Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:8473

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-11-2016
Datum publicatie
07-11-2016
Zaaknummer
10/712019-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Onttrekking minderjarige aan ouderlijk gezag, ontucht, kinderpornografische afbeeldingen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummers: 10/712019-15 en 10/712014-16 (ttz. gev.)

Parketnummer vordering TUL: 02/800319-11

Datum uitspraak: 7 november 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1973,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum, Lunettenlaan 501 in Vught,

raadsman mr. R.J.M. Oerlemans, advocaat te 's-Hertogenbosch.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 21 september 2016, 22 september 2016 en 24 oktober 2016.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaardingen.

De tekst van de tenlastelegging met parketnummer 10/712019-15 is op de terechtzitting van 21 september 2016 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage I maakt deel uit van dit vonnis.

De tekst van de tenlastelegging met parketnummer 10/712014-16 is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage I maakt deel uit van dit vonnis.

De rechtbank heeft de feiten die in de dagvaardingen zijn opgenomen van een doorlopende nummering voorzien: feiten 1 tot en met 13. Zij zal die nummering in dit vonnis aanhouden..

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. N.Y. Rose heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1. eerste en tweede alternatief, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. en 13. ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar met aftrek van voorarrest, alsmede ter beschikkingstelling van de verdachte met bevel tot dwangverpleging;

 • -

  tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegde strafdeel onder parketnummer 02/800319-11.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder 1. eerste alternatief, 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. en 13. ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2.

Vrijspraak

4.2.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat feit 3 kan worden bewezen. Zij heeft voor het bewijs gewezen op de verklaringen van het slachtoffer, [slachtoffer 1] , en de verdachte. De officier van justitie heeft gesteld dat de verklaringen van [slachtoffer 1] betrouwbaar en consistent zijn.

4.2.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte van feit 3 dient te worden vrijgesproken, nu primair onvoldoende is komen vast te staan wat er feitelijk is gebeurd. Subsidiair heeft de raadsman gesteld dat er geen sprake is geweest van dwang als bedoeld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht.

4.2.3.

Beoordeling

Door het slachtoffer [slachtoffer 1] zijn meerdere verklaringen afgelegd over hetgeen in de woning van de verdachte is gebeurd. Zij heeft uitgebreid verklaard over de seksuele handelingen die hebben plaatsgevonden. In haar eerste en haar tweede verklaring heeft [slachtoffer 1] niet over een anale verkrachting gesproken. In haar derde verklaring heeft zij hier voor het eerst over gesproken. [slachtoffer 1] verklaart hierin eerst dat ‘de verdachte bleef doorgaan totdat hij erin zat en dat zij hier niets van had gezegd’. Later verklaart zij dat ‘de verdachte hem er meteen uithaalde toen zij zei dat hij moest stoppen’. In haar vijfde verhoor heeft zij in tegenstelling tot het voorgaande, op dit punt verklaard dat ‘zij au en stop heeft gezegd, maar dat de verdachte bleef doorgaan’.

Door de verdachte zijn meerdere verklaringen afgelegd. De verdachte heeft van meet af aan ontkend dat hij het slachtoffer heeft gedwongen om anale seks met hem te hebben. De verdachte heeft verklaard dat hij mogelijk ‘verkeerd heeft gezeten’ en dat hij daarna meteen is gestopt. Hij wilde niets doen wat onprettig is voor de ander en wilde dan ook geen anale seks met [slachtoffer 1] .

De rechtbank is van oordeel dat op grond van bovenstaande bewijsmiddelen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte [slachtoffer 1] anaal heeft verkracht. Gelet op de wisselende verklaringen van [slachtoffer 1] en de ontkenning van de verdachte op dit punt kan niet worden vastgesteld wat er feitelijk heeft plaatsgevonden. Gelet hierop kan evenmin worden vastgesteld dat sprake is van dwang in de zin van artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht.

4.2.4.

Conclusie

Het onder 3. ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

4.3.

Bewijswaardering

4.3.1.

Standpunt officier van justitie

Door de officier van justitie is ten aanzien van feit 1. tweede alternatief aangevoerd dat de verdachte het slachtoffer heeft misleid.

4.3.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van feit 1. tweede alternatief aangevoerd dat er geen sprake is van verleiding als bedoeld in artikel 248a van het Wetboek van Strafrecht, nu er geen objectieve aanwijzingen zijn voor overwicht van de verdachte of ondergeschiktheid van het slachtoffer. Gelet hierop kan niet gesteld worden dat de tenlastegelegde gedragingen de psychische weerstand van het slachtoffer hebben gebroken.

4.3.3.

Beoordeling

.De rechtbank verwerpt het verweer van de verdediging en overweegt het volgende. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat de seksuele handelingen tussen de verdachte en het slachtoffer met de instemming van het slachtoffer hebben plaats gevonden. Gezegd kan worden dat het slachtoffer haar betrekking tot de verdachte als gelijkwaardig heeft beleefd. Dit is echter voor de beoordeling van het ten laste gelegde niet van belang.

De wetgever beoogt de minderjarige met artikel 248a van het Wetboek van Strafrecht te beschermen tegen seksuele gedragingen die plaatsvinden buiten het sociaal-ethisch kader en waarbij de instemming van de minderjarige met die gedragingen op onzuivere wijze is tot stand gekomen. In dit geval is de verdachte in contact gekomen met het slachtoffer door de chatsite ‘Hot or Not’. Deze site is bestemd voor minderjarigen en de verdachte heeft zich voorgedaan als een jongen van veertien jaar oud. Aan het door hem gebruikte profiel koppelde hij een foto van een jongen met een voor die leeftijdsgroep aantrekkelijk uiterlijk. De verdachte heeft verklaard dat hij zich welbewust zo presenteerde omdat hij anders geen contact met zijn doelgroep zou krijgen. Het slachtoffer kon, net als enkele andere slachtoffers van de ten laste gelegde feiten, de aandacht van ‘de mooie jongen’ via de chatsite zeer waarderen. Door zijn bijna 30 jaar hogere leeftijd en zijn veel grotere levenservaring was de verdachte in staat in de chatgesprekken zodanig aandacht te besteden aan het slachtoffer dat er een vertrouwensrelatie ontstond. Toen er vervolgens gesprekken via een videoverbinding (Skype) plaatsvonden was het vertrouwen bij het slachtoffer kennelijk groot genoeg om een verhoging van de leeftijd van de verdachte naar drieëntwintig jaar te accepteren. Tijdens de gesprekken verdiepte de verdachte de vertrouwensrelatie met het slachtoffer verder door telkens op listige wijze twijfel te zaaien bij het slachtoffer over het gedrag van haar vader. Tijdens die gesprekken wist hij het slachtoffer telkens tot seksuele handelingen te bewegen die hij kon waarnemen via de videoverbinding. Ook hierbij bouwde hij langzaam de aard van de handelingen op; beginnend bij tonen van delen van het lichaam, vervolgens bewoog hij het slachtoffer tot het strelen van het eigen lichaam voor de camera en eindigende hij met haar bewegen tot penetratie van de vagina met voorwerpen. Bij een fysieke ontmoeting verhoogt de verdachte zijn leeftijd naar achtentwintig jaar. Voorts heeft de verdachte het slachtoffer in de periode van 23 tot en met 27 juli 2015 onttrokken aan de ouderlijke macht en haar in zijn woning opgenomen. Dit heeft tot een aanzienlijke toename in aantal en intensiteit van de seksuele handelingen geleid.

Door het leeftijdsverschil en zijn veel grotere levenservaring was de verdachte in staat om zo sturend op te treden. Dit overwicht stelde de verdachte in staat om het slachtoffer zo ver te krijgen dat zij met hem seksuele handelingen zou plegen. De misleiding wat betreft zijn leeftijd en voorkomen was cruciaal voor de totstandkoming en voortzetting van het contact met het slachtoffer. Het slachtoffer heeft verklaard dat als zij geweten zou hebben dat de verdachte toen eenenveertig jaar oud was zij nooit seksuele handelingen met hem zou hebben verricht.

4.3.4.

Conclusie

Bewezen is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding en het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht.

4.4.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. eerste en tweede alternatief ten laste gelegde heeft begaan.

In bijlage III heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. en 13. ten laste gelegde heeft begaan.

De verdachte heeft de bewezen verklaarde feiten op die wijze begaan dat:

1.

hij,

in of omstreeks de periode van 01 mei 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Koudekerk aan den Rijn, gemeente

Alphen aan den Rijn en/of in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001),

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

namelijk het (meermalen) (telkens):

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina

en/of mond en/of anus van die [slachtoffer 1] en/of

- likken en/of betasten van/aan de vagina en/of tepels van die [slachtoffer 1] en/of

- zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en/of

- brengen van een komkommer in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- tongzoenen van die [slachtoffer 1] ;

en/of

hij,

in of omstreeks de periode van 01 mei 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Hoogvliet, gemeente Rotterdam en/of

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

een persoon, [slachtoffer 1] geboren op 25 augustus 2001,

waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt,

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (te weten: het [door die [slachtoffer 1] vermeende] leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en haar en/of wat betreft de periode van 23 tot en met 27 juli 2015 het door verdachte onttrekken en/of onttrokken houden van haar aan het bevoegde gezag)

en/of

door misleiding (te weten het zich [aanzienlijk] jonger voordoen dan hij was),

(telkens) opzettelijk heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen en/of het dulden van ontuchtige handelingen

immers heeft hij, verdachte, door:

- zich op de chatsite 'hot or not' uit te geven voor een jongen van 14

jaar en/of

- ( vervolgens) bij de eerste ontmoeting te Hoogvliet te zeggen dat hij 23 jaar was

en/of

- ( vervolgens) bij een latere ontmoeting te zeggen dat hij 28 jaar was en/of zich jonger voor te doen dan hij was en/of

- (nadat die [slachtoffer 1] tegen hem, verdachte, had gezegd/geschreven dat zei (nog geen) seks

wilde) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen/schrijven:

* dat hij haar hard ging nemen en/of

*jij bent er meer aan toe dan dat ik ben en/of

* je hoofd is er dan misschien niet aan toe, maar je lichaam wel en/of

*dat haar hoofd het (seks) niet wilde maar haar lichaam wel en/of

* dat het (seks) goed was omdat haar lichaam het wilde,

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat zij bij hem langs kan komen om zich schuil

te houden en/of dat ze beter naar hem toe kon komen dan naar haar moeder, althans

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) samen met die [slachtoffer 1] in de trein en bus te reizen naar zijn, verdachte’s,

woning in Koudekerk aan den Rijn en/of

- ( vervolgens) het onttrekken en/of onttrokken houden van die [slachtoffer 1] aan het bevoegde

gezag door het verschaffen van onderdak en/of het voorzien in het onderhoud

van die [slachtoffer 1]

opzettelijk bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen en/of

het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit het (meermalen) (telkens):

- brengen en/of houden van zijn, verdachte’s, penis en/of vinger(s) in de vagina

en/of mond van die [slachtoffer 1] en/of

- likken en/of betasten van/aan de vagina en/of tepels van die [slachtoffer 1] en/of

- zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en/of

- brengen van een komkommer in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- tongzoenen van die [slachtoffer 1] ;

2.

hij,

in of omstreeks de periode van 23 juli 2015 tot en met 27 juli 2015

te Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Nieuw Milligen, gemeente Apeldoorn,

en/of Koudekerke aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, althans in

Nederland,

opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001)

heeft onttrokken aan het wettig over haar gestelde gezag,

hebbende hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer 1] zonder toestemming van haar

ouder(s) mee naar zijn woning genomen en/of in die woning gehouden en/of in

die woning laten verblijven;

4.

hij,

in of omstreeks de periode van 01 mei 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Hoogvliet, gemeente Rotterdam en/of

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of elders in

Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's en/of video('s)

en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

(te weten een computer [Laptop Packard Bell en/of beslagcode 4945038] en/of

een mobiele telefoon [GSM Acer Z200 en/of beslagcode 4944120])-

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of

verworven en/of in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001), was

betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van

het lichaam van die [slachtoffer 1] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door die Lisa T.,

althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

[Bestandsnamen:

[screenshot 1] en/of

[screenshot 2] ]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van die

[slachtoffer 1] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

(ander) persoon door die [slachtoffer 1] althans een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

[Bestandsnamen:

[screenshot 3] en/of

[screenshot 4] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[Bestandsnamen:

[bestandsnaam 1] en/of

[screenshot 5] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

5.

hij,

in of omstreeks de periode van 21 augustus 2014 tot en met 23 juli 2015 te

Uithoorn, en/of elders in Nederland, (meermalen),

(telkens) met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 2] (geboren op

23 december 2001), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die

bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het

lichaam,

namelijk het (meermalen) (telkens):

- brengen van zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina en/of

tussen de schaamlippen van die [slachtoffer 2] en/of

- betasten van en/of wrijven over de borsten en/of het lichaam van die

[slachtoffer 2] en/of

- tongzoenen van die [slachtoffer 2] ;

6.

hij,

in of omstreeks de periode van 21 augustus 2014 tot en met 27 juli 2015 te

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of Uithoorn, en/of

elders in Nederland, (meermalen),(telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een computer

[Laptop Packard Bell en/of beslagcode 4945038] en/of een mobiele telefoon [GSM

Acer Z200 en/of beslagcode 4944120])-

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of

verworven en/of in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 23 december 2001), was

betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van die [slachtoffer 2] , althans

(een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft/hebben bereikt, waarbij die [slachtoffer 2] , althans deze perso(o)n(en)

gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving

en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij die [slachtoffer 2] ., althans deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van die [slachtoffer 2] , althans deze perso(o)n(en) en/of de

uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote)

geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling)

[bestandsnamen:

[bestandsnaam 2] en/of

[screenshot 6] en/of

[screenshot 7] en/of

[bestandsnaam 3] en/of

[bestandsnaam 4] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(parketnummer 10/712014-16)

7.

hij,

in of omstreeks de periode van 15 maart 2014 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's en/of video's

en/of films - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

(te weten een geheugenkaart (Micro SD kruidvat) en/of een laptop Packard Bell

en/of een GSM Acer Z200)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

(te weten [slachtoffer 3] (geboren op 15 februari 2002) en/of

[slachtoffer 4] (geboren op 16 augustus 1999)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het vaginaal en/of anaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een)

voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zuid-Beijerland)

[screenshot 8] en/of

[screenshot 9] en/of

[bestandsnaam 5] en/of

(zaak Bruchem)

[bestandsnaam 6] ]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de borsten van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

[bestandsnaam:

(zaak Bruchem)

[bestandsnaam 7] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zuid-Beijerland)

[bestandsnaam 8] en/of

[screenshot 10]

en/of

(zaak Bruchem)

[bestandsnaam 9] / [screenshot 11] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

8.

hij,

in of omstreeks de periode van 2 mei 2014 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een laptop Packard

Bell en/of een geheugenkaart (Micro SD Kruidvat) en/of een GSM Acer Z200)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 5] (geboren op 29 maart 1999) en/of

[slachtoffer 6] (geboren op 14 november 2001)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een)

vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand)

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Huizen)

[screenshot 12] en/of

[screenshot 13] en/of

(zaak Neer)

[screenshot 14] en/of

[bestandsnaam 10] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Huizen)

[screenshot 15] en/of

[bestandsnaam 11] en/of

[bestandsnaam 12] en/of

(zaak Neer)

[screenshot 16] en/of

. [bestandsnaam 13] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

9.

hij,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat) en/of een laptop Packard Bell)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 7] (geboren op 20 oktober 1998) en/of

[slachtoffer 8] (geboren op 31 mei 1999) en/of

[slachtoffer 9] (geboren op 30 april 1998) en/of

[slachtoffer 10] (geboren op 18 juli 2000)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Ermelo)

[bestandsnaam 14] en/of

[screenshot 17] en/of

[screenshot 18] en/of

[bestandsnaam 15] en/of

(zaak Hellevoetsluis)

[screenshot 19] en/of

[bestandsnaam 16] en/of

[screenshot 20] en/of

(zaak Zeist)

[bestandsnaam 17] en/of

(zaak Rosmalen)

[bestandsnaam 18] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

10.

hij,

in of omstreeks de periode van 11 juli 2014 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat))

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 11] (geboren op 3 september 2000) en/of

[slachtoffer 12] (geboren op 17 juli 2000)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of borsten van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zaandam)

[screenshot 21] ]

en/of

(zaak Maasbracht)

[bestandsnaam 19]

en/of

[bestandsnaam 20] ]

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zaandam)

[screenshot 22] en/of

[screenshot 23] en/of

[bestandsnaam 21] en/of

[bestandsnaam 22] en/of

(zaak Maasbracht)

[screenshot 24] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

11.

hij,

in of omstreeks de periode van 23 september 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat) en/of een laptop Packard Bell)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 13] (geboren op 22 januari 1999) en/of

[slachtoffer 14] (geboren op 26 september 2000) en/of

[slachtoffer 15] (geboren op 23 september 1998) en/of

[slachtoffer 16] (geboren 14 maart 2000),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Almere)

[bestandsnaam 23] en/of

[bestandsnaam 24] en/of

[screenshot 25] en/of

(zaak Tilburg)

[screenshot 26] en/of

[screenshot 27] en/of

[screenshot 28] en/of

(zaak Espel)

[bestandsnaam 25] ]

(zaak Woerden)

[screenshot 29] en/of

[bestandsnaam 26] ,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en

hij,

in of omstreeks de periode van 23 september 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat) en/of een laptop Packard Bell)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 13] (geboren op 22 januari 1999) en/of

[slachtoffer 14] (geboren op 26 september 2000) en/of

[slachtoffer 15] (geboren op 23 september 1998) en/of

[slachtoffer 16] (geboren 14 maart 2000),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Almere)

[bestandsnaam 23] en/of

[bestandsnaam 24] en/of

[screenshot 25] en/of

(zaak Tilburg)

[screenshot 26] en/of

[screenshot 27] en/of

[screenshot 28] en/of

(zaak Espel)

[bestandsnaam 25] ]

(zaak Woerden)

[screenshot 29] en/of

[bestandsnaam 26] ],

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

12.

hij,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat))

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 17] (geboren op 5 juni 2000) en/of

[slachtoffer 18] (geboren op 8 november 2001),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Veenendaal)

[bestandsnaam 27]

en/of

[bestandsnaam 28] en/of

[bestandsnaam 29] en/of

[bestandsnaam 30] en/of

[bestandsnaam 31] en/of

(zaak Barendrecht)

[screenshot 30] en/of

[screenshot 31] en/of

[screenshot 32] en/of

[screenshot 33] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

13.

hij,

in of omstreeks de periode van 13 november 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een laptop Packard

Bell en/of een geheugenkaart Micro SD Kruidvat)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het betasten en/of aanraken van de borsten van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de borsten van een persoon door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een)

vinger(s)/hand)

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Vught)

[screenshot 34] en/of

[screenshot 35]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed

is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of

met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een

wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Den Haag)

[bestandsnaam 32] en/of

[bestandsnaam 33] en/of

[screenshot 36] en/of

(zaak Vught)

[bestandsnaam 34] en/of

[bestandsnaam 35] en/of

[bestandsnaam 36] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1.

eendaadse samenloop van:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

en

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding een persoon, waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden;

2.

onttrekking van een minderjarige aan het wettelijk gezag;

4., 6., 7., 8., 9., 10. en 13., telkens:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dat misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd;

5.

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

11.

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dat misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd;

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dat misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd;

12.

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dat misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf en maatregel

7.1.

Algemene overweging

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf en maatregel zijn gebaseerd

De verdachte heeft het slachtoffer van de feiten 1., 2., en 4. door misleiding omtrent zijn leeftijd en uiterlijk via een chatprogramma benaderd, waarbij hij zijn overwicht door leeftijd en levenservaring misbruikte en zo haar vertrouwen wist te winnen. Hij heeft dit toen dertien jaar oude meisje eerst bewogen om zich bloot te tonen bij een videoverbinding en daarbij seksuele handelingen met zichzelf te verrichten. Heimelijk heeft hij hiervan afbeeldingen vervaardigd. Vervolgens heeft hij ook fysiek contact met haar gekregen en seksuele handelingen met haar verricht. Uiteindelijk kon hij het slachtoffer ertoe brengen om weg te lopen en naar hem toe te komen. Tijdens het verblijf van het minderjarige slachtoffer in zijn woning hebben haar ouders en de politie landelijk in de media aandacht gevraagd voor de vermissing van het meisje. Ook na kennisneming van deze berichten heeft de verdachte ervoor gekozen het slachtoffer bij hem te laten verblijven, terwijl haar ouders niet wisten waar zij verbleef. Tijdens het verblijf in zijn woning heeft de verdachte veelvuldig ontuchtige handelingen gepleegd met het 13-jarige meisje, waaronder het seksueel binnendringen van haar lichaam. Daarnaast heeft de verdachte kinderpornografische afbeeldingen en films van het slachtoffer gemaakt en aanwezig gehad.

De verdachte heeft hiermee inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn jonge slachtoffer. Door de wetgever is de geestelijke en lichamelijke integriteit van minderjarigen uitdrukkelijk beschermd, onder meer op de grond dat zij op seksueel gebied nog niet volgroeid zijn en dat zij worden geacht niet zelfstandig de emotionele gevolgen van seksueel contact voldoende te kunnen inschatten. Handelingen zoals de verdachte die heeft gepleegd, vormen een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en (kunnen), naar de ervaring leert, leiden tot blijvende psychische schade.

Voorts rekent de rechtbank het de verdachte ernstig aan dat hij door zijn handelen onder andere de ouders van het meisje grote zorgen heeft bezorgd. Daarnaast rekent de rechtbank het de verdachte zwaar aan dat hij het slachtoffer op een uiterst slinkse wijze van haar ouders heeft vervreemd, waardoor zij tot op de dag van vandaag in hun dagelijks leven nog geconfronteerd worden met de gevolgen van hetgeen hen is overkomen.

De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met het slachtoffer van de feiten 5. en 6., een toen eveneens dertienjarig meisje. Ook dit meisje heeft de verdachte via een chat-programma op de computer benaderd. De verdachte heeft met haar contact onderhouden, waaronder contact via een open telefoonverbinding. Ook dit slachtoffer heeft de verdachte meermalen ontmoet. Tijdens een van deze ontmoetingen heeft de verdachte ontuchtige handelingen met het slachtoffer gepleegd. Ook van dit meisje zijn kinderpornografische afbeeldingen en films in gegevensdragers van de verdachte aangetroffen. Een deel van de afbeeldingen en films zijn door het slachtoffer zelf gemaakt en naar de verdachte verzonden. Een ander deel is gemaakt tijdens chatgesprekken tussen de verdachte en het slachtoffer, buiten haar medeweten.

Voorts heeft de politie in de gegevensdragers van de verdachte zeer veel kinderpornografische afbeeldingen en films aangetroffen van andere meisjes, zoals bewezen is verklaard in de feiten 7. tot en met 13. De verdachte heeft gedurende een periode van een paar jaar regelmatig meisjes in de leeftijd van twaalf jaren tot vijftien jaar bewogen tot het verrichten van ontuchtige en seksuele handelingen bij henzelf. De verdachte is hierbij doelgericht te werk gegaan. Hij heeft de minderjarige slachtoffers in hun thuissituatie, dus in hun eigen veilige omgeving, via de computer benaderd. De verdachte bezocht diverse websites die vooral door minderjarige meisjes geregeld worden bezocht. Hij maakte vervolgens contact. De verdachte deed zich tijdens deze chatgesprekken voor als een jongen van hun eigen leeftijd. De verdachte heeft vervolgens gewerkt aan het creëren van een persoonlijke band met zijn slachtoffers, waarbij hij hen aandacht gaf en een vertrouwensband opbouwde. De verdachte stuurde de gesprekken met de meisjes na korte tijd in de richting van het onderwerp seks. De verdachte haalde de meisjes over om met behulp van een webcam hun ontblote borsten en vagina te tonen. Ook haalde de verdachte de meisjes over om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten, zoals het betasten van hun borsten of vagina of het penetreren van de vagina met een voorwerp. Aan een aantal slachtoffers heeft de verdachte afbeeldingen van zijn eigen penis gestuurd. Dit deed hij in ruil voor de afbeeldingen die zij hem stuurden.

Op jeugdige leeftijd moeten kinderen in hun eigen tempo leren omgaan met de zich bij hen ontwikkelende seksualiteit. Daarbij moeten zij beschermd worden tegen personen die (in ieder geval op seksueel gebied) veel volwassener zijn dan zij. De verdachte heeft door zijn handelen de slachtoffers beroofd van de mogelijkheid om zichzelf in hun eigen tempo seksueel te ontwikkelen. De verdachte heeft zich niet bekommerd om de gevoelens van de slachtoffers. Hij heeft zich uitsluitend laten leiden door zijn eigen seksuele gevoelens en lust.

De rechtbank rekent de verdachte zwaar aan het leed dat de slachtoffers is aangedaan, te weten een ernstige aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer. Kinderen behoren van dit soort misleiding met als uiteindelijk doel seksueel misbruik verschoond te blijven. Ook voor de ouders van die kinderen vormen dergelijke internetcontacten een zeer bedreigende situatie, waarin men goeddeels onmachtig is zijn kinderen te beschermen.

De verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en vervaardigen van kinderporno. De verdachte heeft van de hierboven genoemde handelingen van zijn slachtoffers foto’s en filmpjes gemaakt, welke hij op zijn eigen computer heeft opgeslagen. De rechtbank rekent dit de verdachte ernstig aan. Bovendien brengen delicten van deze aard gevoelens van onrust in de maatschappij teweeg.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 1 september 2016, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.3.2.

Rapportages en verklaringen van deskundigen op de terechtzitting

Psychiater dr. B.A. Blansjaar heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 7 april 2016. Dit rapport houdt het volgende in.

Onderzochte lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling en een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de vorm van een cluster B persoonlijkheidsstoornis met vooral antisociale en in mindere mate narcistische en borderline trekken en waarschijnlijk aan parafilie van het exclusieve type, met verstandelijke vermogens op laag gemiddeld tot rand zwakbegaafd niveau. Ook ten tijde van het ten laste gelegde leed betrokkene aan die duurzame gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens. De ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens beïnvloedde de gedragskeuzen en gedragingen van de onderzochte ten tijde van het ten laste gelegde zodanig dat dat mede daaruit verklaard kan worden. Onderzochte is blijkens de bevindingen van het onderzoek tot het ten laste gelegde gekomen doordat zijn seksuele verlangens en impulsen grotendeels gericht zijn op jonge meisjes en hij daaraan slecht weerstand kan bieden door een cluster B persoonlijkheidsstoornis met beperkingen van zijn empathische vermogens en gewetensfuncties en een egocentrische beleving. Betrokkene is zich voor zover na te gaan wel steeds bewust geweest van het ontoelaatbare en strafbare van het ten laste gelegde, vooral door zijn voorgeschiedenis van een eerdere veroordeling wegens een vergelijkbaar zedenmisdrijf en zijn jarenlange behandeling bij de forensisch psychiatrische polikliniek De Waag daarna, maar is door de combinatie van zijn persoonlijkheidsstoornis en zijn beneden gemiddelde verstandelijke vermogens slechts in beperkte mate in staat geweest naar dat besefte handelen en zijn pedofiele impulsen te beheersen. Op grond daarvan wordt geadviseerd onderzochte te beschouwen als verminderd toerekeningsvatbaar voor het ten laste gelegde.

De kans op recidive is in aanzienlijke mate verhoogd door de combinatie van een cluster B persoonlijkheidsstoornis met vooral antisociale trekken, een beneden gemiddelde intelligentie en de pedofilie van onderzochte. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat hij tot het thans ten laste gelegde is gekomen onder toezicht van de reclassering en na jarenlange behandeling bij een forensisch

psychiatrische polikliniek en dat hij zowel het ten laste gelegde, als zijn daaraan voorafgegane internetverkeer met minderjarige meisjes verborgen heeft gehouden voor zijn behandelaars en zijn toezichthouder. Een dwingender kader voor toezicht, behandeling en beveiliging in de vorm van de maatregel van terbeschikkingstelling lijkt noodzakelijk om de kans op recidive in voldoende mate te verkleinen. Geadviseerd wordt betrokkene ter verkleining van de kans op recidive de maatregel van terbeschikkingstelling op te leggen, hetzij met voorwaarden, hetzij met bevel tot verpleging van overheidswege. Gezien de bevindingen van het onderzoek, de voorgeschiedenis van betrokkene en informatie van zijn behandelaars zijn de mo

gelijkheden voor verbetering zowel bij klinische behandeling in een setting van dwangverpleging als bij intensieve poliklinische of dagbehandeling in het kader van terbeschikkingstelling met voorwaarden beperkt. Dwangverpleging biedt het voordeel van betere mogelijkheden voor beveiliging op korte en middellange termijn, terbeschikkingstelling met voorwaarden betere mogelijkheden voor motivatie, resocialisatie en re-integratie van onderzochte, eventueel in een setting van begeleid of beschermd wonen.

Psycholoog drs. J.P.M. van der Leeuw heeft een rapport over de verdachte opgemaakt gedateerd 21 april 2016. Dit rapport houdt het volgende in.

Betrokkene is lijdende aan een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Er is sprake van pedofilie, exclusieve type en van zwakbegaafdheid bij een man met een onderliggende persoonlijkheidsstoornis NAO met schizoïde en antisociale kenmerken. Ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde waren genoemde ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens aanwezig. De ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens beïnvloedde de gedragskeuzen en gedragingen van de onderzochte ten tijde van het ten laste gelegde zodanig dat dat mede daaruit verklaard kan worden. Betrokkene heeft op basis van zijn schizoïde persoonlijkheidstoerusting moeite met het aangaan van intieme, seksuele en emotionele contacten. De pedofiele geaardheid brengt hem gemakkelijk in contact met jeugdigen. De antisociale toerusting leidt ertoe dat hij weinig scrupules kent. Betrokkene voelde zich na de scheiding eenzaam en hij zocht contact met jeugdigen waarbij hij “over de grens ging”, zoals hij het zelf formuleert mede op basis van

het feit dat hij sociaal vervreemd is en niet weet wat gepast is. Dit gebeurde in aanzienlijke mate. Betrokkene is ten aanzien van de ten laste gelegde feiten verminderd toerekeningsvatbaar te achten.

De genoemde persoonsfactoren (zich seksueel aangetrokken voelen tot jeugdige meisjes en daaraan opwinding ontlenen; beperkte vermogen om zich de gevolgen van zijn gedrag voor te stellen; sociale en emotionele vervreemding die ertoe leiden dat hij niet goed meer weet wat gepast is of niet, instrumenteel gebruik van de ander om een eigen leegte en eenzaamheid op te vullen; onverwerkte trauma’s uit het verleden die hem door wegvluchten voor het zoeken van volwassen oplossingen voor problemen) zijn als essentiële delictfactoren nog immer aanwezig. Ondanks intensieve en meervoudige ambulante behandeling en begeleiding recidiveerde betrokkene (veelvuldig) tijdens dc behandel/begeleidingsperiode. Dit geeft de hardnekkigheid van de problematiek weer en wijst langs die weg naar een groot recidiverisico. Tezamen genomen is er sprake van een (zeer) groot recidiverisico. Dc onderzoeker geeft dc rechtbank in overweging, indien het ten laste gelegde bewezen wordt verklaard, om betrokkene dc Tbs-maatregel op te leggen.

(…)

De behandeling en begeleiding die betrokkene behoeft, wil het recidiverisico gereduceerd worden, vereist een langdurige en intensieve, klinische, route in een forensisch psychiatrische setting. Alleen het opleggen van de Tbs-maatregel kan voldoende garantie geven dat deze behandeling en de mogelijkheid tot langdurige nazorg en controle, plaatsvinden. Het opleggen van een Tbs met voorwaarden is niet geïndiceerd. De onderzoeker heeft de casus, ter informatie, geanonimiseerd voorgelegd aan FPK Inforsa en FPK Assen en beide oordelen dat behandeling binnen het kader van een Tbs met voorwaarden niet haalbaar is. Betrokkene is dan te vrij om te gaan en staan waar hij wil en de mogelijkheden om iemand langdurig te verbinden aan een intensieve behandeling zijn beperkt. Recente behandeling van betrokkene heeft aangetoond dat hij ogenschijnlijk meewerkt en zelfs verlenging heeft gevraagd van zijn behandeling, maar dat van een waarachtige, intrinsieke overtuiging voor gedragsverandering geen sprake is. Integendeel.

Psycholoog drs. J.P.M. van der Leeuw heeft een aanvullende brief opgemaakt gedateerd 4 juli 2016. Deze brief houdt het volgende in.

Uitgebreide behandeling omvat een protocollair deel en een procesmatig deel. Het

protocollaire deel omvat de verschillende vak-therapieën en trainingen en is veelal gericht op het verwerven van (enige) controle over de symptomen. Klinische ervaring leert dat patiënten weliswaar deze therapie-modi volgen en bij voltooiing vervolgens afvinken (zoals zij het veelal zelf noemen) maar daarmee is nog geen structurele verandering bewerkstelligd. Structurele verandering vergt een langdurig procesmatig deel van de behandeling waarbij inzet, betrokkenheid, verminderen van de afweer, toename van ziektebesef en waar mogelijk het verkrijgen van enig ziekte-inzicht, belangrijke elementen zijn die daadwerkelijke gedragsverandering bestendigen.

Bij het opleggen van een behandeling binnen het kader van een Tbs met voorwaarden, bestaat het risico dat patiënten wel het protocollaire deel van de behandeling afronden maar niet het procesmatige deel. Zeker bij patiënten met een gebleken hardnekkigheid van de symptomatologie. Toepassing van het Tbs-met-voorwaarden-kader geeft teveel vrijheid aan patiënten om zich aan het proces-deel van de behandeling te onttrekken en daarmee is de kans op blijvende verandering beperkt. Bovenstaande is niet enkel de ervaring van beide geïnterviewde behandelaars maar ook van de onderzoeker, zowel binnen het veld van een Tbs-kliniek als binnen een forensisch Psychiatrische Polikliniek.

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 31 augustus 2016. Dit rapport houdt het volgende in.

De reclassering heeft bij de totstandkoming van dit advies gebruik gemaakt van de beschikbare informatiebronnen zoals vermeld in de verantwoording.

Vanuit de reclassering adviseren wij een langdurige klinische behandeling en sluiten ons wat dat betreft aan bij de adviezen van de Pro Justitia rapporteurs.

Er is naar het oordeel van de reclassering een hoog recidiverisico. Het onderhavige delictgedrag betreft recidive binnen de proeftijd met een toename van ernst en frequentie in vergelijking met het vorige delict.

Eerdere behandeling door een forensisch psychiatrische polikliniek met intensief toezicht door de reclassering heeft niet kunnen voorkomen dat betrokkene gerecidiveerd is in ernstig delictgedrag. Vanuit veiligheidsoogpunt vraagt dit om een beveiligde klinische setting. Wij denken hierbij in eerste instantie aan het juridische kader van een TBS. Een TBS met voorwaarden, met als bijzondere voorwaarde onder andere een (langdurige) klinische behandeling in een FPK, lijkt vanuit het perspectief van de betrokkene een potentieel geschikte interventie.

Toch opteert de reclassering voor een TBS met verpleging van overheidswege.

Dit wordt ingegeven door het feit dat het resocialisatietraject van betrokkene voorspoedig leek te verlopen, maar dit hem er niet van heeft weerhouden om de delicten te plegen. Betrokkene is met de wetenschap wat de consequenties van zijn handelen kunnen zijn, toch tot delictgedrag over gegaan. Hij heeft veel op het spel gezet met het risico dit alles te verliezen. Een aanloop van spanningsopbouw is bij betrokkene niet gesignaleerd en hij heeft hier zelf ook geen melding van gemaakt. Integendeel, betrokkene hield steeds voor dat het erg goed met hem ging. Ook na de eerste terugval in delictgedrag maakte hij hier geen melding van. Betrokkene leek in goede samenwerking met de reclassering zijn toezicht te doorlopen en heeft steeds voorgehouden zich aan de voorwaarden te houden. Het sociaal wenselijke gedrag van betrokkene maakte dat alle partijen de visie hadden dat hij zich naar eer en geweten inzette. Het wordt voor begeleiders en behandelaars erg lastig om zicht te houden op een situatie waarbij iemand niet voldoende of juist nauwelijks openheid van zaken geeft. De veiligheid, het vertrouwen en daarbij ook de samenwerking komen hiermee ernstig in het geding. De betrokkene heeft door zijn opstelling en de keuzes die hij daarbij heeft gemaakt risicovolle situaties gecreëerd, het vertrouwen en daarbij de samenwerking ernstig gefrustreerd. Vanuit de reclassering zien wij dan ook geen basis meer voor het op voorhand kunnen vertrouwen van betrokkene op het nakomen van voorwaarden.

Zowel vanuit het oogpunt van veiligheid (verplicht verblijf binnen een gesloten gestructureerde behandelsetting, het niet kunnen beschikken over een telefoon in eigen beheer, etc.), alsmede vanuit het feit dat betrokkene vooral gebaat is bij een langdurige klinische behandeling opteren wij voor verpleging van overheidswege.

Uit de meest recent gevoerde gesprekken (juli en augustus 2016) met de betrokkene, hebben wij ook de indruk gekregen dat hij zich juist prettig voelt bij de structuur van een gesloten setting met langdurige behandeling. Juist doordat hij onvoldoende vaardigheden tot sociaal maatschappelijk functioneren heeft, een sociaal netwerk ontbreekt en er geen praktische maatschappelijke binding is, is verpleging van overheidswege naar het oordeel van de reclassering een prima start om zich op deze manier eerst te kunnen focussen op behandeling.

Indien na verloop van tijd behandeling voldoende aanslaat ontstaat daarmee vervolgens ruimte om door middel van een verantwoorde fasering van vrijheden en verantwoordelijkheden te gaan werken aan resocialisatie en wederopbouw van een sociaal maatschappelijk bestaan, waarbij langdurig toezicht is geïndiceerd.

Reclassering Nederland heeft een aanvullend rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 5 september 2016. Dit rapport houdt het volgende in.

Het gegeven dat betrokkene zich aan de afspraken hield, actief meedacht over zijn vervolgtraject en op een juiste wijze gebruik maakte van de gerealiseerde preventieve factoren, gaf het professionele netwerk de indruk dat de bemoeienissen in een verplicht kader tot een verminderde kans op recidive hadden geleid.

Op basis van het beeld wat de verdachte liet zien, heeft men de recidive waar de verdachte op dit moment van wordt verdacht, niet (kunnen) zien aankomen. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dan ook dat het risicomanagement niet in te kaderen is binnen een ambulante behandeling bij een forensische polikliniek.

De deskundigen Blansjaar en Van der Leeuw hebben samen met de heer Blokland, namens Reclassering Nederland, ter terechtzitting d.d. 24 oktober 2016 hun zienswijzen en adviezen mondeling nader toegelicht overeenkomstig hetgeen zij in hun rapporten hebben opgenomen.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Nu de conclusies van de psychiater en de psycholoog gedragen worden door hun bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare. De verdachte wordt dus in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling en een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Door de raadsman is verzocht om aan de verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden op te leggen. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de klinische behandeling van de verdachte in het kader van een TBS met voorwaarden ook in een TBS-kliniek kan plaatsvinden en in totaal negen jaar kan duren. De verdachte erkent inmiddels pedofiel te zijn en heeft daarmee een grote stap in het kader van zijn behandelbaarheid gezet. De TBS met voorwaarden kan indien nodig in een TBS met dwangverpleging worden omgezet.

De rechtbank is, anders dan de raadsman, van oordeel dat oplegging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege noodzakelijk is. Deze maatregel biedt de verdachte de benodigde structuur en begeleiding.
Daarnaast eisen de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen de terbeschikkingstelling van de verdachte met verpleging van overheidswege. Dat oordeel is gegrond op de ernst en aard van de bewezen verklaarde feiten en het gevaar voor herhaling.

Vastgesteld wordt dat de onder 1 eerste en tweede alternatief, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 bewezen verklaarde feiten, ter zake waarvan de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege zal worden opgelegd, misdrijven betreffen als bedoeld in artikel 37a, eerste lid, aanhef en onder 1, Sr.

Vastgesteld wordt dat een deel van de strafbare feiten ter zake waarvan de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege zal worden opgelegd, misdrijven betreffen die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. Daartoe zijn de aard en de kwalificatie van de bewezen verklaarde feiten redengevend.

De rechtbank stelt vast dat de feiten onder 1 eerste en tweede alternatief, 2 en 5 dergelijke feiten zijn. Het plegen van een feit als strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals bewezen verklaard onder 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13, is echter niet een dergelijk feit.

De totale duur van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege kan daarom een periode van vier jaar te boven gaan.

Aan de verdachte zal gelet op het voorgaande terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege worden opgelegd.

De rechtbank zal daarnaast, zoals hierboven reeds bepaalt, aan de verdachte een gevangenisstraf opleggen. De rechtbank komt tot een gevangenisstraf met een kortere duur dan door de officier van justitie is geëist. Dit verschil is, naast het feit dat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt, gelegen in het feit dat de rechtbank van oordeel is dat de verdachte in het kader van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege langdurig in een gesloten setting zal worden behandeld.

Alles afwegend worden na te noemen straf en maatregel passend en geboden geacht.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen goed met goednummer 4., verbeurd te verklaren.

De officier van justitie heeft gevorderd de overige in beslag genomen goederen te onttrekken aan het verkeer.

8.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich niet over het beslag uitgelaten.

8.3.

Beoordeling

De in beslag genomen OV-kaart (goednummer 8) zal worden verbeurd verklaard.

Het voorwerp behoort aan de verdachte toe. De verdachte kan het voorwerp geheel ten eigen bate aanwenden. Het bewezen feit 2. is met behulp van dit voorwerp begaan.

Ten aanzien van de goederen met goednummers 1, 7, 16, 20, 21 en 22 geldt dat de verdachte de feiten met behulp van deze notities heeft gepleegd. Deze zullen dan ook verbeurd worden verklaard. De bewezen feiten zijn met behulp van voornoemde voorwerpen begaan.

De overige in beslag genomen goederen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

Ten aanzien van de goederen met goednummers 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23 en 24 geldt dat het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet.

De bewezen feiten zijn met behulp van voornoemde voorwerpen begaan.

9 Vorderingen benadeelde partijen/ schadevergoedingsmaatregelen

9.1.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 1]

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 1] ter zake van de onder 1., 2., 3. en 4. ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 3.050,54 aan materiële schade en een vergoeding van € 10.000,00 aan immateriële schade.

9.1.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen tot een bedrag van € 12.319,=, met daaraan gekoppeld de schadevergoedingsmaatregel.

9.1.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen tot een bedrag van € 12.369,=.

9.1.3.

Beoordeling

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door de onder 1., 2. en 4. bewezen verklaarde strafbare feiten, rechtstreeks materiële schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoeding de rechtbank ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal de vordering tot een bedrag van € 2.369,= worden toegewezen. Ten aanzien van de posten “iPad” en “laptop” is de rechtbank van oordeel dat deze niet voor toewijzing in aanmerking komen, nu de officier van justitie ter terechtzitting heeft aangegeven dat deze goederen aan de benadeelde partij zullen worden geretourneerd.

Dit deel van de vordering van de benadeelde partij levert daarom een onevenredige belasting van het strafgeding op. De benadeelde partij zal in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Voorts is vast komen te staan dat aan de benadeelde partij door de bewezen verklaarde strafbare feiten, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 10.000,=, zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 27 juli 2015.

Nu de vordering van de benadeelde partij (in overwegende mate) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

9.1.4.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 12.369,=.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

9.2.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 2]

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 2] ter zake van de onder 5. en 6. ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 487,68 aan materiële schade en een vergoeding van € 7.500,= aan immateriële schade.

9.2.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen tot een bedrag van € 5.981,68, met daaraan gekoppeld de schadevergoedingsmaatregel.

9.2.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij met betrekking tot de immateriële schade gematigd dient te worden.

9.2.3.

Beoordeling

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door de onder 5. en 6. bewezen verklaarde strafbare feiten, rechtstreeks materiële schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoeding de rechtbank ook overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal dit gedeelte van de vordering worden toegewezen.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door de bewezen verklaarde strafbare feiten, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal op dit moment op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 2.000,=. De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard, aangezien de bewijsstukken ter onderbouwing van de vordering thans ontoereikend zijn. Nader onderzoek naar de gegrondheid van het resterende gedeelte van de vordering en de omvang daarvan zou een uitgebreide nadere behandeling vereisen. De rechtbank is van oordeel dat de nadere behandeling van dit deel van de vordering een onevenredige belasting van het strafproces zou vormen. Dit deel van de vordering kan derhalve slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 27 juli 2015.

Nu de vordering van de benadeelde partij (in overwegende mate) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

9.2.4.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 2.487,68.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

9.3.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 5]

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [slachtoffer 5] ter zake van het onder 8. ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 1.079,81 aan materiële schade en een vergoeding van € 1.750,= aan immateriële schade.

9.3.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen tot een bedrag van € 1.159,98, met daaraan gekoppeld de schadevergoedingsmaatregel. Het resterende gevorderde bedrag dient te worden afgewezen.

9.3.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen tot een bedrag van € 1.159,98. Het resterende gevorderde bedrag dient te worden afgewezen.

9.3.3.

Beoordeling

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het onder 8. bewezen verklaarde strafbare feit, rechtstreeks materiële schade is toegebracht, zal de vordering gedeeltelijk worden toegewezen.

De rechtbank is van oordeel dat de posten “extra beltegoed”, “mobiele telefoon”, “hoesje mobiele telefoon” en “verlies van bijbaantje Jumbo” niet toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de extra belkosten, de telefoon en het hoesje geldt dat deze posten onvoldoende zijn onderbouwd. Ten aanzien van het verlies van arbeid is de rechtbank van oordeel dat deze kosten niet toegewezen kunnen worden nu uit de aangifte is gebleken dat de benadeelde partij dit baantje om andere redenen in een eerder stadium heeft opgezegd. De rechtbank wijst dit gedeelte van de vordering af.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde strafbare feit, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 1.750,=, zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen, met afwijzing van hetgeen aan hoofdsom meer is gevorderd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 27 juli 2015.

Nu de vordering van de benadeelde partij (deels) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot conform het liquidatietarief in kantonzaken op € 300,= en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

9.3.4.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 2.015,18 en € 300,= aan salaris voor de advocaat.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

9.4.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 10]

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 10] ter zake van het onder 9. ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 1.000,= aan immateriële schade.

9.4.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen, met daaraan gekoppeld de schadevergoedingsmaatregel.

9.4.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen.

9.4.3.

Beoordeling

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde strafbare feit, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 1.000,=, zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente vanaf 27 juli 2015.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil .

9.4.4.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 1.000,=.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

9.5.

Vordering benadeelde partij [slachtoffer 16]

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 16] ter zake van het onder 11. ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 266,40 aan materiële schade en een vergoeding van € 1.000,= aan immateriële schade.

9.5.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij kan worden toegewezen, met daaraan gekoppeld de schadevergoedingsmaatregel.

9.5.2.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdediging moeite met de vordering van deze benadeelde partij heeft nu zij heeft verklaard dat zij de verdachte geen afbeeldingen heeft gestuurd en de verdachte derhalve mogelijk niet verantwoordelijk is voor de schade.

9.5.3.

Beoordeling

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu niet is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met het onder 11. bewezen verklaarde feit.

Uit het dossier blijkt niet dat de benadeelde partij chatcontacten heeft gehad met de verdachte, dan wel foto’s naar de verdachte heeft gestuurd. Volgens het slachtoffer/de benadeelde partij heeft zij wel foto’s naar ene [voornaam] gestuurd die bij haar op school zou hebben gezeten. Gelet hierop kan niet worden vastgesteld dat het de verdachte is geweest die de gestelde schade heeft veroorzaakt.

Nu de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

9.5.4.

Conclusie

De verdachte hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de benadeelde partij.

10 Vordering tenuitvoerlegging

10.1.

Vonnis waarvan tenuitvoerlegging wordt gevorderd

Bij vonnis van 10 oktober 2011 met parketnummer 02/800319-11 van de meervoudige kamer van de rechtbank Breda is de verdachte ter zake van:

 • -

  onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag,

 • -

  een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd en

 • -

  een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen,

veroordeeld voor zover van belang tot een gevangenisstraf van 408 dagen, waarvan een gedeelte groot 204 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

De proeftijd is ingegaan op 25 oktober 2011.

10.2.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vordering na voorwaardelijke veroordeling dient te worden toegewezen.

10.3.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft zich niet over de vordering na voorwaardelijke veroordeling uitgelaten.

10.4.

Beoordeling

De hierboven bewezen verklaarde feiten zijn na het wijzen van dit vonnis en voor het einde van de proeftijd gepleegd. Door het plegen van de bewezen feiten heeft de verdachte de aan het vonnis verbonden algemene voorwaarde, dat hij voor het einde van de proeftijd geen nieuwe strafbare feiten zou plegen, niet nageleefd.

In beginsel kan daarom de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast. Er worden evenwel termen aanwezig geacht die last niet te geven. Aan de verdachte wordt, mede gelet op de recidive, de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het bovenstaande de vordering na voorwaardelijke veroordeling dient te worden afgewezen.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 36f, 37, 37a, 37b, 55, 57, 240b, 245, 248a en 279 van het Wetboek van Strafrecht.

12 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

13 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 3. ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1. eerste en tweede alternatief, 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. en 13. ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaar;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld;

beveelt dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege wordt verpleegd;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor feit 2:

8. 1 STK Pas (Goednummer: G_283202) (G4944436) ov chipkaart;

- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de feiten:

1 1 STK papier (Goednummer: G_283192) (G49432), briefje met berekening

kosten ov);

7 1 STK papier (Goednummer: G_283201) (G4944435) brief van J.;

16 1 STK Papier (Goednummer: G_283147) bruine tas met papieren, brieven, notitieblok;

21 1 STK Papier (Goednummer: G_284702);

22 1 ZAK Papier (Goednummer: G_284700) aantekeningen;

23 1 STK Papier (Goednummer: G_284732) diverse documenten, ordner en agenda;

- verklaart onttrokken aan het verkeer:

1. -

2. 1 STK telefoon (Goednummer: G_283136) (G4944120). Acer Z200);

3. 1 STK computer (Goednummer: G_283169) (G4945065) harddisk);

4. 1 STK Laptop (Goednummer: G_283162) (G4945038);

5. 1 STK Randapparatuur (Goednummer: G_283165) (G4945046) USB-Stick;

6. 1 STK telefoon (Goednummer: G_284707 zwarte LG);

7. -

8. -

9. 1 STK Telefoon (Goednummer: G_283138) (G4944123) Alcatel

10. 1 STK Randapparatuur (Goednummer: G_283152) (G4944389) USB Stick;

11. 1 STK Randapparatuur (Goednummer: G_283149) (G4944378) hard disk pc;

12. 1 STK Randapparatuur (Goednummer: G_283150) (G4944382) extern harde disk;

13. 1 ZAK Randapparatuur (Goednummer: G_284717) micro sd kaart, notitieblaadjes in washand;

14. 1 STK Computer (Goednummer: G_283145) (G4944368);

15. 1 STK Telefoon (Goednummer: G_284708) Samsung;

16. -

17. 1 STK Computer (Goednummer: G_283148) hard disk;

18. 1 STK Telefoon (Goednummer: G_283151) (G4944387) Samsung zwart;

19. 70 STK Randapparatuur (Goednummer: G_283160) (G495028);

20. 1 STK Papier (Goednummer: G_284702);

21. -

22. -

23. -

24. 5 STK Randapparatuur (Goednummer GG_283161) (G49445030) 5 mappen gekopieerde cd’s en dvd’s;

[slachtoffer 1]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] , te betalen een bedrag van € 12.369,00 (zegge: twaalfduizenddriehonderdnegenenzestig euro), bestaande uit € 2.369,00 (tweeduizenddriehonderdennegenenzestig euro) aan materiële schade en € 10.000,00 (tienduizend euro) aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 1] te betalen € 12.369,00 (hoofdsom, zegge: twaalfduizenddriehonderdnegenenzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 1 (één) dag; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

[slachtoffer 2]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] , te betalen een bedrag van € 2.487,68 (zegge: tweeduizendvierhonderdzevenentachtig euro en achtenzestig cent), bestaande uit € 487,68 (vierhonderdzeventachtig euro en achtenzestig cent) aan materiële schade en € 2.000,00 (tweeduizend euro) aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 2] te betalen € 2.487,68 (hoofdsom, zegge: tweeduizendvierhonderdzevenentachtig euro en achtenzestig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 1 (één) dag; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

[slachtoffer 5]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [slachtoffer 5] , te betalen een bedrag van € 2.015,18 (zegge: tweeduizendvijftien euro en achttien cent), bestaande uit € 265,18 (tweehonderdvijfenzestig euro en achttien cent) aan materiële schade en € 1.750,00 (duizendzevenhonderdenvijftig euro) aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

wijst af het resterende deel de vordering van de benadeelde partij;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op € 300,= aan salaris voor de advocaat en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken ;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 5] te betalen € 2.015,18 (hoofdsom, zegge: tweeduizendvijftien euro en achttien cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 1 (één) dag; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

[slachtoffer 10]

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [slachtoffer 10] , te betalen een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro), bestaande uit immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 10] te betalen € 1.000,00 (hoofdsom, zegge: duizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 1 (één) dag; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

[slachtoffer 16]

verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 16] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

wijst af de gevorderde tenuitvoerlegging van de bij vonnis van 11 oktober 2011 van de meervoudige kamer van de rechtbank Breda aan de veroordeelde opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.A. Kalk, voorzitter,

en mr. R. Terpstra en mr. S.N. Abdoelkadir, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. L.C. de Hooge, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

[zaak Spijkenisse]

hij,

in of omstreeks de periode van 01 mei 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Koudekerk aan den Rijn, gemeente

Alphen aan den Rijn en/of in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001),

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

namelijk het (meermalen) (telkens):

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina

en/of mond en/of anus van die [slachtoffer 1] . en/of

- likken en/of betasten van/aan de vagina en/of tepels van die [slachtoffer 1] en/of

- zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en/of

- brengen van een komkommer in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- tongzoenen van die [slachtoffer 1] ;

en/of

hij,

in of omstreeks de periode van 01 mei 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Hoogvliet, gemeente Rotterdam en/of

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

een persoon [slachtoffer 1] geboren op 25 augustus 2001,

waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt,

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (te weten: het [door die [slachtoffer 1] vermeende] leeftijdsverschil tussen hem, verdachte en haar en/of door verdachte onttrekken en/of onttrokken houden van haar aan het bevoegde gezag)

en/of

door misleiding (te weten het zich [aanzienlijk] jonger voordoen dan hij was),

(telkens) opzettelijk heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen en/of het dulden van ontuchtige handelingen immers heeft hij, verdachte, door:

- zich op de chatsite 'hot or not' uit te geven voor een jongen van 14

jaar en/of

- ( vervolgens) bij de eerste ontmoeting te Hoogvliet te zeggen dat hij 23 jaar was

en/of

- ( vervolgens) bij een latere ontmoeting te zeggen dat hij 28 jaar was en/of zich jonger voor te doen dan hij was en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] tegen hem, verdachte, had gezegd/geschreven dat zei (nog geen) seks

wilde) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen/schrijven:

* dat hij haar hard ging nemen en/of

*jij bent er meer aan toe dan dat ik ben en/of

* je hoofd is er dan misschien niet aan toe, maar je lichaam wel en/of

*dat haar hoofd het (seks) niet wilde maar haar lichaam wel en/of

* dat het (seks) goed was omdat haar lichaam het wilde,

althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat zij bij hem langs kan komen om zich schuil

te houden en/of dat ze beter naar hem toe kon komen dan naar haar moeder, althans

woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- ( vervolgens) samen met die [slachtoffer 1] in de trein en bus te reizen naar zijn, verdachte’s,

woning in Koudekerk aan den Rijn en/of

- ( vervolgens) onttrekken en/of onttrokken houden van die [slachtoffer 1] aan het bevoegde

gezag door het verschaffen van onderdak en/of het voorzien in het onderhoud

van die [slachtoffer 1]

opzettelijk bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen en/of

het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit het (meermalen) (telkens):

- brengen en/of houden van zijn, verdachte’s, penis en/of vinger(s) in de vagina

en/of mond van die [slachtoffer 1] en/of

- likken en/of betasten van/aan de vagina en/of tepels van die [slachtoffer 1] en/of

- zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1] en/of

- brengen van een komkommer in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- tongzoenen van die [slachtoffer 1] ;

2.

[zaak Spijkenisse]

hij,

in of omstreeks de periode van 23 juli 2015 tot en met 27 juli 2015

te Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Nieuw Milligen, gemeente Apeldoorn,

en/of Koudekerke aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, althans in

Nederland,

opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001)

heeft onttrokken aan het wettig over haar gestelde gezag,

hebbende hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer 1] zonder toestemming van haar

ouder(s) mee naar zijn woning genomen en/of in die woning gehouden en/of in

die woning laten verblijven;

3.

[zaak Spijkenisse]

hij,

in of omstreeks de periode van 23 juli 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of elders in

Nederland,

(telkens) door geweld en/of en/of(een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door

bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en)

iemand, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001), heeft gedwongen tot

het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het

seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (meermalen)

niet verwijderen en/of houden en/of bewegen van zijn, verdachtes, penis in

en/of uit de anus van die [slachtoffer 1] ,

het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met

geweld en/of de bedreiging met (een) ander feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben

bestaan uit het:

- misbruik maken van (een) uit feitelijke verhouding(en) voortvloeiend

overwicht en/of het uit verdachte zijn leeftijd voortvloeiend overwicht en/of

- terwijl die [slachtoffer 1] op haar buik lag en/of

- nadat hij, verdachte, zijn penis in de anus van die [slachtoffer 1] had gebracht en/of

die [slachtoffer 1] vervolgens kenbaar had gemaakt dat zij wilde stoppen met de anale

seks en/of dat zij pijn had, zijn, verdachtes, penis in haar anus heeft

gehouden en/of heen en weer heeft bewogen,

en (aldus) een situatie heeft doen ontstaan waaraan die [slachtoffer 1] zich niet kon

onttrekken en waar zij zich niet tegen kon verzetten;

4.

[zaak Spijkenisse]

hij,

in of omstreeks de periode van 01 mei 2015 tot en met 27 juli 2015 te

Spijkenisse, gemeente Nissewaard en/of Hoogvliet, gemeente Rotterdam en/of

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of elders in

Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's en/of video('s)

en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

(te weten een computer [Laptop Packard Bell en/of beslagcode 4945038] en/of

een mobiele telefoon [GSM Acer Z200 en/of beslagcode 4944120])-

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of

verworven en/of in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 25 augustus 2001), was

betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van

het lichaam van die [slachtoffer 1] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door die [slachtoffer 1] ,

althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

[Bestandsnamen:

[screenshot 1] en/of

[screenshot 2] ]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van die

[slachtoffer 1] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

(ander) persoon door die [slachtoffer 1] , althans een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

[Bestandsnamen:

[screenshot 3] en/of

[screenshot 4] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[Bestandsnamen:

[bestandsnaam 1] en/of

[screenshot 5] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

5.

[zaak Uithoorn]

hij,

in of omstreeks de periode van 21 augustus 2014 tot en met 23 juli 2015 te

Uithoorn, en/of elders in Nederland, (meermalen),

(telkens) met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 2] (geboren op

23 december 2001), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die

bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het

lichaam,

namelijk het (meermalen) (telkens):

- brengen van zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina en/of

tussen de schaamlippen van die [slachtoffer 2] en/of

- betasten van en/of wrijven over de borsten en/of het lichaam van die

[slachtoffer 2] en/of

- tongzoenen van die [slachtoffer 2] ;

6.

[zaak Uithoorn]

hij,

in of omstreeks de periode van 21 augustus 2014 tot en met 27 juli 2015 te

Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en/of Uithoorn, en/of

elders in Nederland, (meermalen),(telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een computer

[Laptop Packard Bell en/of beslagcode 4945038] en/of een mobiele telefoon [GSM

Acer Z200 en/of beslagcode 4944120])-

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of

verworven en/of in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 23 december 2001), was

betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van die [slachtoffer 2] ., althans

(een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft/hebben bereikt, waarbij die [slachtoffer 2] , althans deze perso(o)n(en)

gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving

en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij die [slachtoffer 2] , althans deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van die [slachtoffer 2] , althans deze perso(o)n(en) en/of de

uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote)

geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling)

[bestandsnamen:

[bestandsnaam 2] en/of

[screenshot 6] en/of

[screenshot 7] en/of

[bestandsnaam 3] en/of

[bestandsnaam 4] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Parketnummer 10/712014-16

7.

[zaak Zuid-Beijerland & zaak Bruchem]

hij,

in of omstreeks de periode van 15 maart 2014 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's en/of video's

en/of films - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en)

(te weten een geheugenkaart (Micro SD kruidvat) en/of een laptop Packard Bell

en/of een GSM Acer Z200)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

(te weten [slachtoffer 3] (geboren op 15 februari 2002) en/of

[slachtoffer 4] (geboren op 16 augustus 1999)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het vaginaal en/of anaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een)

voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en))

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zuid-Beijerland)

[screenshot 8] en/of

[screenshot 9] en/of

[bestandsnaam 5] en/of

(zaak Bruchem)

[bestandsnaam 6] ]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de borsten van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

[bestandsnaam:

(zaak Bruchem)

[bestandsnaam 7] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zuid-Beijerland)

[bestandsnaam 8] en/of

[screenshot 10]

en/of

(zaak Bruchem)

[bestandsnaam 9] / [screenshot 11] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

8.

[zaak Huizen & zaak Neer]

hij,

in of omstreeks de periode van 2 mei 2014 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een laptop Packard

Bell en/of een geheugenkaart (Micro SD Kruidvat) en/of een GSM Acer Z200)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 5] (geboren op 29 maart 1999) en/of

[slachtoffer 6] (geboren op 14 november 2001)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een)

vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand)

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Huizen)

[screenshot 12] en/of

[screenshot 13] en/of

(zaak Neer)

[screenshot 14] en/of

[bestandsnaam 10] ]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Huizen)

[screenshot 15] en/of

[bestandsnaam 11] en/of

[bestandsnaam 12] en/of

(zaak Neer)

[screenshot 16] en/of

[bestandsnaam 13] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

9.

[zaak Ermelo, zaak Hellevoetsluis, zaak Zeist & zaak Rosmalen]

hij,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat) en/of een laptop Packard Bell)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 7] (geboren op 20 oktober 1998) en/of

[slachtoffer 8] (geboren op 31 mei 1999) en/of

[slachtoffer 9] (geboren op 30 april 1998) en/of

[slachtoffer 10] (geboren op 18 juli 2000)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Ermelo)

[bestandsnaam 14] en/of

[screenshot 17] en/of

[screenshot 18] en/of

[bestandsnaam 15] en/of

(zaak Hellevoetsluis)

[screenshot 18] en/of

[bestandsnaam 16] en/of

[screenshot 20] en/of

(zaak Zeist)

[bestandsnaam 17] en/of

(zaak Rosmalen)

[bestandsnaam 18]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

10.

[zaak Zaandam & zaak Maasbracht]

hij,

in of omstreeks de periode van 11 juli 2014 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat))

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 11] (geboren op 3 september 2000) en/of

[slachtoffer 12] (geboren op 17 juli 2000)),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of borsten van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zaandam)

[screenshot 20] ]

en/of

(zaak Maasbracht)

[bestandsnaam 19]

en/of

[bestandsnaam 20] ]

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Zaandam)

[screenshot 21] en/of

[screenshot 22] en/of

[bestandsnaam 21] en/of

[bestandsnaam 22] en/of

(zaak Maasbracht)

[screenshot 23] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

11.

[zaak Almere, zaak Tilburg, zaak Espel & zaak Woerden]

hij,

in of omstreeks de periode van 23 september 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat) en/of een laptop Packard Bell)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 13] (geboren op 22 januari 1999) en/of

[slachtoffer 14] (geboren op 26 september 2000) en/of

[slachtoffer 15] (geboren op 23 september 1998) en/of

[slachtoffer 16] (geboren 14 maart 2000),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Almere)

[bestandsnaam 23] en/of

[bestandsnaam 24] en/of

[screenshot 24] en/of

(zaak Tilburg)

[screenshot 25] en/of

[screenshot 26] en/of

[screenshot 27] en/of

(zaak Espel)

[bestandsnaam 25]

(zaak Woerden)

[screenshot 28] en/of

[bestandsnaam 26] ],

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

12.

[zaak Veenendaal & zaak Barendrecht]

hij,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of een

gegevensdrager bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een geheugenkaart

(Micro SD Kruidvat))

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten

[slachtoffer 17] (geboren op 5 juni 2000) en/of

[slachtoffer 18] (geboren op 8 november 2001),

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Veenendaal)

[bestandsnaam 27]

en/of

[bestandsnaam 28] en/of

[bestandsnaam 29] en/of

[bestandsnaam 30] en/of

[bestandsnaam 31] en/of

(zaak Barendrecht)

[screenshot 29] en/of

[screenshot 30] en/of

[screenshot 31] en/of

[screenshot 32]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

13.

[zaak Den Haag & zaak Vught]

hij,

in of omstreeks de periode van 13 november 2013 tot en met 27 juli 2015

te Koudekerk aan den Rijn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal (telkens)

een hoeveelheid afbeeldingen, te weten een hoeveelheid foto's - en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten een laptop Packard

Bell en/of een geheugenkaart Micro SD Kruidvat)

heeft verworven en/of in bezit gehad en/of vervaardigd,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het betasten en/of aanraken van de borsten van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand)

en/of

het betasten en/of aanraken van de borsten van een persoon door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een)

vinger(s)/hand)

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Vught)

[screenshot 33] en/of

[screenshot 34]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed

is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of

met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een

wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

[bestandsna(a)m(en):

(zaak Den Haag)

[bestandsnaam 32] en/of

[bestandsnaam 33] en/of

[screenshot 36] en/of

(zaak Vught)

[bestandsnaam 34] en/of

[bestandsnaam 35] en/of

[bestandsnaam 36] ]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.