Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:2408

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-03-2018
Datum publicatie
26-03-2018
Zaaknummer
C/10/530244 / HA ZA 17-643
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Sponsorovereenkomst, wanprestatie, ontbinding, schuldeisersverzuim.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel & Haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/530244 / HA ZA 17-643

Vonnis van 14 maart 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CREATIV-EVENTZ B.V.,

gevestigd te Alblasserdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A.Th. de Haan te Alblasserdam,

tegen

de stichting

STICHTING BETAALD VOETBAL EXCELSIOR,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E.J. Heijnen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Creativ-Eventz en Excelsior genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 13 september 2017 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 30 november 2017;

 • -

  het faxbericht van 15 december 2017 van mr. Schulte, kantoorgenoot van mr. Heijenen voornoemd;

 • -

  de faxberichten van 18 en 19 december 2017 van mr. De Haan voornoemd.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Creativ-Eventz is een bedrijf dat zich richt op het organiseren van evenementen, waaronder sportevenementen.

2.2.

Excelsior is een betaald voetbalorganisatie. Zij heeft kort gezegd tot doel de bevordering van het betaalde voetbal en in verband daarmee deelname op het hoogste niveau aan de competitie(s) van de relevante nationale en internationale voetbalbonden en zij ontplooit daartoe (onder meer) commerciële en maatschappelijke activiteiten. Het genereren van financiële bijdragen van derden is daarvan onderdeel.

2.3.

Medio 2016 hebben Excelsior en Creativ-Eventz een ‘Official Travelpartnership’-overeenkomst (hierna: de overeenkomst) gesloten voor de duur van één voetbalseizoen. De overeenkomst ging in op 1 juli 2016 en heeft als einddatum 30 juni 2017. In de overeenkomst is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

“(…)

Artikel 1. Sponsorschap

1.1

Creativ-Eventz B.V. verbindt zich, voor de duur van deze overeenkomst, supplier te worden van SBV Excelsior en verplicht zich het in artikel 3 genoemde sponsorbedrag aan SBV Excelsior te betalen, waartegen SBV Excelsior nakoming van de in artikel 2 neergelegde verplichtingen op zich neemt. Dit is van toepassing in de Eredivisie en in de Jupiler League.

Artikel 2. Verplichtingen SBV Excelsior

2.1

Voor de duur van deze overeenkomst lever c.q. stelt SBV Excelsior aan Creativ-Eventz B.V. ter beschikking:

Status

 1. de status van supplier van SBV Excelsior;

 2. het recht deze status te grbuiken voor communicatieve en promotionele doeleinden van Creativ-Eventz B.V.;

Branding & Exposure

het recht om na nadere goedkeuring van SBV Excelsior, naam en/of logo van SBV Excelsior te gebruiken in eigen communicatie en/of voor promotionele doeleinden;

naamsvermelding van Creativ-Eventz B.V. op de website van SBV Excelsior. Bij alle te gebruiken uitingen dient de naam Creativ-Eventz B.V. gecommuniceerd te worden;

naamsvermelding van Creativ-Eventz B.V. op de businesswand in de businessruimte van SBV Excelsior. Bij alle te gebruiken uitingen dient de naam van Creativ-Eventz B.V. gecommuniceerd te worden.

Advertising & Promotion

naam van Creativ-Eventz B.V. als sponsor in het Excelsior Businessmagazine, de jaarlijkse presentatiegids en eventuele andere publicaties van SBV Excelsior. Bij alle te gebruiken uitingen dient de naam Creativ-Eventz B.V. gecommuniceerd te worden.

Corporate hospitality

Creativ-Eventz B.V. krijgt het recht van gebruik van 2 Business Seats. De vakaanduiding en plaatsnummers van de Luxe Business Seats luiden als volgt: vak BUS 4, plaatsnummer(s): 81-82;

Creativ-Eventz B.V. krijgt voor 2 personen toegang tot de businessruimte;

Creativ-Eventz B.V. krijgt recht op 1 parkeerplaats(en) op het parkeerterrein P4;

Creativ-Eventz B.V. krijgt 2 minuten Led Boarding over een lengte van 200 meter. Aanmaakkosten komen voor rekening van Creativ-Eventz B.V.;

Creativ-Eventz B.V. krijgt 1 maal Vaste Boarding over een lengte van 12 meter op de Noord Tribune. Aanmaakkosten komen voor rekening van Creativ-Eventz B.V.;

Creativ-Eventz B.V. organiseert de Excelsior Businessclubreis, Excelsior foundersreis en Excelsior golfreis conform de vastgestelde voorwaarden in bijlage 1 van dit contract;

Creativ-Eventz B.V. is de exclusieve travelpartner van SBV Excelsior. Overige reizen worden als eerste aangevraagd bij Creativ-Eventz B.V. Bij beter aanbod van een andere partij heeft Creativ-Eventz B.V. altijd recht om dit aanbod te matchen.

Artikel 3. Verplichtingen Creativ-Eventz B.V.

3.1

Creativ-Eventz B.V. betaalt voor sponsorpakket opgesteld onder punt 2 een bedrag van 30.000 EUR exc. BTW. Dit bedrag zal in 4 termijnen van 7.500 EUR ex BTW worden voldaan.

3.2

Creativ-Eventz B.V. organiseert een trainingskamp voor SBV Excelsior conform de vastgestelde voorwaarden in bijlage 1 van dit contract.

3.3

Creativ-Eventz B.V. zal zich op geen enkele wijze mengen in het beleid van SBV Excelsior. Ook heeft Creativ-Eventz B.V. geen inspraak in de besteding van de door haar beschikbaar gestelde gelden in het kader van deze overeenkomst. Dit is uitsluitend voorbehouden aan SBV Excelsior.

(…)

Artikel 5. Beëindiging

5.1

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beëindigd:

 1. door ontbinding door een Partij, in geval van niet-nakoming door de andere Partij van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst of krachtens de wet, en die andere Partij in verzuim is;

 2. door opzegging met onmiddellijke ingang door een Partij, indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, wordt ontbonden of vereffend, of op enige andere wijze de beschikking over haar vermogen verliest.

5.2

Beëindiging op de voet van art. 5.1 dient te geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de reden voor de opzegging.

5.3

Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst leidt niet tot een restitutie van hetgeen op grond van deze overeenkomst is betaald of nog verschuldigd is.

(…)”

2.4.

In bijlage 1 van de overeenkomst is met betrekking tot de door Creativ-Eventz te organiseren Excelsior Businessclubreis onder meer het volgende bepaald:

“(…)

 • -

  Creativ-Eventz B.V. verzorgt de Businessclub reis tegen een vastgestelde minimale marge van 100 euro per persoon voor maximaal 149 personen. Hierin wordt samengewerkt om de prijs voor de leden zo aantrekkelijk mogelijk te maken waarbij de bruto prijs voor het arrangement exclusief lunches nooit boven 649 euro komt. Beide partijen moeten akkoord geven voordat communicatie richting de leden van de Excelsior Businessclub plaatsvindt.

 • -

  Chartervlucht voor vanaf Rotterdam Airport naar desbetreffende stad.

 • -

  Hotelovernachting op basis van twee personen. Eenpersoonskamer wordt doorberekend aan Excelsior in toeslag.

 • -

  Toegangskaarten voor de wedstrijd. Dit hoeven geen business seats te zijn, maar wel plaatsen met uitstekend zicht op het veld. Minimaal categorie B kaarten.

 • -

  Lokaal transport met bussen in de desbetreffende stad.

 • -

  Ondersteuning van minimaal 1 personeelslid/contactpersoon van Creativ-Eventz B.V. die de stad kennen. Deze personeelsleden zijn verder het aanspreekpunt als er iets misgaat met tickets, vervoer etc. en voor Creativ-Eventz B.V. weer de personen die een relatie op kunnen bouwen met de aanwezige businessclubleden voor reserveringen in de toekomst.

(…)”

2.5.

Bij e-mail van 20 december 2016 heeft Creativ-Eventz aan Excelsior de volgende prijsopgave ter zake de Businessclubreis gestuurd:

“Hai, ik heb vlucht Rotterdam – Napels 149 pax 4 sterren hotel centrum op 1500 meter van stadion. Bed and breakfast 2 pax kamers. Tickets wedstrijd en airport transfers, lopen stadion – hotel is 20 minuten optie 14 dagen euro 629,- p.p. exclusief toeristen belasting ter plaatse.”

2.6.

In reactie daarop is door Excelsior aan Creativ-Eventz aangegeven dat zij, voordat een definitieve keuze zou worden gemaakt over de reis, verschillende hotels, restaurants en bezienswaardigheden in Napels wilde bezichtigen en dat zij dat van 28 tot 30 januari 2017 zou doen.

2.7.

Bij e-mail van 21 december 2016 aan Excelsior heeft Creativ-Eventz vervolgens geschreven:

“(…) dit is niet afgesproken maar succes met de reis, ik heb mijn best gedaan en dit is het. Ik ga niet Transavia aan het lijntje houden en straks meer geld verspillen aan Excelsior en ga ook de tickets niet langer vasthouden. Dit is geheel buiten de afspraken om.”

2.8.

Partijen hebben nadien (al dan niet via de wederzijdse advocaten) nog gecorrespondeerd en hebben daarbij volhard in hun standpunt.

2.9.

Bij brief van 9 februari 2017 heeft (de advocaat van) Creativ-Eventz aan Excelsior, voor zover van belang, het volgende geschreven:

“Cliënt heeft een overeenkomst met u gesloten betreffende een ‘travel partnership’ tussen partijen. (…) Onderdeel van de overeenkomst is (…) dat cliënt de businessreis zou organiseren voor 150 mensen voor een bedrag ter hoogte van € 649,-. Deze reis diende te worden georganiseerd naar een stad in Europa waar een Champions League wedstrijd wordt gespeeld. U had aangegeven dat de reis dit keer naar Napels diende te gaan. Cliënt heeft vervolgens de transfer, charters, hotels en tickets geregeld en u verzocht zo snel mogelijk uw akkoord hierop te geven zodat Cliënt de kamers en tickets van reis kon boeken. U heeft echter uw akkoord zo lang gerekt dat de vliegtickets en hotel niet meer te krijgen zijn voor 150 mensen voor de wedstrijd Napels – Madrid. Een andere locatie dient daarom nu te worden afgesproken. U heeft echter aangegeven dat cliënt alleen nog maar de vliegtickets hoeft te boeken voor de golfreis. U wilt zelf de rest organiseren.

Dit is volstrekt tegen de gemaakte afspraken in. Hierdoor zal cliënte schade leiden, begroot op 15.000. Voor die schade bent u dan aansprakelijk.

De afspraak is dat cliënt niet alleen de vliegtickets, maar de volledige reis organiseert. Ik verzoek u op zeer korte termijn, in ieder geval binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief, contact met cliënt op te nemen om afspraken te maken over de golfreis en te bevestigen dat cliënt de gehele reis mag organiseren voor het afgesproken bedrag.”

Deze brief is niet ondertekend. Onder de adressering is vermeld: “Per e-mail [e-mailadres] ”.

2.10.

Bij brief van 6 maart 2017 aan Excelsior heeft (de advocaat van) Creativ-Eventz onder meer het volgende bericht:

“Op mijn brief van 9 februari 2017 heb ik nog geen enkele reactie of betaling van u ontvangen. U heeft tevens niet binnen de in mijn brief 9 februari 2017 gestelde termijn contact opgenomen met cliënt over de organisatie van de businessreis van 7 tot en met 8 maart 2017. U bent derhalve in verzuim.

Middels deze brief ontbindt cliënte de sponsorovereenkomst. Dit betekent onder andere dat u het door cliënte aan u betaalde bedrag uit hoofde van het sponsorcontract ter hoogte van € 15.000,- aan cliënte dient te vergoeden. Het reeds door u gefactureerde termijnbedrag en een nog te vervallen termijnbedrag komen te vervallen.”

Deze - wel ondertekende - brief is per aangetekende post verzonden.

2.11.

Per e-mail van 18 april 2017 aan (de advocaat van) Creativ-Eventz heeft Excelsior verzocht om de brief van 9 februari 2017 en om een bewijs van verzending en ontvangst van deze brief. Per brief en per e-mail van 11 mei 2017 heeft (de advocaat van) Creativ-Eventz vervolgens een kopie van de brief van 9 februari 2017 naar (de advocaat van) Excelsior verstuurd. Op deze versie van de brief van 9 februari 2017 ontbreekt de vermelding “Per e-mail [e-mailadres] ”. Ook deze versie van de brief van 9 februari 2017 is niet ondertekend.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Creativ-Eventz vordert, samengevat en zakelijk weergegeven:

 1. voor recht te verklaren dat Creativ-Eventz de overeenkomst heeft ontbonden;

 2. veroordeling van Excelsior tot betaling van € 33.325,88;

 3. (primair) veroordeling van Excelsior tot aflevering van het reclamebord aan het vestigingsadres van Creativ-Eventz, zulks op straffe van een dwangsom, althans (subsidiair) veroordeling van Excelsior tot betaling van € 850;

 4. een en ander vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Ter onderbouwing van de vordering stelt Creativ-Eventz het volgende. Excelsior is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nagekomen. De door Excelsior niet nagekomen verplichtingen betreffen met name het organiseren van de Excelsior Businessclubreis.

Creativ-Eventz was daarom gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, hetgeen zij heeft gedaan bij brief van 6 maart 2017. Excelsior is gehouden om het door Creativ-Eventz op grond van de overeenkomst reeds aan Excelsior betaalde bedrag ad € 18.150,00 terug te betalen. Excelsior kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep doen op artikel 5.3 van de overeenkomst, nu er sprake is van een toerekenbaar tekortschieten aan haar zijde op een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Voorts dient Excelsior de schade die Creativ-Eventz lijdt als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst, bestaande uit een bedrag van € 13.900,00 terzake commercieel belang in verband met het organiseren van de Excelsior Businessclubreis, te vergoeden. Tot slot dient Excelsior het reclamebord dat Creativ-Eventz op eigen kosten heeft laten maken aan Creativ-Eventz af te geven, althans dient Excelsior de waarde daarvan (ad € 850,00) aan Creativ-Eventz te vergoeden, aldus Creativ-Eventz.

3.3.

Excelsior voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vordering, kosten rechtens. Excelsior betwist dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, althans onvoldoende is nagekomen. Voorts heeft Creativ-Eventz de overeenkomst niet rechtsgeldig ontbonden. Betwist wordt dat de brief van 9 februari 2017 is verstuurd en/of ontvangen. Tot slot dient de gevorderde uitvoerbaar verklaring bij voorraad te worden afgewezen, althans dient aan de uitvoerbaar verklaring bij voorraad als voorwaarde te worden verbonden dat Creativ-Eventz zekerheid stelt als bedoeld in artikel 233 lid 3 Rv, aldus Excelsior.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Excelsior vordert, samengevat en zakelijk weergegeven:

I. veroordeling van Creativ-Eventz tot betaling van € 18.150,00;

II. Creativ-Eventz te verbieden om zich op voor de eer en goede naam van Excelsior schadelijke wijze publiekelijk uit te laten over de door Creativ-Eventz met Excelsior gesloten overeenkomst en de uitvoering en afwikkeling daarvan, zulks op straffe van een dwangsom;

III. een en ander vermeerderd met rente en kosten.

3.6.

Ter onderbouwing van de vordering stelt Excelsior het volgende. Creativ-Eventz is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, althans onvoldoende nagekomen. De door Creativ-Eventz niet nagekomen verplichting betreft met name het onbetaald laten van de laatste twee termijnen van het door haar uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde sponsorgeld. Daarnaast dient Creativ-Eventz zich te onthouden van het (publiekelijk) doen van grove, onbeleefde, onvolledige en onjuiste uitlatingen over (medewerkers en spelers van) Excelsior, althans van het openbaar maken van schadelijke foto’s van (medewerkers en spelers van) Excelsior, aldus Excelsior.

3.7.

Creativ-Eventz voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vordering, kosten rechtens. In aanvulling op haar stellingen in conventie betwist Creativ-Eventz gehouden te zijn om een bedrag aan Excelsior te voldoen, voordat Excelsior zou hebben gepresteerd. Nu Excelsior niet heeft gepresteerd en dit ook niet meer mogelijk is, kan zij het door haar gevorderde bedrag ad € 18.150,00 niet bij Creativ-Eventz in rekening brengen. Excelsior heeft geen belang (meer) bij de vordering met betrekking tot onrechtmatige uitlatingen door Creativ-Eventz over Excelsior.

De uitlatingen zijn gedaan als gevolg van grote boosheid over de wijze waarop Excelsior met Creativ-Eventz is omgegaan. De uitlatingen zijn eenmalig geweest en overigens voldoende geneutraliseerd. Creativ-Eventz zal zich in de toekomst onthouden van dergelijke uitlatingen. Het ‘dreigement’ van het openbaar maken van schadelijke foto’s van (medewerkers en spelers van) Excelsior is niet uitgevoerd en zal Creativ-Eventz ook niet uitvoeren. Kortom: er is geen reden voor een veroordeling, laat staan dat het nodig zou zijn om aan een veroordeling een dwangsom te verbinden, aldus Creativ-Eventz.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Tussen partijen is in geschil of de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. De bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst ontstaat eerst wanneer sprake is van niet-nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst en de schuldenaar in verzuim is. Ontbinding moet geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de reden voor de opzegging.

4.2.

De stelling van Creativ-Eventz dat Excelsior haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet is nagekomen, is, bezien tegen de achtergrond van het daartegen door Excelsior gevoerde verweer, niet, althans onvoldoende onderbouwd en wordt om die reden gepasseerd. Aan bewijslevering op dit punt wordt dan ook niet toegekomen.

4.3.

Nu geen sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Excelsior, ontbreekt de grondslag voor ontbinding van de overeenkomst door Creativ-Eventz. Dit brengt met zich dat de ontbindingsverklaring van 6 maart 2017 niet gerechtvaardigd was en aldus niet het daarmee beoogde rechtsgevolg heeft. Daarmee staat vast dat de overeenkomst partijen nog steeds bindt.

4.4.

Bovendien kan geen ontbinding worden gegrond op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan Creativ-Eventz zelf in verzuim is. Daarbij heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Vast staat dat Creativ-Eventz Excelsior ten minste drie maal, te weten op 21 december 2016, op 9 januari 2017 en op 16 januari 2017 heeft laten weten dat zij haar verplichting tot het organiseren van de Excelsior Businessclubreis niet zou nakomen. Zodoende was juist Creativ-Eventz vanaf 21 december 2016 in verzuim ex artikel 6:83 sub c BW. Van verzuim aan de zijde van Excelsior kan in die situatie geen sprake zijn.

4.5.

Dit alles leidt tot de conclusie dat het gevorderde onder A. en B. niet toewijsbaar is. De nevenvorderingen tot vergoeding van wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten delen in het lot van die afwijzing.

4.6.

Met betrekking tot de gevorderde veroordeling van Excelsior tot afgifte van het reclamebord aan Creativ-Eventz overweegt de rechtbank als volgt. Feiten en omstandigheden die maken dat Excelsior op enigerlei wijze verplicht is tot teruggave van het reclamebord aan Creativ-Eventz zijn gesteld noch gebleken.

Het enkele feit dat Creativ-Eventz dit reclamebord op eigen kosten heeft laten maken, is daartoe onvoldoende. Dit leidt tot de conclusie dat het gevorderde onder C. evenmin toewijsbaar is.

4.7.

Nu vast staat dat Excelsior nog over het reclamebord beschikt, gaat de rechtbank er vanuit dat partijen in onderling overleg afspraken zullen maken over het tijdstip waarop en de wijze van ophalen van het reclamebord door Creativ-Eventz.

4.8.

Creativ-Eventz zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de kosten van deze procedure in conventie, zijnde een bedrag van in totaal

€ 3.082,00:

Griffierecht € 1.924,00

Salaris advocaat € 1.158,00 + (2 pnt x tarief III € 579,00)

Totaal € 3.082,00

in reconventie

4.9.

Nu vast staat dat de overeenkomst partijen nog steeds bindt, liggen de reconventionele vorderingen van Excelsior, strekkende tot nakoming van Creativ-Eventz van de verplichtingen uit de overeenkomst voor toewijzing gereed.

4.10.

Op grond van de overeenkomst dient Creativ-Eventz Excelsior € 30.000,00 exclusief BTW aan sponsorgeld te betalen.

4.10.1.

Voor de eerste sponsortermijn heeft Excelsior op 26 augustus 2016 een factuur gestuurd ad € 9.075,00 inclusief BTW. Die moest uiterlijk binnen 30 dagen zijn voldaan. Creativ-Eventz heeft deze factuur pas op 21 december 2016 voldaan.

4.10.2.

De tweede termijnfactuur van 3 oktober 2016 ad € 9.075,00 inclusief BTW heeft Creativ-Eventz eerst op 4 in plaats van 2 november 2016 voldaan.

4.10.3.

Voor de derde en vierde termijn heeft Excelsior op 5 januari 2017 respectievelijk 3 april 2017 facturen gestuurd van elk € 9.075,00. Die moesten zijn voldaan op 4 februari 2017 respectievelijk 3 mei 2017.

4.11.

De eerste twee facturen van respectievelijk 26 augustus 2016 en 3 oktober 2016 zijn geen onderwerp van deze procedure en zullen derhalve bij de verdere beoordeling buiten beschouwing worden gelaten.

4.12.

Tussen partijen is niet in geschil dat Creativ-Eventz de laatste twee facturen van 5 januari 2017 respectievelijk 3 april 2017 van elk € 9.075,00 inclusief BTW tot op heden, ondanks herhaalde aanmaning daartoe, niet heeft voldaan. Creativ-Eventz zal het bedrag van in totaal € 18.150,00 alsnog aan Excelsior moeten voldoen.

4.13.

In artikel 8.2 van de overeenkomst is bepaald dat Excelsior in geval van wanbetaling door Creativ-Eventz recht heeft op de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het achterstallig bedrag, zonder dat zij daartoe Creativ-Eventz in gebreke hoeft te stellen of haar dat uitdrukkelijk hoeft mee te delen. Dit betekent dat de rente over de twee facturen van 5 januari 2017 respectievelijk 3 april 2017 zal worden toegewezen als gevorderd.

4.14.

In artikel 8.3 van de overeenkomst is bepaald dat kosten die Excelsior zowel in als buiten rechte maakt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Creativ-Eventz, voor rekening zijn van Creativ-Eventz en dat in geval van wanbetaling de incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van

€ 450,00. Vast staat dat Creativ-Eventz de laatste twee facturen van 5 januari 2017 respectievelijk 3 april 2017 van elk € 9.075,00 inclusief BTW tot op heden niet heeft voldaan. Aldus is Creativ-Eventz Excelsior € 2.722,50 aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd (€ 9.075,00 x 15% x 2).

4.15.

Met betrekking tot het gevorderde verbod tot het doen van negatieve uitlatingen in het openbaar overweegt de rechtbank als volgt.

4.16.

Bij de beoordeling van de vraag of de gedane uitlatingen onrechtmatig zijn staan twee fundamentele rechten – enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eerbiediging van eer en goede naam – tegenover elkaar. Meer specifiek het recht van Creativ-Eventz om het publiek in het algemeen en ‘de achterban’ van Excelsior in het bijzonder te informeren over de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst tegenover het belang van Excelsior om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige insinuaties en verdachtmakingen.

4.17.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat terughoudendheid moet worden betracht bij het beperken van dat recht op vrijheid van meningsuiting. Het recht om zich uit te laten vindt zijn begrenzing in de zorgvuldigheid en de betamelijkheid die in het maatschappelijk verkeer jegens anderen in acht moeten worden genomen. Als deze zorgvuldigheid of betamelijkheid evident wordt overschreden, is dat onrechtmatig jegens de ander die het betreft. Of daarvan sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

4.18.

De vordering ziet op de uitlatingen van 30 april 2016 van de heer [persoon] van Creativ-Eventz. Betreffende uitlatingen zijn een reactie op een door een bestuurslid van Excelsior geplaatst bericht op zijn facebook pagina over de overstap van twee jonge spelers. De heer [persoon] reageerde daarop onder meer met:

“Zorg dat je in het eerste komt dan heb je een mooi leven, ja kan alles doen en alles wordt je vergeven, hotels slopen, zuipen op kosten van anderen vrouwen aanranden tijdens trainingskamp en iedereen doet er aan mee en iedereen vind het goed van bestuur tot sponsors. Dat is excelsior”, “Deze vriendelijke club is de schande van Rotterdam, laten sponsors euro 30000 betalen en gaan op trainingskamp, spelers slopen de hotels en worden geconfronteerd met de politie in Portugal. De club weet nergens van terwijl iedereen er bij was. Bespreken hotels voor 15 sponsors en komen met 18 zuipen op kosten van anderen en noemen zich een prof club. Gauw terug naar de jupilerleague” en “Excelsior is een verrotte club sponsors die bedonderd en hun spelers lat hoeren en snoeren van jouw geld tijdens trainingskamp”.

4.19.

Van belang is dat de gedane uitlatingen moeten worden bezien in het licht van een zakelijk conflict tussen Creativ-Eventz en Excelsior, welk conflict ook onderwerp van deze procedure is. Hoewel de inhoud van deze uitingen van een zekere grofheid getuigen, kan het onrechtmatig karakter van de uitingen echter ook niet worden ingezien.

De gedane uitlatingen zijn naar het oordeel van de rechtbank niet van een dermate verregaande aard dat verwacht mag worden dat Excelsior hierdoor (ernstige) hinder dan wel schade zal ondervinden. De vordering onder II. zal dan ook worden afgewezen.

4.20.

Creativ-Eventz zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de kosten van de procedure in reconventie tot aan deze uitspraak aan de zijde van Excelsior begroot op € 579,00 (2 pnt x 0,5 x tarief III € 579,00). De rechtbank ziet voor wat betreft de gevorderde veroordeling tot vergoeding van de proceskosten geen aanleiding om af te wijken van het liquidatietarief.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Creativ-Eventz in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Excelsior begroot op 3.082,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.3.

veroordeelt Creativ-Eventz in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Creativ-Eventz niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.4.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.5.

veroordeelt Creativ-Eventz om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Excelsior te betalen het bedrag van € 18.150,00;

5.6.

veroordeelt Creativ-Eventz om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Excelsior te betalen de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 9.075,00 over de periode vanaf 5 februari 2017 tot het moment van algehele betaling;

5.7.

veroordeelt Creativ-Eventz om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Excelsior te betalen de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 9.075,00 over de periode vanaf 3 mei 2017 tot het moment van algehele betaling;

5.8.

veroordeelt Creativ-Eventz om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Excelsior te betalen het bedrag van € 2.722,50 aan buitengerechtelijke incassokosten;

5.9.

veroordeelt Creativ-Eventz in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Excelsior begroot op € 579,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.10.

veroordeelt Creativ-Eventz in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Creativ-Eventz niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.11.

verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad;

5.12.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. van den Bergh en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2018.1

1 801/2504