Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:9323

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-11-2017
Datum publicatie
01-12-2017
Zaaknummer
6205327 cv expl 17-5556
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

abonnement op internetdiensten; wilsgebrek, dwaling, schriftelijke versie van de overeenkomst en resterende maandtermijnen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6336
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6205327 CV EXPL 17-5556

uitspraak: 23 november 2017

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Credit Professionals B.V.,

tevens h.o.d.n. Faillissementen.com,

gevestigd te Zwijndrecht,

eiseres,

gemachtigde: BvCM Collections B.V.,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

G.Th.S. van Klei Holding B.V.,

gevestigd te Zijderveld,

gedaagde,

in persoon procederend.

Partijen worden hierna aangeduid als Credit Professionals en Van Klei.

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het exploot van dagvaarding van 25 juli 2017, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met producties;

  3. het vonnis van deze rechtbank van 10 augustus 2017 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

  4. de fax van de gemachtigde van Credit Professionals van 9 oktober 2017, met productie;

  5. de aantekeningen van de op 24 oktober 2017 gehouden comparitie van partijen.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

Op 15 juli 2016 om 12.52 uur heeft Credit Professionals een e-mail verstuurd. De inhoud van deze e-mail luidt -voor zover relevant-:

“Geachte G.T.S. van Klei,

Hartelijk welkom als abonnee van Faillissement.com.

Uw inloggegevens zijn als volgt:

Gebruikersnaam:

[gebruikersnaam]

Wachtwoord:

[wachtwoord]

[…]

Alvorens u toegang krijgt tot de database dient u uw account te activeren door op onderstaande link te klikken. U bevestigt daarmee tevens dat u akkoord gaat met het jaarlijkse abonnementsbedrag van € 175 exclusief BTW en met de Algemene Voorwaarden. U ontvangt een factuur per e-mail.

Klik hier om uw abonnement te bevestigen: Akkoord

Heeft u zich niet aangemeld of wilt u toch geen gebruik maken van onze diensten klik dan hier

1.2

Op 15 juli 2016 om 12.54 uur is het account geactiveerd en zijn er zoekopdrachten uitgevoerd.

1.3

Credit Professionals heeft op 15 juli 2016 een factuur ad € 211,75 verstuurd aan Van Klei inzake een abonnement voor de duur van twaalf maanden op www.faillissementen.com.

1.4

Van Klei heeft per e-mail van 16 juli 2016 om 11.28 uur Credit Professionals bericht dat hij geen abonnement wil omdat hem niet bekend was dat daar kosten aan verbonden zijn.

2. De vordering, de grondslag en het verweer

2.1

Credit Professionals vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Van Klei te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 267,19, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 211,75 vanaf 28 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Van Klei in de proceskosten.

2.2

Credit Professionals legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Partijen hebben een overeenkomst gesloten. Van Klei schiet tekort in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit die overeenkomst. Naast een bedrag van € 211,75 aan hoofdsom vordert Credit Professionals een bedrag van € 15,44 aan verschenen rente en een bedrag van € 40,- aan buitengerechtelijke incassokosten.

2.3

Van Klei betwist de vordering en voert daartoe het volgende aan. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen nu bij Van Klei de wil om een rechtshandeling te verrichten ontbrak.

Voor zover er sprake is van een overeenkomst is deze vernietigbaar nu de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling. Als de overeenkomst niet vernietigbaar is, geldt dat het abonnement is opgezegd binnen de wettelijke opzegtermijn van veertien dagen. Daarnaast is er door Van Klei nooit een getekende versie van de overeenkomst ontvangen hoewel daar meerdere malen om is verzocht.

Beoordeling van het geschil

Wilsverklaring

3.1

De wet bepaalt dat een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich door een verklaring heeft geopenbaard (artikel 3:33 BW). Door Van Klei kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met de verklaring of gedraging overeenstemmende wil als Credit Professionals de verklaring of gedraging van Van Klei heeft opgevat als zij - alle omstandigheden in aanmerking nemende - in goede trouw mocht hebben opgevat (artikel 3:35 BW).

Door Van Klei is niet betwist dat hij via de website van Credit Professionals een aanmeldingsformulier heeft ingevuld en verstuurd. Credit Professionals heeft deze gedraging opgevat als een aanmelding voor een dienst van haar. Nu door Van Klei geen omstandigheden zijn aangevoerd waarom Credit Professionals deze gedraging niet zodanig zou mogen hebben opgevat of het de kantonrechter daar anderszins van is gebleken, kan er door hem geen beroep gedaan worden op het ontbreken van een met die gedraging overeenstemmende wil.

Dwaling

3.2

Het beroep van Van Klei op dwaling omdat hem niet duidelijk was dat er kosten aan het abonnement verbonden zijn, wordt afgewezen. Artikel 6:228 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, vernietigbaar is - kort gezegd - indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, indien de wederpartij de mededelingsplicht schendt of indien er sprake is van een wederzijdse dwaling.

Van Klei beroept zich op het tweede geval, het schenden van de mededelingsplicht, maar daarvan is geen sprake. Door Van Klei is onbesproken gelaten dat op de website van Credit Professionals en het aanmeldingsformulier vermeld staat dat er kosten verbonden zijn aan het abonnement en wat die kosten bedragen. Credit Professionals heeft daarmee voldaan aan haar mededelingsplicht. De vraag of Van Klei de onder 1.1 geciteerde e-mail waarin nogmaals naar de kosten verwezen wordt heeft ontvangen, hoeft dan ook niet meer beantwoord te worden. Voor zover Van Klei heeft bedoeld dat hij heeft gedwaald omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat genoemde e-mail afkomstig was van FaillissementsDossier.nl, een website die wel gratis informatie verstrekt, kan hij deze ‘dwaling’ Credit Professionals niet aanrekenen nu zij een inlichting in die richting niet heeft gegeven.

Overeenkomst

3.3

De overeenkomst tussen partijen is via elektronische weg rechtsgeldig tot stand gekomen en zodoende is er geen getekende papieren versie. Partijen zijn rechtspersonen zodat het geen consumentenovereenkomst betreft. Van Klei komt dan ook op grond van de wet geen ontbindingstermijn van veertien dagen toe. Dit betekent dat Van Klei gehouden is de maandtermijnen te voldoen gedurende de looptijd van het abonnement. De gevorderde hoofdsom zal dan ook worden toegewezen.

3.4

Voor zover Van Klei een beroep op matiging heeft gedaan, geldt dat matiging slechts is toegestaan van een bedongen boete of een wettelijke plicht tot schadevergoeding, waarvan beide hier geen sprake is zodat het beroep op matiging faalt.

Overig

3.5

De gevorderde wettelijke handelsrente zal als onweersproken en op de wet gegrond eveneens worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

3.6

De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden toegewezen nu voldoende is gesteld en is gebleken dat het gaat om verrichtingen die meeromvattend zijn dan de verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237-240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten.

3.7

Van Klei wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Credit Professionals bepaald op € 85,06 aan dagvaardingskosten, € 117,- aan vast recht en € 120,- aan salaris voor de gemachtigde.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Van Klei om aan Credit Professionals tegen kwijting te betalen € 267,19, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over € 211,75 vanaf 28 juni 2017 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Van Klei in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Credit Professionals vastgesteld op € 202,06 aan verschotten en € 120,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745