Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:7246

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-09-2017
Datum publicatie
21-09-2017
Zaaknummer
C/10/481525 / HA ZA 15-798
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad? Inkoop door autosloperij van onderdelen die afkomstig blijken te zijn uit gestolen auto's. Geldt de registratieplicht ex artikel 437 Sr. alleen voor inkopers van auto's of ook voor inkopers van auto-onderdelen? Verwijzing naar rol voor uitlaten partijen ter voorkoming verrassingsbeslissing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/481525 / HA ZA 15-798

Vonnis van 20 september 2017

in de zaak van

de stichting

STICHTING VERZEKERINGSBUREAU VOERTUIGCRIMINALITEIT,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. R.R. Schuldink te Hardenberg,

tegen

[gedaagde]

,

wonende te [woonplaats] ,

zaak doende te [zaakadres] ,

gedaagde,

advocaat mr. M.F. van Immerseel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna VbV en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 29 juni 2016,

 • -

  de “akte inlichtingen, tevens overlegging producties, alsmede wijziging eis,” van VbV,

 • -

  de antwoordakte van [gedaagde] ,

 • -

  de akte overlegging productie, van VbV,

 • -

  de verlening van akte niet dienen (geen antwoordakte genomen door [gedaagde] ).

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

[gedaagde] handelt in tweedehands auto-onderdelen. In geding is, kort samengevat, de vraag of [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld, en deswege schadeplichtig is, jegens (achtermannen van) VbV, door onderdelen die afkomstig zijn uit gestolen auto’s in te kopen/ voorhanden te hebben, dan wel zelf gestolen te hebben.

2.2.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank de zaak verwezen naar de rol voor het nemen van een akte door VbV omdat niet duidelijk was of VbV gerechtigd is om in rechte op te treden namens alle schadelijdende partijen. Vbv heeft deze akte genomen en [gedaagde] heeft daarop een antwoordakte genomen. De rechtbank komt hier later op terug.

2.3.

VbV maakt aan [gedaagde] de verwijten dat hij:

- zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal en/of heling,

- niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht bij en krachtens art. 437 Sr.,

- onrechtmatig heeft gehandeld (ex art. 6:162 BW) omdat op het bedrijfsterrein van [gedaagde] meermaals gestolen auto-onderdelen zijn aangetroffen.

diefstal en/ of heling

2.4.

VbV stelt niet dat [gedaagde] ooit is veroordeeld voor diefstal of heling. Van een - al dan niet onherroepelijk - strafrechtelijk vonnis waarbij [gedaagde] , is veroordeeld voor diefstal of heling is geen sprake, althans daar wordt niets over gesteld. Op de grondslag van een strafrechtelijke veroordeling is de vordering derhalve niet toewijsbaar.

2.5.

Ook zonder een strafrechtelijke veroordeling kan echter sprake zijn geweest van diefstal of heling. Dat zou dan in de onderhavige procedure vastgesteld moeten worden. Het standpunt van VbV laat zich aldus samenvatten dat er auto-onderdelen zijn aangetroffen op het bedrijfsterrein van [gedaagde] die afkomstig zijn uit gestolen auto’s. Dit standpunt zou hoogstens kunnen betekenen dat sprake is geweest van heling, maar niet dat (ook) sprake is geweest van diefstal. VbV onderbouwt haar stelling dat [gedaagde] zich (zelf) heeft bezondigd aan diefstal in het geheel niet. Op die grondslag zal de vordering derhalve worden afgewezen. De vraag of mogelijk sprake is geweest van heling worden beoordeeld bij de vraag of [gedaagde] artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) heeft geschonden.

art. 437 Sr.

2.6.

De eerste vraag is of het beroep van VbV op artikel 437 Sr. en het daarop gebaseerde “Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht kan slagen. Krachtens art. 437 Sr. en dit besluit (een algemene maatregel van bestuur) wordt aan handelaren in bepaalde soorten goederen een administratieplicht opgelegd die inhoudt dat de handelaar zich vergewist van de identiteit van de verkoper van wie hij deze goederen inkoopt en diens identiteit vastlegt, in het geautomatiseerde systeem “DOR.” Deze handelaren plegen van oudsher te worden aangeduid met de term “gruthokkers” (goudsmid, rijwielhandelaar, uitdrager, tagrijn, horlogemaker, opkoper en kashouder). Artikel 1 lid 1 van voormeld besluit luidt:

“De handelaren, bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zijn opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.”

Volgens deze definitie geldt de voormelde administratieplicht voor handelaren in auto’s,

maar niet voor handelaren in auto-onderdelen. VbV lijkt dit overigens zelf ook al te onderkennen, nu zij in haar dagvaarding stelt dat de aan [gedaagde] verweten gedragingen (slechts) onder de “strekking” van artikel 437 Sr. vallen, en dus niet onder de letterlijke wettekst.

2.7.

Deze kwestie is nog niet (voldoende) aan de orde geweest in de onderhavige procedure. Ter vermijding van een verrassingsbeslissing zal VbV in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de vraag of art. 437 Sr een wettelijke administratieplicht voor de professionele inkoper van auto-onderdelen inhoudt. [gedaagde] zal hierop mogen reageren.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

verwijst de zaak naar de schriftelijke rolzitting van 18 oktober 2017 voor het nemen van een nadere conclusie door VbV over de vraag of art. 437 Sr. geldt voor handelaren in auto-onderdelen,

3.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2017.

2517/106