Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:7641

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-10-2016
Datum publicatie
06-10-2016
Zaaknummer
5329326 / VZ VERZ 16-18741
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek aan de kantonrechter tot het afgeven van een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW tot doorhaling van door de VvE gelegde conservatoire beslagen afgewezen. Een dergelijk verzoek heeft een specifieke procedure.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 5329326 / VZ VERZ 16-18741

uitspraak: 4 oktober 2016

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Sabineco B.V.,

gevestigd te Leidschendam-Voorburg,

verzoekster,

gemachtigde: mr. J.J.S. Hennephof, advocaat te ‘s-Gravenhage,

tegen

de vereniging

Vereniging van Eigenaren van [straatnaam en huisnummers] te Rotterdam,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster,

die niet heeft gereageerd.

Partijen worden hierna aangeduid als “Sabineco” en “de VvE”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen, ontvangen op 26 augustus 2016.

1.2

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 september 2016. Namens Sabineco is verschenen de heer [D.], bijgestaan door mr. J.J.S. Hennephof als gemachtigde. Van de zijde van de VvE is, zonder bericht van verhindering, niemand verschenen. Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden door de griffier.

1.3

De uitspraak van de beschikking is door de kantonrechter op heden bepaald.

2 De feiten

2.1

Sabineco is volledig rechthebbende van het appartement gelegen aan de [straatnaam en huisnummer] te Rotterdam (hierna: het appartement).

2.2

Sabineco is uit dien hoofde van rechtswege lid van de VvE.

2.3

Sabineco is voornemens op de kortst mogelijk termijn het appartement in eigendom over te dragen aan mevrouw [S.].

3 Het verzoek

3.1

Sabineco verzoekt bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een machtiging aan Sabineco af te geven waarmede Sabineco de conservatoire beslagen kan doen doorhalen c.q. een door haar aan te wijzen beëdigd deurwaarder opdracht kan geven de conservatoire beslagen op het appartement van Sabineco door te doen halen, met veroordeling van de VvE in de kosten van de procedure.

3.2

Aan het verzoek heeft Sabineco - kort weergegeven – ten grondslag gelegd dat in het kader van de voorbereiding van de eigendomsoverdracht de door Sabineco ingeschakelde notaris heeft geconstateerd dat het appartement belast is met twee conservatoire beslagen, welke op 4 april 1985 op het appartement zijn gelegd in opdracht van de VvE voor een tweetal bedragen van € 1.134,- en € 907,-. Van enige thans nog openstaande schuld van Sabineco aan de VvE is Sabineco niets bekend. Sabineco heeft via haar beheerder aan de VvE verzocht om de conservatoire beslagen te doen doorhalen. Aangezien diverse pogingen van de beheerder om met de VvE in contact te komen geen enkel resultaat hebben opgeleverd, heeft de beheerder via de advocaat bij brief d.d. 22 juni 2016 nogmaals verzocht de conservatoire beslagen te doen doorhalen. Voornoemde brief is niet afgehaald door of namens de VvE en vervolgens door Post NL teruggestuurd.

3.3

Sabineco heeft gezien het bovenstaande recht en belang de van de VvE benodigde medewerking te vervangen door een machtiging van de kantonrechter om de conservatoire beslagen te doen doorhalen nu die medewerking door de VvE zonder redelijke grond niet wordt gegeven althans de VvE zich ondanks diverse verzoeken niet verklaart. Sabineco grond haar verzoek op de artikelen 5:112 lid 4 BW, 5:121 BW en 5:126 lid 3 BW.

4 De beoordeling

4.1

De VvE is opgeroepen. Namens de VvE is niemand verschenen.

4.2

Op de voet van artikel 5:121 BW is bepaald dat een appartementseigenaar met betrekking tot bepaalde handelingen waarvoor hij toestemming/medewerking behoeft van een of meer appartementseigenaren, en een dergelijke toestemming/medewerking niet wordt verleend, om een vervangende machtiging van de kantonrechter kan worden verzocht.

Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer naar het oordeel van een of meer eigenaren, nieuwe werken of installaties moeten worden aangebracht. Naar het oordeel van de kantonrechter biedt de wet geen aanknopingspunten om aan te nemen dat het onderhavige verzoek tot doorhaling van conservatoire beslagen ook onder artikel 5:121 BW valt. Dit geldt te meer nu voor een dergelijk verzoek een specifieke procedure is opgenomen in de wet. Voorgaande leidt tot afwijzing van het onderhavige verzoek.

4.3

Sabineco wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

5 De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Sabineco in de kosten van de procedure, tot aan deze beschikking aan de zijde van de VvE begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

495