Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:484

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-01-2017
Datum publicatie
19-01-2017
Zaaknummer
10/680495-16 en 10/682301-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling ex artikel 11a OW. Nu het de eerste vervolging betreft van een groothandel wordt voor de directeur volstaan met een geldboete van € 82.000 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, alsmede de onttrekking van de handelsvoorraad. In een afzonderlijk, gelijkluidend, vonnis van gelijke datum is aan de vennootschap een geldboete van € 200.000 opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2017/47
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummers: 10/680495-16 en 10/682301-16

Datum uitspraak: 19 januari 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[naam] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1968,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres] ,

raadsman mr. drs. G.A.C. Beckers, advocaat te Sittard.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 5 januari 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaardingen. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De rechtbank heeft de feiten die in deze dagvaardingen zijn opgenomen, van een doorlopende nummering voorzien. Zij zal die nummering in dit vonnis aanhouden.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. L. Visser heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 tot en met 6 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een voorwaardelijke geldboete van € 50.000,=.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

Bij de beoordeling van het bewijs wordt het volgende vooropgesteld.

- Het gaat in deze zaak om een verdenking ex artikel 11a van de Opiumwet (hierna: Ow) zoals dat luidt sinds 1 maart 2015. Het artikel beoogt de voorbereiding, ondersteuning en bevordering van de bedrijfs- en beroepsmatige teelt (artikel 11 lid 3 Ow) en grootschalige hennepteelt (artikel 11 lid 5 Ow) te bestrijden en stelt voorbereidingshandelingen daartoe strafbaar. Voor de leesbaarheid van dit vonnis zullen deze twee vormen van teelt hierna gezamenlijk worden aangeduid als de illegale hennepteelt. Concreet (en voor zover hier van belang) gaat het bij de voorbereidingshandelingen om het bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en voorhanden hebben van stoffen en voorwerpen waarvan de verdachte en zijn BV wisten of ernstige reden hadden te vermoeden dat die bestemd waren voor de illegale hennepteelt. Het gaat dus enerzijds om de bestemming van die stoffen en voorwerpen voor de illegale hennepteelt en anderzijds daarom dat verdachte dat weet of ernstige reden heeft te vermoeden.

- De drempel van ‘ernstige reden om de illegale hennepbestemming te vermoeden’ is blijkens de parlementaire geschiedenis hoog. Het gaat om een grove mate van schuld die heel dicht tegen (voorwaardelijke) opzet aan zit. Er moet gedacht worden aan de situatie dat een weldenkend mens duidelijk was dat hij of zij met zijn handelen het plegen van een Opiumwetdelict zou faciliteren; dat het niet anders kan dan dat de verdachte zich bewust was van de criminele bestemming van de voorwerpen (Kamerstukken I, 2014-2015, no. 32842, nummer 4). Artikel 11a Ow beoogt blijkens diezelfde toelichting geen algemeen geldende onderzoeksplicht voor winkeliers en dienstverleners te creëren. Het gaat erom – aldus de Minister in de Eerste Kamer – dat winkeliers en dienstverleners hun ogen niet sluiten als zij spullen verkopen waarvan zij weten dat die kunnen worden gebruikt voor de illegale hennepteelt. Worden zij geconfronteerd met omstandigheden die een ernstige reden opleveren om te vermoeden dat er sprake is van hennepteelt, dan moeten zij daaraan niet meewerken.

Het is tegen deze achtergrond dat de rechtbank zal beoordelen of de verdachte en zijn BV wisten of ernstig reden hadden om te vermoeden dat de door de BV te koop aangeboden goederen bestemd waren voor de illegale hennepteelt.

Daartoe wordt allereerst vastgesteld dat in de loodsen van de BV van de verdachte op 29 september 2015 en 26 september 2016 grote hoeveelheden van goederen zijn aangetroffen die plegen te worden aangetroffen in illegale hennepkwekerijen: grote hoeveelheden filters, afzuigsystemen, computergestuurde bewateringssystemen, voedingsstoffen, lampen met toebehoren, knipmessen, droogrekken etc. Soortgelijke goederen zijn tevens aangetroffen in een vrachtauto van de BV en in een bestelbus van een afnemer van de BV. De BV verkocht dit als groothandel. Behalve de daadwerkelijke hennepplanten of zaden, stroom en water verkocht de BV (zo goed als) alles wat nodig is voor de illegale hennepteelt, zo stelt de rechtbank vast op basis van haar ambtshalve bekendheid met illegale hennepkwekerijen. Verder wordt vastgesteld dat de leveringen vrijwel uitsluitend contant werden voldaan en dat een substantieel deel van de afnemers van de BV growshops waren.

Door de verdediging is bepleit dat heel wel denkbaar is dat de producten die de BV verkocht/verkoopt, bestemd kunnen zijn voor andere toepassingen dan de illegale hennepteelt. Genoemd is leveringen aan thuistelers en het gebruik van de koolstoffilters voor luchthavens. De aard van de goederen, in onderlinge samenhang bezien, en de verkoop aan growshops, zoals op zitting door de verdachte erkent, maken dit echter een ongeloofwaardige uitleg. De aangetroffen zaken schreeuwen om een uitleg en die geeft de verdachte niet. Integendeel, de verdachte heeft op zitting verklaard dat hij nooit navraag heeft gedaan bij zijn afnemers naar de bestemming van de door hem geleverde goederen.

Hier doet zich niet de situatie voor dat een verkoper van reguliere producten geen reden tot twijfel had. Het kan niet anders dan dat de verdachte en zijn BV de illegale hennepteelt bestemming van de aangeboden goederen hadden moeten begrijpen. Hier geldt daarom niet dat de verdachte zijn ogen kon sluiten voor de vraag wat er met de goederen ging gebeuren. Voor hem gold daarom wel een onderzoeksplicht en die heeft hij naar eigen zeggen verzaakt.

Blijkens het dossier heeft verdachte in verband met de inwerkingtreding van artikel 11a Ow meerdere malen contact opgenomen met de politie en hen gevraagd te komen om te bespreken welke goederen strafbaar waren en uit zijn bedrijf moesten worden verwijderd. Die gesprekken hebben ook daadwerkelijk plaatsgevonden en in die gesprekken is de verdachte te kennen gegeven dat alle hennep gerelateerde goederen waren verboden. Aan hem is duidelijk gemaakt dat de goederen die in zijn bedrijf aanwezig waren en door hem verkocht werden alle hennepkweek gerelateerd waren en dus ingevolge artikel 11a Opiumwet verboden. In een brief gericht aan [naam BV] van 14 augustus 2015 wordt nogmaals aangegeven dat alle hennep gerelateerde goederen uit de bedrijfsvoorraad dienen te worden verwijderd en wordt meegedeeld dat op enig moment controle zal plaatsvinden. Verdachte en zijn bedrijf [naam BV] waren dus gewaarschuwd en toch is doorgegaan zonder enige controle naar de bestemming van die goederen.

Ter zitting heeft verdachte verklaard dat [naam BV] een groothandel is en altijd is geweest en dat hij tot op heden nog steeds in dezelfde goederen handelt. Voor zover door verdachte is aangevoerd dat hij naast de goederen die in zijn bedrijf tijdens de controles van 29 september 2015 en 26 september 2016 zijn aangetroffen en in beslag zijn genomen ook handelde in keukens, wasmachines, tuinstoelen etc. en dat die handel de bulk van zijn bedrijf vormde, acht de rechtbank dit ongeloofwaardig nu tijdens de twee controles in het bedrijf en de loodsen niets soortgelijks is aangetroffen

Anders dan door de raadsman bepleit, heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedraging, zoals hij op zitting ook heeft erkend. Hij was ermee bekend dat de BV deze goederen leverde en is daarmee doorgegaan, ook nadat hij door de politie was gewaarschuwd.

4.2.

Bewezenverklaring

In de bijlagen II tot en met VII heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 tot en met 6 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

(parketnummer 10/680495-16)

1.

(zaak 1)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 29 september 2015

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland, in een

loods/bedrijfspand en/of op het (bijbehorende) terrein aan de [adres B.V.]

stoffen en/of voorwerpen, te weten

(magazijnopslag)

- 410 armaturen en/of

- 15 armaturen met fitting en/of

- 39 aanjagers c.q. afzuiginstallaties en/of

- 20 circuitonderbrekers en/of

- 4 dempers en/of

- 50 dompelpompen en/of

- 29 dozen met droogrekken en/of

- 7 losse droogrekken en/of

- 108 rollen elektriciteitskabel en/of

- 12 fancontrollers en/of

- 619 flexibele luchtslangen en/of

- 11 dozen met gripzakken en/of

- 638 natriumlampen en/of

- 38 hoge druk handpompen (nevelaars) en/of

- 33 hoofdschakelaars en/of

- 118 hygro temperatuurmeters en/of

- 19 koolstoffilters en/of

- 50 luchtslangen en/of

- 463 rollen Reflex folie en/of

- 45 schakelkasten met tijdschakelaar en/of

- 7 tranfocontrollers en/of

- 456 transformatoren en/of

- 42 tijdschakelaars en/of

- 453 ventilatoren en/of

- 73 verwarmingselementen en/of

- 81 vloeistofpompen en/of

- 598 voedingsbodems en/of

- 44 voedingsbricks en/of

- 89 rollen vijverfolie en/of

- 80 weegschalen en/of

- 11.049 flacons en/of jerrycans en/of flessen en/of spuitbussen voedingsmiddelen en/of groeimiddelen en/of gewasbeschermingsmiddelen

en/of

(in loods/bedrijfspand gereedstaande bestellingen 1 tot en met 11)

- 50 elektriciteitskabels + stekker en/of

- 2 eenheden reflex folie en/of

- 400 strijkzakken en/of

- 6 kettingen en/of

- 29 tijdschakelaars en/of

- 20 ventilatoren en/of

- 1 eenheid steungaas en/of

- 93 flexibele geïsoleerde slangen en/of

- 30 verbindingsstukken en/of

- 10 gripzakken en/of

- 10 eenheden vijverfolie en/of

- 20 tijd vertragers en/of

- 1 ponstang en/of

- 1 Softbox (aanjager c.q. afzuiginstallatie) en/of

- 7 waterbakken en/of

- 1 voedingsbodem en/of

- 2 dozen wegwerphandschoenen en/of

- 50 wegwerp overalls en/of

- 61 hoge druk natriumlampen en/of

- 12 sets transformatoren en/of

- 87 potten en/of

- 3 flenzen en/of

- 1 zak meststof en/of

- 360 bamboe stokjes en/of

- 2 flexibele watertanks en/of

- 1 EC-meter en/of

- 1 rol elektriciteitskabel (100 m) en/of

- 40 armaturen

en/of

(in voertuig [gegevens voertuig 1] op terrein)

- 60 flexibele slangen en/of

- 2 buisventilatoren en/of

- 2 pallets met zakken aarde

en/of

(in voertuig [gegevens voertuig 2] op terrein)

- 2 Softboxen (aanjagers c.q. afzuiginstallaties) en/of

- 4 koolstoffilters en/of

- 10 hoge druk natriumlampen en/of

- 2 koolstoffilters en/of

- 2 fittingen en/of

- 5 zekeringen en/of

- 2 rollen elektriciteitskabel en/of

- 1 regelkast en/of

- 14 flexibele geïsoleerde slangen en/of

- 1 sproeilans (gietstok) en/of

- 79 vierkante potten en/of

- 1 eenheid Reflex folie en/of

- 1 rol vijverfolie en/of

- 4 hoge druk handspuiten en/of

- 15 maatbekers en/of

- 1 EC-meter en/of

- 1 flexibele watertank

en/of

(in oplegger behorende bij [gegevens voertuig 3] op terrein)

- 20 aanjagers c.q. afzuiginstallaties en/of

- 122 transformatoren en/of

- 104 armaturen met fitting en/of

- 4 climate controllers en/of

- 9 elektrische kachels en/of

- 1000 sproeipennen en/of

- 84 flexibele luchtslangen en/of

- 6 koolstoffilters en/of

- 20 flenzen en/of

- 60 hoge druk natriumlampen en/of

- 1 pH-meter en/of

- 4 bundels/rollen bevloeiingsslang en/of

- 1 rol aluminiumfolie en/of

- 8 ventilatoren en/of

- 2 dozen met korte snoeren (met stekker) en/of

- 2 pallets met vierkante potten en/of

- ongeveer 60 slangkoppelingen (PVC) en/of

- 4 temperatuurmeters en/of

- 2 eenheden (gas)tape en/of

- 2 aluminium banden en/of

- 1 maatbeker en/of

- 1 hoge druk handpomp en/of

- 4 waterbakken

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel

11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of

telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of

vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans

alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding

heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

2.

(zaak 1)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 29 september 2015

te Giessenburg, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland, in (een) loods(en)/bedrijfspand(en) aan de [adres B.V.]

stoffen en/of voorwerpen, te weten

(in loods/bedrijfspand aan de [adres B.V.] )

- 1 doos elektrische katrollen en/of

- 20 standaarden voor koolstoffilters en/of

- 1.174 ventilatoren en/of

- 278 waterbakken

en/of

(in loods/bedrijfspand [adres B.V.]

- 87 aanjagers c.q. afzuiginstallaties en/of

- 1.607 flacons voedingsmiddelen en/of groeimiddelen en/of

gewasbeschermingsmiddelen,

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

3.

(zaak 2)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 17 juli 2015

te Heijen, gemeente Gennep, althans in Nederland,

(in een bestelbus, [gegevens voertuig 4]

- een boek met growshop artikelen en/of

-181 koppelstukken en/of

-5 koolstoffilters en/of

-2 slakkenhuizen en/of

-16 ventilatoren en/of

-40 knipbenodigdheden en/of

-60 groeitenten en/of

-30 droogrekken

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of

bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren

van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken

en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van

een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of

afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen

bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

4.

(zaak 3)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 9 september 2015

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden en/of Vuren, gemeente Lingewaal,

althans in Nederland, (in een vrachtauto, [gegevens voertuig 5]

stoffen en/of voorwerpen, te weten

-2640 stuks zwarte planten bakken van 18 liter en/of

-4 koolstoffilters 75 cm en/of

-30 combidec flexibele slangen/buizen en/of

-6 koolstoffilter 100 cm en/of

-1500 vierkante plantenpotten 11 liter en/of

-13 wandventilatoren en/of

-3 stuks Tric 16 ampere en/of

-1 stuk Bio Bloei 5 liter en/of

-3 dompelpompen en/of

-1 flexibele watertank en/of

-5 stuks vijverfolie en/of

-1 stuk boxrek en/of

-50 stuks 4 mtr kabel en stekker en/of

-88 stuks rollen elektriciteitsdraad van 100 meter en/of

-14 (assimilatie)lampen van 400 Watt en/of

-14 spiegelkappen en/of

-14 stuks 40 watt trafo's en/of

-30 stuks clipfan (ventilatoren) en/of

-2 dozen met cocopluggen (geperste aarde) en/of

-1 doos met jiffy oplosbare potten en/of

-36 stuks rollen duc-tape

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

5.

(zaak 4)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 18 september 2015

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland,

stoffen en/of voorwerpen, te weten

-2 ventilatieboxen en/of

-21 transformatoren/voorschakelaars ELT en/of

-2 ventilatieslangen Combi Connect en/of

-een opvouwbaar watervat en/of

-6 koppelstukken en/of

-8 (koppel)ringen en/of

-een bundel met zwarte slangetjes en/of

-2 koolstoffilter Can Filter Lite 2500 en/of

-141 zwarte plantenpotten en/of

-49 paarse plantenpotten en/of

-52 gele plantenpotten en/of

-50 groene plantenpotten en/of

-10 zakken Mapito (steenwolvlokken) en/of

-10 (assimilatie)lampen 400W en/of

-21 armaturen en spiegelkappen

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

(parketnummer 10/682301-16)

6.

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 26 september 2016

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland, in een

loods/bedrijfspand en/of op het (bijbehorende) terrein aan de [adres B.V.]

stoffen en/of voorwerpen, te weten:

(Pallet 1)

- 2 aan-afvoerkasten (slakkenhuizen) en/of

- 1 bevloeiing mat en/of

- 1 compleet schakelbord en/of

- 9 stroomkabels 100 meter en/of

(Pallet 2)

- 51 assimilatielampen 600 watt en/of

- 56 armaturen en/of

- 51 transformatoren en/of

- 15 stuks Bio G-power Hydro B 10 liter en/of

- 1 gele waterslang 50 meter en/of

(Pallet 3)

- 1 waterpomp en/of

- 2 aluminium T-stukken en/of

- 8 koppelstukken en/of

- 2 verloopstukken en/of

- 8 plastic doorloopstukken en/of

- 6 dozen afzuigslang rond 254 mm lengte 10 meter en/of

- 1 doos afzuigslang rond 315 mm en/of

- 5 stuks afzuigslang zilver en/of

- 1 stuks super trive (voeding) 3.2 liter en/of

- 2 stuks Bio G-power PH groei 1 liter en/of

- 1 rol vijverfolie zwart en/of

- 6 stuks Bio Power Hydro A 10 liter en/of

- 1 stuks Bio Zijm 10 liter en/of

- 1 stuks PK 13-14 10 liter en/of

- 2 stuks Power Top 5 liter en/of

- 5 stuks Bio Worten 5 liter en/of

- 1 stuks EC Pen en/of

- 1 stuks PH pen en/of

- 40 slangen klemmen rond 254 mm en/of

- 1 schakel automaat en/of

- 9 stuks slangenklem en/of

- 7 koppelstukken voor waterslang en/of

- 3 stuks Hydro thermometer en/of

- 3 Fan controllers en/of

- 100 grote gripzakken doorzichtig en/of

- 20 grote sealzakken zwart en/of

(Pallet 4)

- 600 plastic bloempotten 24 x 24 cm en/of

- 1 waterbassin groen van kleur en/of

- 1 rol vijverfolie zwart van kleur en/of

- 50 stuks witte kabel met stekker en/of

- 10 stuks hydro B 5 liter en/of

- 10 maatbekers en/of

- 6 knipscharen en/of

- 15 wegwerpoveralls en/of

- 9 bevloeiing matten en/of

(achter de pallets) een doos met een grote af-aanzuigunit en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

koppelstukken en/of verbindingsstukken en/of T-stukken en/of Y-stukken en/of

afsluitdeksels en/of flenzen en/of bochten en/of verbindingen)

(stelling 1; zie KVI met nr. 2016220968-11) en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

T-stukken en/of koppelstukken en/of bochten) en/of vijverfolie en/of

stroomkabels en/of stroomhaspels en/of waterbakken en/of waterslangen en/of

waterpompen en/of aqua heaters en/of steenwolslabs en/of planten voeding en/of

voedingfilters en/of koolstoffilters en/of droogrekken en/of stekkasten

(stelling 2; zie KVI met nr. 2016220968-8) en/of

- een (grote) hoeveelheid assimilatielampen en/of waterslangen en/of

ventilatoren en/of droogrekken en/of plantenvoeding en/of geurspuitbussen

en/of timers en/of dimmers en/of gripzakken en/of stroomkabels en/of

weegschalen (stelling 3; zie KVI met nr. 2016220968-2) en/of

- een (grote) hoeveelheid ventilatieapparatuur (bestaande onder meer uit

waaiers en/of ventilatoren) en/of waterslangen en/of steenwol en/of

droogrekken en/of droognetten en/of watervaten en/of kabels en/of bevochtigers

en/of kachels en/of plantenvoeding en/of vuilniszakken (stelling 4; zie KVI

met nr. 2016220968-13) en/of

- een (grote) hoeveelheid slangen en/of steenwol en/of waterontkalkers en/of

plantenvoeding (stelling 5; zie KVI met nr. 2016220968-5) en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

flenzen en/of T-stukken en/of Y-stukken en/of koppelstukken en/of

verbindingsstukken en/of afsluitdeksels en/of broekstukken en/of bochten en/of

verloopstukken) en/of worteldoeken en/of plantenvoeding en/of groeitenten

en/of bevloeiingsmatten en/of afvoerslangen en/of doorzichtig folie (stelling

7; zie KVI met nr. 2016220968-9) en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

koppelstukken en/of verloopstukken en/of T-stukken) en/of slanghaspels en/of

waterbakken en/of watervaten (stelling voorzijde; zie KVI met nr.

2016220968-12),

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel

11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet,

te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen

en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen

en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of

vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij

de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid

van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of

verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd

en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl hij, verdachte, wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die

stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans

alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding

heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1., 2. en 6. telkens

feitelijk leiding geven aan: stoffen of voorwerpen te koop aanbieden en voorhanden hebben, waarvan zij ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten, begaan door een rechtspersoon

3 en 4. telkens

feitelijk leiding geven aan: stoffen of voorwerpen vervoeren en voorhanden hebben, waarvan zij ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten, begaan door een rechtspersoon

5.

feitelijk leiding geven aan: stoffen of voorwerpen afleveren, waarvan zij ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten, begaan door een rechtspersoon

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straffen en de maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden en de draagkracht van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte geeft leiding aan een onderneming [naam BV] welke als primaire activiteit heeft het verkopen van stoffen en goederen waarvan de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze bestemd waren voor grootschalige hennepteelt. Na de inwerkingtreding van artikel 11a van de Opiumwet op 1 maart 2015 is de verdachte meermalen gewaarschuwd door de politie dat de door hem ontplooide bedrijfsactiviteiten onder voornoemd artikel vielen. Desondanks zijn er bij controles in juli en september 2015 grote hoeveelheden stoffen en goederen – als bedoeld in artikel 11a van de Opiumwet – in loodsen en vrachtwagens van de onderneming van de verdachte aangetroffen. De verdachte is na deze controles en inbeslagneming van de goederen gewoon doorgegaan met dezelfde bedrijfsvoering hetgeen ertoe heeft geleid dat bij een controle in september 2016 dezelfde stoffen en goederen zijn aangetroffen. Feitelijk heeft de verdachte hiermee anderhalf jaar in strijd met de wet gehandeld. De rechtbank kan alleen maar gissen dat de verdachte zich hierbij heeft laten leiden door de winstgevendheid van zijn business.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

6 december 2016, waaruit blijkt dat de verdachte – langere tijd geleden - meermalen is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten (Opiumwet). Gelet op het tijdsverloop zijn deze veroordelingen niet in strafverhogende zin meegenomen.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Straffen

Gezien de ernst van de feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. De rechtbank zal echter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het door de verdachte overtreden wetsartikel relatief nieuw is zodat de rechtbank het thans niet passend vindt om in de eerste strafzaak aangaande een groothandel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. In plaats daarvan wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Gezien de ernst van de feiten en het lucratieve karakter van de door de verdachte gepleegde strafbare feiten zal de rechtbank daarnaast een geldboete van na te noemen hoogte opleggen.

Anders dan de officier van justitie gevorderd, zal de rechtbank die geldboete – juist gelet op de winstgevendheid van de strafbare gedragingen – niet beperken tot een voorwaardelijke geldboete en zal zij tevens (nu geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd) een hogere geldboete opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd.

Algemene afsluiting

Alles afwegend worden na te noemen straffen en de hieronder besproken maatregel (onttrekking aan het verkeer), passend en geboden geacht.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de goederen zoals opgenomen op de door hem overgelegde beslaglijsten worden onttrokken aan het verkeer.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de in beslag genomen goederen geen verboden stoffen of voorwerpen zijn. Verzocht wordt een last tot teruggave te geven ten aanzien van de goederen.

8.3.

Beoordeling

De rechtbank zal hetgeen in beslag genomen is, zoals vermeld op de beslaglijsten (met bijlagen) onttrekken aan het verkeer. De op die beslaglijsten opgenomen goederen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar nu de bewezen verklaarde feiten met betrekking tot het inbeslaggenomene is begaan en het inbeslaggenomene – in samenhang bezien – van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24c, 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 11a van de Opiumwet.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 6 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden, alsmede tot een geldboete van € 82.000,= (tweeëntachtig duizend euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen hechtenis;

bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, na te melden voorwaarde overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de 2 lijsten (met bijlagen) van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart alle op de lijsten opgenomen goederen onttrokken aan het verkeer.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. N. Doorduijn, voorzitter,

mr. A.A. Kalk en mr. K.J. van den Herik, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C.Y. de Lange, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

(parketnummer 680495-16)

1.

(zaak 1)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 29 september 2015

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland, in een

loods/bedrijfspand en/of op het (bijbehorende) terrein aan de [adres B.V.]

stoffen en/of voorwerpen, te weten

(magazijnopslag)

- 410 armaturen en/of

- 15 armaturen met fitting en/of

- 39 aanjagers c.q. afzuiginstallaties en/of

- 20 circuitonderbrekers en/of

- 4 dempers en/of

- 50 dompelpompen en/of

- 29 dozen met droogrekken en/of

- 7 losse droogrekken en/of

- 108 rollen elektriciteitskabel en/of

- 12 fancontrollers en/of

- 619 flexibele luchtslangen en/of

- 11 dozen met gripzakken en/of

- 638 natriumlampen en/of

- 38 hoge druk handpompen (nevelaars) en/of

- 33 hoofdschakelaars en/of

- 118 hygro temperatuurmeters en/of

- 19 koolstoffilters en/of

- 50 luchtslangen en/of

- 463 rollen Reflex folie en/of

- 45 schakelkasten met tijdschakelaar en/of

- 7 tranfocontrollers en/of

- 456 transformatoren en/of

- 42 tijdschakelaars en/of

- 453 ventilatoren en/of

- 73 verwarmingselementen en/of

- 81 vloeistofpompen en/of

- 598 voedingsbodems en/of

- 44 voedingsbricks en/of

- 89 rollen vijverfolie en/of

- 80 weegschalen en/of

- 11.049 flacons en/of jerrycans en/of flessen en/of spuitbussen voedingsmiddelen en/of groeimiddelen en/of gewasbeschermingsmiddelen

en/of

(in loods/bedrijfspand gereedstaande bestellingen 1 tot en met 11)

- 50 elektriciteitskabels + stekker en/of

- 2 eenheden reflex folie en/of

- 400 strijkzakken en/of

- 6 kettingen en/of

- 29 tijdschakelaars en/of

- 20 ventilatoren en/of

- 1 eenheid steungaas en/of

- 93 flexibele geïsoleerde slangen en/of

- 30 verbindingsstukken en/of

- 10 gripzakken en/of

- 10 eenheden vijverfolie en/of

- 20 tijd vertragers en/of

- 1 ponstang en/of

- 1 Softbox (aanjager c.q. afzuiginstallatie) en/of

- 7 waterbakken en/of

- 1 voedingsbodem en/of

- 2 dozen wegwerphandschoenen en/of

- 50 wegwerp overalls en/of

- 61 hoge druk natriumlampen en/of

- 12 sets transformatoren en/of

- 87 potten en/of

- 3 flenzen en/of

- 1 zak meststof en/of

- 360 bamboe stokjes en/of

- 2 flexibele watertanks en/of

- 1 EC-meter en/of

- 1 rol elektriciteitskabel (100 m) en/of

- 40 armaturen

en/of

(in voertuig [gegevens voertuig 1] )

- 60 flexibele slangen en/of

- 2 buisventilatoren en/of

- 2 pallets met zakken aarde

en/of

(in voertuig [gegevens voertuig 2]

- 2 Softboxen (aanjagers c.q. afzuiginstallaties) en/of

- 4 koolstoffilters en/of

- 10 hoge druk natriumlampen en/of

- 2 koolstoffilters en/of

- 2 fittingen en/of

- 5 zekeringen en/of

- 2 rollen elektriciteitskabel en/of

- 1 regelkast en/of

- 14 flexibele geïsoleerde slangen en/of

- 1 sproeilans (gietstok) en/of

- 79 vierkante potten en/of

- 1 eenheid Reflex folie en/of

- 1 rol vijverfolie en/of

- 4 hoge druk handspuiten en/of

- 15 maatbekers en/of

- 1 EC-meter en/of

- 1 flexibele watertank

en/of

(in oplegger behorende bij [gegevens voertuig 3] op terrein)

- 20 aanjagers c.q. afzuiginstallaties en/of

- 122 transformatoren en/of

- 104 armaturen met fitting en/of

- 4 climate controllers en/of

- 9 elektrische kachels en/of

- 1000 sproeipennen en/of

- 84 flexibele luchtslangen en/of

- 6 koolstoffilters en/of

- 20 flenzen en/of

- 60 hoge druk natriumlampen en/of

- 1 pH-meter en/of

- 4 bundels/rollen bevloeiingsslang en/of

- 1 rol aluminiumfolie en/of

- 8 ventilatoren en/of

- 2 dozen met korte snoeren (met stekker) en/of

- 2 pallets met vierkante potten en/of

- ongeveer 60 slangkoppelingen (PVC) en/of

- 4 temperatuurmeters en/of

- 2 eenheden (gas)tape en/of

- 2 aluminium banden en/of

- 1 maatbeker en/of

- 1 hoge druk handpomp en/of

- 4 waterbakken

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel

11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of

telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of

afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of

vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans

alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding

heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

2.

(zaak 1)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 29 september 2015

te Giessenburg, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland, in (een) loods(en)/bedrijfspand(en) aan de [adres B.V.]

stoffen en/of voorwerpen, te weten

(in loods/bedrijfspand aan de [adres B.V.]

- 1 doos elektrische katrollen en/of

- 20 standaarden voor koolstoffilters en/of

- 1.174 ventilatoren en/of

- 278 waterbakken

en/of

(in loods/bedrijfspand [adres B.V.]

- 87 aanjagers c.q. afzuiginstallaties en/of

- 1.607 flacons voedingsmiddelen en/of groeimiddelen en/of

gewasbeschermingsmiddelen,

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

3.

(zaak 2)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 17 juli 2015

te Heijen, gemeente Gennep, althans in Nederland,

(in een bestelbus, [gegevens voertuig 4]

- een boek met growshop artikelen en/of

-181 koppelstukken en/of

-5 koolstoffilters en/of

-2 slakkenhuizen en/of

-16 ventilatoren en/of

-40 knipbenodigdheden en/of

-60 groeitenten en/of

-30 droogrekken

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of

bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren

van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken

en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van

een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of

afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen

bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

4.

(zaak 3)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 9 september 2015

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden en/of Vuren, gemeente Lingewaal,

althans in Nederland, (in een vrachtauto, [gegevens voertuig 5]

stoffen en/of voorwerpen, te weten

-2640 stuks zwarte planten bakken van 18 liter en/of

-4 koolstoffilters 75 cm en/of

-30 combidec flexibele slangen/buizen en/of

-6 koolstoffilter 100 cm en/of

-1500 vierkante plantenpotten 11 liter en/of

-13 wandventilatoren en/of

-3 stuks Tric 16 ampere en/of

-1 stuk Bio Bloei 5 liter en/of

-3 dompelpompen en/of

-1 flexibele watertank en/of

-5 stuks vijverfolie en/of

-1 stuk boxrek en/of

-50 stuks 4 mtr kabel en stekker en/of

-88 stuks rollen elektriciteitsdraad van 100 meter en/of

-14 (assimilatie)lampen van 400 Watt en/of

-14 spiegelkappen en/of

-14 stuks 40 watt trafo's en/of

-30 stuks clipfan (ventilatoren) en/of

-2 dozen met cocopluggen (geperste aarde) en/of

-1 doos met jiffy oplosbare potten en/of

-36 stuks rollen duc-tape

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

5.

(zaak 4)

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 18 september 2015

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland,

stoffen en/of voorwerpen, te weten

-2 ventilatieboxen en/of

-21 transformatoren/voorschakelaars ELT en/of

-2 ventilatieslangen Combi Connect en/of

-een opvouwbaar watervat en/of

-6 koppelstukken en/of

-8 (koppel)ringen en/of

-een bundel met zwarte slangetjes en/of

-2 koolstoffilter Can Filter Lite 2500 en/of

-141 zwarte plantenpotten en/of

-49 paarse plantenpotten en/of

-52 gele plantenpotten en/of

-50 groene plantenpotten en/of

-10 zakken Mapito (steenwolvlokken) en/of

-10 (assimilatie)lampen 400W en/of

-21 armaturen en spiegelkappen

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel 11,

derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet, te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

(parketnummer 10/682301-16)

6.

de besloten vennootschap [naam BV]

op of omstreeks 26 september 2016

te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, althans in Nederland, in een

loods/bedrijfspand en/of op het (bijbehorende) terrein aan de [adres B.V.]

stoffen en/of voorwerpen, te weten:

(Pallet 1)

- 2 aan-afvoerkasten (slakkenhuizen) en/of

- 1 bevloeiing mast en/of

- 1 compleet schakelbord en/of

- 9 stroomkabels 100 meter en/of

(Pallet 2)

- 51 assimilatielampen 600 watt en/of

- 56 armaturen en/of

- 51 transformatoren en/of

- 15 stuks Bio G-power Hydro B 10 liter en/of

- 1 gele waterslang 50 meter en/of

(Pallet 3)

- 1 waterpomp en/of

- 2 aluminium T-stukken en/of

- 8 koppelstukken en/of

- 2 verloopstukken en/of

- 8 plastic doorloopstukken en/of

- 6 dozen afzuigslang rond 254 mm lengte 10 meter en/of

- 1 doos afzuigslang rond 315 mm en/of

- 5 stuks afzuigslang zilver en/of

- 1 stuks super trive (voeding) 3.2 liter en/of

- 2 stuks Bio G-power PH groei 1 liter en/of

- 1 rol vijverfolie zwart en/of

- 6 stuks Bio Power Hydro A 10 liter en/of

- 1 stuks Bio Zijm 10 liter en/of

- 1 stuks PK 13-14 10 liter en/of

- 2 stuks Power Top 5 liter en/of

- 5 stuks Bio Worten 5 liter en/of

- 1 stuks EC Pen en/of

- 1 stuks PH pen en/of

- 40 slangen klemmen rond 254 mm en/of

- 1 schakel automaat en/of

- 9 stuks slangenklem en/of

- 7 koppelstukken voor waterslang en/of

- 3 stuks Hydro thermometer en/of

- 3 Fan controllers en/of

- 100 grote gripzakken doorzichtig en/of

- 20 grote sealzakken zwart en/of

(Pallet 4)

- 600 plastic bloempotten 24 x 24 cm en/of

- 1 waterbassin groen van kleur en/of

- 1 rol vijverfolie zwart van kleur en/of

- 50 stuks witte kabel met stekker en/of

- 10 stuks hydro B 5 liter en/of

- 10 maatbekers en/of

- 6 knipscharen en/of

- 15 wegwerpoveralls en/of

- 9 bevloeiing matten en/of

(achter de pallets) een doos met een grote af-aanzuigunit en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

koppelstukken en/of verbindingsstukken en/of T-stukken en/of Y-stukken en/of

afsluitdeksels en/of flenzen en/of bochten en/of verbindingen)

(stelling 1; zie KVI met nr. 2016220968-11) en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

T-stukken en/of koppelstukken en/of bochten) en/of vijverfolie en/of

stroomkabels en/of stroomhaspels en/of waterbakken en/of waterslangen en/of

waterpompen en/of aqua heaters en/of steenwolslabs en/of planten voeding en/of

voedingfilters en/of koolstoffilters en/of droogrekken en/of stekkasten

(stelling 2; zie KVI met nr. 2016220968-8) en/of

- een (grote) hoeveelheid assimilatielampen en/of waterslangen en/of

ventilatoren en/of droogrekken en/of plantenvoeding en/of geurspuitbussen

en/of timers en/of dimmers en/of gripzakken en/of stroomkabels en/of

weegschalen (stelling 3; zie KVI met nr. 2016220968-2) en/of

- een (grote) hoeveelheid ventilatieapparatuur (bestaande onder meer uit

waaiers en/of ventilatoren) en/of waterslangen en/of steenwol en/of

droogrekken en/of droognetten en/of watervaten en/of kabels en/of bevochtigers

en/of kachels en/of plantenvoeding en/of vuilniszakken (stelling 4; zie KVI

met nr. 2016220968-13) en/of

- een (grote) hoeveelheid slangen en/of steenwol en/of waterontkalkers en/of

plantenvoeding (stelling 5; zie KVI met nr. 2016220968-5) en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

flenzen en/of T-stukken en/of Y-stukken en/of koppelstukken en/of

verbindingsstukken en/of afsluitdeksels en/of broekstukken en/of bochten en/of

verloopstukken) en/of worteldoeken en/of plantenvoeding en/of groeitenten

en/of bevloeiingsmatten en/of afvoerslangen en/of doorzichtig folie (stelling

7; zie KVI met nr. 2016220968-9) en/of

- een (grote) hoeveelheid bevestigingsmateriaal (bestaande onder meer uit

koppelstukken en/of verloopstukken en/of T-stukken) en/of slanghaspels en/of

waterbakken en/of watervaten (stelling voorzijde; zie KVI met nr.

2016220968-12),

bestemd tot het plegen van een of meer feit(en) strafbaar gesteld in artikel

11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet,

te weten:

- het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of

verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet

behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a

van die wet en/of

- het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen

en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen

en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of

vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij

de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid

van artikel 3a van die wet,

heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of te koop aangeboden en/of

verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd

en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl hij, verdachte, wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die

stoffen en/of voorwerpen bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, althans

alleen, tot het/de feit(en) opdracht heeft gegeven en/of feitelijke leiding

heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en).

Bewijsmiddelen

De onderstaande bewijsmiddelen worden alle, ook in onderdelen, slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, of onderdeel daarvan, waarop het blijkens de inhoud betrekking heeft. De aanduiding van het feit bij de onderscheiden bewijsmiddelen zijn niet meer dan een leesaanwijzing waaruit kan blijken dat bepaalde bewijsmiddelen meer specifiek op een bepaald onderdeel van de tenlastelegging betrekking hebben. De bewijsmiddelen zelf worden echter, indien hun inhoud daar kennelijk betrekking op heeft, ook gebruikt voor het bewijs van andere feiten dan die in de aanduiding bovenaan de bewijsmiddelen, vermeld worden

De inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen is telkens zakelijk weergegeven.

Wanneer hiervoor is verwezen naar een proces-verbaal van politie is - tenzij anders vermeld - bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.