer van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] dat zij – voor zover al sprake zou zijn van enige vordering van [eiseres in 17-109] op Reset! Your life – daarvoor niet aansprakelijk gehouden kan worden reeds omdat zij per 1 januari 2015 is uitgetreden als vennoot, van welke uittreding [eiseres in 17-109] op de hoogte had kunnen en moeten zijn, zodat zij vanaf die datum niet meer verantwoordelijk is voor de schulden van Reset! Your life. Ter nadere onderbouwing van deze stelling voert [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] allereerst aan dat de voortzettende vennoot van Reset! Your Life (Company Labs) en [gedaagde in 17-297] haar volledig en hoofdelijk vrijwaring hebben verleend en zij Reset! Your Life hebben voortgezet voor hun eigen rekening en verantwoordelijkheid. Daarnaast voert zij aan dat de werkzaamheden waarop de facturen zien alle zijn verricht na voormelde datum.

5.2.

Dit verweer faalt. Vaststaat dat [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] op 11 augustus 2016 nog ingeschreven was als vennoot in het register van de KvK. [eiseres in 17-109] mocht van de juistheid van deze in het register vermelde gegevens uitgaan. De terugtreding als vennoot is, zo blijkt uit de hiervoor (onder 3.8.) weergegeven overeenkomst, ook veel later en met terugwerkende kracht overeengekomen. Deze overeenkomst is immers eerst op 6 juni 2016 ondertekend (en kennelijk dus ook pas later ingeschreven in register van de KvK), terwijl de litigieuze werkzaamheden waarop de facturen zien alle dateren van voor 6 juni 2016. In rechte dient er daarom van te worden uitgegaan dat ten tijde van de overeengekomen werkzaamheden [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] nog vennoot was, althans dat [eiseres in 17-109] daarop mocht vertrouwen. Dit brengt met zich dat [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] krachtens art. 18 WvK jegens derden waaronder [eiseres in 17-109] in beginsel hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verbintenissen die (bevoegd) namens de v.o.f. voor haar uittreden zijn verricht. Dat [gedaagde in 17-297] [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] mede namens Company Labs heeft gevrijwaard voor schulden van Reset! Your Life kan daar niet aan afdoen. Dit is slechts van belang in de onderlinge relatie tussen de voormalig vennoten en regardeert derden niet.

overeenkomst van opdracht

5.3.

[eiseres in 17-109] legt aan haar vordering primair ten grondslag een tussen haar en [gedaagde in 17-297] namens Reset! Your Life gesloten overeenkomst van opdracht van september 2015.

5.4.

Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] hiertegen is dat [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] niet op de hoogte is geweest van een overeenkomst met [eiseres in 17-109] en dat [gedaagde in 17-297] niet bevoegd was om alleen namens Reset! Your Life een overeenkomst aan te gaan, aangezien de bevoegdheid van beide vennoten – zoals ook blijkt uit het register van de KvK – beperkt was tot een bedrag van € 1.500,00.

[eiseres in 17-109] heeft hier op haar beurt, ter zitting, tegenover gesteld dat zij al vanaf eind 2012 werkzaamheden heeft verricht voor Reset! Your Life, dat deze eerdere werkzaamheden ook het bedrag van € 1.500,00 te boven gingen en dat daarmee de schijn is gewekt dat [gedaagde in 17-297] de door hem verrichte handelingen mocht verrichten.

5.5.

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat Company Labs in de persoon van [gedaagde in 17-297] als vennoot niet gevolmachtigd was om namens Reset! Your Life de litigieuze met [eiseres in 17-109] gesloten overeenkomst van opdracht aan te gaan, nu de bevoegdheid blijkens het register van de KvK beperkt was tot € 1.500,00 en de geldswaarde van de overeenkomst dit bedrag ruimschoots overschreed. Deze beperkte bevoegdheid kan [eiseres in 17-109] worden tegengeworpen, nu zij daarvan kennis had kunnen nemen. De vraag of er desondanks een overeenkomst tussen Reset! Your Life en [eiseres in 17-109] tot stand kan zijn gekomen, dient te worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 BW.

5.6.

Artikel 3:61 lid 2 luidt als volgt: “Is een rechtshandeling in naam van een ander verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan.”

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 februari 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BK7671)

ter zake overwogen dat “(…) uitgangspunt [moet] zijn dat voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde ook plaats kan zijn ingeval [de wederpartij] gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening aan [de in werkelijkheid onbevoegde] op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de [onbevoegd vertegenwoordigde] komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.” In zijn arrest van 3 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:142) heeft de Hoge Raad onder aanhaling van voormeld arrest daaromtrent overwogen: “Dit risicobeginsel gaat niet zover dat voor toepassing daarvan ook ruimte is in gevallen waarin het tegenover de wederpartij opgewekte vertrouwen uitsluitend is gebaseerd op verklaringen of gedragingen van de onbevoegd handelende persoon. Uit het arrest ING/Bera volgt dat de rechter in zijn uitspraak mede feiten of omstandigheden dient vast te stellen die de onbevoegd vertegenwoordigde betreffen en die rechtvaardigen dat laatstgenoemde in zijn verhouding tot de wederpartij het risico van onbevoegde vertegenwoordiging draagt.”

5.7.

Op basis van de in het geding gebrachte stukken kan worden vastgesteld dat steeds uitsluitend sprake is geweest van contacten tussen [eiseres in 17-109] en [gedaagde in 17-297] , terwijl niet is gebleken van concrete feiten of omstandigheden die maken dat [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] op enige wijze daarvan op de hoogte had kunnen of moeten zijn en/of door gedragingen harerzijds de suggestie zou zijn gewekt dat zij met de handelingen van [gedaagde in 17-297] instemde. Het enkele feit dat ook in het verleden zaken met uitsluitend [gedaagde in 17-297] zijn gedaan en de ter zake daarvan gestuurde facturen wel zijn betaald acht de rechtbank daartoe onvoldoende, nu de litigieuze facturen zien op een nieuwe opdracht. Het tegenover [eiseres in 17-109] opgewekte vertrouwen dat is gehandeld namens Reset! Your Life is derhalve uitsluitend gebaseerd op gedragingen van Company Labs in de persoon van [gedaagde in 17-297] . De rechtbank is daarom van oordeel dat onvoldoende is gesteld om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat Reset! Your Life en [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] het risico van het onbevoegd handelen van Company Labs in de persoon van [gedaagde in 17-297] dienen te dragen.

5.8.

De conclusie is dat geen sprake is van een aan Reset! Your Life of [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] toe te rekenen schijn van volmachtverlening. Er is dan ook geen overeenkomst van opdracht tot stand gekomen tussen Reset! Your Life en [eiseres in 17-109] , zodat [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] niet aansprakelijk kan worden gehouden voor betaling van de facturen uit dien hoofde. De vordering voor zover gegrond op de gestelde overeenkomst is daarom niet toewijsbaar.

5.9.

De overige weren op betrekking hebbende op de gestelde overeenkomst en/of de aansprakelijkheid van de vennoot uit dien hoofde kunnen buiten beschouwing blijven.

ongerechtvaardigde verrijking

5.10.

[eiseres in 17-109] legt aan haar vordering subsidiair ten grondslag dat Reset! Your Life ongerechtvaardigd is verrijkt dankzij de door [eiseres in 17-109] verrichte werkzaamheden. Door Reset! Your Life is gebruik gemaakt van het door haar ontworpen programma, waarmee inkomsten zijn gegenereerd. Ook [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] als uittredende vennoot is hierdoor verrijkt. Beide vennoten zijn hoofdelijk gehouden tot terugbetaling van het bedrag van de verrijking dat gelijk is aan het bedrag aan onbetaald gebleven facturen, aldus [eiseres in 17-109] . [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] heeft ten verwere aangevoerd dat nu de verrijking is ontstaan door toedoen van [gedaagde in 17-297] , die immers onbevoegd heeft gehandeld, en dus buiten toedoen van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] het niet redelijk is haar aansprakelijk te houden. Daarnaast voert zij aan dat de schade niet zomaar gesteld kan worden op het bedrag van de facturen.

5.11.

De rechtbank stelt voorop dat voor een geslaagd beroep op ongerechtvaardigde verrijking allereerst sprake moet zijn van een verrijking van de een en verarming van de ander. Daartussen dient een causaal verband te bestaan. Ten slotte moet de verrijking ongerechtvaardigd zijn, hetgeen het geval zal zijn indien hieraan geen redelijke oorzaak ten grondslag ligt. Het gevolg van ongerechtvaardigde verrijking is dat door de verrijkte aan de verarmde schadevergoeding moet worden betaald. Deze schadevergoedingsverbintenis wordt begrensd aan de ene kant door de hoogte van de verrijking en de andere kant door de verarming in die zin dat nooit meer dan de verrijking en nooit meer dan de geleden schade behoeft te worden betaald. Voorts wordt de schadevergoedingsverbintenis begrensd door de redelijkheid. Deze redelijkheid dient er met name toe om opgedrongen verrijkingen te voorkomen.

5.12.

Niet in geschil is dat [eiseres in 17-109] het door haar ontwikkeld programma heeft geleverd, dat dit programma door Reset! Your Life is gebruikt en dat Reset! Your Life hiermee althans enige inkomsten heeft gegenereerd. Hiermee staat voldoende vast dat Reset! Your Life is verrijkt, waartegenover de verarming staat van [eiseres in 17-109] . Nu het met de levering beoogde rechtsgevolg, het sluiten van een overeenkomst, zoals hiervoor onder 5.8 is geconcludeerd niet tot stand is gekomen, heeft [eiseres in 17-109] het programma zonder rechtsgrond geleverd, zodat de verrijking ongerechtvaardigd is. Het gevolg daarvan is dat aan de zijde van Reset! Your Life en haar vennoten een verbintenis jegens [eiseres in 17-109] tot het vergoeden van de schade ontstaat, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet. De omvang van een eventuele verbintenis daar gelaten – de precieze omvang van de verrijking als ook de daadwerkelijke schade is vooralsnog onduidelijk gebleven – is de rechtbank met [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] van oordeel dat de omstandigheden waaronder de levering tot stand is gekomen maken dat het niet redelijk is [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] als medevennoot voor de schade aansprakelijk te houden. Die omstandigheden zijn gelegen in het onbevoegd handelen van Company Labs in de persoon van [gedaagde in 17-297] , hetgeen kenbaar had kunnen zijn voor [eiseres in 17-109] uit het register van de KvK, terwijl geen sprake is van een aan Reset! Your Life of [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] toe te rekenen schijn van volmachtverlening, waardoor de verrijking als het ware aan Reset! Your Life en [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] is opgedrongen.

5.13.

De conclusie is dat de vordering jegens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] evenmin kan worden gegrond op ongerechtvaardigde verrijking en zal worden afgewezen.

5.14.

[eiseres in 17-109] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] , tot op heden begroot op:

- griffierecht € 883,00

- salaris advocaat € 1.158,00 (2 punten × tarief € 579,00)

Totaal € 2.041,00

in het geschil jegens Reset! Your Life en Company Labs

5.15.

Nu Reset! Your Life noch Company Labs zijn verschenen, dient de vordering jegens hen te worden toegewezen tenzij deze ongegrond of onrechtmatig moet worden geoordeeld.

in het geschil jegens Reset! Your Life voorts

5.16.

Al hetgeen hiervoor is overwogen onder 5.3. tot en met 5.13. geldt onverkort voor de vordering jegens Reset! Your Life, zodat deze vordering als ongegrond zal worden afgewezen.

5.17.

[eiseres in 17-109] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Reset! Your Life, tot op heden begroot op nihil.

in het geschil jegens Company Labs voorts

5.18.

De vordering jegens Company Labs acht de rechtbank niet ongegrond. Daartoe wordt overwogen dat de vennoot die tegenover een wederpartij die met de vennootschap wil contracteren in strijd met werkelijkheid de indruk wekt dat hij volledig bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen niet met een beroep op hetgeen omtrent de vennootschap in het handelsregister was ingeschreven, de eigen aansprakelijkheid kan afweren als die is gegrond op een aan hemzelf toe te rekenen schijn. De gevolgen van de door hem gewekte schijn komen derhalve voor zijn rekening (vgl. HR 1 november 1991, NJ 1992/27).

Als onbetwist staat vast dat in het in het onderhavige geval de schijn van bevoegdheid op te kunnen treden namens Reset! Your Life is gewekt door Company Labs in de persoon van [gedaagde in 17-297] , zodat in rechte van een door Company Labs bindende overeenkomst kan worden uitgegaan en de vordering tot nakoming daarvan voor toewijzing gereed ligt.

5.19.

Company Labs zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in 17-109] in het geschil jegens Company Labs begroot op:

 • -

  dagvaarding € 83,40

 • -

  griffierecht € 883,00

- salaris advocaat € 579,00 (1 punt)

Totaal € 1.545,40

De gevorderde nakosten worden (voorwaardelijk) toegewezen als hierna bepaald.

in de zaak 17-297

5.20.

Nu de vordering van [eiseres in 17-109] jegens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] tot betaling van de facturen zal worden afgewezen, is aan de voorwaarde waaronder de vordering van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] tot vrijwaring is ingesteld niet voldaan, zodat de vordering dient te worden afgewezen.

5.21.

[gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Company Labs en [gedaagde in 17-297] begroot op nihil.

6 De beslissing

De rechtbank

in de zaak 17-109

in het geschil jegens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297]

6.1.

wijst af de vordering;

6.2.

veroordeelt [eiseres in 17-109] in de kosten van deze procedure aan de zijde van [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] begroot op € 2.041,00;

in het geschil jegens Reset! Your Life

6.3.

wijst af de vordering;

6.4.

veroordeelt [eiseres in 17-109] in de kosten van deze procedure aan de zijde van Reset! Your Life tot op heden begroot op nihil;

in het geschil jegens Company Labs

6.5.

veroordeelt Company Labs tot betaling aan [eiseres in 17-109]

 • -

  een bedrag van € 30.704,00 te vermeerderen met de reeds verschenen wettelijke rente tot datum dagvaarding ten bedrage van € 1.707,93 alsmede te vermeerderen met de nog te verschijnen wettelijke rente na datum dagvaarding tot aan de dag der voldoening,

 • -

  een bedrag aan buitengerechtelijke kosten van € 1.082,04;

6.6.

veroordeelt Company Labs in de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiseres in 17-109] begroot op € 1.545,40;

6.7.

veroordeelt Company Labs in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Company Labs niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

in het geschil jegens [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] , Reset! Your Life en Company Labs voorts

6.8.

verklaart dit vonnis in de zaak 17-109 voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

in de zaak 17-297

6.9.

wijst af de vordering;

6.10.

veroordeelt [gedaagde 3 in 17-109 / eiseres in 17-297] in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van [gedaagde in 17-297] en Company Labs begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 24 januari 2018.

1515/1729