Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:6130

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-07-2018
Datum publicatie
26-07-2018
Zaaknummer
10/812204-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inhoudsindicatie volgt nog.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/812204-16

Datum uitspraak: 26 juli 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsvrouw mr. S.E.M. Hooijman, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 12 juli 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. J.B. Wooldrik heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Aan het voorwaardelijke gedeelte van deze straf moeten de navolgende bijzondere voorwaarden worden verbonden:

 • -

  de verdachte zal zich gedragen naar de aanwijzingen van de reclassering met een meldplicht,

 • -

  dat de verdachte wordt verplicht zich onder ambulante behandeling te stellen bij ‘Het Dok’ of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling en

 • -

  de verdachte zal zich op welke wijze dan ook onthouden van gedragingen die zijn gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen, terwijl het daarop door de reclassering uitgeoefende toezicht mede kan bestaan uit controles van digitale gegevensdragers.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

4.1.1.

Standpunt verdediging

De raadsvrouw van de verdachte heeft betoogd dat het onderdeel ‘vervaardigen van kinderporno’ niet bewezen kan worden verklaard. Voor het overige heeft zij zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.1.2.

Beoordeling

Op verschillende gegevensdragers van verdachte zijn foto’s en films aangetroffen die door de politie zijn beoordeeld als kinder- en dierenporno. De verdachte heeft erkend al langere tijd bezig te zijn geweest met kinderporno en daar een gewoonte van te hebben gemaakt. Via chatsites heeft hij jarenlang kinder- en dierenporno verkregen en geruild met anderen. Ook heeft hij dit beeldmateriaal opgeslagen teneinde dit later op verzoek weer te kunnen ruilen. Ook heeft hij erkend dat hij rond 3 oktober 2014 is klaargekomen op afbeeldingen van kinderporno en dat hij daar op verzoek van een derde beeldmateriaal van heeft gemaakt. Anders dan de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van bestaande kinderporno om daarmee nieuwe afbeeldingen te maken die seksueel van aard zijn en waarop die oude afbeeldingen ook nog steeds zichtbaar zijn, moet worden gekwalificeerd als het vervaardigen van kinderporno. De rechtbank zal daarom ook het onderdeel ‘vervaardigen van kinderporno’ bewezen verklaren.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring van het onderdeel ‘vervaardigd’ in feit 1 redengevende feiten en omstandigheden.

In bijlage III heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring van feit 1 – met uitzondering van het onderdeel ‘vervaardigd’ – en feit 2 redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit.

Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

De verdachte heeft de bewezen verklaarde feiten op die wijze begaan dat:

1.

hij op tijdstippen, gelegen in de periode van 3 oktober 2014 tot en met 9 maart 2016

te Schiedam meermalen telkens

afbeeldingen, te weten foto's en films

en gegevensdragers bevattende afbeeldingen,

te weten een Personal Computer en een USB-stick en een laptop en

een harddisk en een GSM, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid en aangeboden en heeft vervaardigd en heeft verworven en in bezit heeft gehad,

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger/hand

vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren van het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand en/of voorwerp

oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam [naam bestand 1] )

en

het met de/een penis en/of vinger(s)/hand en/of mond/tong

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand en/of voorwerp

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borst(en) van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

(bestandsnaam [naam bestand 2] )

en

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het

geslachtsdeel van een dier

(bestandsnaam [naam bestand 3] )

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een

onnatuurlijk voorwerp, en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze

van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk

het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld

gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnaam [naam bestand 4] )

en

het spuiten en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op tijdstippen, gelegen

in de periode van 3 oktober 2014 tot en met 9 maart 2016 te Schiedam

meermalen telkens

afbeeldingen, te weten foto's en films

en gegevensdragers bevattende afbeeldingen,

te weten een Personal Computer en een USB-stick en een laptop en

een harddisk en een GSM,

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn

waarbij (een) mens(en) en (een) dier(en) is/zijn betrokken of schijnbaar

is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit onder meer

- het vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren van het lichaam van (een)

(volwassen) vrouw(en) met de penis van één of meerdere dier(en) (te weten

onder meer (een) hond(en) en/of (een) paard(en)) en

(bestandsnaam [naam bestand 5] )

- het betasten/aanraken met de hand(en) en/of borst(en) en/of mond/tong

van de penis van één of meerdere dier(en) (te weten onder meer (een) hond(en)

en/of (een) paard(en) en

(bestandsnaam [naam bestand 6] )

- het likken van de vagina van een vrouw door een hond

(bestandsnaam [naam bestand 7] );

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Feit 1:

Een afbeelding/gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt;

Feit 2:

Een afbeelding/gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft jarenlang via chatsites kinder- en dierenporno geruild met anderen waarbij hij de foto’s en films opsloeg op verschillende gegevensdragers. Naar eigen zeggen is de verdachte heel lang bezig geweest met ‘gewone’ pornografische afbeeldingen en had hij niet in de gaten dat het (inmiddels) om kinderporno ging. De rechtbank acht dit onbegrijpelijk gelet op de beschrijvingen van de foto’s en films die zich in het dossier bevinden en het voorbeeld dat de officier van justitie ter zitting heeft getoond. In totaal had verdachte ten tijde van de doorzoeking 1606 foto’s en 129 films die als kinderpornografisch zijn gekwalificeerd, in bezit. Onmiskenbaar zijn voor het maken van die kinderpornografische afbeeldingen vele jonge kinderen ernstig misbruikt. Dergelijk misbruik kan zeer nadelige en langdurige psychische, emotionele en lichamelijke gevolgen hebben voor de betrokken kinderen en zij kunnen hierdoor ernstig worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Door het downloaden en ruilen van kinderpornografische afbeeldingen heeft verdachte er toe bijgedragen dat deze verwerpelijke praktijken in stand worden gehouden en bevorderd. Ook heeft hij een keer zelf kinderpornografische afbeeldingen gemaakt. Normaliter weegt het vervaardigen van kinderporno zeer strafverzwarend, maar de rechtbank houdt er in strafmatigende zin rekening mee dat voor het vervaardigen van de bewezen verklaarde kinderpornografisch afbeeldingen niet opnieuw kinderen zijn misbruikt omdat verdachte bij het vervaardigen ervan alleen gebruikt heeft gemaakt van reeds bestaande kinderporno

Met betrekking tot de 764 foto’s en 67 films die de verdachte ten tijde van de doorzoeking in bezit had en die zijn gekwalificeerd als dierenporno, merkt de rechtbank op dat de wetgever met het tot stand komen van de strafbepaling van artikel 254a van het Wetboek

van Strafrecht, naast de bescherming van de goede zeden, met name het tegengaan van misbruik en exploitatie van dieren voor ogen heeft gehad. Daarnaast valt ernstig te betwijfelen of de bij de ontuchtige handelingen met dieren betrokken personen hieraan vrijwillig hebben meegewerkt. Ook zij kunnen slachtoffer zijn van dwang en exploitatie, wat het bezit van deze afbeeldingen des te verwerpelijker maakt.

Ter zitting heeft de verdachte niet getoond voldoende inzicht te hebben in het laakbare van zijn handelen. De verdachte wekte de indruk alsof hij het allemaal niet zo erg vond, omdat hij de kinderporno niet zelf heeft vervaardigd, er zelf niet opgewonden van werd en uitsluitend sprake was een stukje nieuwsgierigheid en materiaal voor de ‘ruilhandel’. Dat baart de rechtbank grote zorgen.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 4 mei 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

7.3.2.

Rapportages

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 2 januari 2018. Hieruit blijkt onder meer dat het handelen van de verdachte voor een groot deel voortkomt uit een langzaam ontwikkeld eenzaamheidsgevoel. Hij kwam in een negatieve spiraal terecht als gevolg van het handelen van anderen. De verdachte plaatst hiermee zijn handelen in enige mate buiten zichzelf. De verdachte is [de rechtbank begrijpt: naast het ruilen van kinder- en dierenpornografische afbeeldingen] lange tijd bezig geweest met het via internet hebben van contact met minderjarige meisjes waarbij hij zich (naast de seksuele voldoening) als een soort hulpverlener zag met betrekking tot vragen waar die minderjarige meisjes mee zaten en die te maken hadden met hun ontwikkeling op die leeftijd, waar seks volgens verdachte een groot onderdeel van is. De reclassering ziet hier een patroon in dat moet worden doorbroken waarbij het belangrijk is dat het internetgedrag van de verdachte bespreekbaar wordt gemaakt. Daarvoor is het nodig dat zijn digitale gegevensdragers worden gecontroleerd. Daarnaast acht de reclassering een meldplicht en een ambulante behandeling gericht op zeden gewenst. Het zal enige moeite kosten om de verdachte te (blijven) motiveren voor die behandeling. De reclassering adviseert een voorwaardelijke straf met een proeftijd van drie jaar en bijzondere voorwaarden.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gezien de ernst van het feit is in beginsel gevangenisstraf op zijn plaats. Gelet op de persoon van de verdachte – waarbij vooral zijn leeftijd en blanco strafblad van belang zijn – zal de rechtbank het onvoorwaardelijke deel van de hierna op te leggen gevangenisstraf echter beperken tot de tijd die de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. Daarnaast zal de rechtbank een forse werkstraf opleggen. De rechtbank hoopt met de voorwaardelijke straf te voorkomen dat de verdachte opnieuw in de fout gaat.

Aan de voorwaardelijke straf worden als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, een behandelverplichting en controle op het internetgebruik van de verdachte verbonden. De rechtbank vindt die begeleiding, behandeling en controle van groot belang en de verdachte heeft – met enige aarzeling – gezegd dat hij hiervoor open staat.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat alle op de beslaglijst vermelde voorwerpen worden onttrokken aan het verkeer. Op de in beslag genomen gegevensdragers zijn kinder- en dierenpornografische afbeeldingen aangetroffen. Met behulp van deze voorwerpen is het strafbare feit gepleegd. De officier van justitie heeft bovendien gewezen op het tussenarrest van het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2018:1074) waarin is geoordeeld dat de in beslag genomen gegevensdragers elk als één geheel moeten worden gezien. Bovendien kan niet worden gegarandeerd dat er geen kinder-/dierenporno op de gegevensdragers achterblijft.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging verzoekt om de bestanden die de familie van de verdachte en dan met name zijn kinderen betreffen, terug te geven aan de verdachte.

8.3.

Beoordeling

De kinder- en dierenpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen op de gegevensdragers die in beslag zijn genomen en nog niet terug zijn gegeven. Het bewezen feit is dus met behulp van deze gegevensdragers begaan en het ongecontroleerd bezit daarvan is, nu zich op die gegevensdragers kinder- en dierenpornografisch materiaal bevindt, in strijd met de wet. In beginsel is er dan ook voldoende reden om deze gegevensdragers te onttrekken aan het verkeer.

Met betrekking tot het verzoek van de verdediging om – kort gezegd – het niet-strafbare materiaal daarop aan hem terug te geven overweegt de rechtbank het volgende.

In overeenstemming met het door de officier van justitie genoemde recent gewezen tussenarrest van het Gerechtshof Den Haag dienen de in deze zaak in beslag genomen gegevensdragers elk als één geheel gezien te worden. De Nederlandse wetssystematiek biedt vooralsnog namelijk geen expliciete juridische grondslag om gegevens los te zien van de in beslag genomen gegevensdrager waarop zij zich bevinden. De beslissing over het beslag heeft daarom enkel betrekking op de gegevensdrager zelf; de daarop bevindende gegevens volgen slechts het lot van de gegevensdrager.

In hetzelfde tussenarrest is bepaald dat er uitzonderingssituaties kunnen zijn, waarin de rechter rekening kan houden met (zwaarwegende) belangen van de verdachte bij het behoud van de legale bestanden die zich ook op de gegevensdrager bevinden. In zo’n uitzonderingssituatie zou kunnen worden bepaald dat de niet-strafbare gegevensbestanden in kopie aan de verdachte moeten worden teruggegeven.

Deze uitzonderingssituatie doet zich in dit geval niet voor. De verdachte heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat op de gegevensdragers duidelijk omschreven en makkelijk traceerbare, legale gegevensbestanden staan die voor hem van zo groot belang zijn, dat – op grond van een te maken belangenafweging – van het openbaar ministerie en de politie verwacht mag worden dat deze bestanden vanaf de gegevensdragers worden gekopieerd en in die vorm aan hem worden teruggegeven. Dat de verdachte in het verleden die gegevensdragers niet zodanig heeft ingericht dat bijvoorbeeld familiefoto’s niet heel eenvoudig terug te vinden zijn en alles door elkaar staat, zoals de verdachte ter zitting heeft verklaard, is een omstandigheid die voor zijn rekening moet blijven. De rechtbank bepaalt daarom dat de volgende in beslag genomen voorwerpen (dus inclusief alle gegevensbestanden die zich daarop bevinden) zullen worden onttrokken aan het verkeer: Medion computer, Asus laptop, HTC telefoon, Seagate harddisk en Sigma USB-stick.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 179 dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

 • -

  de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

 • -

  de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

1. de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

2. de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen van ‘Het Dok’ of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling voor zijn problematiek, voor zolang de reclassering dat noodzakelijk vindt;

3. de veroordeelde zal zich onthouden van gedragingen op welke wijze dan ook die zijn gericht op het verkrijgen van kinderpornografisch materiaal al dan niet in een digitale omgeving terwijl de veroordeelde zal meewerken aan het toezicht daarop dat mede kan bestaan uit regelmatige controle op zijn internetgebruik en digitale gegevensdragers;

4. de veroordeelde zal in gesprekken met de reclassering volledige openheid van zaken geven over zijn gedrag.

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderd en veertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
verklaart onttrokken aan het verkeer: Medion computer, Asus laptop, HTC telefoon, Seagate harddisk en Sigma USB-stick.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. W.A.F. Damen, voorzitter,

en mrs. V.M. de Winkel en M.W.J. van Elsdingen, rechters,

in tegenwoordigheid van J.P. van der Wijden, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstip(pen), gelegen

in of omstreeks de periode van 03 oktober 2014 tot en met 09 maart 2016

te Schiedam, althans in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(een) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of (een) film(s)

en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en),

te weten een Personal Computer en/of (een) USB-stick(s) en/of een laptop en/of

een harddisk en/of een GSM,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of heeft

vervaardigd en/of heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich

daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van

een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger/hand

vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren van het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand en/of voorwerp

oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam [naam bestand 1] )

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s)/hand en/of mond/tong

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand en/of voorwerp

betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borst(en) van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

(bestandsnaam [naam bestand 2] )

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het

geslachtsdeel van een dier

(bestandsnaam [naam bestand 3] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een

onnatuurlijk voorwerp, en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze

van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk

het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld

gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnaam [naam bestand 4] )

en/of

het spuiten en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen), gelegen

in of omstreeks de periode van 03 oktober 2014 tot en met 09 maart 2016

te Schiedam, althans in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(een) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of (een) film(s)

en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en),

te weten een Personal Computer en/of (een) USB-stick(s) en/of een laptop en/of

een harddisk en/of een GSM,

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn

waarbij (een) mens(en) en (een) dier(en) is/zijn betrokken of schijnbaar

is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren van het lichaam van (een)

(volwassen) vrouw(en) met de penis van één of meerdere dier(en) (te weten

onder meer (een) hond(en) en/of (een) paard(en)) en/of

(bestandsnaam [naam bestand 5] )

- het betasten/aanraken met de hand(en) en/of borst(en) en/of mond/tong

van de penis van één of meerdere dier(en) (te weten onder meer (een) hond(en)

en/of (een) paard(en) en/of

(bestandsnaam [naam bestand 6] )

- het likken van de vagina van een vrouw door een hond

(bestandsnaam [naam bestand 7] );