Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:547

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-01-2016
Datum publicatie
09-02-2016
Zaaknummer
10/662766-12.v
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor het in bezit hebben van kinderporno, virtuele kinderporno en dierenporno. De rechtbank verwerpt het verweer dat de betreffende pornografische bestanden door een hacker op de computers van de verdachte zijn geplaatst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/662766-12

Datum uitspraak: 21 januari 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1960,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres]

,

raadsvrouw mr. L.A. Middelkoop, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 7 januari 2016.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht en maakt daarvan deel uit.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie, mr. N.Y. Rose, heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van de reclassering en dat de verdachte zal deelnemen aan het Therapieprogramma Seksueel Delictgedrag (TSD).

4 Bewijsvraag

4.1.

Standpunt verdediging

De raadsvrouw van de verdachte heeft vrijspraak van de ten laste gelegde feiten bepleit. Zij heeft aangevoerd – kort samengevat – dat de verdachte niet degene is die de op zijn computers aangetroffen kinderporno, virtuele kinderporno en dierenporno heeft gezet en dat er sprake is van hacking.

4.2.

Beoordeling van het verweer

De rechtbank overweegt het volgende.

4.2.1.

Aantreffen kinderporno en verklaring van de verdachte

Onder de verdachte zijn een desktop van het merk MyCom en een laptop van het merk Asus in beslag genomen. Op deze computers is blijkens het proces-verbaal met nummer 645/2012 het volgende aangetroffen:

 • -

  299 kinderpornografische bestanden;

 • -

  1251 afbeeldingen die virtuele kinderporno bevatten;

 • -

  488 bestanden die dierenporno bevatten.

De verdachte heeft bij de politie en ook ter terechtzitting verklaard weleens porno te hebben bekeken en ook weleens een site met dierenporno te hebben bezocht. De verdachte heeft verklaard deze site snel te hebben verlaten. Hij heeft wel mappen aangemaakt waarin hij reguliere porno heeft opgeslagen. De verdachte ontkent de kinderporno en dierenporno op zijn computers te hebben geplaatst.

4.2.2.

Juridisch kader

Vooropgesteld wordt dat behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel, de rechter ervan uit mag gaan dat de op een computer aangetroffen bestanden daarop zijn gezet door de eigenaar van die computer. Dit geldt temeer nu de verdachte heeft verklaard dat er niemand anders is die van zijn computers gebruik maakt.

4.2.3.

Onderzoek aan de harde schijven

4.2.3.1. Hacking?

Uit de rapportage van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) blijkt dat het in de computers aangetroffen sporenbeeld waarschijnlijker is onder de hypothese dat het kinderpornografische materiaal door de verdachte op de computers is gezet dan onder de hypothese dat dit door een ongerichte hacker is gedaan.

Voorts blijkt uit het rapport dat het aangetroffen sporenbeeld even waarschijnlijk is onder de hypothese dat dit op de computer is gezet door de verdachte als onder de hypothese dat dit op de computer is gezet door een gerichte hacker.

Gelet op deze laatste conclusie is relevant of er aanwijzingen zijn dat de computers gericht zijn gehackt.

De raadsvrouw stelt dat van hackersactiviteiten is gebleken en verbindt hieraan de conclusie dat het door de verdediging aangedragen alternatieve scenario dat een hacker degene is die kinder- en dierenpornografisch materiaal op de computer van de verdachte heeft geplaatst meer dan voldoende steun vindt in het door het NFI verrichte onderzoek.

Anders dan de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat uit het door het NFI verrichte onderzoek geenszins blijkt dat sprake is van gerichte hackersactiviteiten. De deskundige van het NFI heeft op de terechtzitting verklaard dat er malware aanwezig was op de computer en dat dit gebruikt kan worden om te hacken. De deskundige heeft meegedeeld dat hij geen sporen heeft aangetroffen die erop wijzen dat de computer van verdachte daadwerkelijk gericht gehackt is.

Gelet hierop wordt het verweer van de verdachte dat de bestanden op zijn computer zijn geplaatst door een hacker door het rapport van het NFI niet ondersteund.

4.2.3.2. Gebruikerssporen

Uit het rapport van het NFI blijkt dat er met verschillende bestanden die kinderpornografisch of dierenpornografisch materiaal bevatten, handelingen zijn verricht. De tijdsstempels die aan deze handelingen zijn gekoppeld variëren, er zijn tijdsstempels aangetroffen uit zowel 2008, 2009, 2010, 2011 als 2012. Tijdsstempels hoeven niet overeen te komen met de daadwerkelijke datum en tijd waarop de handelingen zijn verricht, dus in die zin past enige terughoudendheid bij het interpreteren van deze data.

De vraag of de gebruikerssporen op de bestanden zijn veroorzaakt door een (gerichte) hacker, of door de lokale gebruiker van de computer, kan volgens de deskundige niet worden beantwoord. De stelling van de verdediging vindt in zoverre geen steun in het door het NFI verrichte onderzoek.

De verdediging heeft aangevoerd dat een aantal van de aangetroffen gebruikssporen, te weten die met het tijdstempel van 24 februari 2010 en 22 oktober 2011, niet door de verdachte kunnen zijn veroorzaakt, aangezien hij op die momenten – zoals blijkt uit de door de raadsvrouw overgelegde stukken – aantoonbaar op vakantie was in het buitenland.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat uit het rapport van het NFI (pp. 9-10, tabellen 8 en 10) blijkt dat de gebruikssporen waaraan de raadsvrouw refereert, zijn aangetroffen op de laptop van de verdachte, waarover de verdachte tegenover de politie heeft verklaard dat hij deze weleens gebruikte als jukebox tijdens zijn vakanties. De stelling van de verdediging dat de verdachte niet degene kan zijn die de handelingen heeft verricht omdat hij zich niet in Nederland bevond, kan daarmee niet worden gevolgd.

4.2.4.

Conclusie

De rechtbank stelt resumerend het volgende vast:

 • -

  Op de computers van de verdachte is een forse hoeveelheid kinderpornografisch en dierenpornografisch materiaal aangetroffen;

 • -

  De verdachte was de enige fysieke gebruiker van de computers;

 • -

  Het NFI concludeert dat het in de computers aangetroffen sporenbeeld waarschijnlijker is onder de hypothese dat de verdachte het tenlastegelegde materiaal daarop heeft geplaatst dan onder de hypothese dat een ongerichte hacker dat heeft gedaan;

 • -

  De in de computers van de verdachte aangetroffen sporen zeggen niets over de vraag of de verdachte of een gerichte hacker de tenlastegelegde bestanden op de computer heeft geplaatst;

 • -

  De tijdsstempels die gekoppeld zijn aan de gebruikssporen geven een indicatie dat een aantal van de tenlastegelegde bestanden door de jaren heen is benaderd.

De rechtbank concludeert op basis van het bovenstaande dat het technisch onderzoek geen ondersteuning geeft aan het verweer van de verdachte dat het tenlastegelegde materiaal door een hacker op zijn computers is geplaatst. Veeleer maakt de omstandigheid dat de tenlastegelegde bestanden zich al jaren op de computers van de verdachte lijken te bevinden en door de jaren heen lijken te zijn benaderd, te beginnen in 2008, de verklaring van de verdachte dat hij deze bestanden nooit op zijn computer heeft gezien, onwaarschijnlijk. Daarbij komt het de rechtbank zeer onwaarschijnlijk voor dat een gerichte hacker de computer van de verdachte infiltreert enkel en alleen om daar bestanden ‘veilig te stellen’, terwijl deze bestanden door de verdachte op ieder moment zouden kunnen worden ontdekt en verwijderd. Nog onwaarschijnlijker is dat een hacker dat over een periode van bijna 4 jaar zou doen. Tot slot is nog van belang dat de betreffende bestanden zijn opgeslagen in submappen, die zijn aangemaakt onder een map met als naam de initialen van de verdachte.

Alles overwegende acht de rechtbank het door de verdediging aangedragen alternatieve scenario niet aannemelijk. De rechtbank verwerpt mitsdien het tot vrijspraak strekkende verweer.

4.3.

Bewezenverklaring

In bijlage II, die deel uitmaakt van dit vonnis, is de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2012 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten (een) foto(’s) en/of (een) video(’s) en/of (een) film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten één of

meer computer(s) en/of (een) externe schijf/schijven en/of (een) DVD(’s)) heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en/of (in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 31 juli 2012) heeft aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft , terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestond(en) uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of de mond/tong) van het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt en/of het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of de mond/tong)

(afbeelding 3 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen (met de

penis en/ of de mond/tong) en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

(andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de

mond/tong)

(afbeelding 4 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of

poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)

(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een

onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(afbeelding 1 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(afbeelding 11 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2012 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(virtuele) afbeeldingen, te weten (een) foto(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) (virtuele) afbeelding(en) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) externe harde schijf/schijven en/of en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD(’s)”) — heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en/of (in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 31 juli 2012) heeft aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft, terwijl op die (virtuele) afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en)

zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestond(en) uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

(andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt (met (een) voorwerp(en))

(afbeelding 1 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de

penis en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (andere) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand)

(afbeelding 1 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier

(afbeelding 5 en/of afbeelding 8 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met

(een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en)

poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(afbeelding 11 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

3.

hij, in of omstreeks de periode van 01 juli 2010 tot en met 31 juli 2012 te

Rotterdam, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (een) afbeelding(en), te weten foto(’s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een)

afbeelding(en) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) externe harde

schijf/schijven en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD(‘s)), heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en/of terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar

waren betrokken, welke voornoemde ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit:

het door een hond en/of een paard, althans een dier, vaginaal en/of anaal

penetreren van het lichaam van een persoon

(afbeelding 5 van de toonmap afbeeldingen dierenporno)

en/of

het door een persoon likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of

aanraken van de geslachtsdelen van een hond en/of een paard, althans een dier,

(afbeelding 1 van de toonmap afbeeldingen dierenporno)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Voorwaardelijk verzoek tot het horen van een deskundige

De raadsvrouw van de verdachte heeft bij pleidooi verzocht om drs. W.A. Verloop – die als forensisch ICT-deskundige verbonden aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 28 oktober 2015 aan een beschouwing heeft onderworpen – als deskundige te horen indien de rechtbank niet direct tot het oordeel komt dat de verdachte van alle ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken. De rechtbank wijst dit verzoek af nu de noodzaak tot het horen van de heer W.A. Verloop deskundige, mede bij gebrek aan onderbouwing van het verzoek, niet is gebleken.

6 Strafbaarheid feiten

Het onder 1 en 2 bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dat misdrijf een gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dat misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

7 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering straf

8.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

8.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft gedurende een vrij lange periode, te weten viereneenhalf jaar, twee computers en DVD’s met daarop een behoorlijke hoeveelheid kinderporno, virtuele kinderporno en dierenporno in zijn bezit gehad. De collectie kinderporno betreft afbeeldingen van kinderen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar, maar ook van kinderen jonger dan twaalf jaar. De collectie virtuele kinderporno bestaat met name uit afbeeldingen van kinderen jonger dan twaalf jaar. Veel van het virtuele kinderpornografisch materiaal heeft een extreem gewelddadig karakter. De collectie dierenporno omvat afbeeldingen van volwassen vrouwen die seksuele handelingen verrichten met een hond of een paard.

Door deze afbeeldingen te verzamelen en te verspreiden heeft de verdachte meegewerkt aan het in stand houden van een markt, waarbinnen voor eigen gewin kinderen en vrouwen op de meest gruwelijke manieren worden misbruikt en uitgebuit. Het behoeft geen uitleg dat de diegenen die hiertoe worden gedwongen in veel gevallen voor het leven getraumatiseerd zijn door het seksueel misbruik.

Met het virtuele materiaal wordt beoogd om het misbruik van echte kinderen op een realistische wijze te verbeelden. De rechtbank acht dit zeer schadelijk omdat het een markt voor kinderporno bevorderd.

8.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

8.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 10 december 2015, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

8.3.2.

Rapportage

Reclassering Nederland heeft op 6 juni 2013 een advies in deze zaak uitgebracht. Het reclasseringsadvies houdt onder meer het volgende in – zakelijk weergegeven –:

De kans op recidive lijkt laag vanwege de impact die het vinden van kinderporno op zijn computer heeft gehad. Toezicht op bijzondere voorwaarde en interventies/behandelingen zijn niet geïndiceerd. De reclassering onthoudt zich, vanwege de ontkenning, van advies over sanctie.

8.4.

Oriëntatiepunten voor de straftoemeting

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank voorts acht geslagen op de binnen de rechtspraak gehanteerde oriëntatiepunten voor de straftoemeting. In geval van het in bezit hebben van kinderporno is – overeenkomstig de eis van de officier van justitie – oplegging van een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden in combinatie met een taakstraf voor de duur van 240 uren geïndiceerd.

8.5.

Slotsom

De rechtbank acht voornoemde straf in beginsel passend en geboden. Alles afwegend, en met name gelet op de ouderdom van de feiten, ziet de rechtbank echter aanleiding om hiervan af te wijken. De rechtbank zal volstaan met oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, in combinatie met een geheel onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 150 uren. Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank reclasseringstoezicht en behandeling niet geïndiceerd, gelet op het advies van de reclassering alsook op het tijdsverloop en het gegeven dat de verdachte na het plegen van de onderhavige feiten niet opnieuw met politie en justitie in aanraking is gekomen.

9 In beslag genomen voorwerp

9.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de in beslag genomen computer (desktop) van het merk MyCom wordt onttrokken aan het verkeer.

9.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich hiertegen niet verzet.

9.3.

Beoordeling

Het in beslag genomen voorwerp zal worden onttrokken aan het verkeer omdat de bewezen verklaarde feiten met betrekking tot voornoemd voorwerp zijn begaan.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57, 240b, 254a van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 150 (honderdvijftig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 75 (vijfenzeventig) dagen;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, de algemene voorwaarde overtreedt dat hij zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen geplaatste computer (desktop) van het merk MyCom.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. S.M. den Hollander, voorzitter,

en mrs. S. Jordaan en A.M. van der Leeden, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H. Biemond, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 21 januari 2016.

De voorzitter is buiten staat om dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I bij het vonnis inzake [verdachte] van 21 januari 2016

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij

(op een of meer tijdstippen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2012

te Rotterdam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten (een) foto(’s) en/of (een) video(’s) en/of (een) film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten één of

meer computer(s) en/of (een) externe schijf/schijven en/of (een) DVD(’s)) —

heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of

ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad en/of

(in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 31 juli 2012)

heeft aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij

(telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt,

was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of de mond/tong) van het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(met de penis en/of de mond/tong)

(afbeelding 3 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de

penis en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog

niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de

mond/tong)

(afbeelding 4 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of

poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)

(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een

onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(afbeelding 1 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(afbeelding 11 van de toonmap kinderpornografische afbeeldingen)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij

(op een of meer tijdstippen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2012 te Rotterdam, in

elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(virtuele) afbeeldingen, te weten (een) foto(s) - en/of (een)

gegevensdrager(s) bevattende (een) (virtuele) afbeelding(en) (“te weten één of meer

computer(s) en/of (een) externe harde schijf/schijven en/of en/of (een) cd-rom(s) en/of

(een) DVD(’s)” ) —

heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of

ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad en/of

(in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 31 juli 2012)

heeft aangeboden en/of verworven en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

terwijl op die (virtuele) afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en)

zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis) van het lichaam

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt (met (een) voorwerp(en))

(afbeelding 1 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de

penis en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met

(een) vinger(s)/hand)

(afbeelding 1 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier

(afbeelding 5 en/of afbeelding 8 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met

(een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en)

poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(afbeelding 11 van de toonmap virtuele afbeeldingen)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

3.

hij,

in of omstreeks de periode van 01 juli 2010 tot en met 31 juli 2012 te

Rotterdam, in elk geval in Nederland,

één of meermalen (telkens) een (een) afbeelding(en), te weten

foto(’s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een)

afbeelding(en) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) externe harde

schijf/schijven en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD(‘s)),

heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of

ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad en/of

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar

is/zijn, waarbij (telkens) een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar

waren betrokken,

welke voornoemde ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit:

het door een hond en/of een paard, althans een dier, vaginaal en/of anaal

penetreren van het lichaam van een persoon

(afbeelding 5 van de toonmap afbeeldingen dierenporno)

en/of

het door een persoon likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of

aanraken van de geslachtsdelen van een hond en/of een paard, althans een dier,

(afbeelding 1 van de toonmap afbeeldingen dierenporno)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.