Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:4942

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-06-2016
Datum publicatie
30-06-2016
Zaaknummer
10/996530-14.v
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van feitelijke leiding geven aan het plegen van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, alsook van medeplegen van witwassen begaan door een rechtspersoon. Opzet niet bewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/996530-14

Datum uitspraak: 21 juni 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1972,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] ,

raadsman mr. W.S.A.H. Croes, advocaat te Bodegraven.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 30 en 31 mei 2016. Het onderzoek is gesloten op 7 juni 2016.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie, mr. T.H. Slieker, heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

4 Bewijsvraag

4.1.

Standpunt officier van justitie ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde

De officier van justitie heeft zich ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend is bewezen dat de rechtspersonen [bedrijf A] en [bedrijf B] valsheid in geschrift hebben gepleegd en dat de verdachte samen met anderen hieraan feitelijke leiding heeft gegeven, zoals primair aan haar ten laste is gelegd. De officier heeft aangevoerd dat de verdachte – die formeel bestuurder was van genoemde bedrijven, maar zich in de ten laste gelegde periode nauwelijks op de werkvloer heeft bevonden – weliswaar een wat passievere rol speelde dan haar echtgenoot en tevens medeverdachte, maar wel van het reilen en zeilen op de hoogte was en (als enige) ook formeel in de positie was om invloed op de rechtspersonen uit te oefenen.

4.2.

Beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat de enkele omstandigheid dat een verdachte bestuurder is van een rechtspersoon, niet voldoende is om hem of haar aan te merken als feitelijke leidinggever aan een door die rechtspersoon begaan strafbaar feit. Onder omstandigheden kan een meer passieve rol evenwel tot het oordeel leiden dat een verboden gedraging daardoor zodanig is bevorderd dat van feitelijke leidinggeven kan worden gesproken. Dat kan in het bijzonder het geval zijn bij de verdachte die bevoegd en redelijkerwijs gehouden is maatregelen te treffen ter voorkoming of beëindiging van verboden gedragingen, en die zulke maatregelen achterwege laat. Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van feitelijke leidinggeven aan een verboden gedraging, moet niettemin kunnen worden vastgesteld dat sprake is van opzet op de verboden gedraging (HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733). Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het dossier en het verhandelde op de terechtzitting niet worden vastgesteld dat de verdachte op de hoogte was van het feit dat door de bedrijven waarvan zij bestuurder was valsheid in geschrift werd gepleegd. Uit de door de officier van justitie aangehaalde verklaringen kan weliswaar worden afgeleid dat de verdachte ondanks haar passievere rol wel in algemene zin op de hoogte was van het reilen en zeilen van de vennootschappen, echter niet kan worden vastgesteld dat zij op de hoogte was van het feit dat bij de uitvoering van de werkzaamheden op onderdelen valsheid in geschrift werd gepleegd. Dit is een dermate specifiek onderdeel van de werkzaamheden geweest dat niet gezegd kan worden dat wetenschap over de algemene gang van zaken ook wetenschap op dit punt meebrengt. Dit brengt mee dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat sprake is van opzet op de verboden gedraging. Aangezien om dezelfde reden evenmin is bewezen dat sprake is van het (mede-)plegen van valsheid in geschrift dan wel van medeplichtigheid daaraan, zoals subsidiair en meer subsidiair aan de verdachte ten laste is gelegd, behoort de verdachte te worden vrijgesproken van het onder 1 en 2 ten laste gelegde.

4.3.

Standpunt officier van justitie ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde

De officier van justitie heeft zich ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde witwassen van geld – verkregen door de onder 1 en 2 ten laste gelegde fraude – op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte hier een gewoonte van heeft gemaakt, zoals primair aan haar ten laste is gelegd.

4.4.

Beoordeling

Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van witwassen van een geldbedrag moet kunnen worden vastgesteld dat de verdachte wist, dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat het geld geheel of gedeeltelijk afkomstig was uit een misdrijf. Aangezien niet kan worden vastgesteld dat de verdachte – in de in de tenlastelegging genoemde periode – op de hoogte was van het feit dat door eerdergenoemde bedrijven werd gefraudeerd, en het dossier ook onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de veronderstelling dat zij dat had moeten vermoeden, is het onder 3 primair en subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte behoort ook daarvan te worden vrijgesproken.

5 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. Snitker, voorzitter,

en mrs. C. Laukens en K.A. Baggerman, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H. Biemond, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 21 juni 2016.

Bijlage bij het vonnis van 21 juni 2016 inzake [verdachte]

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

[bedrijf A]

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 17 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (DocU/002-08), en/of

een factuur over de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 (DocU/083)

en/of

2. [betrokkene 2] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 18 december 2009 tot en met 6 juni 2011 (DocU/002-17)

en/of

een factuur over de periode 4 juli 2010 tot 4 januari 2011 (DocU/086)

en/of

3. [betrokkene 3] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 28 maart 2011 tot en met 10 oktober 2011 (DocU/073)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/070 en/of 072)

en/of

4. [betrokkene 4] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 1 december 2010 tot en met 1 juni 2011 (DocU/092)

en/of

een factuur over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/091)

en/of

5. [betrokkene 5] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/112, DocD/051 en/of DocD/052)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/111)

en/of

6. [betrokkene 6] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 24 september 2010 tot 1 december 2011 (DocU/002-07 en/of DocU/042-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/079 en/of DocU/042)

en/of

7. [betrokkene 7] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 6 september 2010 tot 6 december 2011 (DocU/002-06, DocU/043-02 en/of DocU/044-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 oktober 2010 tot en met 9 december 2011 (DocU/075, DocU/043 en/of DocU/044),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben die [bedrijf A] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in dat die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren begeleiding althans persoonlijke ondersteuning door de jobcoach aan de Wajonggerechtigde(n) opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

hebbende zij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot die/dat feit(en) opdracht gegeven en/of (telkens) feitelijke leiding gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks 1 januari 2009 tot en met 31 decenter 2011 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland.

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 17 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (DocU/002-08), en/of

een factuur over de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 (DocU/083)

en/of

2. [betrokkene 2] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 18 december 2009 tot en met 6 juni 2011 (DocU/002-17)

en/of

een factuur over de periode 4 juli 2010 tot 4 januari 2011 (DocU/086)

en/of

3. [betrokkene 3] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 28 maart 2011 tot en met 10 oktober 2011 (DocU/073)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/070 en/of 072)

en/of

4. [betrokkene 4] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 1 december 2010 tot en met 1 juni 2011 (DocU/092)

en/of

een factuur over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/091)

en/of

5. [betrokkene 5] :

(een).verrichtingenoverzicht(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/112, DocD/051 en/of DocD/052) en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/111)

en/of

6. [betrokkene 6] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 24 september 2010 tot 1 december 2011 (DocU/002-07 en/of DocU/042-02) en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/079 en/of DocU/042)

en/of

7. [betrokkene 7] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 6 september 2010 tot 6 december 2011 (DocU/002-06, DocU/043-02 en/of DocU/044-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 oktober 2010 tot en met 9 december 2011 (DocU/075, DocU/043 en/of DocU/044),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in dat die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren begeleiding althans persoonlijke ondersteuning door de jobcoach aan de Wajonggerechtigde(n) opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf A]

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 17 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 (DocU/002-08), en/of

een factuur over de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 (DocU/083)

en/of

2. [betrokkene 2] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 18 december 2009 tot en met 6 juni 2011 (DocU/002-17)

en/of

een factuur over de periode 4 juli 2010 tot 4 januari 2011 (DocU/086)

en/of

3. [betrokkene 3] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 28 maart 2011 tot en met 10 oktober 2011 (DocU/073)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/070 en/of 072)

en/of

4. [betrokkene 4] :

een verrichtingenoverzicht over de periode 1 december 2010 tot en met 1 juni 2011 (DocU/092)

en/of

een factuur over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/091)

en/of

5. [betrokkene 5] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/112, DocD/051 en/of DocD/052)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 juni 2011 (DocU/111)

en/of

6. [betrokkene 6] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 24 september 2010 tot 1 december 2011 (DocU/002-07 en/of DocU/042-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/079 en/of DocU/042)

en/of

7. [betrokkene 7] :

(een) verrichtingenoverzicht(en) over de periode 6 september 2010 tot 6 december 2011 (DocU/002-06, DocU/043-02 en/of DocU/044-02)

en/of

(een) factu(u)r(en) over de periode 1 oktober 2010 tot en met 9 december 2011 (DocU/075, DocU/043 en/of DocU/044),

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben die [bedrijf A] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in dat die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) uren begeleiding althans persoonlijke ondersteuning door de jobcoach aan de Wajonggerechtigde(n) opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

op één of meerdere tijdstippen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest

door -als formeel bestuurder van [bedrijf A] - haar handtekening(stempel) te verstrekken en/of ter beschikking te stellen aan één of meerdere ander(en) en/of mededader(s) zonder dat zij als (behoorlijk) bestuurder enig toezicht hield op de ondertekende stukken, dan wel op de werkwijzen binnen het bedrijf;

2.

[bedrijf B]

op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2012 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 januari 2011 tot 26 november 2011 (DocU/036)

en/of

2. [betrokkene 2] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 (DocU/037)

en/of

3. [betrokkene 3] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/032);

en/of

4. [betrokkene 4] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 mei 2011 (DoeD/042)

en/of

5. [betrokkene 6] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/034)

en/of

6. [betrokkene 7] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 (DocU/033)

en/of

7. [betrokkene 8] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 februari 2010 tot en met 31 januari 2011 (DocU/029);

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben die [bedrijf B] en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven- op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) in dienstverband door de Wajonggerechtigde(n) gewerkte uren opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

hebbende zij, verdachte, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot die/dat feit(en) opdracht gegeven en/of (telkens) feitelijke leiding gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij

op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2012 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 januari 2011 tot 26 november 2011 (DocU/036)

en/of

2. [betrokkene 2] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 (DocU/037)

en/of

3. [betrokkene 3] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/032);

en/of

4. [betrokkene 4] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 mei 2011 (DoeD/042)

en/of

5. [betrokkene 6] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/034)

en/of

6. [betrokkene 7] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 (DocU/033)

en/of

7. [betrokkene 8] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 februari 2010 tot en met 31 januari 2011 (DocU/029);

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven- op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) in dienstverband door de Wajonggerechtigde(n) gewerkte uren opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[bedrijf B]

op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2012 te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer verrichtingenoverzicht(en) en/of factu(u)r(en) inzake een groot aantal Wajonggerechtigden, waaronder (in ieder geval)

1. [betrokkene 1] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 januari 2011 tot 26 november 2011 (DocU/036)

en/of

2. [betrokkene 2] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 (DocU/037)

en/of

3. [betrokkene 3] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 20 september 2010 tot 20 september 2011 (DocU/032);

en/of

4. [betrokkene 4] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 mei 2011 (DoeD/042)

en/of

5. [betrokkene 6] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011 (DocU/034)

en/of

6. [betrokkene 7] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 (DocU/033)

en/of

7. [betrokkene 8] :

 een formulier "definitieve vaststelling loonkostensubsidie" over de periode 1 februari 2010 tot en met 31 januari 2011 (DocU/029);

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven- op/in dat/die geschrift(en) (telkens) (een) te ho(o)g(e) aantal(len) in dienstverband door de Wajonggerechtigde(n) gewerkte uren opgegeven en/of vermeld, en/althans doen opgeven en/of doen vermelden,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

op één of meerdere tijdstippen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest

door -als formeel bestuurder van [bedrijf B] - haar handtekening(stempel) te verstrekken en/of ter beschikking te stellen aan één of meerdere ander(en) en/of mededader(s) zonder dat zij als (behoorlijk) bestuurder enig toezicht hield op de ondertekende stukken, dan wel op de werkwijzen binnen het bedrijf;

3.

zij

op één of meerder tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 19 juli 2012, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- ( telkens) van (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag, de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/althans (telkens) heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was en/of voorhanden heeft gehad,

en/of

- ( telkens) (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans (telkens) van dit/deze voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

zulks terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s) aldus van witwassen een gewoonte gemaakt;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij

op één of meerder tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2009 tot en met 19 juli 2012, te Rotterdam en/of Barendrecht en/of Dordrecht en/of Gouda en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

- ( telkens) van (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/althans (telkens) heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was en/of voorhanden heeft gehad,

en/of

- ( telkens) (een) voorwerp(en), te weten

een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van (circa) 1.342.794,08 euro (zijnde jobcoachbudgetten), en/althans een totaal bedrag van (circa) 26.960,16 euro (zijnde loonkostensubsidies) (Zaaksp-v Witwassen p. 6), althans enig ander geldbedrag, heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans (telkens) van dat/die voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

zulks terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.