Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:8375

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29-06-2017
Datum publicatie
03-11-2017
Zaaknummer
5713132 cv expl 17-1221
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

nakomiing, Wet Keten Aansprakelijkheid niet van toepassing op ovk van opdracht; eveneens geen sprake van verleggen BTW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5713132 CV EXPL 17-1221

uitspraak: 29 juni 2017

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Fibrecount B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: BvCM Collections B.V.,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Gebr. de Kreij Asbestverwijdering B.V.,

gevestigd te Giessenburg, gemeente Giessenlanden,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [K.].

Partijen worden hierna aangeduid als Fibrecount en De Kreij.

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het exploot van dagvaarding van 3 februari 2017, met producties;

  2. de conclusie van antwoord;

  3. de conclusie van repliek;

  4. de conclusie van dupliek.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

Fibrecount exploiteert onder andere een onderzoeksbureau van asbest en toxicologische stoffen. De Kreij houdt zich bezig met het (doen) verrichten van opruim-, schoonmaak-, reinigings-, sloop- en verwijderingswerkzaamheden van met name asbesthoudende materialen.

1.2

In opdracht en voor rekening van De Kreij heeft Fibrecount in de periode van juni 2016 tot en met december 2016 werkzaamheden verricht en bijbehorende materialen geleverd aan De Kreij. De algemene voorwaarden van Fibrecount zijn van toepassing op deze opdrachten.

1.3

Fibrecount heeft voor een totaal bedrag van € 12.511,40 gefactureerd aan De Kreij.

De Kreij heeft niets betaald aan Fibrecount.

2. De vordering, de grondslag en het verweer

2.1

Fibrecount vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, De Kreij te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 14.906,17, te vermeerderen met de contractuele rente van 1,5% per maand over € 12.511,40 vanaf 2 februari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van De Kreij in de proceskosten.

2.2

Fibrecount legt het navolgende aan de vordering ten grondslag. Partijen zijn een overeenkomst van opdracht aangegaan. De Kreij schiet tekort in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst. Op grond van artikel 4.2 van de algemene voorwaarden vordert Fibrecount de contractuele rente van 1,5% per maand en 15% buitengerechtelijke incassokosten, respectievelijk € 518,06 en € 1.876,71.

2.3

De Kreij erkent de gevorderde hoofdsom. De Kreij is echter niet gehouden te betalen zolang Fibrecount weigert haar G-rekening beschikbaar te stellen. Fibrecount is verplicht haar G-rekening beschikbaar te stellen omdat de Wet Keten Aansprakelijkheid (hierna: WKA) van toepassing is. Daarnaast dient de BTW nog verlegd te worden.

Beoordeling van het geschil

3.1

Tussen partijen geldt een overeenkomst van opdracht en een koopovereenkomst. Anders dan door De Kreij is betoogd, is de WKA zowel op een overeenkomst van opdracht als op een koopovereenkomst niet van toepassing. De WKA kan van toepassing zijn op overeenkomsten van aannemingen van werk en inlenen van personeel, maar daar is hier dus geen sprake van. Ook is er bij overeenkomsten van opdracht en koop geen sprake van het verleggen van de BTW. Dit betekent dat er voor De Kreij geen rechtsgeldige reden is om niet aan zijn betalingsverbintenis te voldoen. De Kreij schiet dus tekort in de nakoming van zijn betalingsverbintenis uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. De gevorderde hoofdsom zal dan ook worden toegewezen.

3.2

De gevorderde contractuele (verschenen) rente en de buitengerechtelijke incassokosten zullen als onweersproken worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

3.3

De Kreij wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fibrecount bepaald op € 84,45 aan dagvaardings-kosten, € 939,- aan vast recht en € 600,- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten).

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt De Kreij om aan Fibrecount tegen kwijting te betalen € 14.906,17, te vermeerderen met de contractuele rente van 1,5% per maand over € 12.511,40 vanaf

2 februari 2017 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt De Kreij in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fibrecount vastgesteld op € 1.023,45 aan verschotten en € 600,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Eerdhuijzen, plaatsvervangend kantonrechter, uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745/2294