Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:8041

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-10-2017
Datum publicatie
01-11-2017
Zaaknummer
C/10/531188 / KG ZA 17-798
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Rectificatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5637
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/531188 / KG ZA 17-798

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2017

in de zaak van

1 [eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOOSE ENDS B.V.,

gevestigd te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. P.C. Veerman,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ML MILESTONE LOGISTICS B.V.,

gevestigd te [woonplaats] ,

2. [gedaagde],

wonende te [woonplaats] ,

3. [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. S.H.L. Moolenaar en mr. G.J.H. de Vos.

Partijen zullen hierna [eiser] , Loose Ends, Milestone, [gedaagde] en [gedaagde 1] genoemd worden. Eisers worden gezamenlijk [eisers] c.s. en gedaagden worden gezamenlijk Milestone c.s. genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen, met producties,

 • -

  de brief van mr. Veerman van 7 september 2017,

 • -

  de vermeerdering van eis van 13 september 2017,

 • -

  het faxbericht van mr. Veerman van 15 september 2017, inhoudende vermeerdering van eis,

 • -

  de producties van Milestone c.s.,

 • -

  het faxbericht van mr. Veerman van 15 september 2017, met productie,

 • -

  het faxbericht van mr. De Vos van 18 september 2017, met productie,

 • -

  de mondelinge behandeling op 18 september 2017,

 • -

  de pleitnota van [eisers] c.s.,

 • -

  de pleitnota van Milestone c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Loose Ends is een bedrijf dat zich bezig houdt met expeditie, vervoer, opslag en logistiek. [eisers] is directeur en enig aandeelhouder van Loose Ends.

2.2.

Milestone is een gespecialiseerde logistiek dienstverlener die zich met name bezig houdt met expeditie werkzaamheden. [gedaagde] en [gedaagde 1] zijn indirect bestuurders en aandeelhouders van Milestone.

2.3.

In 2014 is [eisers] via zijn onderneming Loose Ends op basis van een management services-overeenkomst werkzaamheden gaan verrichten voor Milestone c.s. [eisers] is zich onder meer gaan richten op bedrijven uit Japan die daar samenwerken met de Japanse expediteur Nankai.

2.4.

Op 29 juni 2016 heeft [eisers] namens Milestone een overeenkomst getekend, waarin Morinaga Milk Holland B.V. (hierna: Morinaga) als wederpartij is vermeld en waarin is vastgelegd dat Morinaga maandelijks 1.000 pallets aan Milestone in opslag zou geven. De overeenkomst vermeldt dat namens Morinaga getekend is door [persoon 1] , managing director.

2.5.

Op 27 juli 2016 heeft Milestone een huurcontract voor een nieuwe loods met een grotere opslagruimte getekend om het verwachte volume aan voorraden van Morinaga te kunnen opslaan.

2.6.

[eisers] heeft op 5 oktober 2016 van Nankai bericht ontvangen dat Morinaga haar activiteiten in Europa heeft verkocht aan een onderneming in Duitsland. De vestiging van Morinaga in Nederland zal gesloten worden.

2.7.

In januari 2017 zijn op verzoek van [eisers] in de door Milestone c.s. gekochte loods stellingen geplaatst ten behoeve van de voorraden van Morinaga.

2.8.

Milestone c.s. hebben op 12 juni 2017 ten laste van Morinaga conservatoir beslag gelegd onder de bank van Morinaga voor een bedrag van €1.038.000,00 voor de door Morinaga op grond van het contract verschuldigde bedragen.

2.9.

Bij brief van Morinaga van 13 juni 2017 aan Milestone c.s. heeft Morinaga betwist dat tussen hen enige overeenkomst bestaat. Morinaga heeft ook laten weten dat de overeenkomst niet is getekend door [persoon 1] .

2.10.

Op 3 juli 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [eisers] en twee rechercheurs van [persoon 2] Bedrijfsrecherche B.V. (hierna: [persoon 2] ) over de door [eisers] gesloten overeenkomst met Morinaga. In aansluiting hierop hebben Milestone c.s. [eisers] met onmiddellijke ingang geschorst.

2.11.

Na ontvangst van het door [persoon 2] opgemaakte gespreksverslag hebben Milestone c.s. op 6 juli 2017 de management services-overeenkomst met Loose Ends per direct beëindigd.

2.12.

Op 10 juli 2017 hebben Milestone c.s. een e-mailbericht naar een groot aantal contactadressen, mede afkomstig van de outlookcontacten van [eisers] op de server van Milestone c.s., verzonden. Dit bericht luidt als volgt:

‘Sinds maandag 3 juli is onze Business Development Manager [eiser] niet meer werkzaam voor de Milestone organisatie.

Extern onderzoek heeft uitgewezen dat [eiser] ernstig over de schreef is gegaan en dit was voor ons aanleiding om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen en een melding te doen in het Waarschuwingenregister Logistiek.

Zijn taken en verantwoordelijkheden worden voorlopig overgenomen door beide eigenaren van Milestone, [gedaagde] en [gedaagde 1] . Ondertussen gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat die deze functie kan invullen.

U kunt er gerust op zijn dat wij en onze operationele teams er alles aan zullen doen om te zorgen dat uw zendingen nu en in de toekomst soepel zullen blijven verlopen.

Indien u vragen heeft of als er aanvullende informatie nodig is, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Desgewenst maken wij een afspraak om een en ander in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

In de bijlage een overzicht van ons team en hun contactgegevens.

Mvg,

[gedaagde] & [gedaagde 1] ’

2.13.

Op de website www.winlogistics.com is een mededeling geplaatst die als volgt luidt:

‘ [eiser] does not work for Milestone anymore.

As of Mondav July 3rd, our Business Development Manager [eiser] is no longer working for Milestone.

Serious misconduct from the side of [eiser] has made us decide to immediately terminate the cooperation and report this to the Logistics Warning Register.

The decision was not taken lightly but after external investigation we had no other choice.’

2.14.

Milestone c.s. hebben het bericht op 13 juli 2017 van de website laten verwijderen.

2.15.

Op 31 juli 2017 hebben Milestone c.s. aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

2.16.

Op 8 augustus 2017 heeft de raadsman van Milestone c.s. aan [eisers] c.s. medegedeeld dat op 3 augustus 2017 een melding is gedaan bij Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

3 Het geschil

3.1.

[eisers] c.s. vorderen, na vermeerdering van eis, bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Milestone c.s. te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan al degenen, aan wie zij het onder 12. van deze dagvaarding bedoelde of een soortgelijk bericht heeft gestuurd, een e-mailbericht met alleen de volgende inhoud te verzenden:

Geachte heer, mevrouw,

De Voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam, heeft bij vonnis in kort geding ondergetekenden ML Milestone Logistics B.V., [gedaagde] en [gedaagde 1] veroordeeld tot het verzenden van de volgende rectificatie:

Eerder berichtten wij u over het vertrek van [eiser] als business development manager van ML Milestone Logistics B.V.

Hoewel juist is dat [eiser] vertrekt vanwege een verschil van inzicht met de directie over het gevoerde en te voeren beleid, is ten onrechte de suggestie gewekt dat hem enig onrechtmatig of onoirbaar handelen te verwijten zou vallen.

Een dergelijke suggestie is als onbezonnen reactie voortgevloeid uit onze teleurstelling over het feit dat de samenwerking met [eiser] ten einde komt.

Deze is niet gebaseerd op enige feitelijke constatering.

In hetzelfde bericht hebben wij u ten onrechte bericht dat wij bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector een melding hadden ingediend tegen [eiser] . Een dergelijke melding hebben wij pas achteraf gedaan.

Laatstbedoelde melding bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector hebben wij inmiddels op last van de Voorzieningenrechter onmiddellijk ingetrokken.

Wij bieden u excuus aan voor de door ons veroorzaakte verwarring.

Vriendelijke groet,

[gedaagde] CEO

[gedaagde 1] CEO

ML Milestone Logistics B.V.

2. Milestone c.s. te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan al degenen, aan wie zij (mede) het onder 12. van deze dagvaarding bedoelde of een soortgelijk bericht in de Engelse taal heeft gestuurd, (ook) een emailbericht met alleen de volgende inhoud te verzenden:

Dear Sir/Madam,

In a judgment handed down in summary proceedings, an interim relief judge of the district Court of Rotterdam ordered ML Milestone Logistics B.V., [gedaagde] and [gedaagde 1] to issue the following rectification.

Earlier we notified you of the departure of [eiser] , the business development Manager of ML Milestone Logistics B.V.

Although it is true that [eiser] has left due to a difference of opinion with the managing director concerning the policy which has been and is to be pursued, it was wrongly suggested that he could be held liable for some type of unlawful or improper action.

Such a suggestion emerged as an unconsidered response to our disappointment with the fact that our collaboration with [eiser] had come to an end. It is not based on any factual observation.

In the same message we wrongly informed you that we had filed a report against [eiser] with the Dutch Logistics Sector Alert Register [Waarschuwingsregister Logistieke Sector]. It was only subsequently that we filed such a report.

By order of the interim relief court we have since immediately withdrawn the abovementioned report from the Dutch Logistics Sector Alert Register.

We would like to apologise for the confusion that we have caused.

Yours faithfully

[gedaagde] CEO

[gedaagde 1] CEO

ML Milestone Logistics B.V.

3. Milestone c.s. te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis bij Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector en Secretariaat WLS B.V. een verzoek tot ongedaanmaking van de eerdere tegen [eisers] gerichte melding in te dienen en binnen 48 uur na deze betekening een schriftelijk bewijs van dit verzoek, van de ontvangst van dit verzoek tot ongedaanmaking door genoemde stichting of vennootschap, alsmede een kopie van een schriftelijke bevestiging van genoemde stichting of vennootschap van de daarop gevolgde ongedaanmaking aan de raadsman van [eisers] c.s. te doen toekomen;

en voorts:

4. Milestone te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de volgende rectificatie te (laten) plaatsen op de website www.winlogistics.com:

The Court of Rotterdam has ordered ML Milestone Logistics (Milestone) to publish the following rectification of its earlier statement concerning [eiser] :

Milestone has accused [eiser] on this website of serious misconduct.

Milestone had not provided the court with any proof of any alleged misconduct of [eiser] . Therefore such allegation was unjustified and wrongful towards [eiser] .

Milestone wrongfully stated that it reported any misconduct to the Dutch Logistics Sector Alert Register. This was at that moment not true. Milestone filed a report against [eiser] only afterwards, but was ordered by the Court of Rotterdam to immediately withdraw its wrongful accusations.

ML Milestone Logistics apologises for the confusion it caused by its unjustified allegations.

5. Milestone en [gedaagde] te gebieden om de aan het e-mailadres [e-mail] gekoppelde auto-reply mededeling binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te verwijderen en verwijderd te houden;

6. Milestone c.s. te verbieden om zich in het vervolg nog op enige wijze negatief over [eisers] of Loose Ends B.V. uit te laten;

7. Milestone te veroordelen om de eerder aan Loose Ends B.V. en/of [eisers] in gebruik gegeven laptop computer binnen 72 uur na betekening van dit vonnis opnieuw ter hand te stellen;

8. Milestone c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan het gevorderde onder 1., 2., 3. en/of 6. voldoen;

9. Milestone te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan het gevorderde onder 4. en/of 7. voldoet;

10. Milestone en [gedaagde] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan het gevorderde onder 5. voldoen;

11. Milestone c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan [eisers] c.s. als voorschot op een nader te bepalen schadevergoeding een bedrag ad € 25.000,00 te betalen;

12. Milestone c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure, het

nasalaris daar mede onder begrepen.

3.2.

[eisers] c.s. leggen het volgende aan hun vorderingen ten grondslag. [eisers] c.s. stellen dat zij niet onrechtmatig of onwettig hebben gehandeld bij het aangaan van de overeenkomst met Morinaga. Er is geen bewijs dat [eisers] op enige wijze strafbaar heeft gehandeld. De mededeling van Milestone c.s. per e-mail aan zowel zakelijke als privécontacten van [eisers] is onrechtmatig jegens [eisers] op grond van artikel 6:162 en artikel 6:167 BW. Met een dergelijk bericht dienen Milestone c.s. geen te rechtvaardigen belang. Er zijn in het bericht diverse onjuistheden vermeld. Ook was op het moment van het e-mailbericht nog geen melding gedaan bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (hierna: het Waarschuwingsregister). Deze melding heeft pas op een later tijdstip plaatsgevonden. Daarnaast stellen [eisers] c.s. dat de mededeling op de website www.winlogistics.com tot ernstige schade leidt voor [eisers] omdat deze website wereldwijd gefrequenteerd wordt door talloze ondernemingen op het gebied van transport en logistiek.

3.3.

Milestone c.s. voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vorderingen.

4.2.

Wanneer iemand jegens een ander aansprakelijk is ter zake van onjuiste of door onvolledigheid misleidende openbare mededelingen van feitelijke aard, kan de rechter hem op vordering van die ander veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie op een door de rechter aan te geven wijze.

4.3.

Toewijzing van de vordering tot rectificatie betekent een beperking van het aan op grond van artikel 10 lid 1 EVRM toekomend grondrecht op de vrijheid van meningsuiting. Ingevolge het bepaalde in lid 2 van dat artikel kan het recht op de vrijheid van meningsuiting slechts worden beperkt, indien deze beperking bij de wet is voorzien en deze in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam of de rechten van anderen.

4.4.

Van een beperking, die bij de wet is voorzien, is sprake wanneer de onder overwegingen 2.12. en 2.13. omschreven uitlatingen onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW geacht moeten worden. Voor een antwoord op de vraag of deze uitlatingen onrechtmatig zijn, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen.

4.5.

Het belang van [eisers] c.s. is er dit verband in gelegen dat zij niet door e-mailberichten, publicatie op de website www.winlogistics.com of een melding bij het Waarschuwingsregister worden blootgesteld aan (lichtvaardige) verdachtmakingen. Het belang van Milestone c.s. is dat zij zich in het openbaar informerend en/of waarschuwend moeten kunnen uitlaten over belangrijke ontwikkelingen binnen hun eigen onderneming.

4.6.

Welke van voormelde belangen de doorslag behoort te geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden van het geval. In deze zaak gaat het onder meer om:

- de aard van de geopenbaarde gedraging en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degenen op wie het betrekking heeft;

- de ernst van de misstand;

- de mate waarin ten tijde van de openbaarmaking de verdenking steun vond in het toen beschikbare feitenmateriaal;

- de inkleding van de verdenkingen;

- de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten e-mails en publicatie op de website, het nagestreefde doel langs andere, voor de wederpartij minder schadelijke wegen met een redelijke kans op redelijk spoedig succes bereikt had kunnen worden.

4.7.

De door Milestone c.s. aan het adres van [eisers] c.s. geuite beschuldiging (dat [eisers] niet langer werkzaam is voor Milestone c.s. omdat hij ernstig over de scheef is gegaan en dat een melding bij het Waarschuwingsregister is gedaan) is voor het eerst geuit in e-mailberichten die aan contacten van Milestone c.s. en [eisers] zijn verzonden en is nadien in essentie herhaald in een bericht dat op de website www.winlogistics.com heeft gestaan. Het is aannemelijk te achten dat de genoemde beschuldiging schadelijk is voor [eisers] binnen de bedrijfstak waarin hij werkzaam is. [eisers] heeft ter zitting naar voren gebracht dat hij vanaf juni 2017 thuis zit en dat deze situatie nog wel even kan voortduren.

4.8.

Milestone c.s. hebben ter zitting gemeld dat het doel van de uitlatingen over [eisers] per e-mailbericht is om klanten en relaties te informeren over de redenen van het vertrek van [eisers] . Hierin schuilt in de eerste plaats een belang dat ligt in de noodzaak van fraudebestrijding. Datzelfde belang wordt gediend door de melding bij het Waarschuwingsregister. Omdat niet alle bedrijven zijn aangesloten bij dit register hebben Milestone c.s. een mailing ook noodzakelijk geacht. Ten tweede hadden Milestone c.s. belang bij de informering om hun eigen klantenkring met betrekking tot een plotseling vertrek van [eisers] en ten derde om tegenover klanten en relaties duidelijk afstand te nemen van de gedragingen van [eisers] om mogelijke schade aan de reputatie van Milestone c.s. te beperken bij de betrokken partijen in Japan en bij mogelijke relaties van die partijen, met wie Milestone c.s. zelf ook contacten onderhouden.

4.9.

Ten aanzien van het bericht op de website www.winlogistics.com hebben Milestone c.s. het volgende aangevoerd. Winlogistics is een netwerk van expediteurs waarvan Milestone c.s. deel uitmaakt. Volgens Milestone c.s. heeft Winlogistics een email opgepikt en op basis daarvan een bericht op haar website geplaatst. Milestone c.s. hebben dit bericht op 13 juli 2017 laten verwijderen.

4.10.

Voor de vraag in welke mate ten tijde van de e-mailberichten en de melding bij het Waarschuwingsregister de verdenking steun vond in het toen beschikbare feitenmateriaal geldt het volgende.

4.11.

Ter zitting hebben Milestone c.s. een gedetailleerd feitencomplex gegeven met betrekking tot de gang van zaken rond de totstandkoming van het contract tussen Milestone c.s. en Morinaga, en de door Milestone c.s. geconstateerde ongerijmdheden in de lezing van [eisers] hierover. Onder meer de volgende feiten zijn aangevoerd.

4.11.1.

[eisers] heeft verklaard dat hij op 15 juni 2016 een nieuwe offerte en een concept-contract aan Morinaga heeft verzonden. Volgens Milestone c.s. is van de verzending van de offerte geen bewijs voorhanden. De brief bij de offerte lijkt achteraf en gehaast in elkaar gezet te zijn: er wordt een niet-bestaand e-mailadres van [persoon 1] vermeld, een alinea bevat de tekst ‘blablablablabla notes doornemen’ en de datum van de brief is 20-6-17.

4.11.2.

Op 11 februari 2016 heeft [eisers] per e-mail aan [gedaagde] en [gedaagde 1] laten weten dat [persoon 1] (in zijn hoedanigheid als directeur van Morinaga) in maart 2016 naar Nederland zou komen om de mogelijk nieuwe loods van Milestone c.s. te bekijken. Volgens Milestone c.s. is er geen bewijs van het bezoek van [persoon 1] aan de loods. Op de foto die [eisers] op 19 juni 2017 aan [gedaagde] heeft verzonden blijkt niet - zoals [eisers] stelt – [persoon 1] te staan, maar een directeur van [persoon 3] , die dat desgevraagd ook heeft bevestigd.

4.11.3.

Volgens Milestone c.s. is er ook geen bewijs van een mogelijke afspraak met Morinaga met betrekking tot ondertekening van een contract op 29 juni 2016. De door [eisers] genoemde betrokkenen van Morinaga en Nankai ontkennen het bestaan van een contract tussen Milestone c.s. en Morinaga. Nankai heeft in een e-mailbericht van 13 juni 2017 aan [gedaagde 1] aangegeven: ‘noone of nankai don’t know the contract, neither morinaga’ en [persoon 1] heeft namens Morinaga op 23 juni 2017 onder meer het volgende verklaard: ‘I did not sign the alleged agreement between Milestone Warehousing B.V. and MMH. The signature and paraphs on the alleged agreement and the enclosed appendixes are not mine.’ en ‘Furthermore, I have never visited any facilities of Milestone (…) nor had any contact with Milestone (…)’.

4.11.4.

Milestone c.s. hebben voorts aangevoerd dat de verklaring van [eisers] over de ondertekening van het contract ten kantore van HDK Advocaten door [persoon 1] in aanwezigheid van [persoon 4] onjuist is. De verklaring wordt door Morinaga betwist. OP 23 juni 2017 is uit navraag bij HDK Advocaten gebleken dat zij niet bekend is met een [persoon 4] en dat HDK Advocaten ook niet betrokken is geweest bij de totstandkoming of ondertekening van een contract met Morinaga. Daarnaast beschikt Morinaga over paspoortgegevens en douanestempels waaruit blijkt dat [persoon 1] niet in Nederland kan zijn geweest op de datum van de ondertekening van het contract, maar dat hij in Japan verbleef.

4.12.

Door Milestone c.s. is ter zitting naar voren gebracht dat zij met betrekking tot de inhoud van het e-mailbericht dat aan klanten en relaties is verzonden, een afweging hebben gemaakt tussen haar eigen belangen en de belangen van [eisers] . De in het bericht door Milestone c.s. geuite verdenking verstrekt geen feitelijke informatie over het handelen van [eisers] . De in het Waarschuwingsregister opgenomen melding bevat alleen de mededeling dat Milestone c.s. een melding heeft gedaan. Voor nadere informatie over deze melding dient contact opgenomen te worden met Milestone c.s.

4.13.

Gelet op het vorenstaande staat niet vast dat er sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling door Milestone c.s. aan klanten en relaties. Indien de onder 4.11.1. tot en met 4.11.4. genoemde voorbeelden juist zijn en [eisers] het tussen Milestone c.s. en Morinaga overeengekomen contract vervalst heeft, dan kan geconstateerd worden dat [eisers] ernstig over de scheef is gegaan. Vooralsnog is de lezing van Milestone c.s. zo gedetailleerd en met concrete feiten onderbouwd, dat er thans onvoldoende reden is om van de onjuistheid of onvolledigheid van het verweer van Milestone c.s. uit te gaan. Het belang van Milestone c.s. rechtvaardigt bovendien dat zij haar zakelijke omgeving van de omstandigheden op de hoogte stelden. Daarmee vervalt in beginsel de grondslag van de vordering tot rectificatie en van de vordering tot ongedaanmaking van de melding bij het Waarschuwingsregister, te weten de vorderingen onder 1 tot en met 5. Het feit dat in het e-mailbericht wordt medegedeeld dat melding is gedaan bij het Waarschuwingsregister terwijl dat feitelijk (nog) niet was gebeurd, acht de voorzieningenrechter gezien het totale feitencomplex van onvoldoende gewicht om hieraan consequenties in de door [eisers] c.s. voorgestane zin te verbinden. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter hierbij op dat [eisers] c.s. geen belang meer zouden hebben bij de vordering onder 4, nu het bericht reeds van de website verwijderd is.

4.14.

Wel rijst de vraag of het proportioneel is dat het bericht van Milestone c.s. aan 3.130 contacten is verzonden. [eisers] c.s. hebben gesteld dat het bericht niet alleen naar zakelijke, maar ook naar privécontacten is verstuurd. Milestone c.s. hebben ter zitting aangevoerd dat zij voorafgaand aan het versturen van het e-mailbericht gekeken hebben of de e-mailadressen op de mailinglijst bedrijfsnamen bevatten en dat, voor zover de (zakelijke) adressen herkenbaar waren als niet relevant, deze adressen uit de mailinglijst verwijderd zijn. Voor de beoordeling of de mate waarin Milestone c.s. de berichten gestuurd hebben proportioneel is en aan wie het bericht niet gestuurd had behoren te worden, is onderzoek naar de feiten nodig en mogelijk bewijslevering. Daarvoor biedt de onderhavige kort geding procedure gegeven haar beperkte karakter niet de mogelijkheid. De voorzieningenrechter gaat aan dit aspect derhalve voorbij.

4.15.

[eisers] c.s. hebben voorts gevorderd Milestone c.s. te verbieden om zich in het vervolg nog op enige wijze negatief over [eisers] of Loose Ends B.V. uit te laten. De voorzieningenrechter ziet, gegeven het aan de orde zijnde feitencomplex, thans onvoldoende aanleiding deze vordering toe te wijzen. Het doen van (nadere) mededelingen kan onder omstandigheden wel aan beperkingen onderhevig zijn. Er kan thans evenwel niet beoordeeld worden of zich in de toekomst zo’n situatie zal voordoen. De vordering onder 6 zal daarom worden afgewezen.

4.16.

Tevens hebben [eisers] c.s. gevorderd tot afgifte van de laptop. Volgens [eisers] bevat de laptop onder meer bestanden en e-mailberichten waarmee hij kan aantonen dat hij te goeder trouw gehandeld heeft. Milestone c.s. hebben zich tegen afgifte van de laptop verweerd omdat de laptop haar eigendom is en relevante bedrijfsinformatie van Milestone c.s. bevat. Op grond van artikel 843a Rv kan inzage of een afschrift van bescheiden (waaronder computerbestanden en e-mail) gevorderd worden. Er is geen sprake van een algemeen inzagerecht. Een partij kan slechts om inzage in bepaalde, met name genoemde bescheiden vragen en hij moet dan bij de inzage van die bescheiden een rechtmatig belang hebben. Nu [eisers] c.s. niet concreet hebben aangegeven over welke bestanden van de laptop zij de beschikking wensen, zal de vordering onder 7 worden afgewezen.

4.17.

In het hiervoor overwogene ligt reeds besloten dat de vorderingen omtrent de dwangsommen en de schadevergoeding, te weten de vorderingen onder 8 tot en met 11, niet toewijsbaar zijn.

4.18.

[eisers] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Milestone c.s. worden begroot op:

- griffierecht € 618,00

- salaris € 816,00

Totaal € 1.434,00

4.19.

Tegen de gevorderde hoofdelijke veroordeling is geen verweer gevoerd, zodat die wordt toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eisers] c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Milestone c.s. tot op heden begroot op € 1.434,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2017. 2027 / 676