Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:751

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-01-2017
Datum publicatie
22-02-2017
Zaaknummer
5414557 CV EXPL 16-7603
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop op afstand (artikel 7:230g lid 1 sub e BW); koop droger op Marktplaats ook al wordt droger opgehaald in winkel. Ovk tijdens (verlengde) ontbindingstermijn ontbonden. Teruggave koopprijs en retourneren droger (op kosten verkoper nu niet is medegedeeld

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/964
NJF 2017/185
TvC 2017, afl. 5, p. 230 met annotatie van mw. mr. dr. M.Y. Schaub
UDH:IR/14439 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr.C.C.M. Kroeks-de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5414557 CV EXPL 16-7603

uitspraak: 12 januari 2017

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [plaatsnaam],

eiseres,

gemachtigde: mr. S.M. van der Pol, SRK Rechtsbijstand,

tegen

[gedaagde],

h.o.d.n. [handelsnaam],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde,

in persoon procederend.

Partijen worden hierna aangeduid als [eiseres] en [gedaagde].

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het exploot van dagvaarding van 22 september 2016, met producties;

  2. de aantekeningen van het mondelinge antwoord van [gedaagde] van 6 oktober 2016, met productie;

  3. de conclusie van repliek;

  4. de conclusie van dupliek, met producties.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

[eiseres] heeft in juni 2016 via de website www.marktplaats.nl een tweedehands warmtepomp droger van het merk Siemens (hierna: de droger) gekocht bij [gedaagde] voor een bedrag van € 350,-.

1.2

Op 24 juni 2016 heeft [eiseres] een aanbetaling van € 100,- gedaan.

1.3

Na de aanbetaling heeft [eiseres] [gedaagde] bericht dat zij van de koop wenst af te zien.

1.4

Op 17 juli 2016 mailt [gedaagde] [eiseres] dat zij van de koop af kan zien, maar dat zij haar aanbetaling niet terug krijgt.

1.5

Op 21 juli 2016 heeft [eiseres] de droger opgehaald in de winkel van [gedaagde].

1.6

Per e-mail van 2 augustus 2016 bericht [eiseres] dat de droger niet aan haar verwachtingen voldoet. Zij beroept zich op de bedenktermijn van veertien dagen en deelt mede dat zij de droger terug naar de winkel komt brengen en het aankoopbedrag terug wil.

2. De vordering, de grondslag en het verweer

2.1

[eiseres] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde]:

- tot betaling aan haar van een bedrag van € 402,50, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 350,- vanaf 2 of 12 augustus 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

- tot betaling van de kosten inzake het retourneren van de droger;

- tot betaling van de proceskosten, waaronder nakosten.

2.2

[eiseres] legt aan de vordering van € 350,- ten grondslag primair ontbinding van de koopovereenkomst, subsidiair vernietiging van de overeenkomst. Het betreft een koop op afstand, [eiseres] wenst van de koop af te zien, maar is niet door [gedaagde] gewezen op haar herroepingsrecht. Subsidiair heeft [eiseres] gedwaald omtrent de droger. De droger is door [gedaagde] aangeprijsd als 'zo goed als nieuw' terwijl de droger al acht jaar oud bleek te zijn.

2.3

[gedaagde] betwist de vordering. Het betreft geen koop op afstand zodat de overeenkomst niet herroepen kan worden. Op de overeenkomst zijn de algemene garantie voorwaarden van toepassing. Op grond van die voorwaarden had [gedaagde] de gelegenheid moeten krijgen de klacht -voor zover daar sprake van kan zijn nu de droger voldoet aan de omschrijving- te verhelpen alvorens [gedaagde] gehouden is een vervangende droger aan te bieden.

Beoordeling van het geschil

3.1

Artikel 7:230g lid 1 sub e BW definieert een koop op afstand als een overeenkomst tussen een handelaar en een consument zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid waarbij tot en met het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen op afstand. Een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand door derden aangeboden valt ook onder het bereik van een koop op afstand.

In dit geval heeft [gedaagde], een handelaar in witgoed, een droger op Marktplaats te koop aangeboden. [eiseres], een consument, heeft op de advertentie gereageerd en een bod gedaan. [gedaagde] heeft het bod van [eiseres] aanvaard. Met deze aanvaarding is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst is een koopovereenkomst op afstand.

Dat partijen zijn overeengekomen dat de droger door [eiseres] opgehaald diende te worden in de winkel van [gedaagde] waardoor er persoonlijk contact is geweest tussen [gedaagde] en [eiseres], maakt niet dat er geen sprake meer is van een koop op afstand. De overeenkomst was immers al tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding terwijl het persoonlijk contact pas daarna plaatsvond, namelijk bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

3.2

Omdat het een koop op afstand betreft, was [gedaagde] -onder meer- gehouden om ingevolge artikel 6:230m lid 1 aanhef en onder h BW aan [eiseres] een modelformulier voor ontbinding te verstrekken. [gedaagde] heeft een dergelijk formulier niet verstrekt. Op grond van artikel 6:230o lid 2 BW wordt in dat geval de ontbindingstermijn verlengd met twaalf maanden. [eiseres] heeft met de onder 1.2 genoemde e-mail van 2 augustus 2016 de overeenkomst dan ook tijdig ontbonden. Overigens staat het een consument vrij de koopovereenkomst op afstand zonder opgave van reden te ontbinden binnen de herroepingstermijn. Gelet hierop is de vraag of de algemene (garantie)voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn niet relevant. De gevorderde terugbetaling van de koopprijs zal dan ook worden toegewezen.

3.3

Op grond van artikel 230s lid 1 BW rust op [eiseres] in geval van herroeping de verplichting de droger aan [gedaagde] terug te sturen. Zij heeft dit niet gedaan. Gelet op de hardnekkige weigering van [gedaagde] de droger terug te nemen en het gegeven dat een droger een goed is dat niet makkelijk teruggestuurd kan worden, zal de kantonrechter [eiseres] hier alsnog in de gelegenheid toe stellen. Artikel 6:230s lid 2 BW bepaalt dat de consument de kosten van het terugzenden van het goed draagt, tenzij de handelaar heeft nagelaten de consument mede te delen dat hij deze kosten moet dragen. [gedaagde] heeft niet gesteld dat zij bij [eiseres] kenbaar heeft gemaakt dat retourkosten door de koper voldaan moeten worden zodat ook dit deel van de vordering kan worden toegewezen.

3.4

De gevorderde wettelijke rente zal als onweersproken en op de wet gegrond eveneens worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

3.5

De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten van € 52,50 zal worden toegewezen nu voldoende is gesteld en is gebleken dat het gaat om verrichtingen die meeromvattend zijn dan de verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237-240 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten.

3.6

[gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] bepaald op € 94,08 aan dagvaardingskosten, € 79,- aan vast recht en € 120,- aan salaris voor de gemachtigde.

De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] tegen kwijting te betalen € 402,50, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 16 augustus 2016 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] om op eigen kosten de droger te (laten) retourneren;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] vastgesteld op € 173,08 aan verschotten en € 120,- aan salaris voor de gemachtigde,

€ 15,- aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,- aan kosten voor betekening onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745