Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:2700

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
31-03-2017
Datum publicatie
14-04-2017
Zaaknummer
10/701006-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/701006-17

Datum uitspraak: 31 maart 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteland verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. R.F.H. Tamboenan, advocaat te Rotterdam.

Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 31 maart 2017.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. A. de Beer heeft gevorderd:

  • -

    vrijspraak van het eerste gedeelte van de tenlastelegging te weten de diefstal met geweld;

  • -

    bewezenverklaring van het tweede gedeelte van de tenlastelegging te weten het openlijk geweld;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 90 uren met aftrek van voorarrest, subsidiair 45 dagen hechtenis.

Waardering van het bewijs

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het eerste gedeelte van de tenlastelegging niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken. Het ten laste gelegde openlijk geweld is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij op 11 oktober 2016 te Rotterdam,

op de openbare weg, de Groenezoom,

openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [naam slachtoffer]

, welk geweld bestond uit het

- van achteren beetpakken van die [naam slachtoffer] en

- trekken aan de handen van die [naam slachtoffer] en

- bij de keel pakken van die [naam slachtoffer] en

- knijpen in de keel van die [naam slachtoffer] en

- slaan tegen het hoofd en de schouder en schoppen tegen de rug van

die [naam slachtoffer] en

- ( los)trekken van een horloge, dat die [naam slachtoffer]

om zijn pols had.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

Motivering straf

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Feit waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld. Samen met anderen heeft hij het slachtoffer ingesloten en aangesproken op een vermeende onheuse bejegening van de neef van de verdachte. Dit is ontaard in een vechtpartij. De verdachte erkent dat hij het slachtoffer hierbij heeft geslagen. Openlijk geweld is een ernstig feit. De verdachte heeft met dit feit inbreuk gemaakt op de lichamelijk integriteit van het slachtoffer. Tevens leidt dergelijk geweld tot gevoelens van onrust en onveiligheid in de maatschappij.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 3 maart 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Rapportages

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 5 januari 2017. De rechtbank heeft, op dit positieve rapport, acht geslagen. Hiernaast heeft de verdachte ter zitting verklaard dat het goed met hem gaat. Hij heeft momenteel twee banen, in de horeca en bij de postbezorging. De verdachte heeft een vriendin.

De rechtbank is van oordeel dat er op dit moment geen vrees is voor recidive bij de verdachte. Het feit lijkt een incident te zijn geweest.

Gelet hierop en anderzijds de ernst van het feit zal de rechtbank een taakstraf van na te noemen duur opleggen.

Vordering benadeelde partij /schadevergoedingsmaatregel

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [naam slachtoffer] ter zake van het ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 149,00 aan materiële schade en een vergoeding van € 400,00 aan immateriële schade.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 50,00 en niet-ontvankelijkverklaring voor het overige.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu onvoldoende is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met het bewezen verklaarde feit.

Nu de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Conclusie

De verdachte hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de benadeelde partij.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 9 en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 50 (vijftig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 48 (achtenveertig) uren te verrichten taakstraf resteert;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 24 (vierentwintig) dagen;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.H. Janssen, voorzitter,

en mrs. A.A.T. Werner en R.H. Kroon, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A. van der Drift-Visser griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De voorzitter en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 11 oktober 2016 te Rotterdam op de openbare weg, de Groenezoom, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een horloge,

geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer] , gepleegd met

het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere

deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij

het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het - van achteren beetpakken van die [naam slachtoffer] en/of - trekken aan de handen van die [naam slachtoffer] en/of - bij de keel pakken van die [naam slachtoffer] en/of - knijpen in de keel van die [naam slachtoffer] en/of - slaan en/of schoppen op / tegen het hoofd en/of de schouder en/of de rug van die [naam slachtoffer] en/of - (los)trekken en/of (los)rukken van / aan dat horloge; en/of hij op of omstreeks 11 oktober 2016 te Rotterdam, op of aan de openbare weg, de Groenezoom, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [naam slachtoffer]

, welk geweld bestond uit het - van achteren beetpakken van die [naam slachtoffer] en/of - trekken aan de handen van die [naam slachtoffer] en/of - bij de keel pakken van die [naam slachtoffer] en/of - knijpen in de keel van die [naam slachtoffer] en/of - slaan en/of schoppen op / tegen het hoofd en/of de schouder en/of de rug van die [naam slachtoffer] en/of - (los)trekken en/of (los)rukken van / aan een horloge, dat die [naam slachtoffer] om zijn pols had;

en/of

hij op of omstreeks 11 oktober 2016 te Rotterdam, op of aan de openbare weg, de Groenezoom,

openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [naam slachtoffer] , welk geweld bestond uit het

- van achteren beetpakken van die [naam slachtoffer] en/of

- trekken aan de handen van die [naam slachtoffer] en/of

- bij de keel pakken van die [naam slachtoffer] en/of

- knijpen in de keel van die [naam slachtoffer] en/of

- slaan en/of schoppen op / tegen het hoofd en/of de schouder en/of de rug van die [naam slachtoffer] en/of

- ( los)trekken en/of (los)makken van / aan een horloge, dat die [naam slachtoffer] om zijn pols had;