Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10914

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
03-09-2018
Zaaknummer
C/10/494851 / HA ZA 16-148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzekering. Eerste tussenvonnis. Geschil tussen leader en follower. Asbestregeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/494851 / HA ZA 16-148

Vonnis van 18 januari 2017

in de zaak van

de naamloze vennootschap ALLIANZ BENELUX N.V.,

gevestigd te Brussel, België,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. M. Timpert-de Vries te Arnhem,

tegen

1. de naamloze vennootschap

N.V. SCHADEVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ MAAS LLOYD,

gevestigd te Rotterdam,

2. de naamloze vennootschap HAMPDEN INSURANCE N.V,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden in conventie,

eiseressen in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. W.A.M. Rupert te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Allianz en (in vrouwelijk enkelvoud, gedaagden in conventie tezamen) Hampden c.s., dan wel, elk apart, Hampden en Maas Lloyd genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 20 januari 2016, alsmede de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 6 september 2016 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities en genomen akte.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

Voor de vaststaande feiten verwijst de rechtbank naar de feiten onder 2.1 tot en met 2.7 zoals die zijn opgenomen in het hierna verder te benoemen vonnis van 28 december 2016 in de zaak met rolnr. 15-910.

Voorts staat in deze zaak nog vast:

2.8

Allianz heeft, als leidend/regelend verzekeraar onder polissen van:

a. RDM Holding (VNAB 604.247.108)

b. Verolme Botlek BV (VNAB 607700409)

c. IHC Merwede Holding NV (VNAB 607794209)

d. Van der Giessen-de Noord BV (VNAB 607639206)

e. Holding AVR Bedrijven BV (VNAB 601353903)

tot oktober 2014 een totaalbedrag van € 147.491,55 uitgekeerd, waarvan zij meent dat dit door Hampden c.s. gedragen dient te worden.

2.9

Maaslloyd heeft per 1 april 2013 een deel van de portefeuille van Hampden overgenomen.

3 Het geschil

In conventie

Allianz vordert samengevat – een verklaring voor recht, veroordeling van Hampden c.s. tot betaling van € 147.491,55 met rente en kosten.

Hampden c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing.

In voorwaardelijke reconventie

Hampden c.s. vordert - samengevat - terugbetaling van € 9.881,34 en € 7.764,77, met welke bedragen Allianz/Aon haar in rekening-courant heeft belast, vermeerderd met rente.

Allianz voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Deze zaak is gevoegd met de zaak onder rolnr. 15-910; ter zitting zijn de zaken ook tezamen behandeld. Als gevolg van een (intern/administratief) misverstand is de zitting slechts in de zaak onder rolnr. 15-910 geregistreerd, is alleen dat rolnummer in het proces-verbaal opgenomen en is ook slechts in die zaak geregistreerd dat vonnis was bepaald, zodat ook alleen in die zaak - op 28 december 2016 - vonnis is gewezen.

Hetgeen in die zaak is overwogen geldt, mutatis mutandis, evenzeer in deze zaak. De overwegingen uit dat vonnis, dat aan het onderhavige vonnis is gehecht, moeten dan ook geacht worden hier overgenomen te zijn.

Ook deze zaak wordt dus naar de rol van 22 februari 2017 verwezen.

4.2

Aparte bespreking in deze zaak behoeven zijner tijd wellicht de reeds verrichte boekingen in rekening-courant en de positie van Maaslloyd.

Gelet op de ter zitting, ook in deze zaak, gemaakte afspraak is in het vonnis slechts op twee aspecten van het geschil ingegaan. Voor zover nodig zal op deze punten, evenals andere tot dusverre niet besproken en besliste punten, later teruggekomen worden.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

alvorens verder te beslissen:

verwijst de zaak naar de rol van 22 februari 2017 voor akte zijdens Allianz, waarna Hampden c.s. een antwoordakte kan nemen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2017.1

106

1 type: coll: