Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:10149

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-12-2018
Datum publicatie
13-12-2018
Zaaknummer
10/960080-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Cybercrime:

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben en verspreiden van Blackshades software met als doel anderen in staat te stellen computervredebreuk te plegen.

Vrijspraak medeplichtigheid tot computervredebreuk (hacken); veroordeling wegens 139d (oud) en 161sexies (oud) Sr.

Ts 240 uren waarvan 80 uren voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/960080-14

Datum uitspraak: 7 december 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] ( [geboorteland verdachte] ) op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. A.W. van Gemert, advocaat te Amsterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 23 november 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M.A. van der Vlugt heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, met een proeftijd van 2 jaar;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een geldboete ter hoogte van € 1.070,00, subsidiair 20 dagen vervangende hechtenis.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Vrijspraak feit 2

4.1.1.

Standpunt officier van justitie

Feit 2 kan wettig en overtuigend worden bewezen. Het bewijs hiervoor kan worden ontleend aan de chats op hackforums.net tussen de gebruikers [naam gebruiker 1] enerzijds en [naam gebruiker 2] en [naam gebruiker 3] anderzijds. Daaruit blijkt dat deze gebruikers afnemers zijn van Blackshades producten die met de aangeschafte software computers hebben geïnfecteerd. Ter ondersteuning verwijst de officier van justitie naar de functionaliteiten van het softwareprogramma: het achterhalen van logbestanden en wachtwoorden. De officier van justitie beschouwt het aanbieden van online ondersteuning en het bedanken van beide gebruikers voor de reviews als een duidelijke aanwijzing dat verdachte de software heeft geleverd aan voornoemde gebruikers. De officier van justitie is van mening dat indien de pleegplaats niet bewezen kan worden, deze door de rechtbank in zijn geheel uitgestreept kan worden.

4.1.2.

Beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden bewezen dat [naam gebruiker 2] en [naam gebruiker 3] zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. De rechtbank komt derhalve niet toe aan de vraag of de verdachte hierbij behulpzaam is geweest. De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het onder 2 tenlastegelegde feit.

4.1.3.

Conclusie

Het onder 2 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

4.2.

Bewijswaardering feiten 1 en 3

4.2.1.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat de verdachte een medewerker was van Blackshades, dat hij in het bezit was van Blackshades software, waaronder een Remote Acces Tool en een Keylogger, en dat hij Blackshades producten heeft verspreid. Het bezit en het verspreiden van Remote Acces Tools, Keyloggers en andere Blackshades producten als crypters, password recovery tools en webstressers is op zichzelf toegestaan. Alleen indien dit gebeurt met het oogmerk dat daarmee computervredebreuk wordt gepleegd, is het strafbaar. Van dit oogmerk of het oogmerk van vernieling van geautomatiseerde werken, is bij de verdachte geen sprake geweest. De raadsman heeft de rechtbank verzocht zijn cliënt vrij te spreken van het onder 1 en 3 ten laste gelegde.

4.2.2.

Beoordeling

Onder feit 1 is de verdachte kortgezegd ten laste gelegd dat hij samen met een ander Blackshades producten, waaronder een Remote Acces Tool en een Keylogger, die hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen zijn tot het plegen van computervredebreuk, met dat oogmerk voorhanden heeft gehad.

Onder feit 3 is kortgezegd ten laste gelegd dat de verdachte samen met een ander Blackshades software voorhanden heeft gehad met het oogmerk dat wederrechtelijk de verwerking en/of overdracht van gegevens ten algemene nutte wordt bemoeilijkt.

De rechtbank stelt het volgende voorop. Ter zitting heeft de verdachte verklaard dat hij in de periode van 31 maart 2013 tot en met 13 mei 2014 te Delft, samen met [naam medeverdachte] , deel uitmaakte van de Blackshades organisatie en zorg droeg voor de financiën van deze organisatie. Ook verklaarde de verdachte dat uitsluitend hij onder het alias [naam gebruiker 1] actief was op het chatplatform van [naam 1] . Uit de chats tussen de verdachte onder zijn alias [naam gebruiker 1] en onder andere [naam gebruiker 4] blijkt dat verdachte Blackshades producten ter verkoop heeft aangeboden en service verleende aan klanten. Ook zijn de software, een gebruiksaanwijzing en andere Blackshades bestanden aangetroffen op de computer van de verdachte.

De rechtbank is van oordeel dat de Blackshades software hoofdzakelijk is ontworpen om het plegen van computervredebreuk mogelijk te maken. De rechtbank komt tot deze conclusie op basis van de volgende omstandigheden. In het proces-verbaal van bevindingen Blackshades producten relateert de politie uitgebreid dat Blackshades een veelheid aan software omvat waaronder Remote Acces Tools (RAT’S) en een Keylogger. Remote Acces Tools zijn malware, waarmee op afstand een computer door een Blackshades gebruiker overgenomen kan worden. De Blackshades RAT was volgens dit proces-verbaal officieel ontwikkeld om gebruikt te worden als een remote acces tool in combinatie met de mogelijkheid om een DdoS- (distributed denial of service) aanval uit te voeren. Daarbij zijn allerlei nieuwe functies ontwikkeld waarmee – kort samengevat – informatie van geïnfecteerde computers kan worden verkregen, deze computers op verschillende wijzen kunnen worden beïnvloed en de Blackshades infectie via deze computers verder kan worden verspreid. Eén van die functies is ‘surveillance’. Die functie behelst een Keylogger, spyware die bijhoudt welke toetsen een gebruiker aanslaat. Deze gegevens kunnen vervolgens ongemerkt verstuurd worden aan de Blackshades gebruiker en door deze worden misbruikt. De keylogfunctionaliteit staat – zoals blijkt uit het proces-verbaal nadere bevindingen Blackshades producten – standaard aan bij gebruik van de Blackshades RAT. De Blackshades producten maken het plegen van computermisdrijven op een veelheid aan manieren mogelijk. De rechtbank betrekt bij zijn conclusie ook de omstandigheid dat de verdachte de Blackshades producten aan de man bracht op een hackforum.

Dat de software ook gebruikt kan worden voor legale activiteiten doet hier geenszins aan af.

Oogmerk 139d Sr (oud)

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte samen met een ander de software heeft verspreid, op een andere manier ter beschikking heeft gesteld en voorhanden heeft gehad met het oogmerk dat computervredebreuk gepleegd wordt. De rechtbank leidt dit af uit de technische mogelijkheden van de Blackshades software zelf en uit het feit dat de verdachte zich aansloot bij de reeds bestaande Blackshades organisatie. Bovendien had hij wetenschap van alle functionaliteiten en illegale mogelijkheden en was het de verdachte die op het chatplatform van [naam 1] actief was en nadrukkelijk te kennen gaf dat hij via de mail niet over illegale zaken wilde spreken.

De rechtbank leidt het oogmerk in het bijzonder af uit door de verdachte gevoerde gesprekken op het chatplatform van [naam 1] .

Op het platform werd door een gebruiker de vraag gesteld welke crypter beter is dan dark eye. De verdachte beantwoordde de vraag met: “Blackshades v2”. Ook beantwoordde de verdachte de vraag: “I want to buy the crypter now, hope I can crypt trojan wit It lik citadel spy eye n zeus??” met het antwoord: “I will let you kno which payment method? I have 3 months, 6 months, 1 year and liftime. $60, $80, $100 and $175. You can send to U5827729.”

Aan weer andere gebruikers antwoordde de verdachte op vragen: “i will generate your V2 license in a moment” en “I can send rest of 500 bots”. De verdachte hielp gebruiker [naam gebruiker 5] bovendien met het maken van een Remote Acces Tool.
Ook reageerde verdachte op een gebruiker die vroeg: “why some people click the crypted files but i still not able to control the computer ?” Verdachte antwoordde: “maybe not 1005 FUD” Met dit laatste wordt, zo blijkt uit het proces-verbaal van nader bevindingen Blackshades producten, ‘fully undetectable’ bedoeld. Wanneer een bestand FUD is, wordt bedoeld dat het niet door anti-virus software wordt herkend als zijnde een virus.

De rechtbank laat in het midden welk van de in artikel 138ab, eerste lid, Sr (oud) opgesomde middelen is gebruikt, nu dit niet eenvoudig uit de bewijsmiddelen is af te leiden en het niet van belang is voor de beoordeling van de strafbaarheid van het handelen van de verdachte.

Oogmerk 161sexies Sr (oud)

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte op dezelfde wijze ook het oogmerk heeft gehad dat een misdrijf wordt gepleegd waarbij na het infecteren van een computer met Blackshades software deze onbruikbaar wordt gemaakt, en wederrechtelijk de verwerking en/of overdracht van gegevens ten algemene nutte zou worden verhinderd en/of bemoeilijkt. Hiervan is reeds sprake wanneer door het onbruikbaar maken van een computer/server van een publieke informatieverlener, de verwerking en/of overdracht van actuele informatie onmogelijk wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij een DdoS-aanval. De Blackshades producten zijn daartoe – zo blijkt uit de processen-verbaal van (nadere) bevindingen met betrekking tot deze producten – geschikt.

4.2.3.

Conclusie

Het onder 1 en 3 ten laste gelegde is wettig en overtuigend bewezen.

4.3.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij in de periode van 31 maart 2013 tot en met 13 mei 2014 te Delft en/of elders in Nederland,

meermalen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

met het oogmerk dat een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede lid Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd,

een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, te weten Blackshades producten waaronder een Remote Acces Tool en een Keylogger,

heeft verspreid en anderszins ter beschikking gesteld en voorhanden gehad;

3.

hij in de periode van 31 maart 2013 tot en met 13 mei 2014 te Delft en/of elders in Nederland,

meermalen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

met het oogmerk dat een misdrijf als bedoeld in artikel 161sexies, eerste lid, Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd,

een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf,

te weten Blackshades producten bestaande uit software(pakketten) met modaliteiten geschikt om geautomatiseerde werken en bestanden in die geautomatiseerde werken waarop deze software (heimelijk) is geïnstalleerd onbruikbaar te maken, welke producten na installatie wederrechtelijk de verwerking en/of overdracht van gegevens ten algemene nutte verhinderen en/of bemoeilijken,

heeft verspreid en voorhanden gehad en anderszins ter beschikking gesteld.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

De eendaadse samenloop van:

Ten aanzien van feit 1:

medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of voorhanden hebben, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van feit 3:

medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in het eerste lid van artikel 161sexies het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of voorhanden hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straffen zijn gebaseerd

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben en verspreiden van Blackshades software met als doel anderen in staat te stellen computervredebreuk te plegen. De verdachte heeft in de Blackshades organisatie een belangrijke rol gespeeld. Doelbewust heeft hij samen met [naam medeverdachte] , de oprichter, omstreden producten verspreid. De Blackshades software omvatte naast een DdoS-functie onder meer Remote Access Tools en een Keylogger. Het gebruik van deze software kan ernstige schendingen van de privacy opleveren.

Een ieder behoort zich veilig te kunnen voelen in zijn eigen digitale omgeving waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, dan wel toegankelijk zijn. Daarnaast is door de handelwijze van verdachte het vertrouwen in het internetverkeer geschaad. Het voorhanden hebben en het verspreiden van dergelijke software is daarom een ernstig strafbaar feit.

Daarnaast heeft de verdachte deze software ook voorhanden gehad en verspreid met het doel dat de toegang tot websites/servers - waarop gegevens met een algemeen nut staan - door bijvoorbeeld het inzetten van DdoS-aanvallen, wordt verhinderd. Dergelijke verstoringen van het internetverkeer kunnen gebruikers van websites en servers benadelen en frustraties opleveren. Ook dit rekent de rechtbank de verdachte aan.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 7 november 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

7.3.2.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Anders dan de officier van justitie ziet de rechtbank geen aanleiding om een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Gelet op de ernst van de feiten is een geldboete niet aan de orde. Het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf gaat voorbij aan de ouderdom van de bewezenverklaarde feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

De rechtbank zal een taakstraf van na te noemen duur opleggen. Bij de bepaling van de duur van de taakstraf heeft de rechtbank acht geslagen op de ernst van de feiten en de wijze waarop de verdachte de feiten heeft begaan. De rechtbank zal een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de voorwaarden die hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straffen, waaronder de hieronder besproken verbeurdverklaring, passend en geboden.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen Acer computer verbeurd te verklaren en het geldbedrag ad. € 1070,-- terug te geven aan de verdachte.

8.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich met het pleidooi tot algehele vrijspraak van de verdachte primair op het standpunt gesteld dat zowel de Acer computer als het geldbedrag aan zijn cliënt moet worden teruggegeven. Indien de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank voor wat betreft het geldbedrag en ligt verbeurdverklaring van de Acer computer naar zijn inzicht in de rede.

8.3.

Beoordeling

De in beslag genomen Acer computer zal worden verbeurd verklaard.

Het voorwerp behoort aan de verdachte toe. De bewezen feiten zijn met behulp van dit voorwerp begaan.

Ten aanzien van het geldbedrag zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c (oud), 22c, 22d, 33, 33a, 55, 57, 139d (oud) en 161sexies (oud) van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 120 (honderdtwintig) dagen,

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 80 (tachtig) uren, subsidiair 40 dagen vervangende hechtenis, niet zal worden tenuitvoergelegd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de feiten 1 en 3: Acer computer;

- gelast de teruggave aan verdachte van: een geldbedrag ad € 1.070,--.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. E. Rabbie, voorzitter,

en mrs. G.A. Bouter-Rijksen en J.M.L. van Mulbregt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.D.B. Reuter, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 7 december 2018.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2013 tot en met 10 november 2014 te Delft en/of te Sliedrecht en/of te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk dat een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede lid Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd,

een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, te weten Blackshades producten waaronder een Remote Acces Tool en/of een Keylogger,

heeft vervaardigd en/of verkocht en/of verworven en/of ingevoerd en/of verspreid en/of anderszins ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad;

2.

[naam gebruiker 2] en/of [naam gebruiker 3] en/of een of meer (andere) perso(o)n(en) op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 31 maart 2013 tot en met 10 november 2014 te Delft en/of te Sliedrecht en/of te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken of een deel daarvan is/zijn binnengedrongen,

waarbij die [naam gebruiker 2] en/of [naam gebruiker 3] en/of een of meer (andere) perso(o)n(en) de beveiliging heeft/hebben doorbroken en/of de toegang heeft/hebben verworven door een technische ingreep en/of met behulp van een valse sleutel,

waarna die [naam gebruiker 2] en/of [naam gebruiker 3] en/of een of meer (andere)perso(o)n(en) vervolgens gegevens, die waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waarin die [naam gebruiker 2] en/of [naam gebruiker 3] en/of een of meer (andere) perso(o)n(en) zich wederrechtelijk bevond(en), voor zichzelf of een ander(en) heeft/hebben overgenomen, afgetapt of overgenomen,

te weten door het gebruik maken en inzetten van Blackshades producten,

tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 31 maart 2013 tot en met 10 november 2014 te Delft en/of te Sliedrecht en/of te Rotterdam, althans in Nederland, een of meermalen,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) Blackshades producten verkocht en/of inlichtingen en/of advies gegeven op het forum hackforums.net en/of Blackshades producten aangeprezen op het forum hackoforums.net en/of uitleg gegeven over Blackshades producten en de werking daarvan op het youtubekanaal ‘ [naam 2] ’ en/of uitleg gegeven hoe met deze Blackshades producten in geautomatiseerde werken kan worden binnengedrongen;

3.

Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2013 tot en met 10 november 2014 te Delft en/of te Sliedrecht en/of te Rotterdam,

althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk dat een misdrijf als bedoeld in artikel 161sexies, eerste lid, Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd,

een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf,

te weten Blackshades producten bestaande uit software(pakketten) met één of meer modaliteiten geschikt om geautomatiseerde werken en/of bestanden op die geautomatiseerde werken waarop deze software (heimelijk) is/zijn geïnstalleerd te vernielen en/of te beschadigen en/of onbruikbaar te maken, welke producten na installatie wederrechtelijk de verwerking en/of overdracht van gegevens ten algemene nutte verhinderen en/of bemoeilijken,

heeft vervaardigd en/of verkocht en/of verworven en/of ingevoerd en/of verspreid en/of voorhanden gehad en/of anderszins ter beschikking gesteld.