Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:4518

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-06-2017
Datum publicatie
17-07-2017
Zaaknummer
5640014 cv expl 17-465
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

sportschoolabonnement, normaliter wordt na twalf maanden ontbonden nu abonnement 28 maanden laten doorlopen zonder dat er ook maar een maand contributie is voldaan. ambtshalve beperken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2017/371
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5640014 CV EXPL 17-465

uitspraak: 8 juni 2017

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

[eiseres] ,

h.o.d.n. [sportschool X] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

eiseres,

gemachtigde: mw. D.S. Goedhart, IP Nederland incasso en juristen,

tegen

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MijnBudgetCoach.NL B.V.,

in de hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [rechthebbende] ,

kantoorhoudende te Papendrecht,

2) [rechthebbende] ,

wonende [plaatsnaam] ,

gedaagden,

vertegenwoordigd door de heer J. Brouwer.

Partijen worden hierna aangeduid als [sportschool X] , MijnBudgetCoach en [rechthebbende] .

Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken:

  1. het exploot van dagvaarding d.d. 9 januari 2017, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met productie;

  3. de conclusie van repliek, tevens akte wijziging eis, met producties.

1.2

Gedaagden hebben ter terechtzitting van 11 mei 2017 hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen niet meer gereageerd.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

Op 19 september 2014 heeft [rechthebbende] een lidmaatschapsformulier van [sportschool X] ingevuld en ondertekend. [rechthebbende] heeft zich ingeschreven voor een jaarabonnement voor een bedrag van € 35,95 per maand.

1.2

Per brief van 9 januari 2017 heeft MijnBudgetCoach [sportschool X] verzocht het abonnement te beëindigen.

1.3

Het jaarabonnement is per 28 februari 2017 geëindigd.

De vordering, de grondslag en het verweer

2.1

[sportschool X] heeft gevorderd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden hoofdelijk te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 1.262,65, vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.006,60 vanaf 16 maart 2017 tot de dag der algehele voldoening, met proceskostenveroordeling.

2.2

Aan haar vordering legt [sportschool X] nakoming van de overeenkomst ten grondslag. Naast een hoofdsom van € 1.086,50 (de termijnen over de periode van oktober 2014 tot en met februari 2016) vordert [sportschool X] een bedrag van € 150,99 aan buitengerechtelijke kosten en een bedrag van € 33,16 aan verschenen rente.

2.3

Namens gedaagden wordt de hoogte van de vordering betwist. Het is onredelijk om tot en met februari 2016 contributie te vorderen.

Beoordeling van het geschil

3.1

[rechthebbende] is bij beschikking van deze rechtbank van 6 oktober 2014 onder bewind gesteld met benoeming van MijnBudgetCoach als bewindvoerder. Als gevolg van het bewind is [rechthebbende] processueel onbekwaam geworden.

3.2

[sportschool X] maakt aanspraak op betaling van de contributie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, dus tot februari 2016 (28 maanden). [rechthebbende] heeft nooit het abonnementsgeld voldaan. Het is de kantonrechter ambtshalve bekend dat [sportschool X] in soortgelijke gevallen de overeenkomst na twaalf maanden ontbindt. Het is dan ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om in dit geval meer dan een jaar achterstallige contributie toe te wijzen. Concreet betekent dit dat een bedrag van € 431,40 (12 x € 35,95) zal worden toegewezen.

3.3

Bij gebreke aan een inhoudelijke betwisting zal de wettelijke rente worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

3.4

[sportschool X] maakt aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De gevorderde vergoeding komt echter niet voor toewijzing in aanmerking, nu niet gebleken is dat in de aanmaning aan gedaagde(n) een betalingstermijn van 14 dagen is gegeven ingaande de dag na ontvangst daarvan, zoals vereist door artikel 6:96 lid 6 BW. In dit verband wordt verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 25 november 2016, ECLI: NL: HR:2016:2704.

3.5

Nu partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten te compenseren.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt MijnBudgetCoach in de hoedanigheid van bewindvoerder van [rechthebbende] om aan [sportschool X] tegen kwijting te betalen € 431,40 vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over het saldo vanaf 1 oktober 2014 dat aan hoofdsom, exclusief kosten, telkens, na elke credit- en debet mutatie, heeft uitgestaan, tot de dag der algehele voldoening;

compenseert de proceskosten in die zin dat ieder de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745