Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:394

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-01-2018
Datum publicatie
22-01-2018
Zaaknummer
C/10/538472 / HA ZA 17-1054
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incidentele vordering tot verwijzing van de zaak naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant toegewezen. Compensatie proceskosten wegens gebrek aan processuele efficiency.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2018/57
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/538472 / HA ZA 17-1054

Vonnis in incident van 17 januari 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMAZING BRANDS B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres,

eiseres in het incident,

advocaat mr. J.W. Hoentjen te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WAVE INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

gedaagde in het incident,

advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Amazing Brands en Wave genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 28 oktober 2017, met producties;

 • -

  de incidentele conclusie tot verwijzing;

 • -

  de incidentele conclusie van antwoord.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 Het geschil in de hoofdzaak

2.1.

Amazing Brands vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

 • -

  verklaart voor recht dat de Wave-overeenkomst door Amazing Brands is ontbonden;

 • -

  Wave veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Amazing Brands te voldoen een bedrag van € 840.241,73, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 december 2016, althans vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  Wave veroordeelt in de kosten van het geding, met bepaling dat de proceskosten binnen 14 dagen na het te dezen te wijzen vonnis moeten worden betaald.

3 Het geschil in het incident

3.1.

Amazing Brands vordert dat de onderhavige zaak wordt verwezen naar de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, met veroordeling van Wave in de proceskosten van het incident. Amazing Brands heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat de daar aanhangige zaak met zaaknummer / rolnummer C/01/314661 / HA ZA 16-723 op hetzelfde onderwerp betrekking heeft als de onderhavige zaak. In beide zaken dient namelijk de vraag te worden beantwoord of de bruto-uitleg of netto-uitleg gevolgd dient te worden ter zake van de Wave-overeenkomst, aldus Amazing Brands.

3.2.

Wave heeft de incidentele vordering van Amazing Brands gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing van de vordering met veroordeling van Amazing Brands in de proceskosten van dit incident.

3.3.

Op de argumenten van Wave wordt hierna bij de beoordeling, voor zover deze daarvoor van belang zijn, nader ingegaan.

4 De beoordeling in het incident

4.1.

Op grond van het bepaalde in artikel 220 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan in zaken die reeds eerder bij een andere rechter van gelijke rang aanhangig zijn gemaakt tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp, of in geval de zaak verknocht is aan een zaak die reeds bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig is, de verwijzing naar die andere rechter worden gevorderd.

4.2.

Niet in geschil is dat beide zaken spelen tussen dezelfde partijen en dat beide zaken hetzelfde onderwerp betreffen. In beginsel dient de vordering tot verwijzing van onderhavige zaak naar de rechtbank Oost-Brabant dan ook te worden toegewezen. Hierbij merkt de rechtbank nog op dat beide zaken na verwijzing ex artikel 220 Rv van rechtswege gevoegd zullen zijn.

4.3.

De rechtbank zal de proceskosten in het incident compenseren. Amazing Brands had de vordering in reconventie kunnen instellen in de reeds bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven aanhangige procedure, dan wel Wave - gelet op de evidente samenhang met die reeds aanhangige procedure - voor die rechtbank kunnen dagvaarden. Daar staat tegenover dat Wave van haar zijde nodeloos verweer heeft gevoerd tegen de in dit incident gevorderde verwijzing. Het gebrek aan processuele efficiency van beide zijden rechtvaardigt compensatie van de kosten in het incident, in die zin dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen.

5 De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1.

wijst de vordering tot verwijzing toe;

5.2.

compenseert de kosten van het incident, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de hoofdzaak

5.3.

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven;

5.4.

stelt vast dat de onderhavige zaak van rechtswege is gevoegd met de bij die rechtbank aanhangige zaak met het met het zaaknummer / rolnummer C/01/314661 / HA ZA 16-723.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2018.

901/2957/1729