Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:959

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-02-2016
Datum publicatie
09-02-2016
Zaaknummer
4269231 CV EXPL 15-5420
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kleurplatenactie. Gedaagde wel gebonden aan overeenkomst, eiseres bewijsopdracht van fabriceren en verspreiden kleurplaten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/398
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 4269231 CV EXPL 15-5420

uitspraak: 4 februari 2016

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Mango Grafische Bedrijven B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

gemachtigde: GGN Mastering Credit,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Drinkwaard en Kroon Ship Equipment (D.K.S.) B.V.,

gevestigd te Hardinxveld-Giessendam,

gedaagde,

vertegenwoordigd door dhr. C.H. Kroon.

Partijen worden hierna aangeduid als Mango en D.K.S..

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken:

- het exploot van dagvaarding van 29 juni 2015, met producties;

- de conclusie van antwoord, met producties;

- de conclusie van repliek, met producties;

- de conclusie van dupliek, met producties.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

Mango heeft op 10 juli 2014 een plaatsingsopdracht aan D.K.S. teruggestuurd met de navolgende inhoud:

“PLAATSINGSOPDRACHT ref.nr.:S10

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud bevestigen wij wat wij zojuist mondeling overeenkwamen:

Uitgave : De Regionale Kleuractie Datum : 10-07-2014

Prijs : €395 excl. btw Opdrachtgever : Dhr. Kroon

Formaat : A5 Aantal : 2 keer

Steunkleur : ja Prijs kleur : €375,- excl. Btw

Oplage : 500 Ontwerp : nog aan te passen

(…)

Mocht bovenstaande akkoord zijn, wilt u ons dan een mail sturen met daarin uniek referentienummer S10 Na ontvangst van uw mail zullen wij uw opdracht met de groots mogelijke zorg uitvoeren.

 Ja, wij maken graag gebruik van de banner actie en betalen hiervoor eenmalig het bedrag €295,- excl. BTW en ontvangen hiervan de factuur in de maand augustus.”

1.2

Op 10 juli 2014 is er namen D.K.S. een e-mail verstuurd naar Mango met de tekst: ‘(…) Hierbij de bevestiging NR S10 1malig akkoord (…)’.

1.3

Mango heeft bij factuur d.d. 16 juli 2014 een bedrag van € 1.288,65 in rekening gebracht bij D.K.S..

2. De vordering en het verweer

2.1

Mango heeft gevorderd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, -verkort weergegeven- D.K.S. te veroordelen aan Mango te betalen € 1.288,65 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening, € 193,30 aan buitengerechtelijke kosten en € 90,91 aan verschenen rente, met proceskostenveroordeling.

2.2

Aan haar vordering legt Mango - zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag. D.K.S. schiet tekort in de nakoming van haar betalingsverplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht (onder bijlevering van materiaal). Door dit verzuim is D.K.S. de wettelijke rente verschuldigd geworden. Door de non-betaling van D.K.S. was Mango genoodzaakt haar vordering uit handen te geven en buitengerechtelijke incassokosten te maken, welke kosten voor rekening van D.K.S. dienen te komen.

2.3

D.K.S. heeft de vordering betwist en heeft daartoe de navolgende verweren gevoerd. D.K.S. is slechts akkoord gegaan met het eenmalig plaatsen van een advertentie ten behoeve van de uitgave van een kleurplatenactie voor een bedrag van € 295,00. De verschuldigdheid voor het meerdere aan kosten wordt betwist. Daarnaast zijn er nimmer kleurplaten ontvangen of verspreid.

Beoordeling van het geschil

3.1

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een aanbod is een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, gericht tot een of meer bepaalde personen, indien voldoende bepaald en waaruit de wil van de aanbieder blijkt om in geval van aanvaarding gebonden te zijn. Een aanvaarding is een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring welke in beginsel in iedere vorm kan geschieden. Of de afgelegde verklaring een aanvaarding inhoudt, dient te worden bepaald aan de hand van de wilsvertrouwensleer van de artikelen 3:33-35 BW.

3.2

In onderhavig geval stuurde Mango na telefonisch onderhoud met D.K.S. de onder 1.1 geciteerde plaatsingsopdracht aan D.K.S. met het verzoek deze te bevestigen. Deze plaatsingsopdracht kan gezien worden als een aanbod. De onder 1.2 geciteerde e-mail van D.K.S. kan gezien worden als een aanvaarding met als gevolg dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Het ligt op de weg van D.K.S. om zich ervan te vergewissen waarvoor zij haar akkoord geeft. Daartoe had zij de plaatsingsopdracht nauwkeurig moeten lezen. Dat een ander akkoord heeft gegeven dan degene die namens D.K.S. telefonisch contact heeft gehad met Mango en maar met een bedrag van € 295,00 akkoord wilde gaan, betreft een interne kwestie en komt voor rekening en risico van D.K.S. Zij is dan ook in principe gebonden aan de overeenkomst.

3.3

D.K.S. voert echter het verweer dat zij nimmer de kleurplaten ontvangen heeft, c.q. dat deze platen nooit verspreid zijn. De kantonrechter begrijpt dit verweer aldus dat D.K.S. heeft aangevoerd dat Mango geen betaling van haar kan verlangen omdat deze op haar rustende prestatie niet heeft verricht. In wezen komt dit neer op een beroep op een opschortingsrecht. Mango heeft gereageerd door te stellen dat zij de kleurplaten gedrukt heeft en een exemplaar daarvan bij de factuur 16 juli 2014 heeft gevoegd. De gemachtigde van Mango heeft op 17 december 2014 D.K.S. nog een keer de kleurplaat doen toekomen, aldus Mango. Dit is door D.K.S. betwist.

Op Mango rust tegenover de betwisting door D.K.S. de bewijslast van haar stelling. Nu Mango een voldoende gespecificeerd bewijsaanbod heeft gedaan, zal de kantonrechter haar toelaten tot het bewijs dat zij de kleurplaten heeft gefabriceerd en verspreid.

3.4

Iedere verdere beslissing wordt in dit stadium van het geding aangehouden.

De beslissing

De kantonrechter:

alvorens verder te beslissen:

laat Mango toe tot het leveren van het bewijs, met alle middelen rechtens, dat de door D.K.S. bestelde kleurplaten met de vermelding van het bedrijf van D.K.S. door haar zijn gefabriceerd en verspreid;

verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 3 maart 2015 om 10.00 uur, teneinde Mango in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten of zij dit bewijs wenst te leveren en,

- indien zij dit bewijs schriftelijk wenst te leveren, dit dadelijk bij deze akte te doen, en

- indien zij dit bewijs wenst te leveren door het doen horen van getuigen, op te geven de

namen van de voor te brengen getuigen, met de verhinderdagen van alle betrokkenen in de

periode april en mei 2016;

bepaalt dat eventuele getuigenverhoren zullen plaatsvinden in het gerechtsgebouw aan de Steegoversloot 36 te Dordrecht voor de hierna te noemen kantonrechter;

wijst Mango erop dat zij eventuele getuigen zelf zal dienen op te roepen.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. E. van Schouten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745