Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:5530

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-06-2017
Datum publicatie
18-07-2017
Zaaknummer
10/812106-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het downloaden en in bezit hebben van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/812106-16

Datum uitspraak: 28 juni 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. G.A. Soebhag, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 28 juni 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. J.M. Bonnes heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het ten laste gelegde met uitzondering van het deel van de tenlastelegging dat ziet op “gewoonte maken”;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van één week alsmede

een taakstraf voor de duur van 240 uren, bij niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door 120 uren hechtenis.

4 Vrijspraak van onderdeel “gewoonte maken”

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het deel van de tenlastelegging dat betrekking heeft op het “gewoonte maken” niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

5 Waardering van het bewijs en bewezenverklaring

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

Hij (op één of meer tijdstippen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 augustus 2014

te Vlaardingen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of (een)

film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te

weten een usb-stick en/of een personal computer,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(met de penis en/of (een) voorwerp(en))

[ [bestandsnaam 1] ]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

[ [bestandsnaam 2] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)foto's/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of

borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

[ [bestandsnaam 3] ]

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam

van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het

gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft/hebben bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

[ [bestandsnaam 4] ].

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

6 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

een gegevensdrager bevattende afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

7 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering straf

8.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

8.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het downloaden en in bezit hebben van kinderporno.

Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk dat naast de personen die kinderporno vervaardigen ook degenen die kinderporno in bezit hebben worden bestraft. Kinderen die slachtoffer zijn geworden van de kinderporno-industrie zullen nog jaren, zo niet hun hele leven, de gevolgen van dat misbruik ondervinden.

8.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

8.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 8 juni 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor (soortgelijke) strafbare feiten.

8.3.2.

Rapportages

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 11 oktober 2016. De rechtbank heeft acht geslagen op de inhoud van dit rapport, voor zover van belang inhoudende:

“De verdachte heeft tot 2001 met tussenpozen gewerkt. Hij is gestopt met werken vanwege psychische problemen en kwam in de WAO terecht. De verdachte heeft geen sollicitatieplicht meer. De verdachte is vijf jaar gehuwd geweest en leeft sinds zijn scheiding alleen. De verdachte is van mening geen psychische problemen te hebben. De rapporteur heeft de verdachte aangegeven dat hij ondersteuning van “Het Dok” kan krijgen. De verdachte is van mening dat hij geen probleem heeft. Begeleiding door de reclassering ziet hij evenmin als wenselijk. De reclassering ziet er dan ook van af om de verdachte aan te melden voor een behandeling. De reclassering kan geen uitspraak doen over de kans op recidive omdat er moeilijk met de verdachte over de tenlastelegging gesproken kan worden. Het blijft de vraag of de verdachte mee zal werken aan het nakomen van de voorwaarden. Ingeschat wordt dat er geen risico op letselschade is. Toezicht op eventuele bijzondere voorwaarden en interventies/behandelingen zijn niet geïndiceerd. De verdachte wil in principe nergens aan meewerken.”

8.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Straf

Gezien de ernst van het feit kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De straf die door de officier van justitie is geëist komt evenwel te hoog voor. De rechtbank ziet dan ook aanleiding om af te wijken van deze eis. De rechtbank houdt daarbij rekening met de omstandigheid dat de verdachte nooit eerder voor strafbare feiten is veroordeeld en dat hij zich vrijwillig op het politiebureau heeft gemeld en zijn usb-stick met kinderporno heeft ingeleverd, om - naar eigen zeggen - kindermisbruik aan de kaak te stellen. Ook wordt meegewogen dat het een relatief oud feit betreft en de zaak lang is blijven liggen, zonder dat daarvoor een reden verband houdende met het onderzoek bestond, De rechtbank stelt vast dat de redelijke termijn van twee jaar, zoals deze voortvloeit uit artikel 6 EVRM, is geschonden.

In al het voorgaande ziet de rechtbank aanleiding om de aan de verdachte op te leggen gevangenisstraf geheel voorwaardelijk op te leggen. Dit brengt mee dat – op grond van het taakstrafverbod als bedoeld in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht – aan de verdachte geen taakstraf kan worden opgelegd, zoals door de officier van justitie is geëist.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlage

De in dit vonnis genoemde bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. R.G. de Lange-Tegelaar, voorzitter,

en mrs. J. de Lange en D. Visser, rechters,

in tegenwoordigheid van S. Wongsokerto, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 juni 2017.

Bijlage

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

Hij (op één of meer tijdstippen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 augustus 2014

te Vlaardingen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of (een)

film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te

weten een usb-stick en/of een personal computer,

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(met de penis en/of (een) voorwerp(en))

[ [bestandsnaam 1] ]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

[ [bestandsnaam 2] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) poseert/poseren in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)foto's/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of

borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

[ [bestandsnaam 3] ]

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam

van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het

gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft/hebben bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

[ [bestandsnaam 4] ]

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

(artikel 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht);

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht