Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:1925

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-02-2018
Datum publicatie
09-03-2018
Zaaknummer
10/701163-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/701163-17

Datum uitspraak: 2 februari 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. V.T.E. Kuijpers, advocaat te Capelle aan den IJssel.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 2 februari 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. A.P.G. de Beer heeft gevorderd:

  • -

    vrijspraak van het onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde;

  • -

    bewezenverklaring van het onder 3 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 dagen met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Vrijspraak zonder nadere motivering feiten 1, 2 en 4

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

4.2.

Vrijspraak feit 3

4.2.1.

Standpunt officier van justitie

Aangevoerd is dat de verdachte degene is geweest die de toegangsdeur van het appartementencomplex heeft vernield.

4.2.2.

Beoordeling

De rechtbank ziet in het dossier onvoldoende aanknopingspunten die als wettig en overtuigend bewijs kunnen dienen voor de betrokkenheid van de verdachte bij de vernieling.

4.2.3.

Conclusie

Het onder 3 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

5 In beslag genomen voorwerpen

5.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd het in beslag genomen geldbedrag van € 300,00 terug te geven aan de verdachte.

5.2.

Beoordeling

Ten aanzien van het in beslag genomen geldbedrag van € 300,00 zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

6 Vorderingen benadeelde partijen / schadevergoedingsmaatregelen

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde 1] ter zake van het onder 1 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 221,98 aan materiële schade.

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde 2] , ter zake van het onder 4 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 10.100,00 aan materiële schade en een vergoeding van € 65.000,00 aan immateriële schade.

6.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot niet-ontvankelijk verklaring van de benadeelde partijen.

6.2.

Beoordeling

De benadeelde partijen, [naam benadeelde 1] en [naam benadeelde 2] , zullen in de vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard, nu de verdachte wordt vrijgesproken van het onder 1 en 3 ten laste gelegde.

Nu de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen de benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

6.3.

Conclusie

In deze procedure wordt over de gevorderde schadevergoeding geen inhoudelijke beslissing genomen.

7 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

8 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- gelast de teruggave aan verdachte van: € 300,00;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van heden;

verklaart de benadeelde partij [naam benadeelde 1] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

verklaart de benadeelde partij [naam benadeelde 2] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. L. Feraaune, voorzitter,

en mrs. J.C.M. Persoon en W.M. Stolk, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. E.L. Vedder, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 2 februari 2018.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(zaak [naam zaak 1] )

hij in of omstreeks de periode van 24 maart 2017 tot en met 26 maart 2017 te

Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning gelegen aan

de [adres delict 1] heeft weggenomen (een) (spel)computer(s) en/of elektronische

apparatuur en/of fotocamera('s) en/of harddisk(s) en/of telefoon(s) en/of

siera(a)d(en) en/of kleding en/of geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende

aan [naam slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem,

verdachte, en/of zijn mededader(s),

zulks nadat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), die/dat weg te nemen

(genoemde) goed(eren) onder zijn/hun bereik had(den) gebracht door middel van

braak en/of verbreking;

(zaak [naam zaak 1] )

2.

(zaak [naam zaak 2] )

hij op of omstreeks 06 april 2017 te Rotterdam,

omstreeks/tussen 00.40 uur en 02.00 uur, in elk geval gedurende de voor de

nachtrust bestemde tijd,

ter uitvoering van het voornemen om

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen in

een appartementencomplex aan de [adres delict 2] weg te nemen

geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 2] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders

en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/haar/hun bereik te brengen

door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming,

(in vereniging met één of meer van zijn mededader(s))

- de/een toegangsdeur tot de centrale entree van genoemd complex heeft

geforceerd en/of open getrapt en/of

- naar die woning (gelegen op de 23e etage van genoemd complex) is gegaan

en/of

- ( meermalen) heeft aangebeld bij genoemde woning en/of

- doende is geweest een toegangsdeur van genoemde woning (op de 23e etage)

en/of het slot van die deur te forceren,

terwijl de uitvoering van dat voornemen niet is voltooid;

3.

hij op of omstreeks 06 april 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk een toegangsdeur (van appartementencomplex/

gebouw [naam gebouw] ), dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte

en/of zijn/haar mededader(s), te weten aan [naam slachtoffer 3] toebehoorde,

heeft vernield, beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

4.

(zaak [naam zaak 3] )

hij op of omstreeks 05 mei 2017 te Rotterdam

op de openbare weg, te weten de [plaats delict] ,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een laptop

en/of een geldbedrag (E9000) en/of kleding en/of (een) paspoort(en) en/of

(een) tas(sen), geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 4] , in elk geval

aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] , gepleegd

met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken

en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere

deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij

het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het (meermalen)

- ( dreigend) op die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] af rennen/lopen en/of

- tonen van een (vuur)wapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

aan die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] en/of

- met dat/een (vuur)wapen, althans een op een vuurwapen gelijkend

voorwerp, en/of een knuppel en/of een ploertendoder stuk slaan van (een)

autoruit(en) (terwijl die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] zich in, althans in de

nabijheid van, de auto bevonden);