Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:1380

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-02-2018
Datum publicatie
23-02-2018
Zaaknummer
10/711125-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf van 6 jaar voor vrijheidsberoving, ernstige mishandeling, poging tot verkrachting en afpersing van twee slachtoffers. Verweren met betrekking tot medeplegen, seksueel binnendringen verworpen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/711125-16

Datum uitspraak: 23 februari 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting verblijvende in

FPK De Kijvelanden te Poortugaal,

raadsvrouw mr. T. Sandrk, advocaat te Dordrecht.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 18 november 2016, 8 februari 2017, 21 april 2017, 6 juli 2017, 25 september 2017, 13 december 2017, en van 22, 23, 24 en 25 januari 2018. Het onderzoek is gesloten op 23 februari 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vorderingen van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officieren van justitie mr. M. van den Berg en mr. M. Luijpen (hierna: officier van justitie) hebben gevorderd:

- vrijspraak van het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde;

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 meer subsidiair, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren met aftrek van voorarrest;

  • -

    oplegging van schadevergoedingsmaatregelen ten behoeve van [slachtoffer W] en [slachtoffer M].

4 Inleiding

Het onderzoek dat geleid heeft tot de dagvaarding van de verdachte staat bekend als Manezee. Uit dat onderzoek zijn meerdere zaaksdossiers voortgekomen.

Aan deze verdachte worden in de dagvaarding meerdere strafbare feiten verweten, die zijn ontleend aan twee van die zaaksdossiers, Oude Tonge en Battenoord.

5 Bewijsoverwegingen

Feit 1 (verkrachting, dan wel poging tot verkrachting)

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat de onder 1 primair ten laste gelegde verkrachting van [slachtoffer W] niet wettig en overtuigend is bewezen. Dit geldt eveneens voor de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan de verkrachting. De verdachte zal daarvan zonder nadere motivering worden vrijgesproken.

De meer subsidiair ten laste gelegde poging om bij het slachtoffer een deodorantbus anaal in te brengen, had volgens de verdediging geen seksueel motief; het ging er om het slachtoffer pijn te doen en te vernederen.

Beoordeling

Uit het dossier blijkt dat om de deodorantbus een condoom werd gedaan, voordat werd geprobeerd om het slachtoffer te penetreren. Een condoom is een voorwerp dat in het algemeen geassocieerd wordt met seks. Het slachtoffer verklaart: “5 à 10 minuten daarna moest ik mij van [naam] uitkleden, want ze wouden mij ook laten voelen zoals bij die meiden ook zouden voelen als ik hen zou verkrachten, zeg maar.” Uit het dossier blijkt dat met ‘[naam]’ de verdachte wordt bedoeld. Nadat het medeverdachte [medeverdachte B] niet was gelukt om de deodorantbus in de anus van het slachtoffer te brengen, vroeg [medeverdachte E] volgens het slachtoffer: "Hoe vind je dat nou dat jij voelt wat jij hebt aangericht bij die meiden?"

Uit het dossier blijkt, dat de verdachten meenden dat [slachtoffer W] ontucht had gepleegd met minderjarige meisjes. Onder die omstandigheden kan het niet anders dan dat de verdachten een verband legden tussen de (vermeende) seksuele handelingen die het slachtoffer zou hebben gepleegd en de mislukte penetratie met een deodorantbus.

Gelet op het bovenstaande gaat de rechtbank ervan uit dat de poging om [slachtoffer W] anaal te penetreren met een deodorantbus, in ieder geval ook was ingegeven door seksuele motieven. Het ging hierbij dus om een poging tot seksueel binnendringen. Dat het ook de bedoeling was om het slachtoffer te vernederen en pijn te doen, doet daar niets aan af.

Medeplegen

De verdediging heeft aangevoerd dat de verdachte weliswaar heeft meegedaan aan de geweldshandelingen tegen [slachtoffer W], maar dat hij geen opzet heeft gehad om [slachtoffer W] te laten verkrachten.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte een groot aandeel heeft gehad in het geweld dat tegen [slachtoffer W] is gepleegd. Hij heeft [slachtoffer W] geslagen en getaserd, haren uit diens hoofd getrokken en hij heeft [slachtoffer W] gedwongen achter elkaar een forse hoeveelheid alcohol te drinken. Ook heeft de verdachte [slachtoffer W] gecommandeerd zich uit te kleden en naar de badkamer te gaan en daar op handen en knieën te gaan zitten. In de hiervoor geschetste setting heeft de poging tot verkrachting met de deodorantbus plaatsgevonden. De rechtbank vindt op basis van de verklaringen van [slachtoffer W] en van [slachtoffer G] voldoende aannemelijk dat de verdachte daarbij aanwezig was.

Gelet op het voorgaande was er een nauwe en bewuste samenwerking, terwijl de verdachte zelf ook een actieve rol heeft gehad in de voorbereiding van de poging tot verkrachting. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat sprake is van medeplegen.

Feit 2 (poging tot zware mishandeling)

De verdediging heeft aangevoerd dat het bewijs ontbreekt dat de verdachte de (voorwaardelijke) opzet heeft gehad om [slachtoffer W] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

[slachtoffer W] is meermalen met geschoeide voet tegen het lichaam getrapt, terwijl hij op de grond lag. Door dit te doen hebben de verdachte en zijn medeverdachten willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. Het onder 2 ten laste gelegde feit is dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

Het onder 3 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 meer subsidiair, 2, 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan.

In bijlage III heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan.

De verdachte heeft de bewezen verklaarde feiten op die wijze begaan dat:

1. zaak Oude Tonge) (meer subsidiair)

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door hem/hen voorgenomen misdrijf om door geweld en/of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging

met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten [slachtoffer W], te dwingen tot

het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het

seksueel binnendringen van het lichaam, te weten door het duwen en/of brengen

en/of houden van een deodorantbus in de anus van die [slachtoffer W],

- heeft geschopt/getrapt tegen het lichaam en/of in het gezicht van die [slachtoffer W]

(terwijl die op de grond lag) en/of

- die [slachtoffer W] op het lichaam heeft getaserd en/of

- (een pluk) haren uit het hoofd van die [slachtoffer W] heeft getrokken en/of

- (met gebalde vuist) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of het lichaam

van die [slachtoffer W] heeft geslagen en/of

- die [slachtoffer W] aan zijn haren naar de badkamer heeft getrokken/gesleept en/of

- die [slachtoffer W] opdracht heeft gegeven te kruipen naar de badkamer en/of

(vervolgens) de kleding uit te doen en op handen en voeten te gaan zitten,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. ( zaak Oude Tonge)

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 25 juni

2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon

genaamd [slachtoffer W] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

met dat opzet

die op de grond liggende [slachtoffer W] meermalen, althans eenmaal, (telkens) tegen/op

het hoofd en/of het lichaam heeft geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3. ( zaak Oude Tonge)

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

[slachtoffer W] meermalen, althans eenmaal (telkens) heeft mishandeld door

- hem op/tegen het lichaam te schoppen en/of te trappen en/of te slaan en/of

te stompen, en/of

- hem op/tegen het lichaam te taseren en/of

- (een pluk) haren uit zijn hoofd te trekken/te rukken;

4. ( zaak Battenoord)

hij meermalen, althans eenmaal, (telkens)

in of omstreeks de periode van 4 juni 2016 tot en met 5 juni 2016

te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk [slachtoffer M] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of

beroofd gehouden,

immers heeft/hebben hij verdachte en/of zijn mededader(s) (meermalen) die

[slachtoffer M] in een woning, gelegen aan de [adres],

- tegen/op een bank geduwd en/of

- de woorden "Je mag niet meer weg en je kunt maar beter meewerken,

want anders gaan er dingen gebeuren" en/of "Ik ga je tong uitsnijden, je

familie uitmoorden en ik heb een plek waar ze je nooit meer vinden" en/of

"ik heb een grote homo neger als vriend, waar ik je aan ga verkopen",

althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking toegevoegd

en/of

- vastgepakt en/of

- vastgebonden met tape en/of

- op de grond neergegooid en/of

- getrapt tegen diens ribben en/of benen en/of hoofd en/of

- gevraagd of hij mensen kende waar geld te halen viel en/of of hij thuis nog

spullen van waarde had, althans woorden van gelijke aard en/of strekking

en/of

- met een kunststof holster op/tegen/in het gezicht geslagen en/of

- een mes tegen de hals/keel en/of de tong en/of de polsen gezet en/of

- met een waterpomptang in de vingers geknepen;

5. ( zaak Battenoord)

hij meermalen, althans eenmaal, (telkens) in of omstreeks de periode van 4

juni 2016 tot en met 5 juni 2016

te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer M] heeft gedwongen tot de

afgifte van een zak met 20 xtc-pillen en/of een computer met toebehoren, in

elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer M], in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het (telkens) die

[slachtoffer M]

- in een woning, gelegen aan de [adres], tegen/op een bank

duwen en/of

- de woorden toevoegen "Je mag niet meer weg en je kunt maar beter meewerken,

want anders gaan er dingen gebeuren" en/of "Ik ga je tong uitsnijden, je

familie uitmoorden en ik heb een plek waar ze je nooit meer vinden" en/of

"ik heb een grote homo neger als vriend, waar ik je aan ga verkopen",

althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- vastpakken en/of

- vastbinden met tape en/of

- op de grond neergooien en/of

- trappen tegen diens ribben en/of benen en/of hoofd en/of

- vragen of hij mensen kende waar geld te halen viel en/of of hij thuis nog

spullen van waarde had, althans woorden van gelijke aard en/of strekking

en/of

- met een kunststof holster op/tegen het gezicht slaan en/of

- een mes tegen de keel en/of tong en/of de polsen zetten en/of

- met een waterpomptang in de vingers knijpen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

6 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1 (meer subsidiair)

medeplegen van poging tot verkrachting;

2.

medeplegen van poging tot zware mishandeling;

3.

medeplegen van mishandeling, meermalen gepleegd;

4.

medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden;

5.

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

7 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering straf

Ernst van de feiten

[slachtoffer W] is in de woning van [medeverdachte E] gedurende meerdere uren door een groep daders ernstig mishandeld, vernederd en bedreigd. [slachtoffer W] is onder meer geschopt, geslagen en met een stroomstootwapen bewerkt, er zijn plukken haar uit zijn hoofd getrokken en er is geprobeerd hem te verkrachten met een deodorantbus. Daarna moest het slachtoffer dansen op het nummer “I want to break free”. Van de mishandelingen en vernederingen zijn filmpjes gemaakt, die (door de medeverdachten) werden gedeeld.

De verdachte heeft samen met anderen [slachtoffer M] naar de woning van één van hen gelokt en hem daar van zijn vrijheid beroofd, met tape gekneveld, getrapt terwijl hij vastgebonden op de grond lag, in het gezicht geslagen met een holster, met een waterpomptang in zijn vingers geknepen en bedreigd met een mes. De verdachten dreigden zijn familie te vermoorden als hij niet zou meewerken. Ook is hij afgeperst.

Het ging om kwetsbare slachtoffers, die zich tegen de overmacht aan geweldplegers niet konden verdedigen. Die kwetsbaarheid heeft de verdachten kennelijk niet van hun wreedheden weerhouden.

De gevolgen voor de slachtoffers zijn enorm, zo blijkt uit het dossier, uit een slachtofferverklaring en uit de toelichting bij de vorderingen die de slachtoffers als benadeelde partij hebben ingediend. Beiden hebben zij – naast lichamelijk letsel en materiële schade – grote psychische trauma’s opgelopen. Zo zegt [slachtoffer M] dat hij schuw, achterdochtig en angstig is geworden; hij is inmiddels doorverwezen voor behandeling. [slachtoffer W] heeft als gevolg van zijn traumatische ervaringen zeer intensieve begeleiding nodig (gehad) en heeft EMDR-therapie moeten volgen.

De verdachte had een groot aandeel in het buitensporige geweld dat de slachtoffers hebben ondergaan. Zo was hij degene die [slachtoffer M] met een waterpomptang in de vingers heeft geknepen en die [slachtoffer M] een mes op de tong zette en dreigde om die tong af te snijden.

[slachtoffer W] heeft op de vraag “Wie heeft het meest gedaan?” geantwoord: “[naam] (de rechtbank begrijpt: verdachte), [naam] (de rechtbank begrijpt: medeverdachte [medeverdachte B]), die meid (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte C]) en [naam] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte E]).

Motief

Als motief voor de mishandelingen van [slachtoffer W] is genoemd dat het slachtoffer een “pedo” zou zijn. Het slachtoffer zou kinderpornografische foto’s op zijn telefoon hebben gehad, die dat zouden moeten bewijzen. Het slachtoffer werd vervolgens met geweld gedwongen tot een ‘bekentenis’. Volgens politiedeskundigen betroffen de afbeeldingen op de telefoon van het slachtoffer geen kinderporno. Wat hier ook van zij: het is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar dat de verdachten voor eigen rechter gingen spelen.

Het lijkt er op, dat de verdachten elkaar hebben opgehitst in een dynamiek die trekken heeft van een groepspsychose.

Een rode draad in het hele dossier is het genoegen dat de verdachten ontleenden aan de mishandelingen, verkrachtingen en vernederingen. Meerdere slachtoffers en medeverdachten spreken in dit verband van sadisme. Dat is inderdaad een woord dat de lading dekt; het ging kennelijk vooral om het uitoefenen van macht.

Bij [slachtoffer M] was er kennelijk een financieel motief. Hij is gedwongen om een zak met xtc-pillen en een computer af te geven.

Persoonlijke omstandigheden

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij komen tot de conclusie dat de verdachte lijdt aan een chronische post-traumatische stress-stoornis, veroorzaakt door ernstige fysieke en emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik in zijn kinderleeftijd. Verder heeft hij een drugsprobleem en lijdt hij aan een persoonlijkheidsstoornis NAO (niet anders omschreven) met borderline, antisociale en theatrale kenmerken. Deze problemen speelden ook een rol bij de bewezen feiten. De psycholoog omschrijft het als volgt:

“Door psychosociale omstandigheden is de verdachte weer harddrugs gaan gebruiken en zo kwam hij in contact met zijn mededaders. In verband met zijn stoornissen is betrokkene een ik-zwakke, beïnvloedbare en suggestibele persoon die zich door zijn angst voor afwijzing heeft laten meetrekken in het gedrag van de groep. Hij is door zijn stoornissen en persoonlijkheid slechts beperkt in staat om weerstand te bieden aan de groepsdruk. Tijdens de gepleegde delicten verkeerde betrokkene onder invloed van verschillende verdovende middelen, hetgeen zijn besef van wat er gebeurde zal hebben verminderd. (…)
Hoewel het lijkt alsof betrokkene tijdens het medeplegen van de delicten sterk onder invloed verkeerde van angsten, drugsgebruik en groepsdruk, zijn er anderzijds ook veel momenten geweest, met name als hij niet in die groep verkeerde, dat hij had kunnen besluiten om melding te maken van hetgeen er allemaal gebeurde.”

De deskundigen adviseren om het ten laste gelegde in een verminderde mate toe te rekenen. De rechtbank neemt deze conclusie over en zal de feiten in verminderde mate toerekenen aan de verdachte.

Om het herhalingsgevaar te beperken, vinden de deskundigen het van groot belang dat de verdachte een intensieve, klinische behandeling krijgt waarin gewerkt wordt aan stabilisatie, abstinentie van drugs en traumaverwerking. Dit zou in het kader van een voorwaardelijk strafdeel kunnen plaatsvinden in een FPA (forensisch psychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis) of FPK (forensisch psychiatrische kliniek).

Ook de reclassering vindt het belangrijk dat de verdachte behandeld en begeleid wordt. Zij adviseert daarom om – als de ernst van de feiten dit toelaat - hem een deels voorwaardelijke straf op te leggen met een meldplicht, een drugs- en alcoholverbod en een behandelverplichting.

Strafmaat

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 6 jaar geëist.

De veelheid en de ernst van de weerzinwekkende feiten die de verdachte samen met anderen heeft gepleegd, rechtvaardigen zonder meer een lange gevangenisstraf. Wanneer de straffen worden opgeteld die voor soortgelijke feiten plegen te worden opgelegd, dan is de geëiste straf, rekening houdend met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte en het ontbreken van relevante documentatie, alleszins begrijpelijk.

De verdachte was betrokken bij ernstige wreedheden jegens twee slachtoffers. Hij maakte enkele weken nadat het eerste slachtoffer was gemarteld, opnieuw de keuze om mee te doen aan gruwelijke mishandelingen en een poging tot verkrachting van het tweede slachtoffer. De verdachte had in beide gevallen een groot aandeel in het gebruikte grove geweld, de vernederingen, de bedreigingen en de poging tot verkrachting.

De verdediging heeft verzocht om een lagere gevangenisstraf dan is geëist, zodat een deel voorwaardelijk kan worden opgelegd.

Gelet op de ernst van de feiten ziet de rechtbank daarvoor geen ruimte. De noodzakelijke behandeling van de verdachte kan worden voortgezet tijdens de tenuitvoerlegging van de straf.

Conclusie

De rechtbank legt aan de verdachte een gevangenisstraf van 6 jaar op, met aftrek van voorarrest.

9 Vorderingen benadeelde partijen / schadevergoedingsmaatregelen

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd de [slachtoffer W] en [slachtoffer M], ter zake van de aan de verdachte ten laste gelegde feiten. De benadeelde partijen vorderen ieder voor zich een vergoeding aan materiële schade en een vergoeding aan immateriële schade.

Standpunt officier van justitie

Ten aanzien van [slachtoffer W] heeft de officier van justitie geconcludeerd tot integrale toewijzing van de vordering tot vergoeding van de materiële schade en tot toewijzing van de vordering tot vergoeding van de immateriële schade tot een bedrag van € 7.742,-.

De officier van justitie heeft ten aanzien van [slachtoffer M] geconcludeerd tot integrale toewijzing van de vordering tot vergoeding van de immateriële schade en tot toewijzing van de vordering tot vergoeding van de materiële schade tot een bedrag van € 46,04. Met betrekking tot de schadepost ‘camera’ dient de benadeelde partij niet ontvankelijk te worden verklaard, nu er geen rechtstreeks verband bestaat met de bewezen verklaarde feiten.

Standpunt verdediging

Ten aanzien van de vordering van [slachtoffer W] heeft de raadsvrouw bepleit het bedrag van de vergoeding van materiële schade te matigen, vanwege het ontbreken van een onderbouwing van de schadeposten. Ook met betrekking tot de immateriële schade heeft de raadsvrouw bepleit het bedrag van de vergoeding te matigen, in verband met het door de verdediging gevoerde bewijsverweer.

Ten aanzien van de vordering van [slachtoffer M] heeft de raadsvrouw bepleit de benadeelde partij niet ontvankelijk te verklaren, voor zover de vordering betrekking heeft op vergoeding van de materiële schade. Voor het opvragen van het medisch dossier van de benadeelde partij zijn onnodig kosten gemaakt, terwijl de schadepost ‘camera’ niet als rechtstreekse schade kan worden aangemerkt. De immateriële schade is onvoldoende onderbouwd en daarom dient de vergoeding gematigd te worden, aldus de raadsvrouw.

Beoordeling

Vordering [slachtoffer W]

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door de onder 1 meer subsidiair, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks materiële schade is toegebracht en de vordering tot een bedrag van € 661,35 genoegzaam is onderbouwd, zal dit deel van de vordering worden toegewezen.

Het deel van de vordering van de benadeelde partij dat betrekking heeft op de schadeposten ‘zilveren ketting’, ‘zilveren oorpiercing’, ‘geld’ en ‘telefoon’ is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als rechtstreekse schade door een van de bewezen verklaarde feiten. De benadeelde partij zal in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door de onder 1 meer subsidiair, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 9.000,- zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen. De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard. Ook dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de verdachte de strafbare feiten, ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met mededaders heeft gepleegd, zijn de verdachte en [medeverdachte E] en [medeverdachte B] daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover een van deze mededaders de benadeelde partij betaalt is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 26 juni 2016.

Nu de vordering van de benadeelde partij in overwegende mate zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Vordering [slachtoffer M]

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij [slachtoffer M] door de onder 4 en 5 bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks materiële schade is toegebracht en de vordering tot een bedrag van € 46,04 genoegzaam is onderbouwd, zal dit deel van de vordering worden toegewezen.

Het deel van de vordering van de benadeelde partij dat betrekking heeft op de schadepost ‘camera’ is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als rechtstreekse schade door een van de bewezen verklaarde feiten. De benadeelde partij zal in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door de onder 4 en 5 bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 3.000,- zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen. De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard. Ook dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de verdachte de strafbare feiten, ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met mededaders heeft gepleegd, zijn de verdachte en [medeverdachte E] en [medeverdachte B] daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover een van deze mededaders de benadeelde partij betaalt is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 5 juni 2016.

Nu de vordering van de benadeelde partij in overwegende mate zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Conclusie

De vorderingen worden toegewezen tot de volgende bedragen:

- [slachtoffer W] € 9.661,35

- [slachtoffer M] € 3.046,04.

Deze bedragen worden telkens vermeerderd met de wettelijke rente.

Tevens wordt telkens de schadevergoedingsmaatregel, bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht, opgelegd.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 36f, 45, 47, 57, 242, 282, 300, 302, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 meer subsidiair, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

feiten 1 meer subsidiair, 2 en 3:

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met diens mededaders [medeverdachte E] en [medeverdachte B], des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [slachtoffer W] te betalen een bedrag van € 9.661,35 (zegge: negenduizend zeshonderd eenenzestig en vijfendertig cent), bestaande uit € 661,35 aan vergoeding van materiële schade en € 9.000,- aan vergoeding van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 26 juni 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering en bepaalt dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer W] te betalen € 9.661,35 (zegge: negenduizend zeshonderd eenenzestig en vijfendertig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2016 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 9.661,35 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 83 (drieëntachtig) dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededaders [medeverdachte E] en [medeverdachte B], tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

feiten 4 en 5:

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met diens mededaders [medeverdachte E] en [medeverdachte B], des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [slachtoffer M] te betalen een bedrag van € 3.046,04 (zegge: drieduizend zesenveertig en vier cent), bestaande uit € 46,04 aan vergoeding van materiële schade en

€ 3.000,- aan vergoeding van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 5 juni 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering en bepaalt dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer M] te betalen € 3.046,04 (zegge: drieduizend zesenveertig en vier cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 juni 2016 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 3.046,04 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 40 (veertig) dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededaders [medeverdachte E] en [medeverdachte B], tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. E.M. Havik, voorzitter,

en mrs. I.W.M. Laurijssens en J. Bergen, rechters,

in tegenwoordigheid van D.J. Boogert, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1. zaak Oude Tonge) (primair)

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten

[slachtoffer W], heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit

of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

namelijk het duwen en/of brengen en/of houden van een deodorantbus in de anus

van die [slachtoffer W],

het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met

geweld en/of de bedreiging met (een) ander feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben

bestaan uit het

- schoppen/trappen tegen het lichaam en/of in het gezicht (terwijl die [slachtoffer W]

op de grond lag) en/of

- taseren op het lichaam van die [slachtoffer W] en/of

- trekken van (een pluk) haren uit het hoofd van die [slachtoffer W] en/of

- slaan (met gebalde vuist) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of het

lichaam van die [slachtoffer W] en/of

- die [slachtoffer W] aan zijn haren naar de badkamer te trekken/slepen en/of

- geven van (de) opdracht(en) aan die [slachtoffer W] om te kruipen naar de badkamer

en/of (vervolgens) de kleding uit te doen en op handen en voeten te gaan

zitten;

(subsidiair)

[medeverdachte B] en/of [medeverdachte E], althans een of meer anderen,

in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met

geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten

[slachtoffer W], heeft/hebben gedwongen tot het ondergaan van handelingen die

bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

namelijk het duwen en/of brengen en/of houden van een deodorantbus in de anus

van die [slachtoffer W],

het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met

geweld en/of de bedreiging met (een) ander feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben

bestaan uit het

- schoppen/trappen tegen het lichaam en/of in het gezicht (terwijl die [slachtoffer W]

op de grond lag) en/of

- taseren van die [slachtoffer W] en/of

- trekken van (een pluk) haren uit het hoofd van die [slachtoffer W] en/of

- slaan (met gebalde vuist) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of het

lichaam van die [slachtoffer W],

bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, toen daar opzettelijk

behulpzaam is geweest door:

- bovengenoemd geweld mede te plegen en\of een bijdrage te leveren aan

bovengenoemd geweld en/of

- die [slachtoffer W] te dwingen alcohol te drinken met (onder meer) de woorden: "Je

zuipt het gewoon op", althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [slachtoffer W] te bevelen zich (geheel) uit te kleden en/of

- die [slachtoffer W] aan zijn haren naar de badkamer te trekken/slepen en/of

- die [slachtoffer W] te bevelen op zijn handen en knieën te gaan zitten met zijn

gezicht in de richting van de douche, en/of

- een of meer foto('s) en/of filmpje(s) van die (ontklede) [slachtoffer W] te maken;

(meer subsidiair)

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door hem/hen voorgenomen misdrijf om door geweld en/of (een)

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging

met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten [slachtoffer W], te dwingen tot

het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het

seksueel binnendringen van het lichaam, te weten door het duwen en/of brengen

en/of houden van een deodorantbus in de anus van die [slachtoffer W],

- heeft geschopt/getrapt tegen het lichaam en/of in het gezicht van die [slachtoffer W]

(terwijl die [slachtoffer W] op de grond lag) en/of

- die [slachtoffer W] op het lichaam heeft getaserd en/of

- ( een pluk) haren uit het hoofd van die [slachtoffer W] heeft getrokken en/of

- ( met gebalde vuist) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of het lichaam

van die [slachtoffer W] heeft geslagen en/of

- die [slachtoffer W] aan zijn haren naar de badkamer heeft getrokken/gesleept en/of

- die [slachtoffer W] opdracht heeft gegeven te kruipen naar de badkamer en/of

(vervolgens) de kleding uit te doen en op handen en voeten te gaan zitten,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(meest subsidiair)

[medeverdachte B] en/of [medeverdachte E], althans een of meer anderen,

in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

in Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

ter uitvoering van het door die [medeverdachte B] en/of die [medeverdachte E], althans anderen,

voorgenomen misdrijf om door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en)

iemand, te weten [slachtoffer W], te dwinten tot het ondergaan van handelingen die

bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

te weten het duwen en/of brengen en/of houden van een deodorantbus in de anus

van die [slachtoffer W],

- schoppen/trappen tegen het lichaam en/of in het gezicht (terwijl die [slachtoffer W]

op de grond lag) en/of

- taseren van die [slachtoffer W] en/of

- trekken van (een pluk) haren uit het hoofd van die [slachtoffer W] en/of

- slaan (met gebalde vuist) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of het

lichaam van die [slachtoffer W],

bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, toen daar opzettelijk

behulpzaam is geweest door:

- bovengenoemd geweld mede te plegen en\of een bijdrage te leveren aan

bovengenoemd geweld en/of

- die [slachtoffer W] te dwingen alcohol te drinken met (onder meer) de woorden: "Je

zuipt het gewoon op", althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [slachtoffer W] te bevelen zich (geheel) uit te kleden en/of

- die [slachtoffer W] te bevelen op zijn handen en knieën te gaan zitten met zijn

gezicht in de richting van de douche, en/of

- die [slachtoffer W] aan zijn haren naar de badkamer te trekken/slepen en/of

- een of meer foto('s) en/of filmpje(s) van die (ontklede) [slachtoffer W] te maken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. ( zaak Oude Tonge)

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 25 juni

2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon

genaamd [slachtoffer W] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

met dat opzet

die op de grond liggende [slachtoffer W] meermalen, althans eenmaal, (telkens) tegen/op

het hoofd en/of het lichaam heeft geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3. ( zaak Oude Tonge)

hij in of omstreeks de periode van 25 juni 2016 tot en met 26 juni 2016

te Oude Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

[slachtoffer W] meermalen, althans eenmaal (telkens) heeft mishandeld door

- hem op/tegen het lichaam te schoppen en/of te trappen en/of te slaan en/of

te stompen, en/of

- hem op/tegen het lichaam te taseren en/of

- ( een pluk) haren uit zijn hoofd te trekken/te rukken;

4. ( zaak Battenoord)

hij meermalen, althans eenmaal, (telkens)

in of omstreeks de periode van 4 juni 2016 tot en met 5 juni 2016

te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk [slachtoffer M] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of

beroofd gehouden,

immers heeft/hebben hij verdachte en/of zijn mededader(s) (meermalen) die

[slachtoffer M] in een woning, gelegen aan de [adres],

- tegen/op een bank geduwd en/of

- de woorden "Je mag niet meer weg en je kunt maar beter meewerken,

want anders gaan er dingen gebeuren" en/of "Ik ga je tong uitsnijden, je

familie uitmoorden en ik heb een plek waar ze je nooit meer vinden" en/of

"ik heb een grote homo neger als vriend, waar ik je aan ga verkopen",

althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking toegevoegd

en/of

- vastgepakt en/of

- vastgebonden met tape en/of

- op de grond neergegooid en/of

- getrapt tegen diens ribben en/of benen en/of hoofd en/of

- gevraagd of hij mensen kende waar geld te halen viel en/of of hij thuis nog

spullen van waarde had, althans woorden van gelijke aard en/of strekking

en/of

- met een kunststof holster op/tegen/in het gezicht geslagen en/of

- een mes tegen de hals/keel en/of de tong en/of de polsen gezet en/of

- met een waterpomptang in de vingers geknepen;

5. ( zaak Battenoord)

hij meermalen, althans eenmaal, (telkens) in of omstreeks de periode van 4

juni 2016 tot en met 5 juni 2016

te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer M] heeft gedwongen tot de

afgifte van een zak met 20 xtc-pillen en/of een computer met toebehoren, in

elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer M], in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het (telkens) die

[slachtoffer M]

- in een woning, gelegen aan de [adres], tegen/op een bank

duwen en/of

- de woorden toevoegen "Je mag niet meer weg en je kunt maar beter meewerken,

want anders gaan er dingen gebeuren" en/of "Ik ga je tong uitsnijden, je

familie uitmoorden en ik heb een plek waar ze je nooit meer vinden" en/of

"ik heb een grote homo neger als vriend, waar ik je aan ga verkopen",

althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- vastpakken en/of

- vastbinden met tape en/of

- op de grond neergooien en/of

- trappen tegen diens ribben en/of benen en/of hoofd en/of

- vragen of hij mensen kende waar geld te halen viel en/of of hij thuis nog

spullen van waarde had, althans woorden van gelijke aard en/of strekking

en/of

- met een kunststof holster op/tegen het gezicht slaan en/of

- een mes tegen de keel en/of tong en/of de polsen zetten en/of

- met een waterpomptang in de vingers knijpen.