Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:9882

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-12-2016
Datum publicatie
25-12-2016
Zaaknummer
5595261 BM VERZ 16-7205
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

machtiging betaling declaratie advocaat, belang van rechthebbende, matiging declaratie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5595261 BM VERZ 16-7205

dossiernummer: BM 5741

uitspraak: 21 december 2016

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

inzake het verzoek van:

Verkerk & Vos Bewindvoeringen Minnelijk B.V.,

Postbus 36, 2957 ZG Nieuw-Lekkerland,

bewindvoerster over de goederen van [rechthebbende].

Verloop van de procedure

De kantonrechter beslist op het volgende processtuk:

1. het aangehechte verzoekschrift dat ter griffie is binnengekomen op 19 december 2016, welk verzoekschrift ertoe strekt een uitspraak te doen ten aanzien van een tweetal door [naam advocaat] ingediende declaraties d.d. 14 oktober 2016 en 6 december 2016.

Beoordeling van het verzoek

2. Voormelde declaraties hebben betrekking op door [naam advocaat] aan rechthebbende verleende rechtsbijstand in de periode van 20 september 2016 tot en met 22 november 2016. De bewindvoerder is van oordeel dat de desbetreffende declaraties niet en in elk geval niet geheel voor rekening van rechthebbende dienen te komen. [naam advocaat] beroept zich op het aan rechthebbende toekomende recht op vrije advocaatkeuze. Dienaangaande overweegt de kantonrechter als volgt.

3. Beoordeeld zal moeten worden of het inschakelen van een advocaat en het maken van de advocaatkosten in het belang van de rechthebbende gerechtvaardigd is geweest. Bij die beoordeling zijn van belang:

- de aard en complexiteit van de zaken in verband waarmee [naam advocaat] rechthebbende heeft bijgestaan;
- de omstandigheid dat [naam advocaat] niet rechtstreeks door rechthebbende zelf is aangezocht, maar door haar dochter, die een bekende van [naam advocaat] is; en

- de omstandigheid dat het kantoor van [naam advocaat] in [plaatsnaam] is gevestigd, terwijl rechthebbende in [woonplaats rechthebbende] woont.

4. Ten aanzien van de aard van de zaken geldt dat het ging (1) om een door de dochter en kleindochter van rechthebbende tegen de bewindvoerder ingediende klacht en (2) om een door de zoon van rechthebbende ingediend verzoek om Verkerk & Vos als bewindvoerder te ontslaan. De aard van de zaken rechtvaardigt naar het oordeel van de kantonrechter het inschakelen van een advocaat, waarbij de keuze voor de in te schakelen advocaat niet afhankelijk dient te zijn van voorafgaande toestemming van de bewindvoerder over wiens handelen nu juist wordt geklaagd.

5. De relatief geringe moeilijkheidsgraad van de onderhavige zaken rechtvaardigt naar het oordeel van de kantonrechter niet een hoger uurtarief dan € 150,- exclusief btw. De kantonrechter zal van dit uurtarief uitgaan. In het verlengde hiervan noopte de complexiteit van de zaken er evenmin toe een (gespecialiseerde) advocaat van buiten de regio in de arm te nemen. Anders gezegd: ook in de regio waar rechthebbende woonachtig is, zijn voldoende advocatenkantoren te vinden die rechthebbende zouden hebben kunnen bijstaan.

6. Voorts dient het belang van rechthebbende bij een vrije advocaatkeuze in het onderhavige geval minder zwaar mee te wegen nu [naam advocaat] niet door rechthebbende zelf is aangezocht, maar door de dochter van rechthebbende, zijnde één van degenen die over het handelen van de bewindvoerder heeft geklaagd. Dit laat overigens onverlet dat [naam advocaat] in de beide zaken niet de belangen van de dochter van rechthebbende heeft behartigd, maar die van de rechthebbende zelf.

7. Gelet op al het voorgaande zal de kantonrechter machtiging verlenen om tot gedeeltelijke betaling van de facturen over te gaan. De kantonrechter stelt het aantal gedeclareerde uren naar beneden bij met 3 x 2 ofwel 6 uren in verband met reistijd van en naar Dordrecht op 14 en 31 oktober en 8 november 2016. Ter zake van de uren die [naam advocaat] heeft gerekend voor conferentie en telefoon- en/of mailverkeer met de dochter van rechthebbende zal de kantonrechter in totaal 1,5 uur aftrek toepassen, te weten: 1 uur aftrek op 20 september 2016 en 3 x 10 minuten aftrek op 18, 26 en 27 oktober 2016. Aldus resteren 8,75 toe te wijzen uren tegen een uurtarief van € 150,- exclusief btw hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1.588,13 inclusief btw. Van laatstgenoemd bedrag kan naar het oordeel van de kantonrechter worden gezegd dat dit in het belang van de rechthebbende gerechtvaardigd is geweest.

Beslissing

De kantonrechter:

verleent bewindvoerster machtiging om de declaraties van [naam advocaat] te betalen tot een totaalbedrag van € 1.588,13 inclusief BTW, onder voorwaarde dat een en ander gespecificeerd wordt in de rekening en verantwoording.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Joele, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting.