Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:5843

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-07-2017
Datum publicatie
26-07-2017
Zaaknummer
10/960288-16(a)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tijdelijke schorsing voorlopige hechtenis zaak Laura H.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/960288-16

Beslissing van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995,

preventief gedetineerd in de penitentiaire inrichting [inrichting] ,

raadsman mr. M. Pestman, advocaat te Amsterdam.

De verdachte bevindt zich op grond van een bevel gevangenhouding in voorlopige hechtenis.

Op de terechtzitting van 20 juli 2017 is namens de verdachte een verzoek gedaan tot schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte.

De officieren van justitie mrs. C. Hofstee en F. van Veghel, de verdachte en haar raadsman zijn gehoord.

De rechtbank zal het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis toewijzen, nu zowel het openbaar ministerie, Reclassering Nederland als de verdediging eensluidend van oordeel zijn dat schorsing van de voorlopige hechtenis, op grond van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, thans in de rede ligt.

De verdachte heeft zich bereid verklaard tot nakoming van de aan de schorsing van de voorlopige hechtenis te verbinden voorwaarden.

De rechtbank beveelt dat de voorlopige hechtenis van de verdachte zal worden geschorst met ingang van 1 augustus 2017 te 12.00 uur tot 12 oktober 2017 te 09.00 uur, onder de volgende voorwaarden:

  1. de verdachte zal zich, indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen,
    aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet onttrekken;

  2. de verdachte zal zich, ingeval zij wegens een feit, waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, aan de tenuitvoerlegging daarvan niet onttrekken;

  3. de verdachte zal ten behoeve van het vaststellen van haar identiteit medewerking

verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

4. de verdachte zal zich gedurende de schorsingsperiode niet aan enig strafbaar feit
schuldig maken;

5. de verdachte zal gehoor geven aan oproepingen van politie, justitie en de rechter-commissaris;

6. de verdachte zal verschijnen op de terechtzitting waarop haar strafzaak (inhoudelijk) wordt behandeld;

7. de verdachte zal zich, binnen drie dagen na de onderhavige schorsing van de voorlopige hechtenis telefonisch melden bij Reclassering Nederland op het nummer [telefoonnummer] en vragen naar de [medewerker] ; de verdachte moet zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

8. de verdachte zal meewerken aan gesprekken met een door de reclassering aan te wijzen psychotherapeut in een ambulant forensisch kader; als uit deze gesprekken blijk dat er een indicatie is voor een forensisch psychiatrische behandeling, dan zal de verdachte meewerken aan dit onderzoek en het eventueel daaruit voortvloeiende behandelplan, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

9. de verdachte zal op geen enkele wijze contact (laten) opnemen, zoeken of hebben met:

- [betrokkene 1] ;

- [betrokkene 2] ;

- [betrokkene 3] ;

- [betrokkene 4] ;

- [betrokkene 5]

noch met familie van voornoemde personen, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

10. de verdachte zal geen contact met de media opnemen dan wel laten opnemen;

11. De verdachte zal gedurende de schorsing verblijven op het adres [verblijfsadres] op en gedurende de door de reclassering bepaalde tijden/perioden;

12. de verdachte zal zich niet bevinden in de grensstreken van Nederland met de ons omringende buurlanden en op de Nederlandse vliegvelden met internationale vluchten (Schiphol, Rotterdam-The Hague, Maastricht-Aachen, Eindhoven en Groningen-Eelde);

13. de verdachte zal ter controle van de onder 11 en 12 genoemde voorwaarden gebruik maken van het door Reclassering Nederland aangewezen technische hulpmiddel ter ondersteuning van elektronisch toezicht, te weten de GPS-enkelband;

14. de verdachte zal meewerken aan een gemeentelijk traject gericht op schuldhulpverlening/bewindvoering en daarnaast de invulling van een zinvolle dagbesteding, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

15. de verdachte zal meewerken aan gesprekken met een door de reclassering aan te wijzen externe deskundige, gericht op de islam, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Deze beslissing is genomen door:

mr. J. van der Groen, voorzitter,

mrs. M.M. Koevoets en D.L. Spierings, rechters,

in tegenwoordigheid van R. Meulendijk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 juli 2017.

Afschrift raadsman/vrouw d.d.

De officier van justitie gelast de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking en brengt deze ter kennis van de verdachte.

Rotterdam, de OvJ

Gezien op: dir. HvB/PI