Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:6569

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-08-2016
Datum publicatie
23-08-2016
Zaaknummer
ROT 10/720058-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Meermalen oplichting middels geboekte cruises bij Holland America Line

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/720058-15

Datum uitspraak: 23 augustus 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd

in de P.I.V. HvB Nieuwersluis te Nieuwersluis,

raadsman mr. J.P. Plasman.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 9 augustus 2016.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. B.M. van Heemst heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4 primair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar met aftrek van voorarrest.

4 Bewijswaardering

4.1.

Standpunt verdachte/verdediging

De verdachte betwist dat zij de reizen als bedoeld in de feiten 1 tot en met 6 heeft geboekt en ontkent dat zij de reizen als bedoeld in de feiten 1, 2 en 3 heeft gemaakt. Zij stelt, kort gezegd, het slachtoffer te zijn van identiteitsfraude en stelt daarnaast dat de reis als bedoeld in feit 6 een cadeau van een bekende van haar was.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit, ook als de rechtbank niet zou geloven dat er sprake was van identiteitsfraude en/of een cadeau.

Daartoe is aangevoerd dat het zich voordoen als een tot betaling bereid zijnde klant geen oplichtingshandeling in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) oplevert, de verdachte zich hooguit heeft voorgedaan als een klant die al had betaald (en dus niet als een tot betaling bereid zijnde klant) en de ten laste gelegde storneringen in ieder geval niet door de verdachte zijn gedaan. Voorts is er geen bewijs dat de verdachte de cruises zelf heeft geboekt, aldus de raadsman. Het feit dat de verdachte Amerika niet in mag - en dus de cruise van feit 5 niet had kunnen doen - is daarvoor een belangrijke aanwijzing.

4.2.

Beoordeling

Bij de beoordeling stelt de rechtbank voorop dat zij geen geloof hecht aan de verklaring van de verdachte dat zij het slachtoffer van identiteitsfraude is.

Allereerst is die verklaring op zichzelf genomen al merkwaardig. Zo stelt zij onder meer van ene [naam S], een medewerkster bij de Holland America Line, de reis als bedoeld in feit 6 cadeau te hebben gekregen, terwijl zij deze [naam S] slechts twee of drie keer eerder had ontmoet en deze reis, ook met eventuele personeelskorting, een aanzienlijke waarde heeft. Daarnaast zou zij via deze [naam S] van een onbekend gebleven man meerdere creditcards hebben meegekregen, die zij aan boord zou moeten afgeven aan wederom een onbekend gebleven persoon. Deze creditcards zaten volgens de verdachte in een bruine enveloppe; ze heeft niet in die enveloppe gekeken en de creditcards dus niet gezien.

Dit terwijl de Italiaanse politie de betreffende creditcards heeft aangetroffen in de portemonnee c.q. het telefoonhoesje van de verdachte, deze creditcards deels op haar naam stonden en enkele daarvan waren voorzien van een handtekening die sterk lijkt op de handtekening die door de verdachte is geplaatst onder de laatste politieverhoren.

De creditcards bleken vervalst.

Daarnaast ontbreekt iedere onderbouwing van het verhaal van de verdachte. Bij de politie heeft de verdachte meermalen aangekondigd dat er via haar zoon stukken zouden komen die haar verklaring konden bevestigen, maar die stukken zijn nooit overgelegd. Zo ontbreken ook thans nog de e-mails met [naam S] en de gegevens van een gestelde ziekenhuisopname en een gevolgde cursus in Engeland ten tijde van een van de cruises.

Het verweer dat zij een inreisverbod heeft voor Amerika, is evenmin onderbouwd en is bovendien weersproken door de verdachte zelf, die op zitting heeft verklaard dat haar in 2009 is gezegd dat zij vanaf dat moment een visum nodig zou hebben om de Verenigde Staten binnen te komen. Dit alles maakt de verklaring van de verdachte over de identiteitsfraude en over de rol van [naam S] ten aanzien van feit 6, volstrekt ongeloofwaardig.

Tegen deze achtergrond wordt als volgt geoordeeld.

Op 27 oktober 2015 heeft [naam medewerker Holland America Line] namens de Holland America Line aangifte van oplichting gedaan tegen de verdachte. Uit intern onderzoek was gebleken dat een vrouwelijke passagier, onder gebruikmaking van verschillende (valse) namen en/of identiteiten, meerdere malen een cruise had geboekt en/of gemaakt. Deze cruises werden betaald middels valse/vervalste en/of gestolen creditcards waardoor (vrijwel) alle overgemaakte bedragen later werden gestorneerd.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders dan dat de verdachte de hiervoor beschreven werkwijze/constructie middels listige kunstgrepen heeft opgezet en uitgevoerd. De verdachte zocht een luxe cruise uit en boekte die vervolgens met gebruikmaking van een valse naam en/of een valse hoedanigheid telefonisch bij het Holland America Line Reservation Callcenter. Uit niets uit het dossier blijkt dat een onbekende derde die cruises zou hebben geboekt.

De verdachte maakte bij de boekingen gebruik van valse/vervalste en/of gestolen creditcards. Bij de cruises waar de feiten 1, 2 en 3 op zien is van de verdachte telkens bij aanvang van de reis een foto gemaakt, die vervolgens aan een key-card werd gekoppeld, waarmee de verdachte tijdens die reizen op rekening van die creditcards voor aanzienlijke bedragen betalingen heeft gedaan. De verdachte heeft zichzelf ter zitting op alle drie de foto’s herkend. De rechtbank is op basis van die herkenningen, de aangifte en de door de politie uitgevoerde onderzoeken naar de gebruikte creditcards van oordeel dat bewezen is dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde oplichtingen heeft gepleegd. Op basis van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting is niet aannemelijk geworden dat de verdachte de onder 2 en 3 bewezen verklaarde misdrijven tezamen en in vereniging met een ander of anderen heeft begaan, zodat de verdachte van dit gedeelte van het onder 2 en 3 ten laste gelegde vrijgesproken zal worden.

Voor de cruises bedoeld in de feiten 4, 5 en 6 zijn onder de naam van de verdachte (of een variant daarop) boekingen gedaan. Bij deze boekingen is steeds gebruik gemaakt van het

e-mailadres [e-mailadres]. De verdachte is in Italië aangehouden toen zij op het punt stond in te schepen voor de cruise bedoeld in feit 6. Daaruit blijkt dat zij degene is die achter dit e-mailadres zit en die dus de boekingen, ook voor de feiten 4 en 5, heeft gedaan. Ook hier is niet aannemelijk geworden dat iemand anders die boekingen zou hebben gedaan op naam en/of ten behoeve van de verdachte.

Anders dan de officier van justitie gaat de rechtbank bij feit 4 uit van een poging tot oplichting, nu deze boeking niet is gelukt en uitsluitend de annuleringskosten door de Holland America Line in rekening zijn gebracht. De feiten 5 en 6 betreffen wel voltooide oplichtingsdelicten nu de Holland America Line de boekingen heeft geaccepteerd en deze cruises aan de verdachte ter beschikking heeft gesteld. Dat zij deze uiteindelijk niet heeft gebruikt doet daaraan niet af.

Naar de verdachte weet worden haar deze diensten en/of goederen afgegeven omdat de Holland America Line en haar personeel ervan uitgaan dat de rekening door de verdachte wordt betaald. Naar het oordeel van de rechtbank is het ten laste gelegde ‘het zich voordoen als een tot betaling bereid zijnde klant’ onder voornoemde omstandigheden te kwalificeren als een oplichtingshandeling in de zin van artikel 326 Sr. In alle gevallen mocht de Holland America Line ervan uitgaan dat er betaald zou worden en niet vervolgens gestorneerd.

Het verweer van de raadsman dat er al was betaald en er dus geen sprake kan zijn geweest van het zich voordoen als een tot betaling bereid zijnde klant berust op een te beperkte lezing van de tenlastelegging en slaagt daarom niet.

4.3

Partiële vrijspraak

Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de verdachte van de ten laste gelegde oplichtingshandeling ‘de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd’ dient te worden vrijgesproken, nu niet de verdachte zelf maar een derde – naar aan te nemen is de creditcardmaatschappij – die storneringen heeft verricht. Aan het oordeel van de rechtbank dat met betrekking tot de feiten 1, 2, 3, 5 en 6 van een voltooide oplichting sprake is doet dat echter niet af.

4.4

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan en op grond van het voorgaande is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 subsidiair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1. Zaak Reis 1: MS Eurodam)

zij in of omstreeks de periode van 09 april 2014 tot en met 29 april 2014, te Liverpool, althans Groot-Brittannië, en/of Rome, althans Italië, en/of Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrek- en/of eindpunt Rome (Italië), met bijbehorende kredieten en/of drankwaren en/of etenswaren, ter waarde van (in totaal) 27.269,43 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich onder een valse naam ([naam]) voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant, en/of

- een cruise geboekt met behulp van valse/vervalste en/of gestolen/niet op haar naam afgegeven paspoorten en/of valse/vervalste en/of gestolen/niet op haar naam afgegeven creditcards, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of verlening van een dienst;

2. ( Zaak Reis 2: MS Noordam)

zij in of omstreeks de periode van 13 juni 2014 tot en met 01 juli 2014, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Rome, althans Italië, en/of Barcelona (Spanje) en/of Nederland

tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Rome (Italië) en/of als eindpunt Barcelona (Spanje), met bijbehorende kredieten en/of drankwaren en/of etenswaren, ter waarde van (in totaal) 37.690,98 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich onder (een) valse na(a)m(en) ([naam] en/of [naam) voorgedaan als (een) tot betalen bereid zijnde klant(en), en/of

- een cruise geboekt met behulp van valse/vervalste en/of gestolen/niet op haar naam afgegeven paspoorten en/of valse/vervalste en/of gestolen/niet op haar naam afgegeven creditcards, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of verlening van een dienst;

3. ( Zaak Reis 3: MS Prinsendam)

zij in of omstreeks de periode van 29 maart 2015 tot en met 19 april 2015, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Barcelona (Spanje), en/of Istanbul (Turkije) en/of Nederland

tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Barcelona (Spanje) en/of als eindpunt Istanbul (Turkije), met bijbehorende kredieten en/of drankwaren en/of etenswaren, ter waarde van (in totaal) 41.376,97 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich onder (een) valse na(a)m(en) ([naam] en/of [naam) voorgedaan als (een) tot betalen bereid zijnde klant(en), en/of

- een cruise geboekt met behulp van valse/vervalste en/of gestolen/niet op haar naam afgegeven paspoorten en/of valse/vervalste en/of gestolen/niet op haar naam afgegeven creditcards, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of verlening van een dienst;

4. ( Zaak Reis 4: MS Rotterdam)

Subsidiair:

zij in of omstreeks de periode van 16 februari 2015 tot en met 21 maart 2015,

te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Singapore en/of Rotterdam, althans Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) te bewegen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Singapore en/of als eindpunt Rotterdam (Nederland), ter waarde van (in totaal) 13.457,24 Amerikaanse dollar), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant en/of voornoemde cruise heeft geboekt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5. ( Zaak Reis 5: MS Prinsendam)

Primair:

zij in of omstreeks de periode van 05 maart 2015 tot en met 04 april 2015, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Ft. Lauderdale (Verenigde Staten) en/of Barcelona (Spanje), althans Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Ft. Lauderdale (Verenigde Staten) en/of als eindpunt Barcelona (Spanje), ter waarde van (in totaal) 35.401,85 Amerikaanse dollar),

hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of verlening van een dienst;

6. ( Zaak Reis 6: MS Rotterdam)

Primair:

zij in of omstreeks de periode van 15 oktober 2015 tot en met 24 oktober 2015,

te Liverpool, althans Groot-Brittannië, en/of Venetië (Italië) en/of Piraeus (Griekenland), althans Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Venetië (Italië) en/of als eindpunt Piraeus (Griekenland), ter waarde van (in totaal) 6.343,37 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of verlening van een dienst.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1 oplichting;

2. oplichting;

3. oplichting;

4. poging tot oplichting;

5. oplichting;

6. oplichting.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten,

de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft in een periode van ongeveer anderhalf jaar bij de Holland America Line (HAL) zes cruises geboekt met gebruikmaking van gestolen/vervalste creditkaarten en, in sommige gevallen, met gebruikmaking van valse namen. Drie van die reizen heeft zij daadwerkelijk gemaakt en zij is pas gestopt met haar handelen doordat zij voor aanvang van de zesde geboekte reis werd opgepakt door de Italiaanse politie. De Holland America Line heeft door het handelen van de verdachte aanzienlijke schade geleden.

In het nadeel van de verdachte is er rekening mee gehouden dat uit het dossier en het onder-zoek ter terechtzitting is gebleken dat de verdachte vele malen eerder in het buitenland is veroordeeld voor vermogensrechtelijke strafbare feiten, ook nog betrekkelijk recent. Niet alleen werkt dit strafverhogend, het maakt ook dat de rechtbank geen aanleiding ziet tot het opleggen van een deels voorwaardelijke straf, zoals de reclassering in haar rapport van

14 juli 2016 heeft geadviseerd.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf van twee jaar passend en geboden is.

8 Vordering benadeelde partij/schadevergoedingsmaatregel

8.1.

De vordering

Als benadeelde partij heeft de Holland America Line zich in het geding gevoegd ter zake van alle ten laste gelegde feiten. Daarnaast heeft Holland America Line haar vordering gebaseerd op een feit dat niet aan de verdachte ten laste is gelegd (hierna aangeduid met: Overigens).

De benadeelde partij vordert een vergoeding van $ 177.814,93 aan materiële schade,

die als volgt is opgebouwd:

 • -

  Feit 1: $ 27.269,43

 • -

  Feit 2: $ 37.690,98

 • -

  Feit 3: $ 41.376,97

 • -

  Feit 4: $ 2.462,90

 • -

  Feit 5: $ 35.401,85

 • -

  Feit 6: $ 6.343,37

 • -

  Overigens $ 27.269,43

8.2.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie concludeert tot toewijzing van een bedrag van $ 150.545,50, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit betreft de posten voor de feiten 1 t/m 6.

Ten aanzien van het bedrag ‘overigens’ concludeert zij dat de benadeelde partij niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering. Daarnaast vordert de officier van justitie de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

8.3.

Standpunt verdediging

De raadsman van de verdachte stelt zich op het standpunt dat de benadeelde partij in haar

vordering, met uitzondering van de gevorderde annuleringskosten ad $ 2.462,90, niet

ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat binnen deze procedure niet kan worden

vastgesteld wat de daadwerkelijk geleden schade is.

Hiervoor is een procedure bij de burgerlijke rechter de aangewezen weg.

8.4.

Beoordeling

Uit het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden ter hoogte van de voor die feiten gevorderde bedragen.

De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot die bedragen zal worden toegewezen.

De vordering is met betrekking tot de schadeposten voor de feiten 4, 5 en 6 echter onvoldoende onderbouwd, in het bijzonder omdat niet duidelijk is geworden in hoeverre er sprake is van uitgespaarde kosten. Dit nader onderzoeken zou een te zware belasting vormen voor dit strafgeding en de benadeelde partij is daarom in dit gedeelte van de vordering niet ontvankelijk. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De benadeelde partij is evenmin ontvankelijk in haar vordering voor zover het ziet op de post van $ 27.269,43 (de post ‘Overigens’). Dit gedeelte van de vordering ziet niet op de feiten zoals tenlastegelegd en bewezen. Ook dit deel van de vordering kan daarom slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal de rechtbank de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Nu de vordering van de benadeelde partij in belangrijke mate is toegewezen zal de verdachte worden veroordeeld in de proceskosten van de benadeelde partij, tot op heden begroot op nihil.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 36f, 45, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 4 primair ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4 subsidiair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaar;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij , te betalen een bedrag van $ 106.337,38 (zegge: honderdzesduizendendriehonderdzeven-endertig dollar en achtendertig dollarcent) aan materiële schade;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering;

bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen $ 106.337,38 (zegge: honderdzesduizendendriehonderdzevenendertig dollar en achtendertig dollarcent);

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van

$ 106.337,38 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 365 dagen en bepaalt dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. W.L. van der Bijl-de Jong, voorzitter,

en mrs. K.A. Baggerman en N. Doorduijn, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De voorzitter en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1. Zaak Reis 1: MS Noordam)

zij in of omstreeks de periode van 09 april 2014 tot en met 29 april 2014, te Liverpool, althans Groot-Brittannië, en/of Rome, althans Italië, en/of Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrek- en/of eindpunt Rome (Italië), met bijbehorende kredieten en/of drankwaren en/of etenswaren, ter waarde van (in totaal) 27.269,43 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich onder een valse naam ([naam]) voorgedaan als een tot betalen

bereid zijnde klant, en/of

- een cruise geboekt met behulp van valse/vervalste en/of gestolen/niet op

haar naam afgegeven paspoorten en/of valse/vervalste en/of gestolen/niet op

haar naam afgegeven creditcards, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of verlening van een dienst;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2. ( Zaak Reis 2: MS Noordam)

zij in of omstreeks de periode van 13 juni 2014 tot en met 01 juli 2014, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Rome, althans Italië, en/of Barcelona (Spanje) en/of Nederland

tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Rome (Italië) en/of als eindpunt Barcelona (Spanje), met bijbehorende kredieten en/of drankwaren en/of etenswaren, ter waarde van (in totaal) 37.690,98 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich onder (een) valse na(a)m(en) ([naam] en/of [naam]) voorgedaan

als (een) tot betalen bereid zijnde klant(en), en/of

- een cruise geboekt met behulp van valse/vervalse en/of gestolen/niet op

haar naam afgegeven paspoorten en/of valse/vervalste en/of gestolen/niet op

haar naam afgegeven creditcards, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of verlening van een dienst;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3. ( Zaak Reis 3: MS Prinsendam)

zij in of omstreeks de periode van 29 maart 2015 tot en met 19 april 2015, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Barcelona (Spanje), en/of Istanbul (Turkije) en/of Nederland

tezamen en in vereniging, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Barcelona (Spanje) en/of als eindpunt Istanbul (Turkije), met bijbehorende kredieten en/of drankwaren en/of etenswaren, ter waarde van (in totaal) 41.376,97 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich onder (een) valse na(a)m(en) ([naam] en/of [naam])

voorgedaan als (een) tot betalen bereid zijnde klant(en), en/of

- een cruise geboekt met behulp van valse/vervalse en/of gestolen/niet op

haar naam afgegeven paspoorten en/of valse/vervalste en/of gestolen/niet op

haar naam afgegeven creditcards, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of verlening van een dienst;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4. ( Zaak Reis 4: MS Rotterdam)

zij in of omstreeks de periode van 16 februari 2015 tot en met 21 maart 2015, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Singapore en/of Rotterdam, althans Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Singapore en/of als eindpunt Rotterdam (Nederland), ter waarde van (in totaal) 2.462,90 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of verlening van een dienst;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 16 februari 2015 tot en met 21 maart 2015,

te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Singapore en/of Rotterdam,

althans Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) te bewegen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Singapore en/of als eindpunt Rotterdam (Nederland), ter waarde van (in totaal) 13.457,24 Amerikaanse dollar), met vorenom-schreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant en/of voornoemde cruise heeft geboekt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 326 jo 45 Wetboek van Strafrecht)

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

5. ( Zaak Reis 5: MS Prinsendam)

zij in of omstreeks de periode van 05 maart 2015 tot en met 04 april 2015, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Ft. Lauderdale (Verenigde Staten) en/of Barcelona (Spanje), althans Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Ft. Lauderdale (Verenigde Staten) en/of als eindpunt Barcelona (Spanje), ter waarde van (in totaal) 35.401,85 Amerikaanse dollar),

hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of verlening van een dienst;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 05 maart 2015 tot en met 04 april 2015, te Liverpool, althans Groot-Brittanië, en/of Ft. Lauderdale (Verenigde Staten) en/of Barcelona (Spanje), althans Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) te bewegen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Ft. Lauderdale (Verenigde Staten) en/of als eindpunt Barcelona (Spanje), ter waarde van (in totaal) 35.401,85 Amerikaanse dollar), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant en/of voornoemde cruise heeft geboekt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 326 jo 45 Wetboek van Strafrecht)

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

6. ( Zaak Reis 6: MS Rotterdam)

zij in of omstreeks de periode van 15 oktober 2015 tot en met 24 oktober 2015,

te Liverpool, althans Groot-Brittannië, en/of Venetië (Italië) en/of Piraeus (Griekenland), althans Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) heeft bewogen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Venetië (Italië) en/of als eindpunt Piraeus (Griekenland), ter waarde van (in totaal) 6.343,37 Amerikaanse dollar), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- zich voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant, en/of

- de ten behoeve van de cruise verrichte betaling(en) gestorneerd,

waardoor Holland America Line (HAL) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of verlening van een dienst;

(artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 15 oktober 2015 tot en met 24 oktober 2015,

te Liverpool, althans Groot-Brittannië, en/of Venetië (Italië) en/of Piraeus (Griekenland), althans Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Holland America Line (HAL) te bewegen tot de afgifte van een goed en/of het verlenen van een dienst (te weten een cruise met als vertrekpunt Venetië (Italië) en/of als eindpunt Piraeus (Griekenland), ter

waarde van (in totaal) 10.186,74 Amerikaanse dollar), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als een tot betalen bereid zijnde klant en/of voornoemde cruise heeft geboekt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 326 jo 45 Wetboek van Strafrecht)