Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:11331

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-11-2018
Datum publicatie
26-03-2019
Zaaknummer
10/900101-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling ter zake van openlijk geweld tijdens ADO Den Haag – Feyenoord. Oplegging van een taakstraf van 150 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/900101-17

Datum uitspraak: 2 november 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsvrouw mr. I.A. Groenendijk, advocaat te Den Haag.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 2 november 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. L. Visser heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een taakstraf van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis wanneer de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht en met aftrek van de duur van het voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij,

op 19 februari 2017 te ’s-Gravenhage,

op een voor het publiek toegankelijke plaats en/of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten in het voetbalstadion van ADO-Den Haag,

openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen, politieagenten, en stewards (waaronder [naam slachtoffer] ) en goederen, te weten een marktkraam en een hek geplaatst in voornoemd stadion,

welk geweld bestond uit:

- met versnelde pas groepsgewijs lopen in de richting van personen en die marktkraam, waarbij verdachte en één of meer van zijn mededaders hun gezicht /gelaat gedeeltelijk met capuchons bedekt hadden en

- een ijzeren buis van een marktkraam in dat stadion aftrekken en

- vervolgens gooien van die buis in de richting van politieagenten en stewards en

- gooien van een plank in de richting van

politieagenten en stewards en tegen het been van die [naam slachtoffer] en

- duwen tegen of trekken of rukken aan dat hek.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring in cursief verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

5 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het feit is dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feit waarop de straf is gebaseerd

Op 19 februari 2017 werd de voetbalwedstrijd ADO Den Haag – Feyenoord gespeeld. Toen op een gegeven moment Feyenoord de 0-1 scoorde, werd door twee personen in het vak naast het vak waarin de verdachte stond, gejuicht. Dit was voor onder meer de verdachte aanleiding om niet langer naar de voetbalwedstrijd te kijken maar om samen met anderen geweld te plegen tegen personen en goederen. De verdachte en degenen die samen met hem dit geweld pleegden, hebben het imago van voetbal en het imago van ADO Den Haag in het bijzonder, geen goed gedaan.

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat een krachtig signaal moet worden afgegeven waaruit blijkt dat de openlijke geweldpleging zoals dit op 19 februari 2017 in het stadion plaatsvond, volstrekt onaanvaardbaar is.

De rol van de verdachte bestond niet alleen uit het getalsmatig versterken van de groep relschoppers, maar ook uit een bijdrage aan de geweldshandelingen door tegen een hek te duwen en door een ijzeren buis en een houten plank richting politieagenten en stewards te gooien. Door het gooien van de houten plank is een steward geraakt die hiervan pijn heeft ondervonden. Geweld tegen mensen met een publieke functie, zoals de politieagenten, en mensen met een dienstverlenende functie, zoals stewards, wordt door de rechtbank gezien als verwerpelijk gedrag.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

18 oktober 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

7.3.2.

Rapportage van de reclassering

Op 9 maart 2017 heeft de reclassering een kort rapport over de verdachte opgemaakt. Dit rapport houdt in dat verdachte niet weet hoe het komt dat hij geweld heeft gebruikt en dat hij zich er geschrokken over toont. Uit het onderzoek werd duidelijk dat agressie geen onderdeel lijkt uit te maken van het gedragspatroon van de verdachte. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die een reclasseringstoezicht indiceren. Het recidiverisico wordt dan ook als laag ingeschat en het advies is om aan de verdachte een taakstraf op te leggen.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van het feit zal de rechtbank een taakstraf van na te noemen duur opleggen.

De rechtbank heeft bij de duur van de taakstraf rekening gehouden met de omstandigheid dat de gebeurtenis op 19 februari 2017 reeds grote directe gevolgen voor de verdachte heeft gehad. Niet alleen is aan de verdachte een stadionverbod opgelegd tot 15 augustus 2020 en een boete van € 518,09, maar daarnaast is zijn wapenvergunning ingetrokken waardoor hij zijn werk is kwijt geraakt. Hierdoor kon vervolgens de koop van een woning geen doorgang vinden.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 22c, 22d en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 150 (honderdvijftig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 146 (honderdzesenveertig) uren te verrichten taakstraf resteert;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 73 dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. W.H.J. Stemker Köster, voorzitter,

en mrs. A.M. van der Leeden en P.E. van Althuis, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. L.M. van Herwijnen, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij,

op of omstreeks 19 februari 2017 te ’s-Gravenhage,

op een voor het publiek toegankelijke plaats en/of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten in het voetbalstadion van ADO-Den Haag,

openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer personen, te weten een of meer politieagenten, en/of een of meer stewards (waaronder [naam slachtoffer] ) en/of een of meer goederen, te weten een marktkraam en/of een hek geplaatst in voornoemd stadion,

welk geweld bestond uit:

- ( met versnelde pas) (groepsgewijs) lopen in de richting van een of meer personen en/of die marktkraam, waarbij verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) hun gezicht /gelaat gedeeltelijk met (een) capuchon(s) bedekt had(den) en/of

- een (ijzeren) buis van een marktkraam in dat stadion aftrekken en/of

- ( vervolgens) gooien van die buis tegen en/of in de richting van een of meer politieagenten en/of stewards en/of

- gooien van planken en/of hout tegen en/of in de richting van een of meer politieagentene en/of stewards en/of tegen het been van die [naam slachtoffer] en/of

- duwen tegen en/of trekken en/of rukken aan dat hek.