Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10386

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
01-02-2018
Zaaknummer
C/10/540181 / KG RK 17-1732
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Goedkeuring onderhandse verkoop ontruimingstitel koper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rekestnummer: C/10/540181 / KG RK 17-1732

Beschikking van de voorzieningenrechter van 22 december 2017

in de zaak van

de naamloze vennootschap OBVION N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

verzoekster,

advocaat mr. P.K.J. van der Wal te Rosmalen

tegen

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met bijlagen ontvangen d.d. 28 november 2017;

  • -

    de mondelinge behandeling 15 december 2017.

1.2.

Ter zitting is verschenen:

- mr. A. Bijnevelt namens verzoekster.

1.3.

Vervolgens is beschikking bepaald.

2 Het verzoek

Het verzoekschrift met bijlagen strekt tot het verkrijgen van toestemming voor de onderhandse verkoop van de in het verzoekschrift omschreven registergoederen te weten,

-een perceel grond met patiobungalow met verder toebehoren, plaatselijk bekend [adres] , kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie C nummer 4546,

-het appartementsrecht, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen in de parkeerkelder, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie C, complexaanduiding 4529A, appartementsindex 38,

-het appartementsrecht, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het parkeervak gelegen in de parkeerkelder, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie C, complexaanduiding 4529-A, appartementsindex 67, een en ander als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3 De beoordeling

3.1.

De voorzieningenrechter acht de tussen verzoekster en de beoogd koper overeengekomen prijs voorshands een redelijk bod, nu deze boven de executiewaarde ligt.

3.2.

Voorts heeft verzoekster primair nog verzocht om voor recht te verklaren althans te

overwegen dat de hypotheekgever en de haren op grond van deze beschikking tot ontruiming worden genoodzaakt als bedoeld in artikel 525 lid 3

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv) en subsidiair de hypotheekgever te veroordelen het pand te ontruimen en met al de haren en het hare te verlaten en met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking te stellen aan verzoekster, althans de koper, op het moment van inschrijving als bedoeld in artikel 3:89 BW, alsmede te bepalen dat de rechten uit deze beschikking op dit punt overgaan op de koper.

3.3.

Aan de wettelijke formaliteiten is voldaan. Het verzoek is niet onrechtmatig of ongegrond en zal als na te melden worden toegewezen.

3.4.

Voor een verklaring voor recht is in deze verzoekschriftprocedure geen plaats. Wel wordt, zoals ook primair is verzocht en waartegen eveneens geen verweer is gevoerd, overwogen dat verweerder en de zijnen op grond van deze beschikking het pand dienen te ontruimen op de wijze zoals bepaald in artikel 525 lid 3 Rv (juncto artikel 556 en 557 Rv).

3.5.

De voorzieningenrechter zal de door verzoekster verzochte kostenveroordeling afwijzen omdat gezien de toepasselijke veilingvoorwaarden de kosten van ontruiming van een pand dat executoriaal wordt verkocht voor rekening van koper zijn. Aldus wordt ook voorzien in betaling van de door verzoekster gemaakte kosten met betrekking tot onderhavig verzoek zodat zij voor het verhaal van die kosten geen nadere titel behoeft.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter,

verleent toestemming aan verzoekster om de bedoelde registergoederen onderhands te verkopen voor de prijs van € 261.125,00 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [koper], gevestigd te Rotterdam, zulks conform de aan deze beschikking gehechte koopovereenkomst d.d. 24 november 2017.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2017.

1487/676