Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10828

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-11-2017
Datum publicatie
09-03-2018
Zaaknummer
10/711063-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Poging tot diefstal door middel van braak, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, in vereniging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/711063-17

Datum uitspraak: 24 november 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] ( [geboorteland verdachte] ) op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. G.R. Stolk, advocaat te Schiedam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 24 november 2017.

De zaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd, behandeld met de zaken onder parketnummers: 10/711064-17, 10/711062-17 en 10/711065-17 tegen medeverdachten: [naam medeverdachte 1] , [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 3] .

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M. Luijpen heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De verdachte is met zijn medeverdachten in de buurt van de woning waar geprobeerd is in te breken, aangehouden. De verdachten voldeden aan de gegeven signalementen en er waren op dat moment vrijwel geen andere mensen op straat. De redenen voor hun aanwezigheid in de omgeving van de woning die de verdachte en zijn medeverdachten hebben opgegeven, zijn niet te verifiëren omdat zij geen namen willen noemen, en ongeloofwaardig zijn. Zij lijken bedoeld om de ware reden van hun aanwezigheid, een inbraak plegen, te verbloemen.

Standpunt van de verdediging

De verdachte heeft elke betrokkenheid ontkend en voor zijn betrokkenheid is ook geen bewijs voorhanden. Het dossier bevat aanwijzingen dat er andere daders op pad waren. Voor het niet noemen van namen bestaat een goede reden, niet zijnde dat verdachte de waarheid wil verbloemen. De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

Beoordeling

Een getuige, buurtbewoner, heeft rond 00.30 uur drie, vermoedelijk Marokkaanse, jongens aan de voordeur van de [adres delict] te Spijkenisse zien morrelen. Vervolgens heeft hij de politie gebeld. Bij daaropvolgend onderzoek treft de politie bij deze woning een in het voordeurslot gedraaide torxschroef aan. Op grond hiervan stelt de rechtbank vast dat de drie jongens die de getuige aan de voordeur heeft zien morrelen, hebben getracht in te breken in de betrokken woning.

De getuige heeft een beschrijving gegeven van twee van de jongens. Eén van deze beschrijvingen, te weten Marokkaanse jongen, fors postuur en een zwart/wit trainingsjack, vermoedelijk Adidas, paste bij de medeverdachte [naam medeverdachte 1] . Door de getuige is bovendien verklaard dat hij de drie jongens, kort voor het arriveren van de politie, weg heeft zien lopen in de richting van de Gerard Fonkertsingel en dat één van de jongens daarna wegliep in de richting van de Elementenweg. Een ter plaatse gearriveerde politie-eenheid treft daarop verdachte en medeverdachte [naam medeverdachte 1] samen aan op de Gerard Fonkertsingel. Een andere aanrijdende politie-eenheid ziet op de Elementenweg een jongen lopen. Zij hebben hem gevolgd en uiteindelijk staande gehouden op de kruising van de Schenkelweg met het Noordeinde. Deze jongen bleek verdachte [naam medeverdachte 3] te zijn. Dit één en ander brengt de rechtbank tot het oordeel dat voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is dat het de verdachte en zijn medeverdachten [naam medeverdachte 1] en [naam medeverdachte 3] zijn geweest die hebben geprobeerd in te breken in de woning aan de [adres delict] te Spijkenisse.

4.2

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij

op 12 augustus 2017 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard, omstreeks 00.30 uur, in elk geval

gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd,

tezamen en in vereniging met anderen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen

aan de [adres delict] weg te nemen goederen en/of geld van

zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer] , in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zijn mededaders

en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

die/dat weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hun gading onder zijn

bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking een torxschroef in de

cilinder van het slot van de voordeur van die woning heeft/hebben gedraaid,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

Poging tot diefstal door middel van braak, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, in vereniging gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft samen met anderen geprobeerd in te breken in een woning in Spijkenisse. De verdachte heeft hierdoor schade en overlast veroorzaakt voor de bewoners en heeft daarbij kennelijk alleen gedacht aan zijn eigen financiële gewin. Met het plegen van dit feit heeft hij blijk gegeven weinig respect te hebben voor het eigendomsrecht van een ander. Daarnaast heeft de verdachte met zijn gedrag inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van die bewoners en daarmee ook hun gevoel van veiligheid aangetast. Eén en ander wordt de verdachte aangerekend.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 3 november 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Gezien de ernst van het feit kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. Gelet daarop acht zij de door de officier van justitie geëiste straf te hoog. Nu verdachte niet eerder voor vermogensdelicten is veroordeeld ziet de rechtbank aanleiding een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 45 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 60 dagen hechtenis;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 18 (achttien) dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, dat bij eerdere beslissing is geschorst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M.G. van de Kragt, voorzitter,

en mrs. V.F. Milders en S. Riege, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A. van den Bosch, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij

op of omstreeks 12 augustus 2017

te Spijkenisse, gemeente Nissewaard, omstreeks 00.30 uur, althans gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [adres delict] weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hun gading onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking een torxschroef in de cilinder van het slot van de voordeur van die woning heeft/hebben gedraaid, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;