Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2017:10005

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-12-2017
Datum publicatie
22-12-2017
Zaaknummer
10/681033-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Oplichting, bestaande uit een samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen. Negen maal particuliere verkoop van auto, Ford Focus, via advertentie op internet tegen een te lage kilometerstand en voorzien van valse documenten. Schade benadeelde partijen geschat op het verschil tussen het aankoopbedrag van de auto door de verdachte en het door koper betaalde bedrag. De verdachte lijkt op deze wijze te voorzien in levensonderhoud. Volgt strafoplegging van 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/681033-16

Datum uitspraak: 13 december 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] ( [geboorteland verdachte] ) op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. A.C. van 't Hek, advocaat te Dordrecht.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 29 november 2017.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. T.M. Rethmeier heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van de onder 1 tot en met 9 ten laste gelegde feiten;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewijswaardering

4.1.1.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft betoogd dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van de aan hem ten laste gelegde feiten en heeft hiertoe aangevoerd dat er geen bewijs is voor de directe betrokkenheid van de verdachte bij de verkopen van de voertuigen. Voor zover de beschreven handelingen naar het oordeel van de rechtbank wel op conto van de verdachte kunnen worden geschreven, betoogt de verdediging dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van oplichting.

4.1.2.

Beoordeling

De rechtbank overweegt het volgende.

Artikel 326, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht (Sr) luidt:

“Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Voor een veroordeling wegens oplichting is onder meer vereist dat sprake is van het bezigen van een of meer van de in die bepaling specifiek aangeduide oplichtingsmiddelen: het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, het gebruik van listige kunstgrepen of het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels (HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2889).

Gemeenschappelijk kenmerk van de oplichtingshandelingen is dat de verdachte door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken.

Van een samenweefsel van verdichtsels kan sprake zijn bij gesproken en/of geschreven uitingen die bij die ander een op meer dan een enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen, waarbij van 'meer dan een enkele leugenachtige mededeling' niet slechts sprake kan zijn indien meerdere duidelijk van elkaar te scheiden leugens kunnen worden aangewezen, maar ook indien sprake is van een leugenachtige mededeling van voldoende gewicht, in combinatie met andere aan de verdachte toe te rekenen omstandigheden die tot misleiding van het beoogde slachtoffer kunnen leiden.

Bij listige kunstgrepen gaat het in vergelijkbare zin in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte in een periode van enkele maanden een groot aantal personenauto’s van het merk Ford, type Focus heeft verkocht via (veelal) Marktplaats. De betrokkenheid van de verdachte bij het plaatsen van deze advertenties en het daadwerkelijk ontmoeten van de kopers volgt onder meer uit de herleiding van het gebruikersaccount op Marktplaats naar de naam en het adres van de verdachte en het door de aangevers gegeven signalement van de verkoper dat overeenkomt met het door de rechtbank waargenomen uiterlijk van de verdachte. Uit de verklaringen van eerdere eigenaren en rapportages van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit volgt dat de verdachte in zijn advertenties telkens een veel lagere kilometerstand heeft vermeld dan de kilometerstand die het desbetreffende voertuig had op het moment waarop het door de verdachte werd gekocht (of kort daarvoor). De verdachte heeft deze lage kilometerstand ook bij de ontmoeting met de kopers genoemd. Hij heeft daarbij ook documentatie voorhanden gehad en in sommige gevallen aan de kopers overhandigd die deze lage kilometerstand bevestigde en/of suggereerde dat de auto in onderhoud was geweest. Op grond van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat deze documenten vals dan wel vervalst zijn. De rechtbank is van oordeel dat met het plaatsen van advertenties waarin een onjuiste kilometerstand staat vermeld, het noemen van die lage kilometerstand in de gesprekken met de (potentiële) kopers en het voorhanden hebben en tonen van valse dan wel vervalste documenten die die lage kilometerstand ondersteunen, sprake is van een samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen die bij de kopers van de auto’s een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen, op grond waarvan zij zijn overgegaan tot de aankoop van de auto’s. Zij zouden de auto’s niet hebben gekocht, of tegen een lagere prijs, als aan hen de juiste informatie was verstrekt.

Voor zover de verdediging heeft betoogd dat het bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte bij de transacties en de daarbij bedongen verkooprijs ontbreekt, vindt dit zijn weerlegging in de bewijsmiddelen. Het geschetste alternatieve scenario – waarbij één van de huisgenoten van de verdachte verantwoordelijk zou moeten zijn voor de ten laste gelegde feiten – is op geen enkele wijze onderbouwd zodat het reeds daarom wordt verworpen.

4.1.3.

Conclusie

Bewezen is dat de verdachte door de hiervoor omschreven handelingen te verrichten de kopers van de auto’s heeft opgelicht.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 tot en met 9 ten laste gelegde feiten heeft begaan op die wijze dat:

1.

(zaak 1: [kentekennummer 1] )

hij, in de periode van 06 oktober 2015 tot en met 10 oktober 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van 1.550 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid:

- op Marktplaats een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus (kenteken [kentekennummer 1] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 138.168 zou zijn en

- verteld dat die Ford Focus van zijn, verdachtes, dochter was geweest en

- een RDW-keuringsrapport getoond waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 5 oktober 2015 138.017 zou zijn en

- een factuur getoond waarop stond vermeld dat voornoemde auto op 4 november 2013 door Jan van Veen Auto's te Zuilichem zou zijn gerepareerd en

- een factuur getoond waarop stond vermeld dat voornoemde auto op 13 december 2014 door Car Guys Auto's te Rotterdam zou zijn gerepareerd,

waardoor die [naam slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

(zaak 2: [kentekennummer 2] )

hij, in de periode van 14 januari 2016 tot en met 15 januari 2016 te

Capelle aan den IJssel en/of Utrecht,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 2] heeft bewogen tot de afgifte van 2.350 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid:

- op Marktplaats onder de naam [naam] een advertentie geplaatst waarin een

Ford Focus (kenteken [kentekennummer 2] ) te koop werd aangeboden en

- verteld dat die Ford Focus 4 of 5 jaar lang van zijn, verdachtes, dochter

zou zijn geweest en

- een tellerrapport getoond waarin stond vermeld dat de kilometerstand op

1 mei 2015 100.654 zou zijn,

waardoor die [naam slachtoffer 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

(zaak 3: [kentekennummer 3] )

hij, op 28 november 2015 te Capelle aan den IJssel en/of

Nieuw-Lekkerland, gemeente Molenwaard, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van 2.100 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid:

- op Marktplaats een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 Cool Edition (kenteken [kentekennummer 3] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 142.000 zou zijn en

- een onderhoudsboekje en een of meer facturen bij die Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is geweest bij Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede en/of Car Guys Auto's te Rotterdam,

waardoor die [naam slachtoffer 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

(zaak 5: [kentekennummer 4] )

hij, op 26 januari 2016 te Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] heeft bewogen tot de afgifte van

2.200 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Cool Edition (kenteken [kentekennummer 4] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 128.619 zou zijn en

- een tellerrapport (tijdens de proefrit) in dat voertuig aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 13 maart 2015 118.279 zou zijn en

- een RDW-keuringsrapport (tijdens de proefrit) in dat voertuig aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 19 januari 2016 128.513 zou zijn

waardoor die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] werden bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

5.

(zaak 6: [kentekennummer 5] )

hij, in de periode van 30 december 2015 tot en met 31 december 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of 's-Gravenhage,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 6] heeft bewogen tot de afgifte van 2.350 euro,

hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Cool Edition (kenteken [kentekennummer 5] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 133.075 zou zijn en

- een tellerrapport (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op

04 februari 2015 123.193 zou zijn en

- een RDW-keuringsrapport (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand

op 22 december 2015 133.069 zou zijn en

- een onderhoudsboekje en een factuur bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is

geweest bij Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede en Auto Deventer BV

te Deventer,

waardoor die [naam slachtoffer 6] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6.

(zaak 7: [kentekennummer 6] )

hij, op 5 december 2015 te Capelle aan den IJssel en/of

's-Hertogenbosch,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 7] heeft bewogen tot de afgifte van 2.000 euro,

hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Ambiente 5d 2002 (kenteken [kentekennummer 6] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 136.009 zou zijn en

- een tellerrapport getoond, waarin stond vermeld dat de kilometerstand

op 03 november 2014 127.297 zou zijn en

- een RDW-keuringsrapport getoond, waarin stond vermeld dat de kilometerstand

op 01 september 2015 132.010 zou zijn en

- facturen getoond en bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is

geweest bij Car Guys Auto's te Rotterdam,

waardoor die [naam slachtoffer 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7.

(zaak 8: [kentekennummer 7] )

hij, in de periode van 3 december 2015 tot en met 4 december 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 8] heeft bewogen tot de afgifte van 2.400 euro,

hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Cool Edition 5D 2004 (kenteken [kentekennummer 7] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 135.054 zou zijn en

- een RDW-keuringsrapport (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 09 oktober 2016

134.7120 zou zijn en

- een onderhoudsboekje en facturen bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is geweest bij (onder andere) Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede,

waardoor die [naam slachtoffer 8] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8.

(zaak 9: [kentekennummer 8] )

hij, in de periode van 25 oktober 2015 tot en met 06 november 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 9] heeft bewogen tot de afgifte van 2.850 euro,

hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I 16V Futura 2005 (kenteken [kentekennummer 8] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 137.543 zou zijn en

- een RDW-keuringsrapport (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 17 april 2015

135.208 zou zijn en

- een onderhoudsboekje en een factuur bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is

geweest bij Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede,

waardoor die [naam slachtoffer 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

9.

(zaak 11: [kentekennummer 9] )

hij, in de periode van 07 februari 2016 tot en met 08 februari 2016 te

Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam,

met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 10] heeft bewogen tot de afgifte van 1.700 euro,

hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Ambiente 2001(kenteken [kentekennummer 9] ) te koop werd aangeboden en

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 127.876 zou zijn en

- een RDW-keuringsrapport getoond, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op

27 januari 2016 127.594 zou zijn en

- een tellerrapport getoond, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 02 maart 2015

119.325 zou zijn en

- facturen getoond en bij die Ford Focus geleverd waaruit

zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is geweest bij Car Guys Auto's

en/of Autobedrijf Jozi te Rotterdam,

waardoor die [naam slachtoffer 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1.

oplichting

2.

oplichting

3.

oplichting

4.

oplichting

5.

oplichting

6.

oplichting

7.

oplichting

8.

oplichting

9.

oplichting

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft in een periode van vier maanden op een structurele wijze mensen opgelicht door auto’s te koop aan te bieden met een fors teruggedraaide kilometerstand. Het gaat om negen aan het licht gekomen oplichtingen. Bij het bezichtigen van de auto’s heeft de verdachte aan de potentiële kopers valse dan wel vervalste documenten verstrekt die de gewekte schijn van de kilometerstand en de verdere technische staat van de auto bevestigden.

De verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van de kopers, hen financieel gedupeerd en het vertrouwen in het handelsverkeer ernstig geschaad, dit alles met het oogmerk om zichzelf te bevoordelen.

De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij steeds zijn eigen financieel gewin voorop heeft gesteld. De verdachte heeft geen andere bron van inkomsten, waardoor het erop lijkt dat hij met deze frauduleuze autohandel in zijn levensonderhoud voorziet. De verdachte heeft geen berouw getoond en heeft niet stilgestaan bij de gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

6 november 2017, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.3.2.

Rapportage

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd

14 november 2016. De reclassering stelt hierin dat de verdachte lijkt te voorzien in zijn financiën door illegale activiteiten. De ten laste gelegde feiten zouden, indien bewezen, dit bevestigen. Deze levenswijze zou kunnen worden doorbroken door gedragsverandering met behulp van de reclassering, maar de reclassering adviseert om in het geval van een bewezenverklaring toch geen reclasseringstoezicht op te leggen, omdat de verdachte niet vatbaar lijkt voor interventies vanuit de reclassering.

De rechtbank heeft acht geslagen op dit rapport.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het structurele karakter van de gepleegde feiten in aanmerking genomen. Gelet hierop zal de rechtbank een langere gevangenisstraf opleggen dan door de officier van justitie geëist. Om de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen zal de rechtbank een deel van die voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen met de voorwaarde die hierna wordt genoemd.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de in beslag genomen IPhone (beslaglijst nummer 2) en Samsung GSM (beslaglijst nummer 3) verbeurd worden verklaard omdat de oplichtingen met deze telefoons zijn gepleegd en voorts dat de personenauto Ford Focus (beslaglijst nummer 1) en Mercedes-Benz sleutel (beslaglijst nummer 4) worden geretourneerd aan de rechthebbende.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft verzocht de in beslag genomen goederen terug te geven aan de verdachte.

8.3.

Beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat de in beslag genomen mobiele telefoons door de verdachte zijn gebruikt om de bewezen verklaarde feiten te begaan.

Gelet hierop zal voor de in beslag genomen mobiele telefoons een last tot teruggave aan de verdachte worden gegeven.

Ook voor de in beslag genomen personenauto en de sleutel van de Mercedes-Benz zal (daarom) een last tot teruggave aan de verdachte worden gegeven.

9 Vorderingen benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen

De volgende benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd:

 • -

  [naam benadeelde 1] , voor een bedrag van € 1143,- aan materiële schade, in verband met het onder 1 ten laste gelegde feit;

 • -

  [naam benadeelde 2] , voor een bedrag van € 2515,- aan materiële schade, in verband met het onder 2 ten laste gelegde feit;

 • -

  [naam benadeelde 3] , voor een bedrag van € 1302,56 aan materiële schade en € 200,- aan immateriële schade, in verband met het onder 3 ten laste gelegde feit;

 • -

  [naam benadeelde 4] , voor een bedrag van € 466,50 aan materiële schade, in verband met het onder 4 ten laste gelegde feit;

 • -

  [naam benadeelde 5] , voor een bedrag van € 3500,- aan materiële schade, in verband met het onder 5 ten laste gelegde feit;

 • -

  [naam benadeelde 6] , voor een bedrag van € 2000,- aan materiële schade, in verband met het onder 6 ten laste gelegde feit.

9.1.

Beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat vast is komen te staan dat de benadeelde partijen materiële schade hebben geleden door de strafbare feiten ter zake waarvan zij schade hebben gevorderd. Voor de beoordeling van de hoogte van deze schade heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de waarde van de auto’s in het economische verkeer kort voor het moment waarop de benadeelde partijen deze hebben gekocht. De rechtbank stelt deze waarde vast op het bedrag dat de verdachte – bij de juiste kilometerstand – voor de auto’s heeft betaald. De geleden schade is het verschil tussen deze waarde en de prijs die de benadeelde partijen voor de auto’s hebben betaald, voor zover dit bedrag niet uitkomt boven het gevorderde bedrag.

Een en ander resulteert in toewijzing van de vorderingen tot de volgende bedragen:

Benadeelde partij

Geschatte waarde in het economisch verkeer bij juiste kilometerstand

Aankoopbedrag

Schade toe te wijzen

[naam benadeelde 1]

€ 700

€ 1550

€ 850

[naam benadeelde 2]

€ 1250

€ 2350

€ 1100

[naam benadeelde 3]

€ 1245

€ 2100

€ 855

[naam benadeelde 4]

€ 1350

€ 2200

€ 466,50

[naam benadeelde 5]

€ 1000

€ 2350

€ 1350

[naam benadeelde 6]

€ 1100

€ 2000

€ 900

De benadeelde partij [naam benadeelde 3] zal ten aanzien van de gevorderde immateriële schade niet-ontvankelijk worden verklaard nu niet is komen vast te staan dat aan deze benadeelde partij door het bewezen verklaarde strafbare feit 3 rechtstreeks immateriële schade is toegebracht.

De benadeelde partijen hebben gevorderd de te vergoeden bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat de te vergoeden schadebedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf:

[naam benadeelde 1] – 10 oktober 2015;

[naam benadeelde 2] – 15 januari 2016;

[naam benadeelde 3] – 28 november 2015;

[naam benadeelde 4] – 26 januari 2016;

[naam benadeelde 5] – 30 december 2015;

[naam benadeelde 6] – 5 december 2015.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

9.2.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partijen een schadevergoeding betalen van:

[naam benadeelde 1] – € 850;

[naam benadeelde 2] – € 1100;

[naam benadeelde 3] – € 855;

[naam benadeelde 4] – € 466,50;

[naam benadeelde 5] – € 1350;

[naam benadeelde 6] – € 900;

vermeerderd met de wettelijke rente en kosten als hieronder in de beslissing vermeld.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 9 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 3 (drie) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 jaar, na te melden voorwaarde overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

benadeelde partij [naam benadeelde 1]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 1] , te betalen een bedrag van € 850,- (zegge: achthonderdvijftig euro) aan materiële schade te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 10 oktober 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 1] te betalen € 850,- (hoofdsom, zegge: achthonderdvijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 850,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 17 dagen;

toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

benadeelde partij [naam benadeelde 2]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 2] , te betalen een bedrag van € 1100,- (zegge: elfhonderd euro aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 15 januari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 2] te betalen € 1100,- (hoofdsom, zegge: elfhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 januari 2016 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

€ 1100,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 21 dagen;

toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

benadeelde partij [naam benadeelde 3]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 3] , te betalen een bedrag van € 855,- (zegge: achthonderdvijfenvijftig euro) aan materiële schade te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 28 november 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 3] te betalen € 855,- (hoofdsom, zegge: achthonderdvijfenvijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 november 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 855,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 17 dagen;

toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

benadeelde partij [naam benadeelde 4]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 4] , te betalen een bedrag van € 466,50 (zegge: vierhonderdzesenzestig euro en vijftig cent) aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 26 januari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 4] te betalen € 466,50 (hoofdsom, zegge: vierhonderdzesenzestig euro en vijftig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 januari 2016 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

€ 466,50 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 9 dagen;

toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

benadeelde partij [naam benadeelde 5]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 5] , te betalen een bedrag van € 1350,- (zegge: dertienhonderdvijftig euro) aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf

30 december 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 5] te betalen

€ 1350,- (hoofdsom, zegge: dertienhonderdvijftig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 december 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

€ 1350,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 23 dagen;

toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

benadeelde partij [naam benadeelde 6]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam benadeelde 6] , te betalen een bedrag van € 900,- (zegge: negenhonderd euro) aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 5 december 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 6] te betalen € 900,- (hoofdsom, zegge: negenhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf

5 december 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 900,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 18 dagen;

toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. K. Helmich, voorzitter,

mrs. I.W.M. Laurijssens en E.B.J. van Elden, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C.Y. de Lange, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(zaak 1: [kentekennummer 1] )

hij, in of omstreeks de periode van 06 oktober 2015 tot en met 10 oktober 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas,

althans in Nederland

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van 1.550 euro, in elk

geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid:

- op Marktplaats een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus (kenteken [kentekennummer 1] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 138.168 zou zijn en/of

- verteld dat die Ford Focus van zijn, verdachtes, dochter was geweest en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 5 oktober 2015 138.017 zou zijn en/of

- een factuur getoond waarop stond vermeld dat voornoemde auto op 4 november 2013 door Jan van Veen Auto's te Zuilichem zou zijn gerepareerd en/of

- een factuur getoond waarop stond vermeld dat voornoemde auto op 13 december 2014 door Car Guys Auto's te Rotterdam zou zijn gerepareerd,

waardoor die [naam slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

(zaak 2: [kentekennummer 2] )

hij, in of omstreeks de periode van 14 januari 2016 tot en met 15 januari 2016 te

Capelle aan den IJssel en/of Utrecht, althans in Nederland

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 2] heeft bewogen tot de afgifte van 2.350 euro, in elk

geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid:

- op Marktplaats onder de naam [naam] een advertentie geplaatst waarin een

Ford Focus (kenteken [kentekennummer 2] ) te koop werd aangeboden en/of

- verteld dat die Ford Focus 4 of 5 jaar lang van zijn, verdachtes, dochter

zou zijn geweest en/of

- een tellerrapport getoond waarin stond vermeld dat de kilometerstand op

1 mei 2015 100.654 zou zijn,

waardoor die [naam slachtoffer 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

(zaak 3: [kentekennummer 3] )

hij, op of omstreeks 28 november 2015 te Capelle aan den IJssel en/of

Nieuw-Lekkerland, gemeente Molenwaard, althans in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van 2.100 euro, in elk

geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid:

- op Marktplaats een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 Cool Edition (kenteken [kentekennummer 3] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 142.000 zou zijn en/of

- een onderhoudsboekje en/of een of meer factu(u)r(en) bij die Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is geweest bij Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede en/of Car Guys Auto's te Rotterdam,

waardoor die [naam slachtoffer 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

(zaak 5: [kentekennummer 4] )

hij, op of omstreeks 26 januari 2016 te Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam,

althans in Nederland

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] heeft bewogen tot de afgifte van

2.200 euro, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Speurders.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Cool Edition (kenteken [kentekennummer 4] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 128.619 zou zijn en/of

- een tellerrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 13 maart 2015 118.279 zou zijn en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 19 januari 2016 128.513 zou zijn en/of

waardoor die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] werd(en) bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

5.

(zaak 6: [kentekennummer 5] )

hij, in of omstreeks de periode van 30 december 2015 tot en met 31 december 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of 's-Gravenhage, althans in Nederland,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 6] heeft bewogen tot de afgifte van 2.350 euro,

in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Cool Edition (kenteken [kentekennummer 5] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 133.075 zou zijn en/of

- een tellerrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op

04 februari 2015 123.193 zou zijn en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand

op 22 december 2015 133.069 zou zijn en/of

- een onderhoudsboekje en/of een of meer factu(u)r(en) getoond en/of bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is

geweest bij Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede en/of Auto Deventer BV

te Deventer,

waardoor die [naam slachtoffer 6] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6.

(zaak 7: [kentekennummer 6] )

hij, op of omstreeks 5 december 2015 te Capelle aan den IJssel en/of

's-Hertogenbosch, althans in Nederland,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 7] heeft bewogen tot de afgifte van 2.000 euro,

in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Ambiente 5d 2002 (kenteken [kentekennummer 6] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 136.009 zou zijn en/of

- een tellerrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand

op 03 november 2014 127.297 zou zijn en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat

voertuig aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand

op 01 september 2015 132.010 zou zijn en/of

- een onderhoudsboekje en/of een of meer factu(u)r(en) getoond en/of bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is

geweest bij Car Guys Auto's te Rotterdam,

waardoor die [naam slachtoffer 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7.

(zaak 8: [kentekennummer 7] )

hij, in of omstreeks de periode van 3 december 2015 tot en met 4 december 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam, althans in Nederland,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 8] heeft bewogen tot de afgifte van 2.400 euro,

in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Cool Edition 5D 2004 (kenteken [kentekennummer 7] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 135.054 zou zijn en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 09 oktober 2016

134.7120 zou zijn en/of

- een onderhoudsboekje en/of een of meer factu(u)r(en) getoond en/of bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is geweest bij (onder andere) Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede,

waardoor die [naam slachtoffer 8] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8.

(zaak 9: [kentekennummer 8] )

hij, in of omstreeks de periode van 25 oktober 2015 tot en met 06 november 2015 te

Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam, althans in Nederland,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 9] heeft bewogen tot de afgifte van 2.850 euro,

in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I 16V Futura 2005 (kenteken [kentekennummer 8] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 137.543 zou zijn en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 17 april 2015

135.208 zou zijn en/of

- een onderhoudsboekje en/of een of meer factu(u)r(en) getoond en/of bij die

Ford Focus geleverd waaruit zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is

geweest bij Autobedrijf Smudde Enschede B.V. te Enschede,

waardoor die [naam slachtoffer 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

9.

(zaak 11: [kentekennummer 9] )

hij, in of omstreeks de periode van 07 februari 2016 tot en met 08 februari 2016 te

Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam, althans in Nederland,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [naam slachtoffer 10] heeft bewogen tot de afgifte van 1.700 euro,

in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid:

- op de website Marktplaats.nl een advertentie geplaatst waarin een Ford Focus 1.6 I Ambiente 2001 (kenteken [kentekennummer 9] ) te koop werd aangeboden en/of

- in deze advertentie vermeld dat de kilometerstand 144.989 zou zijn en/of

- een RDW-keuringsrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig

aanwezig gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op

27 januari 2016 127.594 zou zijn en/of

- een tellerrapport getoond, althans (tijdens de proefrit) in dat voertuig aanwezig

gehad, waarin stond vermeld dat de kilometerstand op 02 maart 2015

119.325 zou zijn en/of

- een of meer factu(u)r(en) getoond en/of bij die Ford Focus geleverd waaruit

zou blijken dat voornoemde auto in onderhoud is geweest bij Car Guys Auto's

en/of Autobedrijf Jozi te Rotterdam,

waardoor die [naam slachtoffer 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.