Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:1739

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-02-2018
Datum publicatie
05-03-2018
Zaaknummer
6496416 CV EXPL 17-8682
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verhouding 6:43 en 6:44 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6496416 CV EXPL 17-8682

uitspraak: 22 februari 2018

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Galvano Metaalhandel B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,

eiseres,

gemachtigde: [P.],

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nustaal B.V.,

gevestigd te Binnenmaas, kantoorhoudende te Numansdorp,

gedaagde,

gemachtigde: [A.].

Partijen worden hierna aangeduid als Galvano en Nustaal.

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het exploot van dagvaarding van 6 november 2017, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met producties;

  3. de conclusie van repliek, met productie;

  4. de conclusie van dupliek, met productie.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

Galvano heeft goederen verkocht en geleverd aan Nustaal. Hiervoor heeft zij in de periode van 3 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 diverse facturen gestuurd voor een totaal bedrag van € 6.003,39 aan Nustaal. Alle facturen vermelden een betalingstermijn van

30 dagen.

1.2

Galvano heeft Nustaal diverse malen aanmaningen verstuurd, voor het laatst op

28 augustus 2017.

1.3

Nustaal heeft op 31 augustus 2017 en 1 september 2017 bedragen overgemaakt naar de bankrekening van Galvano voor een totaalbedrag van € 6.003,39.

2. De vordering, de grondslag en het verweer

2.1

Galvano vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Nustaal te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 1.163,22, te vermeerderen met de contractuele rente ad

1,5 % per maand vanaf 29 november 2017 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Nustaal in de proceskosten, waaronder rente en nakosten.

2.2

Galvano legt het navolgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft met Nustaal koopovereenkomsten gesloten. Op deze overeenkomsten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Door de facturen niet binnen de betalingstermijn te voldoen is Nustaal op grond van de algemene voorwaarden rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Naast een bedrag van € 900,51 aan buitengerechtelijke incassokosten vordert Galvano een bedrag van € 262,71 aan verschenen rente tot en met 29 november 2017.

2.3

Nustaal heeft de vordering gemotiveerd bestreden. Op de stellingen van Nustaal wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Beoordeling van het geschil

3.1

Galvano hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Nustaal erkent dat de facturen niet binnen die betalingstermijn zijn voldaan. Dat haar directeur enige tijd in het buitenland verbleef en er daarom te laat is betaald zoals door Nustaal is aangevoerd, komt voor haar rekening en risico. Nustaal was derhalve in verzuim met tijdige voldoening van de facturen.

3.2

Voor zover Nustaal bij dupliek met haar opmerking dat zij ‘de algemene voorwaarden nog nooit gezien heeft’ terugkomt op haar erkenning bij conclusie van antwoord dat de algemene voorwaarden van Galvano van toepassing zijn, had zij dit dienen te motiveren en onderbouwen. Nu zij dit heeft nagelaten wordt zij gehouden aan haar eerdere erkenning.

Op grond van die algemene voorwaarden is in geval van verzuim de koper op grond van artikel 7.4 buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de hoofdsom verschuldigd en op grond van artikel 7.5 een rente van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum van de facturen. Het is daarbij niet van belang of aan Nustaal aanmaningen zijn verstuurd, al dan niet verkeerd te naam gesteld zoals door Nustaal is aangevoerd.

3.3

Nustaal heeft op 31 augustus 2017 en 1 september 2017 betalingen gedaan aan Galvano voor een totaal bedrag van € 6.003,39. Bij elke betaling is door haar een betalingskenmerk vermeld. Conform artikel 6:43 BW dienen betalingen te worden toegerekend op de verbintenis die de schuldenaar bij de betaling aanwijst. Vervolgens dient aan de hand van artikel 6:44 BW te worden bepaald hoe per factuur de betaling moet worden toegerekend. In dit geval heeft Galvano echter niet per factuur buitengerechtelijke incassokosten berekend, maar over de totaal openstaande hoofdsom. De kantonrechter ziet aanleiding af te wijken van genoemde wettelijke volgorde en op grond van de redelijkheid en billijkheid de volgorde van artikel 6:44 BW aan te houden. Dat wil zeggen dat de betalingen eerst in mindering strekken op het totaalbedrag aan kosten, dan op de verschenen rente en vervolgens op de hoofdsom en lopende rente, en dus niet per factuur apart.

3.4

Galvano heeft de verschenen rente berekend over € 6.003,39 tot en met

29 november 2017, hetgeen niet conform artikel 6:44 BW is. De juiste berekening moet zijn:

Hoofdsom € 6.003,39

Verschenen rente t/m datum betalingen € 140,68

Buitengerechtelijke incassokosten € 900,51

Betalingen september 2017 € 6.003,39 -/-

--------------

Resterende hoofdsom € 1.041,19.

3.5

De contractuele rente zal aldus worden toegewezen over een bedrag van € 1.041,19 vanaf 3 september 2017 nu dit bedrag na toepassing van artikel 6:44 BW aan hoofdsom openstaat. Daarbij is uitgegaan van ontvangstdata door Galvano op 1 en 2 september 2017 nu door Nustaal onvoldoende weersproken is aangevoerd dat een overboeking per bank slechts enkele dagen duurt in plaats van de door Galvano gestelde termijn van zes dagen.

3.6

Nustaal wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Galvano bepaald op € 80,42 aan dagvaardingskosten, € 470,- aan vast recht en € 200,- aan salaris voor de gemachtigde.

De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten. Toe te wijzen bedragen te vermeerderen met de verschuldigde rente vanaf 14 dagen na de uitspraak van het vonnis tot aan de dag der voldoening, indien Nustaal deze bedragen niet binnen de genoemde termijn voldoet.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Nustaal om aan Galvano tegen kwijting te betalen een bedrag van € 1.041,19, vermeerderd met de overeengekomen rente van 1,5 % per maand vanaf 3 september 2017 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Nustaal in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Galvano vastgesteld op € 550,42 aan verschotten, € 200,- aan salaris voor de gemachtigde en € 50,- aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,- aan kosten voor betekening onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Nustaal niet binnen

14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw. Genoemde bedragen te vermeerderen met de verschuldigde rente vanaf 14 dagen na de uitspraak van het vonnis tot aan de dag der voldoening, indien Nustaal deze bedragen niet binnen de genoemde termijn voldoet;

verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.F.M. Wouters en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745