Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:1474

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-02-2017
Datum publicatie
24-02-2017
Zaaknummer
C/10/516161 / KG RK 16-2241
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Exequatur arbitraal vonnis. Ambtshalve toetsing relatieve bevoegdheid. Beslissing in beginsel zonder wederpartij te horen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rekestnummer: C/10/516161 / KG RK 16-2241

Beschikking van de voorzieningenrechter van 22 februari 2017

op het verzoek van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verzoekster] ,

gevestigd te Dordrecht,

verzoekster,

advocaat mr. S.E. van den Berg te Breda,

betreffende een arbitraal vonnis gewezen tussen verzoekster en

de rechtspersoon naar vreemd recht

ESSAR PROJECTS LIMITED,

gevestigd te Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.

1 De feiten

1.1.

Tussen verzoekster en Essar Projects Limited is in Rotterdam een arbitrale procedure gevoerd, waarin op 26 oktober 2016 een arbitraal (eind) vonnis gewezen.

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoekschrift, ontvangen op 7 december 2016, strekt er toe dat verlof wordt verleend tot tenuitvoerlegging van het voormelde arbitrale vonnis.

2.2.

In een verzoekschriftprocedure dient de rechter in beginsel ambtshalve zijn relatieve bevoegdheid te toetsen (art. 270 lid 1 Rv.). De relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam is gegeven omdat het arbitraal vonnis is gewezen in Rotterdam (artikel 1062 lid 1 Rv.).

2.3.

Indien de voorzieningenrechter het verzoek aanstonds toewijst, bepaalt hij geen dag voor de mondelinge behandeling en wordt de wederpartij niet de kans geboden een verweerschrift in te dienen (artikel 279 lid 1 Rv.). Daarom wordt het verzochte verlof verleend zonder Essar Projects Limited in deze procedure te horen.

2.4.

Het arbitrale vonnis is niet gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam. Daarom dient het onderhavige verlof te worden opgenomen in een beschikking (art. 1062 lid 2 Rv.).

2.5.

Verzoekster stelt niet dat de termijn voor het instellen van een vordering tot vernietiging als bedoeld in artikel 1064a Rv. ongebruikt is verstreken. Daarom geldt in dit geval het toetsingskader van artikel 1063 lid 1 Rv, en niet van artikel 1063 lid 2 Rv.

2.6.

Artikel 1063 lid 1 Rv bepaalt: “De voorzieningenrechter van de rechtbank kan de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis slechts weigeren, indien hem na een summierlijk onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat het vonnis zal worden vernietigd op een van de gronden genoemd in artikel 1065, eerste lid, of herroepen op een van de gronden genoemd in artikel 1068, eerste lid, dan wel indien in strijd met artikel 1056 een dwangsom is opgelegd. In dit laatste geval betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van de dwangsom.”

2.7.

Niet aannemelijk is dat zich een grond voordoet die noopt tot afwijzing van het verzochte verlof. Daarom zal het verlof worden verleend.

2.8.

Essar Projects Limited zal worden veroordeeld in de proceskosten van verzoekster. Deze kosten worden begroot op € 123,- aan griffierecht en € 452,- aan salaris advocaat (1 punt voor het verzoekschrift, conform de Liquidatietarieven voor een zaak van onbepaalde waarde, zijnde verlof tot tenuitvoerlegging).

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

verleent verlof tot tenuitvoerlegging van het aangehechte arbitrale vonnis,

3.2.

veroordeelt verweerster in de kosten van deze procedure, tot heden aan de zijde van verzoekster begroot op 123,- aan griffierecht en € 452,- aan salaris advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2017.

2517/676