Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10955

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29-12-2017
Datum publicatie
10-06-2022
Zaaknummer
C/10/541851 / KG RK 17-1867
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek conservatoir beslag op onroerende zaken en bitcoins

of andere crypotocurrency, dit laatste in combinatie met gerechtelijke bewaring.

Bitcoins en cryptocurrency zijn vatbaar voor conservatoir beslag.

Toewijzing verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rekestnummer: C/10/541851 / KG RK 17-1867

Beschikking van de Voorzieningenrechter van 29 december 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLIX B.V.,

gevestigd te Heemskerk,

verzoekster,

advocaat mr. J.D. van Vlastuin te Veenendaal

en

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam verweerder 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats verweerder 1],

2. [naam verweerder 2],

wonende te [woonplaats verweerder 2],

verweerders.

Partijen worden hierna aangeduid als Holix, [naam verweerder 1] en [naam verweerder 2].

1. De procedure

1.1.

Bij verzoekschrift, met bijlagen, van 28 december 2017 heeft Holix verzocht om conservatoir beslag te mogen leggen op onroerende zaken en cryptocurrency zoals bitcoins en deze laatste in gerechtelijke bewaring te geven aan de in het verzoekschrift genoemde deurwaarder.

1.2.

Nadat de voorzieningenrechter enkele vragen had gesteld is op 28 december 2017 een aangepast verzoekschrift, met (aanvullende) bijlagen, ontvangen. De inhoud van het aangepaste verzoekschrift en alle bijlagen wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.

2. De beoordeling

2.1.

Vooropgesteld wordt dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat YESphone, waar Holix een bestelling heeft geplaatst en waar zij aan betaald heeft, een, overigens niet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde, handelsnaam is van [naam verweerder 1].

2.2.

Holix heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat en waarom ten aanzien van de onroerende zaak vrees voor verduistering moet worden aangenomen. Onderdeel III van het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

2.3.

Ten aanzien van het verzoek om beslag te mogen leggen op 12 bitcoins, of andere cryptocurrency met een tegenwaarde van 12 bitcoins, wordt het volgende overwogen.

2.3.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat bitcoins en andere cryptocurrency vatbaar zijn voor conservatoir beslag.

2.3.2.

Als beslaglocaties zijn, gelet op informatie dat [naam verweerder 1] niet bekend is op het in het handelsregister opgenomen zaakadres, alleen de woning van [naam verweerder 2] en de bij die woning behorende gebouwen toegestaan. Het in randnummer 26 tevens opgenomen “op welke plaats dan ook” is veel te ruim geformuleerd, niet onderbouwd en niet opgenomen in het petitum. De in het petitum ook opgenomen beslaglocaties “een auto van [naam verweerder 1] enen/of [naam verweerder 2]” zijn evenmin onderbouwd. Het verlof strekt zich daarom niet uit tot deze locaties. In zoverre wordt het verzoek afgewezen.

2.3.3.

Het onder I en II verzochte wordt voor het overige in zoverre toegestaan dat het verlof niet verder strekt dan tot computers en gegevensdragers van [naam verweerder 1] en [naam verweerder 2]. Het onder Ib verzochte meenemen van computer en andere gegevensdragers wordt voorwaardelijk toegestaan. De daaraan verbonden voorwaarde houdt in dat eerst, zo nodig telefonisch of mondeling, toestemming wordt gevraagd aan de voorzieningenrechter (van dienst), onder opgave van de redenen om computer en gegevensdragers mee te nemen en de verwachte duur. Op het niet meewerken aan de onder II bedoelde (behulpzaamheid bij) toegang tot computer en gegevensdragers en de Public en Private Key wordt een eenmalige dwangsom van € 45.000,00 gesteld.

2.3.4.

Onderdeel III van het verzoek wordt eveneens toegestaan.

2.4.

De vordering wordt begroot op een bedrag van € 55.900,00 (zegge: vijfenvijftigduizendnegenhonderd euro).

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

Staat het verzoek toe met inachtneming van de beperkingen en (gedeeltelijke) afwijzingen die volgen uit het hiervoor onder 2.3.2. tot en met 2.3.4. overwogene, met bevel om in de beslag genomen cryptocurrency en/of bitcoins in gerechtelijke bewaring af te geven aan [naam], gerechtsdeurwaarder te Haarlem die als gerechtelijk bewaarder wordt aangesteld, met begroting van de vordering als onder 2.4. verwoord en met bepaling dat eis in de hoofdzaak binnen 14 (veertien) dagen na eerste beslaglegging dient te worden ingesteld

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht..

Deze beschikking is gegeven door mr. P. de Bruin op 29 december 2017.