Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:1135

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-02-2018
Datum publicatie
16-02-2018
Zaaknummer
10/691173-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Diefstal met geweld uit woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/691173-17

Datum uitspraak: 16 februari 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteland verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] [woonplaats verdachte] te [land verdachte] ,

hier te lande feitelijk verblijvende op het adres:

[verblijfadres verdachte] , [verblijfplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de

Penitentiaire Inrichting Dordrecht,

raadsvrouw mr. R.S. Boonstra, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 2 februari 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. H.A. van Wijk heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

4.1.1.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. Hiertoe is aangevoerd dat de verdachte de betrokkenheid bij de feiten stellig ontkent omdat hij op het moment waarop de feiten werden gepleegd thuis was bij zijn vriendin.

Daarnaast roept de omstandigheid, dat aangever [naam slachtoffer 1] de verdachte eerst wel heeft herkend en in zijn latere verhoren zegt dat hij hem niet kent, vragen op.

De verklaring van [naam slachtoffer 2] – waarin zij de verdachte op een foto aanwijst als de tweede persoon in de woning – kan niet worden gebruikt voor het bewijs nu er 3 dagen na de tenlastegelegde feiten een enkelvoudige fotoconfrontatie heeft plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is niet betrouwbaar.

4.1.2.

Beoordeling

Uit de aangifte van [naam slachtoffer 1] volgt dat er op de avond van 29 oktober 2017 twee mannen voor zijn deur stonden die de woning zijn binnengedrongen en geld van (de vriendin van) aangever eisten. Een van de mannen had een honkbalknuppel bij zich. Uit de aangifte volgt voorts – onder meer - dat aangever kort daarna door de man met de honkbalknuppel is geslagen in zijn gezicht en tegen zijn linkerzij. Daarna heeft hij meerdere klappen in zijn gezicht gekregen van de andere man. Toen de moeder van aangever, [naam slachtoffer 2] – met wie hij op dat moment samen in de woning was – haar telefoon pakte, heeft deze man de telefoon van haar afgepakt. De andere man heeft vervolgens met de honkbalknuppel tegen de televisie geslagen.

De moeder van [naam slachtoffer 1] heeft eveneens verklaard dat er twee mannen de woning binnendrongen en dat deze mannen om geld riepen. Een van de mannen zou haar zoon meermalen met een honkbalknuppel hebben geslagen en de ander met zijn vuisten. Uit de verklaring van [naam slachtoffer 2] volgt dat de man die met de vuisten sloeg, haar telefoon heeft afgepakt. Toen [naam slachtoffer 2] en [naam slachtoffer 1] terugkeerden in de woning (nadat zij gevlucht waren voor de daders) was ook de fiets van haar echtgenoot verdwenen.

[naam slachtoffer 1] heeft in zijn eerste contact met de verbalisanten – kort na het incident – reeds verklaard dat er twee mannen in de woning zijn geweest (waarvan één met een honkbalknuppel), dat hij de mannen kent van het uitzendbureau waar zij werken en dat hun namen [naam verdachte] en [naam medeverdachte] zijn.

De medeverdachte, [naam medeverdachte] , heeft verklaard dat hij op de desbetreffende avond in de woning van aangever is geweest, dat hij aangever heeft geslagen en spullen uit de woning heeft weggenomen.

[naam slachtoffer 2] is daags na de aangifte geconfronteerd met een foto van de verdachte en heeft verklaard dat zij de man op de foto herkent als één van de mannen die op 29 oktober 2017 in de woning aanwezig waren.

De rechtbank gaat uit van de verklaringen van [naam slachtoffer 1] en [naam slachtoffer 2] en is van oordeel dat op grond daarvan bewezen kan worden dat de verdachte met de medeverdachte [naam medeverdachte] op de avond van 29 oktober 2017 in de woning van aangever [naam slachtoffer 1] is geweest en dat de verdachte degene is geweest die met de honkbalknuppel heeft geslagen.

De verdachte heeft de betrokkenheid bij de tenlastegelegde feiten ontkend en heeft daartoe verklaard dat hij de hele dag thuis is gebleven bij zijn vriendin, die zich niet zo lekker voelde na een feestje. De rechtbank stelt vast dat de vriendin van de verdachte heeft verklaard dat zij zich die dag niet lekker voelde. Zij heeft echter niet kunnen bevestigen dat de verdachte de gehele dag thuis was, omdat zij sliep.

Hoewel geen sprake is geweest van een meervoudige foto-confrontatie, waarbij herkenningen met diverse waarborgen worden omkleed, ziet de rechtbank geen aanleiding om het proces-verbaal van bevindingen waarin [naam slachtoffer 2] de verdachte van een foto heeft herkend van het bewijs uit te sluiten. Daarbij is van belang dat het bewijs van de aanwezigheid van de verdachte niet (uitsluitend) gebaseerd is op de herkenning door [naam slachtoffer 2] , maar enkel steun biedt aan de verklaringen die reeds voordien door [naam slachtoffer 1] en [naam slachtoffer 2] zijn afgelegd.

4.1.3.

Conclusie

Bewezen is dat de verdachte zich samen met een mededader schuldig heeft gemaakt aan een diefstal met geweld, de mishandeling van [naam slachtoffer 1] door hem met een honkbalknuppel in zijn gezicht en zijn zij en met vuisten op zijn gezicht te slaan, en voorts de vernieling van de televisie van [naam slachtoffer 1] .

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op 29 oktober 2017 te Rotterdam in een woning, gelegen

aan de [adres delict] , tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

heeft weggenomen een fiets (merk/type: B'twin, MTB Rockrider) en een

telefoon (merk: Samsung, type: Galaxy S7), toebehorende aan [naam slachtoffer 3] en/of [naam slachtoffer 2] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] , gepleegd met

het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken , welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- binnendringen/indringen in de woning van die [naam slachtoffer 1] en

- ( daarbij) die [naam slachtoffer 1] (achteruit) de woning induwen en

- ( daarbij) zich opdringen aan die [naam slachtoffer 1] en

- ( met kracht) slaan met een (honkbal)knuppel op/tegen het lichaam en het

gezicht/hoofd van die [naam slachtoffer 1] en

- ( met kracht) meermalen, stompen op tegen het

hoofd/gezicht van die [naam slachtoffer 1] en

- met een (honkbal)knuppel kapot/stukslaan van een televisietoestel in

voornoemde woning en

- ( met kracht) rukken/trekken van voornoemde telefoon uit de hand(en) van die

[naam slachtoffer 2] en

- ( daarbij) aan die [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] toevoegen van de woorden:

"Wij komen uit naam van [naam 1] . Waar is [naam 2] ? Zij is [naam 1] nog 130 euro verschuldigd. Wij willen geld!" en/of "Jij gaat hier niet weg" en/of "Jij mag niet bellen", ;

en

hij op 29 oktober 2017 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander

[naam slachtoffer 1] heeft mishandeld door meermalen, (telkens),

- ( met kracht) met een honkbalknuppel tegen het hoofd en/of tegen het lichaam

te slaan en

- ( met kracht) met (gebalde) vuist tegen het hoofd te stompen ;

2.

hij op 29 oktober 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk en wederrechtelijk

een televisietoestel, dat aan [naam slachtoffer 1] toebehoorde, heeft vernield;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1.

De eendaadse samenloop van:

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en die diefstal gemakkelijk te maken,

terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

medeplegen van mishandeling

2.

medeplegen van het opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte is samen met een mededader naar de woning van het slachtoffer gegaan waar het slachtoffer op dat moment samen met zijn moeder verbleef (terwijl zijn hoogzwangere vriendin en zijn schoonvader even de deur uit waren om iets te eten te halen). De verdachte en de mededader hebben daarna geld gevraagd aan het slachtoffer en hebben deze eis kracht bij gezet door te slaan met een honkbalknuppel en met de vuisten. Hoewel geen enkele vorm van geweld acceptabel is, houdt de rechtbank er rekening mee dat het geweld en het letsel bij aangever [naam slachtoffer 1] relatief beperkt zijn gebleven.

De verdachte en zijn mededader hebben vervolgens met de honkbalknuppel de televisie van het slachtoffer vernield en zij hebben een fiets en de mobiele telefoon van de moeder weggenomen.

De verdachte en zijn mededader hebben de slachtoffers met hun handelen angstige momenten bezorgd, hetgeen invoelbaar is. De slachtoffers zijn aangevallen in hun woning, waar zij zich veilig waanden.

Bij oplegging van de straf wordt er rekening mee gehouden dat de weggenomen zaken inmiddels terug zijn bij de rechthebbenden

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

17 januari 2018, alsmede op de onbetwiste mededeling van de officier van justitie ter terechtzitting omtrent een eerdere veroordeling van de verdachte in Polen, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8 Vorderingen benadeelde partijen/ schadevergoedingsmaatregelen

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [naam benadeelde 1] ter zake van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 305,71 aan materiële schade en een vergoeding van € 750,- aan immateriële schade.

Als benadeelde partij heeft zich voorts in het geding gevoegd [naam benadeelde 2] ter zake van het onder 1 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 500,00 aan immateriële schade.

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van [naam benadeelde 1] en [naam benadeelde 2] voor het volledige bedrag toewijsbaar zijn. De officier van justitie heeft voorts verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen en te bepalen dat de verdachte en zijn medeverdachte hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich – gelet op het gevoerde vrijspraakverweer – op het standpunt gesteld dat beide benadeelde partijen niet-ontvankelijk zijn in hun vordering.

8.3.

Beoordeling

[naam benadeelde 1]

De rechtbank is van oordeel dat vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij

[naam benadeelde 1] door de onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbare feiten, rechtstreeks materiële schade is toegebracht en stelt deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 100,- in verband met de televisie en conform de overgelegde onderbouwing op

€ 5,71 aan reiskosten. De rechtbank zal de gevorderde materiële schade tot dit bedrag (€105,71) toewijzen.

De rechtbank is voorts van oordeel dat vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij [naam benadeelde 1] door het onder 1 bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks immateriële schade is toegebracht.

Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 750,-.

[naam benadeelde 2]

De benadeelde is slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval. Daarmee is een dermate grote inbreuk gemaakt op het gevoel van veiligheid, dat hij juist in zijn eigen woning zouden moeten kunnen ervaren, dat dit kan worden aangemerkt als een aantasting van de persoon als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 BW. Het nadeel dat daardoor ontstaat komt voor vergoeding in aanmerking. Vast is derhalve komen te staan dat aan de benadeelde partij [naam benadeelde 2] door het onder 1 bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks immateriële schade is toegebracht.

Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 500,-.

Nu de verdachte de strafbare feiten, ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met een mededader heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededader de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partijen hebben gevorderd de te vergoeden bedragen te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat de te vergoeden schadebedragen vermeerderd worden met wettelijke rente vanaf 29 oktober 2017.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt tot op heden begroot op nihil.

8.4.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij [naam benadeelde 1] een schadevergoeding betalen van

€ 855,71, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten als hieronder in de beslissing vermeld.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

De verdachte moet de benadeelde partij [naam benadeelde 2] een schadevergoeding betalen van

€ 500,00, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten als hieronder in de beslissing vermeld.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 36f, 47, 55, 57, 312 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


[naam benadeelde 1]

veroordeelt de verdachte, hoofdelijk met diens mededader, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 1] , te betalen een bedrag van € 855,71 (zegge: achthonderdvijfenvijftig euro en eenenzeventig cent), bestaande uit € 105,71 aan materiële schade en € 750,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 29 oktober 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil:

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 1] te betalen € 855,71 (hoofdsom zegge: achthonderdvijfenvijftig euro en eenenzeventig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 oktober 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

€ 855,71 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 17 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededader, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

[naam benadeelde 2]

veroordeelt de verdachte, hoofdelijk met diens mededader, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 2] , te betalen een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 29 oktober 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil:

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 2] te betalen € 500,00 (hoofdsom zegge: vijfhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 oktober 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

€ 500,00 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 10 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededader, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. I.W.M. Laurijssens, voorzitter,

mr. W.H.J. Stemker Köster en mr. A.A.T. Werner, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C.Y. de Lange, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

op of omstreeks 29 oktober 2017 te Rotterdam in/uit een woning/pand, gelegen

aan de [adres delict] , tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

heeft weggenomen een fiets (merk/type: B'twin, MTB Rockrider) en/of een

telefoon (merk: Samsung, type: Galaxy S7), in elk geval enig goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 3] en/of [naam slachtoffer 2] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] , gepleegd met

het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere

deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij

het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging

met geweld bestond(en) uit het

- binnendringen/indringen in de woning van die [naam slachtoffer 1] en/of

- ( daarbij) die [naam slachtoffer 1] (achteruit) de woning induwen en/of

- ( daarbij) zich opdringen aan die [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] en/of

- ( dreigend) tonen en/of voorhouden van een (honkbal)knuppel aan die

[naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] en/of

- ( met kracht) slaan met een (honkbal)knuppel op/tegen het lichaam en/of het

gezicht/hoofd van die [naam slachtoffer 1] en/of

- ( met kracht) meermalen, althans eenmaal stompen/slaan op tegen het

hoofd/gezicht en/of het lichaam van die [naam slachtoffer 1] en/of

- met een (honkbal)knuppel kapot/stukslaan van een televisietoestel in

voornoemde woning en/of

- ( met kracht) rukken/trekken van voornoemde telefoon uit de hand(en) van die

[naam slachtoffer 2] en/of

- ( daarbij) aan die [naam slachtoffer 1] en/of [naam slachtoffer 2] toevoegen van de woorden:

"Wij komen uit naam van [naam 1] . Waar is [naam 2] ? Zij is [naam 1] nog 130 euro verschuldigd. Wij willen geld!" en/of "Jij gaat hier niet weg" en/of "Jij mag niet bellen", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

en/of

hij

op of omstreeks 29 oktober 2017

te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander(en), althans alleen,

[naam slachtoffer 1] heeft mishandeld door

meermalen, althans eenmaal, (telkens),

- ( met kracht) met een honkbalknuppel tegen het hoofd en/of tegen het lichaam

te slaan en/of

- ( met kracht) met (gebalde) vuist tegen het hoofd en/of tegen het lichaam te

stompen en/of te slaan;

2.

hij

op of omstreeks 29 oktober 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk

een televisietoestel, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een

ander dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s),

te weten aan [naam slachtoffer 1] toebehoorde,

heeft vernield, beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt.