Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:4165

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-05-2016
Datum publicatie
06-06-2016
Zaaknummer
C/10/460479 / HA ZA 14-995 en C/10/474616 / HA ZA 15-385
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid bestuurders, commissarissen en overnemende vennootschap in verband met overname verzekeringsportefeuille en herverzekering, alsmede in verband met de verkoop van een woning aan de onderneming en het doen van onrechtmatige betalingen aan bestuurders en commissarissen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1585
OR-Updates.nl 2016-0181
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 25 mei 2016

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/10/460479 / HA ZA 14-995 van

de naamloze vennootschap

HDI GERLING-VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. G.J.R. Kalsbeek te Rotterdam,

tegen

1. LAMBERTUS HENDRIKUS [gedaagde in conventie 1],

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. J.G.M. Roijers te Rotterdam,

2. [gedaagde in conventie 2],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. M.W. Witte te Koog aan de Zaan,

3. [gedaagde in conventie 3],

wonende te [woonplaats 3] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. M.W. Witte te Koog aan de Zaan,

4. de vennootschap naar buitenlands recht

TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.,

gevestigd te Oranjestad, Aruba,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. G.P. Lobé te Rotterdam,

5. de vennootschap naar buitenlands recht

CRB SERVICES B.V.,

gevestigd te Oranjestad, Aruba

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.W. Witte te Koog aan de Zaan,

6. DETOMA B.V.,

gevestigd te Noordwijk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.W. Witte te Koog aan de Zaan,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/10/474616 / HA ZA 15-385 van

de vennootschap naar buitenlands recht

TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.,

gevestigd te Oranjestad,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. G.P. Lobé te Rotterdam,

tegen

1. [gedaagde in conventie 2],

wonende te [woonplaats 4] ,

2. [gedaagde in conventie 3],

wonende te [woonplaats 5] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. M.W. Witte te Koog aan de Zaan.

Partijen zullen hierna HDI, [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , Treston, CRB en Detoma genoemd worden.

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis van 8 juli 2015 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  het proces-verbaal van de op 8 oktober 2015 gehouden comparitie van partijen, inclusief de daarin genoemde, ter zitting genomen processtukken, te weten:

* de pleitnotities van mrs. Kalsbeek en Verhaar, Zwerus, Witte en Lobé;

* de producties 59-179 van HDI;

* de conclusie van antwoord in reconventie van HDI ten aanzien van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , Treston, CRB en Detoma, welke ter zitting tevens is aangemerkt als conclusie van repliek in conventie van HDI ten aanzien van alle gedaagden in conventie, met producties 180-189;

* de akte wijziging (grondslag) eis van HDI;

* in de zaak tussen HDI en [gedaagde in conventie 2] en Detoma voorts: producties 18-24 van de zijde van [gedaagde in conventie 2] en Detoma

* in de zaak tussen HDI en [gedaagde in conventie 3] voort: producties 15-21 van de zijde van [gedaagde in conventie 3] ;

* in de zaak tussen HDI en [gedaagde in conventie 1] voorts: producties 21-25 van de zijde van [gedaagde in conventie 1] ;

* in de zaak tussen HDI en Treston voorts: productie 7 van de zijde van Treston;

 • -

  de brieven van mrs. Lobé, Witte en Verhaar van resp. 29 oktober 2015 en 2 november 2015, met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal;

 • -

  de conclusie van dupliek van [gedaagde in conventie 1] met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB, en Detoma, met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie van Treston;

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie inclusief vermindering van eis in conventie van HDI met producties;

 • -

  de akte van HDI ten aanzien van stellingen zijdens [gedaagde in conventie 1] ter comparitie inclusief vermindering van eis;

 • -

  de beslissing van de rolrechter van 30 maart 2016 waarin de bezwaren van mr. Witte tegen laatstgemelde producties ongegrond zijn verklaard en het verzoek van mr. Lobé is afgewezen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringszaak

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis van 15 juli 2015 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  de producties 1 tot en met 5 van Treston;

 • -

  de pleitnota van Treston;

 • -

  het proces-verbaal van de op 8 oktober 2015 gehouden comparitie van partijen;

 • -

  de akte van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] ;

- de rolbeslissing van 2 maart 2016 waarbij de door Treston op 17 februari 2016 genomen antwoordakte alsnog is geweigerd.

2.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

3. Overige processuele verwikkelingen in de hoofdzaak

3.1. De FIOD heeft een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar een aantal aspecten die ook in de onderhavige zaak aan de orde zijn. HDI heeft voorafgaand aan de comparitie van partijen (delen uit) het dossier van de FIOD als productie overgelegd. Tijdens de comparitie van partijen is van de zijde van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma naar voren gebracht dat – samengevat – het gehele FIOD dossier in de onderhavige procedure buiten beschouwing moet worden gelaten, omdat overlegging van het dossier in strijd is met de goede procesorde en voorts ertoe zou leiden dat geen sprake is van een fair trial.

3.2. Op de comparitie van partijen heeft de rechtbank beslist dat er geen grond is op voorhand te bepalen dat alle door HDI overgelegde stukken uit het FIOD-dossier buiten beschouwing moeten worden gelaten. Daar is aan toegevoegd dat voor zover [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma van mening zijn dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs in civielrechtelijke zin, zij dat in de schriftelijke stukken nader aan de orde kunnen stellen, evenals de consequenties daarvan.

3.3. Voor zover [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma bij gelegenheid van de comparitie van partijen hebben willen betogen dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs in civielrechtelijke zin, hebben zij dit verweer kennelijk niet langer gehandhaafd. In de schriftelijke stukken die na de comparitie van partijen zijn gewisseld is de kwestie door hen immers niet nader aan de orde gesteld. Dat en hetgeen reeds ter comparitie is beslist betekent dat uitgangspunt is dat (ook) de door HDI overgelegde stukken uit het FIOD-dossier tot de processtukken behoren.

4. De feiten in de hoofdzaak

Tussen partijen staan onder meer de volgende feiten vast.

Inleiding

4.1. HDI is een verzekeraar die zich specialiseert in het aanbieden van schadeverzekeringen voor bedrijven. Haar moedermaatschappij is Talanx AG (hierna: Talanx) in Duitsland.

4.2. [gedaagde in conventie 2] is van 1992 tot 31 december 2005 voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van HDI (statutair bestuurder). Nadien is hij commissaris geworden bij HDI. Op 18 maart 2013 is hij uit functie getreden bij HDI.

4.3. [gedaagde in conventie 1] is op 1 juni 1986 in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) HDI. Per 1 januari 2000 was [gedaagde in conventie 1] statutair bestuurder van (de rechtsvoorganger van) HDI en hij is dat tot 2012 geweest. Vanaf 1 januari 2006 was [gedaagde in conventie 1] voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI. Op 1 maart 2013 is [gedaagde in conventie 1] ontslagen wegens dringende redenen, kort gezegd bestaande uit het wegvallen van het vertrouwen dat [gedaagde in conventie 1] de belangen van HDI voorstond.

4.4. [gedaagde in conventie 3] is de zoon van [gedaagde in conventie 2] . [gedaagde in conventie 3] was vanaf 1 juni 2005 lid van de Raad van Bestuur van HDI (alleen/zelfstandig bevoegd). Op 1 januari 2012 is [gedaagde in conventie 3] uit functie getreden bij HDI.

4.5. De rechtbank zal bij de weergave van de feiten overigens een onderverdeling maken aan de hand van de hierna te noemen kwesties die in deze procedure aan de orde zijn.

Arubaanse verzekeringsportefeuille

4.6. Op 31 oktober 2003 is op Aruba Consecas N.V. opgericht door [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 3] en [gedaagde in conventie 2] . Het doel van Consecas N.V. is volgens artikel 2 van haar akte van oprichting:
“a. het verlenen van adviezen op financieel -, economisch, beleggings-, beveiligings- en

verzekeringstechnisch gebied, alles in de ruimste zin des woords (…)”

4.7. Tot 7 april 2008 bood HDI via de gevolmachtigd agent “ [agent] .” (hierna: [agent] ) brand- en bedrijfsschadeverzekeringen en motorrijtuigverzekeringen aan op Aruba. [agent] werd bestuurd door de heer [bestuurder agent] (hierna: [bestuurder agent] ). De Centrale Bank van Aruba heeft HDI hiertoe conform haar verzoek op 25 juni 2002 een vergunning verleend.

[bestuurder agent] is al sinds in ieder geval 1982 actief op Aruba in de verzekeringsbranche.

4.8. In een mail van 5 augustus 2007 van [gedaagde in conventie 3] aan G. [gedaagde in conventie 1] staat onder meer:

“Hierbij even een update met betrekking tot de met [bestuurder agent] gevoerde besprekingen ten aanzien van een lokale verzekeringsmaatschappij.

De tot nu toe geaccordeerde parameters - zoals door ons besproken - zijn door [bestuurder agent] geaccordeerd onder voorbehoud van de verdere haalbaarheid met het vergunningsstelsel.

Er is voor woensdag a.s. een gesprek met een adviseur om de haalbaarheid te toetsen alvorens een gesprek met de Centrale Bank van Aruba en de Centrale Bank van Curaçao wordt gesproken.

De parameters tot nu toe:

- vervanging van de huidige structuur naar een herverzekeringsstructuur met een lokale ( [bestuurder agent] ) maatschappij als fronter.

- Deze front het HDI aandeel van 72,5% (eigen behoud 27,5%)

- De vergoedingen van HDI zijn:

o 25% courtage

o 5% engineering fee

o 2,5% management fee

- De herverzekering van zijn eigen behoud wordt met een stop loss constructie op AWG 1.250.000,-- (incluis CAT) afgekapt.

- De premie hiervoor bedraagt AWG 1.453.500 op jaarbasis.

- De gegarandeerde looptijd is in overeenstemming met de huidige structuur 31/12/2011

- De winstcommissieregeling komt met ingang van de datum van oprichting indien na 1/1/2008 anders per 1/1/2008 te vervallen,

- De vreemd aandeelhouder krijgt maximaal een aandeel van 15%

- De werkzaamheden blijven voor het merendeel "as-is" (acceptatie/audit etc.).

- Er komen een tweetal separate bedrijven los van de huidige [bestuurder agent] constructie

o Aruba vestiging (met inbreng huidige portfolio)

o Curaçao vestiging (nieuw)

- Deze maatschappij is tevens toegestaan verzekeringen te accepteren welke niet bij HDI zijn ondergebracht, echter is HDI preferred carrier en zullen in principe alle polissen worden aangeboden. Uiteraard geldt de herverzekering niet voor deze buiten HDI geplaatste polissen.

- Daarnaast is er een inspanningsverplichting om de portfolio's van de overige carriers zoveel mogelijk naar HDI over te sluiten.

- Ten aanzien van de producten, deze blijven in principe HDI voorwaarden en premies (logo's - tenaamstelling etc. t.b.a)

- Als bezetting van de commissarissen (minimaal 3) ziet hij graag [persoon 1] en [gedaagde in conventie 2] (surprise!)”

[gedaagde in conventie 1] reageert hierop per mail van 7 augustus 2007. Hij schrijft onder meer:

“De verwoording in de mail lijkt mij duidelijk.

De cijfers kan ik niet controleren, maar komen mij niet onbekend voor.

Ik ga ervan uit dat deze aansluiten bij je reken-sheets resp. bij onze afspraken. Ik heb nog de volgende opmerkingen:

- Ik had niet begrepen dat we Aruba zouden gaan omstructureren van volmacht naar lokale verzekeraar. Attentie voor de eventuele gevolgen!!! (…)”

4.9. Als bijlage bij een mail van 31 augustus 2007 stuurt [gedaagde in conventie 3] aan [gedaagde in conventie 1] een “laatste update met betrekking tot de lokale verzekeringsmaatschappij van [bestuurder agent] .” In dit document staat onder meer:

“Momentele status:

- Arubaanse entiteit wordt opgericht (verdeling als besproken 85/15)

- Brief overdracht portefeuille van HDI naar nieuwe entiteit wordt opgesteld

- Brief levering herverzekering door HDI wordt opgesteld (…)”

4.10. In een mail van [gedaagde in conventie 3] aan [gedaagde in conventie 2] van 23 oktober 2007 staat onder meer:

“Naar aanleiding van het gesprek met [persoon 2] [ [medewerker W-Tax & legal services] , fiscaal adviseur, toevoeging rechtbank] en alle scenario's geanalyseerd te hebben zou het deze moeten worden:

New Treston Insurance Company NV als werkmaatschappij (verzekeraar)

Treston Holding NV (in plaats van Three Eagles) als houdermaatschappij, Three roept teveel vragen op wie is de derde Eagle - niet handig Treston Holding is neutraler.

[bestuurder agent] Asset Management NV oprichter en 85% aandeelhouder van bovengenoemde. (rookgordijn)

Consecas NV oprichter en 15% aandeelhouder van bovengenoemde. (…)

Het ezelscenario heeft mijns inziens ook zijn goede kanten en niet alleen slechte. Is het niet zo dat als het dan toch open moet dit eerder een 'tool' is en de optie van enkel Mavista eerder een opgeblazen geheel wat uiteindelijk een probleem gaat vormen in verband met de omvang en de verschillende invalshoeken. Neem nou alleen ons beider vergoedingen van bijna 500.000 als het zo loopt als we denken. Voor zulke bedragen nota's verzinnen en/of kosten maken of zet dat in vastgoed (al dan niet op mijn naam) om (waar trouwens dan ook weer een NV zou moeten wil je kosten inboeken), vroeg of laat - en bij deze omvang eerder vroeg dan laat - (even los van de andere mogelijkheden zoals de 600.000 van Palmerswaerdt en de 1.000.000 waar [bestuurder agent] van wil weten wanneer en

waarheen!!!), gaat dat uiteindelijk niet eerder contraproductief werken?”

4.11. In een advies van 30 oktober 2007 van W-Tax & Legal Services aan [gedaagde in conventie 3] , [gedaagde in conventie 2] en [bestuurder agent] wordt ingegaan op de structuur die door [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en [bestuurder agent] kennelijk is voorgesteld met betrekking tot de op te richten New Treston Insurance Company N.V.:

In de bespreking is naar voren gebracht dat vanuit fiscaal oogpunt de aandelenverhoudingen niet optimaal zijn. In het onderstaande zullen wij deze structuur nader bespreken vanuit fiscaal oogpunt en met aanbevelingen komen. (…)

Rekening houdend met de wens van [bestuurder agent] om het belang dat BAH houdt in BAM op ten minste 38% te houden, zijn de volgende aandelenbelangen berekend:

Het bovenstaande leidt tot de volgende structuur:

(…)”

4.12. Op 16 november 2007 is er een bespreking geweest tussen (onder andere) [bestuurder agent] , [gedaagde in conventie 3] en vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Aruba. In een gespreksverslag dat naar aanleiding daarvan is opgesteld staat onder meer:

“HDI Gerling, a Dutch incorporated insurance company, has a license to conduct non-life insurance activities in Aruba through a general agency agreement with [agent] . [agent] . is ultimately owned by Mr [bestuurder agent] , who is also the Director, and his brother, Mr. [broer] .

Mr. [bestuurder agent] is now considering the possibility to continue the non-life insurance business of HDI Gerling in Aruba through a new - locally incorporated - insurance company 'New Treston Insurance Company N.V.' To this end, Mr. [bestuurder agent] (…) requested the Bank for a meeting (…). The proposed corporate structure is outlined below. (…)

Mr. [gedaagde in conventie 2] informed the Bank that HDI Gerling has been doing business with Mr. [bestuurder agent] for more than 10 years and has no objection against the intended portfolio transfer from HDI Gerling into New Treston Insurance -Company N.V. Mr. [gedaagde in conventie 2] also pointed out that the main difference between the current and proposed corporate structure is that the insurance activities, which are now conducted by [agent] . through an agency agreement with HDI Gerling, would be conducted by the local insurance company, New Treston Insurance Company N.V., in the future.”

Blijkens het gespreksverslag wordt op dat moment gedacht aan een structuur waarbij de aandelen in de op te richten vennootschap New Treston Insurance Company N.V. worden gehouden door de eveneens nieuw op te richten Three Eagles Holding N.V. (Aruba). Van deze laatste vennootschap zou 85% van de aandelen worden gehouden door [bestuurder agent] Aruba Holding N.V., met als ultimate beneficiary owners (hierna: ubo’s) [bestuurder agent] en zijn broer, en 15% door Consecas, met als ubo’s [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en [gedaagde in conventie 1] .

4.13. In een brief van HDI naar aanleiding van deze bespreking d.d. 22 november 2007, namens HDI ondertekend door [gedaagde in conventie 1] , staat:

“HDI-The Netherlands hereby wishes to state that:

1. It has approved -subject to the approval of the CBA- the sale and transfer of the insurance portfolio of HDI-Aruba Branch to New Treston Insurance Company NV to be effected as of January 1 , 2008

and;

2. That it will continue to provide the existing reinsurance coverage to this new Aruba entity, once this entity has fully assume the current insurance portfolio with corresponding reserves from HDI-Aruba branch and CBA has granted the insurance operating license to New Treston Insurance Company NV.”

4.14. Op 22 november 2007 is een overeenkomst tussen HDI en [bestuurder agent] Aruba Holding N.V. gesloten. Deze overeenkomst, genaamd Memorandum of Understanding (hierna: MoU) is namens HDI ondertekend door [gedaagde in conventie 1] en namens [bestuurder agent] Aruba Holding N.V. door [bestuurder agent] . De MoU luidt, voor zover hier relevant, als volgt:

“The parties to this Memorandum of Understanding agree the following:

Article 1: Purpose and Scope

The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote cooperation and advancement between parties regarding the transfer of the insurance portfolio of HDI-Gerling Verzekeringen NV to a newly incorporated entity named, New Treston Insurance Company NV.

Article 2: Conditions and Arrangements

1. HDI (…) will - subject to the prior approval of the Centrale Bank van Aruba - transfer the insurance portfolio of HDI Gerling Verzekeringen NV and provide the reinsurance coverage to New Treston Insurance Company NV, once New Treston Insurance Company NV has fully assumed the current insurance portfolio with corresponding reserves from the HDI-Aruba branch.

2. The terms of cooperation between parties shall be mutually discussed and agreed upon in

writing by both parties.

3. This Memorandum of Understanding imposes no financial obligations on either party.

4. Each party shall not make any public announcement of statement or publish or release any information in relation to the transfer of the insurance portfolio, without prior written approval of both parties.

5. Each party shall keep confidential any information that it receives from the other party which is marked confidential or which a party notifies the other party is confidential.

Article 3: Timing

The transfer of the insurance portfolio is subject to the prior approval of the Central Bank of Aruba and provided that the Central Bank of Aruba, grants an insurance license to New Treston Insurance Company NV.

Article 4: Future cooperation

HDI-Gerling Verzekeringen NV will continue to provide the existing reinsurance coverage to New Treston Insurance Company NV. The terms and conditions of this coverage will be negotiated from time to time and will be laid down in a re-insurance contract.

Article 5: Effective date

This Memoranqum of Understanding will become effeetive as of November 22, 2007 and is valid for three months.”

4.15. W-Tax & Legal Services verzoekt in een brief van 29 november 2007 aan de Centrale Bank van Aruba om een vergunning voor New Treston Insurance Company N.V. In de brief staat onder meer:

“ [bestuurder agent] Aruba Holding NV (hereinafter: [bestuurder agent] ), a limited liability company incorporated under the laws of and established in Aruba, acts through its affiliates as a broker for various insurance companies and has a leading position in the insurance market of Aruba. By means of a power of attorney [bestuurder agent] is authorized by amongst others HDI-Gerling Verzekeringen NV, to sell non-life insurances products in Aruba. (…)

As part of its continuous review of its market strategy HDI has opted to change its direct

presence in Aruba through [bestuurder agent] to a more indirect reinsurance business model. This

implies that HDI would transfer its existing insurance portfoho to a new Aruban entity, and will provide reinsurance coverage to this new entity.

The [bestuurder agent] group together with two other investors being Messrs. [gedaagde in conventie 2] and Marco [gedaagde in conventie 2] who have ample experience and knowledge in the insurance business - intends to form an independent non-life insurance company in Aruba. Therefore, a new company will be set up, which will be engaged in all non-life insurance activities being motor vehicle insurance, accident and health insurance, maritime, transport and aviation insurance, fire and other property insurance and other indemnity insurance.”


4.16. Op 5 december 2007 is Treston Holding N.V. opgericht door Consecas N.V. Diezelfde dag heeft Treston Holding N.V. Treston - toen nog genaamd New Treston Insurance Company N.V. - opgericht. [bestuurder agent] is sinds de oprichting van Treston haar enig bestuurder (managing director). [gedaagde in conventie 2] was vanaf de oprichting van Treston supervisory director.

[bestuurder agent] Asset Management N.V., eveneens opgericht op 5 december 2007, is sinds 5 december 2007 de enig bestuurder (managing director) van Treston Holding N.V. [bestuurder agent] is de bestuurder van [bestuurder agent] Asset Management N.V.

Treston, Treston Holding, [bestuurder agent] Asset Management N.V. en [agent] zijn alle gevestigd op hetzelfde adres te Aruba.
Blijkens het jaarverslag van de Centrale Bank van Aruba over 2010 houden [gedaagde in conventie 2] , M. [gedaagde in conventie 2] en Bogaard Aruba Holding B.V. significante belangen in Treston.

4.17. Op 25 december 2007 mailt [gedaagde in conventie 3] aan [gedaagde in conventie 2] :

“Heb nog even nagedacht over de mogelijkheid om palmerswaerdt te gaan gebruiken voor de herverzekeringsprovisie.

Even los van het feit of het er uberhaupt in kan (wellicht moet er iets gewijzigd worden in de statuten) maar dat zien we wel als ze het niet accepteren.

Heb even een opsomming gemaakt van alle jaren (tot 2019) en de respectievelijke inkomsten en kosten en kom tot de conclusie dat ik niet weet hoe je dat operationeel kunt houden voor zowel seperaat dan wel functioneel voor toekomstige deals. Volgens mij is daar niet meer uit te komen.

Natuurlijk is het leuk om belasting te besparen, is weggegooid geld, maar is ook geen goed idee om straks iedere keer van alles en nogwat uit te moeten pluizen omdat de rente stijgt of daalt of zo.

Voordeel van de constructie is dat het aardig verstopt is en de aandelen op toonder zijn en niet op naam. Voorlopig gaat er ja sowieso geen geld uit anders dan wellicht een lening aan de nieuwe bedrijven.

Wellicht heb jij een suggestive hoe? Ik kan een keer niets verzinnen……”

4.18. In een mail van [gedaagde in conventie 3] aan Fortis Intertrust N.V. van 27 december 2007 schrijft [gedaagde in conventie 3] :

“Bijgaand sturen wij u een contract hetwelk wij willen aangaan met het verzoek het concept daar waar nodig te voorzien van namen en handtekening(en).

Na ondertekening gaarne het origineel insturen aan de heer [persoon 3] (…) Curaçao. Wilt u zo vriendelijk zijn en mij een gescand exemplaar per email laten toekomen. Daarnaast wil ik u verzoeken ten aanzien van dit contract alsdan op naam van Palmerswaerdt Investments NV een tweede bankrekeningnummer in USD te openen waarop de inkomsten voortvloeiende uit deze overeenkomst maandelijks kunnen worden bijgeboekt. Kunt u de gebruikelijke betalingsgegevens/ instructies aan de heer [persoon 3] mailen met een cc aan mij.”

Bij de mail is gevoegd een “Consultancy Agreement” tussen CRB, een verzekeringsmakelaar met onder meer een vestiging op Curaçao, en Palmerswaerdt. Daarin staat onder meer:

Whereas, CRB operates a reinsurance broker based in the Netherlands and Curacao doing business worldwide and whereby special attention needs to be given to a certain group of clients;

Whereas, consultant has extensive in-house knowledge and expertise regarding the servicing of the target group as mentioned above;

Whereas, it is CRB's intention that its business will benefit from consultant's expertise and experience for the servicing of the target group;

Whereas, it is consultant 's wish to be involved with the servicing of the clients that form part of the target group CRB wishes to cater for and in such way that consultant will independently, on the basis of general instructions from CRB, carry-out those activities that CRB sees fit;

Now, therefore, in consideration of the mutual covenants herein contained, the Parties agree as follows (…)

2. Services

Consultant's services will consist of providing a specialized consultant to support the management of CRB and share the consultant's knowledge and experience. The consultant will be serving as an independent advisor to the CRB's management, providing guidance concerning specifics such as: (…)

3 Payment.

Commission income till USD 250,000

3.1

For the services provided by consultant under this Agreement, consultant will be

remunerated with 25% of the net booked commission income (total generated commission) that CRB will derive from accounts introduced by consultant as from December 1" 2007 onwards and for the duration of this contract. The commission will be paid within 30 days after receipt of the booked commission income by CRB. The obligation to pay said remuneration will continue as long the account remains part of CRB's portfolio and as long as the consultant remains involved as consultant.

Commission income till USD 1,000,000

3.2

For the services provided by consultant under this Agreement, consultant will be

remunerated with 40% of the net booked commission income that CRB will derive from new accounts introduced by consultant as from December 1" 2007 onwards and for the duration of this contract. The commission will be paid within 30 days after receipt of the booked commission income by CRB. The obligation to pay said remuneration will continue as long the account remains part of CRB's portfolio and as long as the consultant remains involved as consultant.

Commission income exceeding USD 1,000,000

3.3

For the services provided by consultant under this Agreement, consultant will be

remunerated with 50% of the net booked commission income that CRB will derive from new accounts introduced by consultant as from December 1" 2007 onwards and for the duration of this contract. The commission will be paid within 30 days after receipt of the booked commission income by CRB. The obligation to pay said remuneration will continue as long the account remains part of CRB's portfolio and as long as the consultant remains involved as consultant (…)”

4.19.

In een brief van 27 december 2007 van CRB aan Treston staat onder meer:

“Met referte aan ons aangename onderhoud bevestigen wij hiermede het door ons besproken aanbod.

Caribbean Reinsurance Brokers BV zal New Treston Insurance Company NV gedurende de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 begeleiden in haar herverzekeringsactiviteiten, waaronder onder meer begrepen de bepaling van de te kiezen herverzekeringsstructuur, de assitentie bij de inkoop dan wel de inkoop van benodigde herverzekeringsprogramma's alsook de plaatsing van faculatieve herverzekeringsplaatsingen waar nodig.

Caribbean Reinsurance Brokers BV vraagt voor de door haar te verrichten werkzaamheden een vergoeding van 3,5% te berekenen over de netto premie van uw verzekeringsportfolio.

In de loop van de tweede helft van 2009 zullen wij onze samenwerking evalueren en bepalen of en op

welke wijze voortzetting van onze samenwerking gewenst is.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zullen uw opdracht met de nodige zorg verrichten.”

In een mail van [gedaagde in conventie 3] aan de heer [persoon 3] van CRB van 20 mei 2009 staat onder meer:

“[Er] ontbreekt nog een document waarin de vergoeding van CRB is vastgelegd. Wij hebben wel een brief van 15 december 2007. Maar die heeft een verkeerd percentage. Kun jij per diezelfde datum een brief creeren. Met de volgende inhoud.

Datum zou bv 22-12-2007 kunnen zijn

Geachte heer [bestuurder agent] ,

Met referte aan ons aangename onderhoud bevestigen wij hiermede het door ons besproken

aanbod.

Caribbean Reinsurance Brokers BV zal New Treston Insurance Company NV gedurende de

periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 begeleiden in haar

herverzekeringsactiviteiten, waaronder onder meer begrepen de bepaling van de te kiezen

herverzekeringsstructuur, de assitentie bij de inkoop dan wel de inkoop van benodigde

herverzekeringsprogramma's alsook de plaatsing van faculatieve herverzekeringsplaatsingen waar nodig.

Caribbean Reinsurance Brokers BV vraagt voor de door haar te verrichten werkzaamheden

een vergoeding van 3,5% te berekenen over de netto premie van uw verzekeringsportfolio.

In de loop van de tweede helft van 2009 zullen wij onze samenwerking evalueren en

bepalen of en op welke wijze voortzetting van onze samenwerking gewenst is.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zullen uw opdracht met de nodige

zorg verrichten.”

4.20.

In een mail van [gedaagde in conventie 3] aan [gedaagde in conventie 2] d.d. 23 januari 2008, met als onderwerp “gedachtespinsels” staat onder meer:

“Situatie nu is HDI betaald 4,25% voor alles:

Daaruit wordt jouw 1.275% Mavista plus reiskst betaald.

Daarnaast 0,5% voor [bestuurder agent] reclameshit etc.

Dus 4,25 -/- 0,5 -1- 1.275 =2,475% voor consecas.

Per New Treston wordt het 5% engineering fee plus 2,5% managementfee (eigenlijk bedoeld voor mij).

Om de drie personeelsleden te betalen hebben we 2,85% nodig (uiteraard oude omzet wat het niet blijft maar rekenkundig moet je ergens beginnen)

Dacht dat het wellicht niet handig is te inhalig over te komen en JBOO vist weer eens achter het net.

Als we nou eens de 5% verdelen als volgt:

1.50

senior (reiskst zijn 0.375% - maar voor tweederde ben je van de kopiegedoe af plus de

omzet tikt ook lekker aan)

0.5

[bestuurder agent]

3.0

consecas

Dan zijn de 5% aardig herverdeeld.

Dan mijn managementfee van 2,5%

Als ik [bestuurder agent] daarvan nou eens 0,75% zou geven waardoor zijn deel op 1,25% komt (hij is tenslotte ook de directie) dan lijkt het niet zo hebberig.

Iedere andere verdeling tussen ons kan ook als het merendeel maar bij ons blijft - al is het in

verschillende maatschappijen - staat ook lullig als consecas straks tekort komt. Gaat bertje straks nog domme vragen stellen… (…)”

4.21.

Op 8 februari 2008 is een Loan Agreement ondertekend namens HDI, Treston Holding en Treston (toen nog New Treston Insurance Company N.V.), op grond waarvan HDI aan Treston Holding een bedrag van AWG 1,25 miljoen heeft uitgeleend, welke lening was bedoeld

“to finance the paid capital contribution in New Treston Insurance Company N.V.”

Het overeengekomen rentepercentage was 6%. De overeenkomst is namens HDI ondertekend door [gedaagde in conventie 1] .

4.22.

Op 25 februari 2008 mailt [gedaagde in conventie 3] aan [gedaagde in conventie 2] een “memo volstortingsverplichtingen NTIC”. [gedaagde in conventie 2] stuurt in reactie hierop op 26 februari 2008 een mail aan [gedaagde in conventie 3] :

“VOEL MIJ HIER NET ALS EEN SIMPLE PROFVOETBALLER .KAN ALLEEN MAAR ACHTER DE BAL AANLOPEN EN DE REST MOET DE ZAAKWAARNEMER MAAR UITLEGEN.ERGENS IETS MET 28.8 VIA FISCOM ,INLEGGEN , DOORVERKOPEN ,DOORSCHUIVEN,MET EN ZONDER RESTAGIO WAS EEN GOED IDEE [persoon 2] TE LATEN UITWERKEN....EN NU NOG BEGRIJPEN....DENK DAT BERT EN DE FISKUS ER OOK DUIZELIJK VAN WORDEN.ZO GEZIEN GOED WEERK, MAAR JA”

[gedaagde in conventie 3] reageert hierop per mail van dezelfde datum aan [gedaagde in conventie 2] :

“Lijkt ingewikkelder als het in werkelijk is.

[bestuurder agent] gaat alles betalen (voorschieten) zodat alle kasbewegingen uit de

juiste entiteiten komen en daarna nemen wij over.”

4.23.

Treston heeft in maart 2008 een vergunning gekregen van de Centrale Bank van Aruba voor de uitoefening van het verzekeringsbedrijf.

4.24.

Op 3 maart 2008 mailt [gedaagde in conventie 3] aan [persoon 3] van CRB onder meer het volgende:

“heb de cijfers [bestuurder agent] van de aruba portefeuille – laatste drie jaar als referentie gepakt. (…) Totaal alle jaren 61% LR

Het beste wat ik zou kunnen bereiken voor ASKA is 37,5% inc. 5% fee voor CRB!

Bij 20% op basis 2007 zou dat zijn 1.123.353 premie voor ASKA bij 1.223.427 schadelast als 2008 hetzelfde wordt. Over alle jaren ga je dan in ieder geval niet big time nat (natuurlijk geen garantie)

Tot nu toe is 2007 ons minste jaar qua L/R geweest. Vergoeding voor ons pardon CRB 89.868. (…)”

4.25.

Een overeenkomst genaamd “Overdrachtsovereenkomst” tussen HDI en Treston van 7 april 2008 luidt, voor zover hier relevant als volgt:
“IN AANMERKING NEMENDE DAT

- de Raad van Commissarissen van Koper de voorgenomen overname van de Arubaanse Portefeuille van Verkoper op 1 januari 2008 heeft goedgekeurd;

- Koper en Verkoper vervolgens finale overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van de

Arubaanse Portefeuille zijnde de portefeuille beheert door [agent] . door Verkoper

aan Koper,

VERKLAREN HET VOLGENDE OVEREEN TE ZIJN GEKOMEN:

Artikel 1

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Arubaanse Portefeuille de door Verkoper vanuit zijn kantoren in Nederland behandelde

Arubaanse Portefeuille in Aruba van schadeverzekering in het directe

bedrijf, waarvoor een volmacht is verleend aan [agent]
N.V.

Overdrachtsdatum de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

Peildatum 1 januari 2008.

Tegenprestatie de door Koper tegenover de overdracht van de Arubaanse Portefeuille te
verrichten tegenprestatie, bedoeld in artikel 3.

Artikel 2

2.1

De Verkoper verkoopt hierbij aan de Koper en de Koper koopt hierbij van de Verkoper de Arubaanse Portefeuille naar de stand op de Peildatum.

2.2

Met ingang van de Peildatum wordt de Arubaanse Portefeuille voor rekening van Koper gedreven.

Artikel 3

3.1

De in artikel 2 omschreven koop en verkoop is geschied voor de prijs van één 100 Arubaanse Courant (AWG 1,00).

3.2

De koopprijs is verschuldigd en opeisbaar op de overdrachtsdatum.

3.3

Alle betalingen aan de Koper op grond van deze overeenkomst geschieden naar een door deze tijdig voor de betaling aan te wijzen bank. Alle betalingen aan de Verkoper op grond van deze overeenkomst geschieden naar een door deze tijdig voor de betaling aan te wijzen bank.

Artikel 4

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2.1 draagt Verkoper hierbij met ingang van de Overdrachtsdatum over aan Koper, die hierbij met ingang van de Overdrachtsdatum van Verkoper aanvaardt alle tot de Arubaanse Portefeuille behorende rechten en verplichtingen, welke voor Verkoper voortvloeien uit de in bijlage 1 onder vermelding van polisnummer en verzekeringnemer gespecificeerde overeenkomsten van schadeverzekering.

Artikel 5

5.1

Verkoper zal alle door haar na de Overdrachtsdatum ontvangen betalingen of andere prestaties en voor de Overdrachtsdatum ontvangen vooruitbetalingen ter zake van de overgedragen overeenkomsten van schadeverzekering, de overeenkomsten, de vorderingen die tot de Arubaanse Portefeuille behoren onverwijld aan de Koper betalen.

5.2

De Koper zal alle door hem na de Overdrachtsdatum ontvangen betalingen of andere prestaties,

waarvan Verkoper rechthebbende is, onverwijld aan Verkoper betalen.

5.3

Verkoper zal Koper alle medewerking verlenen, die deze naar zijn redelijk oordeel behoeft om de

vorderingen te innen.

Artikel 6

Verkoper staat er jegens de Koper voor in, dat:

a. de overgedragen overeenkomsten van schadeverzekering, de overeenkomsten van kracht en

rechtsgeldig zijn; dat deze rechten en verplichtingen inhouden, die de wederpartij verbinden en dat deze rechtens tegen die wederpartij afdwingbaar zijn.

b. dat de gegevens, die ter specificaties zijn opgenomen in de aan deze overeenkomst gehechte bijlage, een juiste en volledige weergave geven van de feitelijke situatie naar de stand per de

Overdrachtsdatum.”

Een concept voor deze overeenkomst is opgesteld door de heer [medewerker W-Tax & legal services] van W-Tax & Legal Services, die eerder fiscale adviezen had verstrekt aan [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en [bestuurder agent] . Op 26 maart 2008 is dit concept door de heer [medewerker W-Tax & legal services] toegestuurd aan [gedaagde in conventie 3] en [bestuurder agent] .

4.26.

Bij brief van 7 april 2008 heeft [gedaagde in conventie 1] namens HDI om goedkeuring voor de overdracht van de Arubaanse verzekeringsportefeuille van HDI aan Treston verzocht aan de Centrale Bank van Aruba. Bij brief van 6 mei 2008 is deze goedkeuring ontvangen. Deze brief is gestempeld als ontvangen door de Raad van Bestuur van HDI op 13 mei 2008.

4.27.

Door HDI zijn met Treston de volgende herverzekeringscontracten gesloten:

- een Stop Loss Reinsurance Agreement voor de jaren 2008 en 2009;

- een Facultative Reinsurance Agreement voor de jaren 2010-2012;

- een Stop Loss Reinsurance Agreement voor de jaren 2010-2011;

- een Stop Loss Reinsurance Agreement voor de jaren 2012-2013, welke stilzwijgend is verlengd tot 1 januari 2016.

4.28.

In een mail van [gedaagde in conventie 3] aan [gedaagde in conventie 2] van 18 juli 2008 staat onder meer:

“Nou voor bert zit het er bijna op. Wat vermoeid zeg alles doorelkaar. Maar goed $ $ maakt een hoop goed.

Aankoop Curacao is bijna afgerond.

Betekend meteen drie companies erbij (joepie - lijkt wel alsof je die verzameld hier) Wat een toestand.

Heb al een computer nodig om alleen die kerstboom bij te houden. En het goede nieuws is:

Voor iedere aankoop van onroerend goed komen er weer twee bij, Een Holding en een NV

Ik hoor je al zeggen - JIJ BENT GEK. Nee hoor lijkt alleen zo want de truc is:

Bij verkoop verkoop je de hele NV (Holding) en belasting NADA.

Is wel even de oprichtingskosten waard dacht ik zo. (…) Als B weg is mail ik wel het cijfermatige $$$.”

4.29.

HDI schrijft Treston op 4 augustus 2008:

“In het kader van de voorgenomen portefeuilleoverdracht van Arubaanse brandrisico’s naar New Treston lnsurance Company N.V. in de met HDI-Gerling Verzekeringen N.V. bestaande herverzekeringsstructuur kunnen wij u als volgt berichten.

Polissen met een totaal verzekerd belang van AWG 10.000.000 of minder kunnen collectief, zonder dat daartoe voorafgaande toestemming van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is vereist, in deze faciliteit worden opgenomen.

Polissen waarvan het totaal verzekerd belang groter is dan AWG 10.000.000 doch niet AWG 25.000.000 overschrijdt kunnen eveneens collectief in deze faciliteit worden opgenomen, echter dient New Treston lnsurance Company N.V. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. vooraf over deze polissen te informeren.

Polissen waarvan het totaal verzekerd belang groter is dan AWG 25.000.000 dienen, alvorens deze in bedoelde faciliteit worden opgenomen, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan HDI-Gerling Verzekeringen N.V., waarna HDI-Gerling Verzekeringen N.V. de verplichting op zich neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende documenten de opname in genoemde faciliteit te bevestigen dan wel te ontzeggen.

Wel geldt dat al deze overgevoerde zaken, met uitzondering van die zaken die in de huidige volmachtstructuur passen, apart geadministreerd dienen te worden.”

De brief is ondertekend door [lid raad van bestuur] (lid van de Raad van Bestuur van HDI van 25 mei 2011 tot 1 oktober 2013).

4.30.

Op 18 september 2009 heeft de Centrale Bank van Aruba conform het verzoek van HDI de aan HDI verleende vergunning (zie onder 4.7) ingetrokken.

4.31.

In een mail van 6 oktober 2009 schrijft de heer [bedrijfsjurist HDI] , bedrijfsjurist bij HDI, aan een aantal adressanten binnen HDI en met cc aan [gedaagde in conventie 1] , [lid van de raad van bestuur] (lid van de Raad van Bestuur van HDI van 1 juni 2005 tot 1 januari 2014) en [gedaagde in conventie 3] :

“In het kader van de herstructurering van onze dienstverlening naar Aruba en de Nederlandse Antillen is besloten om met ingang van 1 november dit jaar te staken met afgifte van polissen waarop HDI-Gerling Verzekeringen N.V, optreedt als risicodrager (provinciaal en co-assurantie) in Aruba en/of de Nederlandse Antillen. (…)”

De heer [persoon 4] reageert per mail van diezelfde dag aan [bedrijfsjurist HDI] :

“Robert, vanuit Praag: ligt mij graag nader toe wat bedoeld wordt met "herstructurering van onze dienstverlening"?

Welke -juridische- noodzaak o.d. ligt hieraan ten grondslag?”

[bedrijfsjurist HDI] schrijft daarop aan [persoon 4] op diezelfde dag:

“E.e.a. is op initiatief van Marco. lk begrijp dat wat de dienstverlening naar Aruba en de Nederlandse Antillen gekozen is voor intrekking van de bestaande vergunning en om de aanbieding van schadeverzekeringen in vervolg te laten lopen via New Treston Insurance Company. E.e.a. moet nog verder uitgekristalliseerd worden. Vermoedelijk zal daarbij gekozen worden voor een herverzekeringsconstructie. Voor verdere info moet ik je doorverwijzen naar Marco.”

[persoon 4] vraagt [gedaagde in conventie 3] diezelfde dag om een nadere toelichting, die hij per mail van de volgende dag krijgt:

“In het kader van de overdracht van onze volmachtportefeuille aan New Treston was geregeld dat de huidige vergunning van HDI-Gerling nog zou doorlopen zolang dat nodig was voor de afwikkeling van de schaden.

Echter heeft de CBA (centrale Bank van Aruba) gedacht hierop terug te moeten komen en heeft binnen het kader van mogelijkheid de vergunning voor HDI-GerIing Aruba ingetrokken. Hierdoor is HDI-G niet langer aangemerkt als toegelaten dienstverlener op Aruba — uiteraard wordt momenteel getracht een uitspraak te krijgen of ‘incidenteel a la Curaçao' eventueel een oplossing zou kunnen bieden.

Echter blijkt ook ‘incidenteel Curaçao' nergens echt te achterhalen, m.a.w. het lijkt meer op 'tolereren' dan wettelijk verankert.

Alle andere uitlating omtrent mogelijke oplossingen zijn dus voorbarig en speculatief.

Wordt dus vervolgd zodra er duidelijkheid is.”

4.32.

Op 11 december 2009 mailt [gedaagde in conventie 1] aan [gedaagde in conventie 3] :

“Wil jij conform het aandeelhoudersbesluit en directiebesluit dd 30 oktober 2009 van Consecas de volgende betalingen doen vanuit Consecas:

[gedaagde in conventie 2] Awg 239.816,67

[gedaagde in conventie 3] Awg 109.007,58

[gedaagde in conventie 1] Awg 65.404,55

Dit betreffen de netto dividenden (na belasting) (…)”

4.33.

In 2010 zijn door tussenkomst van CRB de onder 4.27 bedoelde herverzekeringen herverzekerd bij Swiss Re. De betreffende herverzekeringsovereenkomsten zijn namens HDI ondertekend door [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 3] .

4.34.

Op 31 augustus 2012 is een tweetal Loan Agreements ondertekend door Treston Holding en HDI, waarbij HDI twee keer een bedrag van AWG 1,25 miljoen heeft uitgeleend aan Treston Holding tegen een rentepercentage van 6%. In de overeenkomsten is bepaald dat het doel van de lening was het aflossen van schulden door Treston Holding aan Treston. De overeenkomsten zijn van de zijde van HDI ondertekend door [gedaagde in conventie 1] . De onder 4.21 bedoelde lening is hiermee afgelost zodat in totaal € 2,5 miljoen is uitgeleend door HDI aan Treston Holding.

Mesa Vista

4.35.

Op 22 maart 2002 hebben de heer en mevrouw [eigenaren Mesa Vista] de onroerende zaak “Mesa Vista 4” te Tierra del Sol in Aruba (hierna: Mesa Vista) in eigendom verkregen. De koopprijs was USD 302.500. Op 1 september 2005 is Mesa Vista door de heer en mevrouw [eigenaren Mesa Vista] overgedragen aan [gedaagde in conventie 2] . De koopprijs was USD 570.000. [gedaagde in conventie 2] werd daarbij vertegenwoordigd door [gedaagde in conventie 3] . De koopprijs is voldaan door HDI.

4.36.

Op 31 oktober 2006 is Mesa Vista door [gedaagde in conventie 2] overgedragen aan [eigenaar Mesa Vista] , een zwager van [bestuurder agent] . De koopprijs was USD 732.500. Diezelfde dag is Mesa Vista door [zwager] overgedragen aan HDI voor een koopprijs van USD 737.500. [gedaagde in conventie 1] trad bij de levering op namens HDI.

4.37.

In een ongedateerde notitie van [gedaagde in conventie 1] aan [gedaagde in conventie 3] staat:

Huidige situatie per 10 juli 2006;

De heer GH [gedaagde in conventie 2] is eigenaar van Caya Mesa Bista 4, voor de prijs van US 590.000,-. Dit bestaat uit US 570.000 OG en US 20.000 inventaris.

HDI heeft een depotstelling in de boeken van US 590.000,- ( zijnde 75 % van org. koopsom) plus US 23.386,65 uhv kosten. Totaal dus US 613.386,65.

Te ondernemen acties op ARUBA per 11 juli 2006 ( voor zover inpasbaar );

De heer GH [gedaagde in conventie 2] verkoopt aan de heer [eigenaar Mesa Vista] het OG Caya Mesa Bista 4 voor de prijs van US 732.500,-

Deze prijs bestaat uit US 590.000 plus 25% van US 570.000,- ( OG excl.inventaris ).

De heer [eigenaar Mesa Vista] betaalt de heer [gedaagde in conventie 2] een bedrag van US 732.500,- [bestuurder agent] Ass. dient dit bedrag op korte termijn te financieren. De heer [eigenaar Mesa Vista] verkoopt vervolgens het OG aan HDI Verzekeringen NV voor de prijs van US 737.500,- ( US 5.000,- marge voor de heer [eigenaar Mesa Vista] ).

HDI Verzekeringen NV betaalt de heer [eigenaar Mesa Vista] vervolgens de koopprijs onder aftrek

van reeds gedane voorschotuitkeringen een bedrag van US 147.500,- uit.

De heer [eigenaar Mesa Vista] betaalt vervolgens de heer [gedaagde in conventie 2] uit voor US 142.500,-. De heer [eigenaar Mesa Vista] behoudt US 5.000,-.

De heer [gedaagde in conventie 2] lost de financiering van [bestuurder agent] Ass. af voor een bedrag van US 732.500,-.

Toekomstige situatie na genomen acties;

De heer [gedaagde in conventie 2] ; toename vermogen van US 142.500,-.

De heer [eigenaar Mesa Vista] : toename vermogen van US 5.000,-.

[bestuurder agent] Ass.; toename vermogen van US nihil.

HDI Verzekeringen NV ; afname vermogen van US 147.500,- en eigenaar voor 100% van OG voor US 760.886,65 ( zijnde US 613.386,65 plus US 147.500,- ).

Bijkomende kosten en belastingen bedragen circa US 40.000,- , zodat de verkrijgingsprijs

Uiteindelijk circa US 800.000,- zal gaan bedragen.

Veel succes en voor vragen ( zeker voor jou altijd ) beschikbaar”

4.38.

Op 19 juni 2013 heeft HDI Mesa Vista overgedragen aan derden voor een bedrag van USD 520.000.

Overboekingen vanuit bankrekeningen HDI

4.39.

Bij de RBTT Bank Aruba N.V. (hierna: de Bank) staan twee rekeningen op naam van Hannover International Insurance (Nederland) N.V., de oude naam van HDI. Het betreft de rekeningnummers [rekening 1] (hierna: rekening 1) en [rekening 2] (hierna: rekening 2). Deze laatste rekening is op gezamenlijk verzoek van [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 2] van 2 juli 2003 geopend op 23 juli 2003.

4.40.

Vanaf rekening 1 is op 20 mei 2002 AWG 72.000 overgemaakt naar zowel de privérekening van [gedaagde in conventie 2] als naar die van [gedaagde in conventie 1] . Het betalingskenmerk was “huur lumpsum”.

4.41.

Vanaf rekening 1 is op 20 augustus 2003 een bedrag van (omgerekend) AWG 72.000 overgemaakt naar rekening 2. Het betalingskenmerk was “huur lumpsum 2002/2003” en de betalingsopdracht is gegeven door [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 2] .

4.42.

Op 2 oktober 2003 is vanaf rekening 2 AWG 36.000 overgemaakt naar zowel de privérekening van [gedaagde in conventie 2] als naar die van [gedaagde in conventie 1] .

4.43.

Op 6 november 2003 is een bedrag van AWG 378.000 overgeschreven van rekening 2 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 1] .

4.44.

Vanaf rekening 2 is op 6 november 2003 een bedrag van AWG 378.000 overgemaakt naar de privérekening van [gedaagde in conventie 2] . Op 28 januari 2005 is vanaf rekening 2 USD 2.777,78 overgemaakt naar de rekening van [gedaagde in conventie 2] . Op 24 februari 2006 is daarnaast in totaal USD 28.800 overgemaakt van rekening 2 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 2] .

4.45.

Vanaf rekening 2 is op 10 juni 2004 een bedrag van AWG 2.937 overgemaakt naar de privérekening van [gedaagde in conventie 3] en op 28 januari 2005 een bedrag van AWG 2.500, eveneens naar de privérekening van [gedaagde in conventie 3] .

Facturen Detoma voor project Firenze en Margaux

4.46.

Detoma is een boekhoudkantoor met als enig statutair bestuurder [gedaagde in conventie 2] . De enig aandeelhouder van Detoma is de Stichting Administratiekantoor Detoma, gevestigd op hetzelfde adres als Detoma. De enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor Detoma is [gedaagde in conventie 2] .

4.47.

In 2009 heeft binnen HDI een acquisitietraject gelopen dat binnen HDI werd aangeduid als project Firenze. Project Firenze heeft niet tot een overname geleid.

4.48.

In 2012 heeft HDI Nassau Verzekering Maatschappij N.V. overgenomen. De overname werd binnen HDI aangeduid als project Margaux.

4.49.

Detoma heeft aan HDI (in totaal) een bedrag van € 348.388 gefactureerd voor “werkzaamheden” in het kader van project Firenze en project Margaux. HDI heeft de facturen voldaan.

Beslagen

4.50.

Na (op 25 juni 2014) verkregen verlof heeft HDI beslag gelegd ten laste van onder meer [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en Treston. De ten laste van Treston gelegde beslagen zijn opgeheven bij vonnis van de Voorzieningenrechter van het Gerecht in Eerste Aanleg in Aruba van 17 juli 2014.

5. De vordering in de hoofdzaak in conventie

5.1.

HDI vordert, na wijziging en vermindering van eis, bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. dat voor recht wordt verklaard dat:

a. [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en Treston hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens HDI uit hoofde van

- onbehoorlijk bestuur c.q. toezicht (wat betreft [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] ), en/of
- onrechtmatige daad (wat betreft [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en Treston), althans wat betreft Treston ongerechtvaardigde verrijking,

met betrekking tot de volgende kwesties, als omschreven in de dagvaarding en de Akte wijziging (gronden van) eis:

i. de overdracht van de Arubaanse Portefeuille, en

ii. de herverzekeringsconstructie,

b. CRB aansprakelijk is (hoofdelijk, samen met [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en Treston) jegens HDI uit hoofde van onrechtmatige daad, althans ongerechtvaardigde verrijking met betrekking tot de herverzekeringsconstructie, als omschreven in de dagvaarding en de akte wijziging (gronden van) eis;

2. [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , Treston en CRB te veroordelen tot vergoeding van de door HDI dientengevolge geleden en te lijden schade, waarbij de door ieder van hen te vergoeden schade, met inbegrip van de wettelijke rente ex art. 6:119 BW, vanaf het moment van overdracht van de portefeuille en de start van de herverzekeringsconstructie, zijnde 1 januari 2008, nader dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;

3. [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en Treston hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan HDI, bij wege van voorschot op vorenbedoelde schadevergoeding voor zover het gaat om de overdracht van de Arubaanse Portefeuille, van een bedrag van € 5.000.000,-, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

4.
a. [gedaagde in conventie 1] te veroordelen tot betaling aan HDI van de volgende bedragen (in verband met het misbruik van de bankrekeningen [rekening 1] en [rekening 2] ):

i. AWG 72.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 mei 2002 tot aan de dag der algehele voldoening;

AWG 36.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2003 tot aan de dag der algehele voldoening;

AWG 378.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 november 2003 tot aan de dag der algehele voldoening;

b. [gedaagde in conventie 2] te veroordelen tot betaling aan HDI van de volgende bedragen (in verband met het misbruik van de bankrekeningen [rekening 1] en [rekening 2] ):

i. AWG 72.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 mei 2002 tot aan de dag der algehele voldoening;

ii. AWG 36.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2003 tot aan de dag der algehele voldoening;

iii. AWG 378.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 november 2003 tot aan de dag der algehele voldoening;

iv. USD 2.777,78, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 januari 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;

v. USD 28.800,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 februari 2006 tot aan de dag der algehele voldoening;

c. [gedaagde in conventie 3] te veroordelen tot betaling aan HDI van de volgende bedragen (in verband met het misbruik van de bankrekeningen [rekening 1] en [rekening 2] ):

i. AWG 2.937,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 juni 2004 tot aan de dag der algehele voldoening;

ii. AWG 2.500,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 januari 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.
[gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan HDI van een bedrag van USD 217.500,- (in verband met de Mesa Vista-transactie), te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

6. [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en Detoma hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan HDI van een bedrag van € 348.388,- wegens de facturen van [gedaagde in conventie 2] /Detoma in verband met project Firenze en project Margaux, althans € 317.938,- ten aanzien van Detoma als de vordering tegen haar wordt toegewezen op grond van onverschuldigde betaling, als omschreven in de dagvaarding en de akte wijziging (gronden van) eis, te vermeerderen met de wettelijke rente over de bedragen van genoemde facturen, vanaf 30 dagen na de data van de respectieve facturen, tot aan de dag der algehele voldoening;

7. alle gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van de procedure.

5.2.

HDI legt aan haar vorderingen – samengevat – het volgende ten grondslag.

Arubaanse verzekeringsportefeuille

5.3.

[gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] hebben er met behulp van onder meer de door hen zonder toestemming van HDI opgerichte privé-onderneming Consecas doelbewust voor gezorgd dat HDI haar Arubaanse verzekeringsportefeuille kwijtraakte aan Treston. De verzekeringsportefeuille, waarmee jaarlijks € 1,08 miljoen winst werd gemaakt, had een contante waarde van € 21,6 miljoen. Door de overdracht van deze verzekeringsportefeuille aan Treston, waarin zowel [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] als [gedaagde in conventie 3] via (indirect) aandeelhouderschap een financieel belang hebben, voor een prijs van 1 Arubaanse florin Bij deze overdracht en de leningen van HDI aan Treston zijn bovendien statutaire bepalingen geschonden. HDI is daardoor ernstig benadeeld en Treston ten onrechte bevoordeeld. Uit de correspondentie die [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] over het een en ander hebben gevoerd via e-mail volgt dat zij de bedoeling hadden om hun betrokkenheid bij de overdracht en hun financiële belangen daarbij te verhullen.

5.4.

Na de overdracht van de verzekeringsportefeuille is door Treston doelbewust een voor HDI zeer ongunstige herverzekeringsconstructie opgezet waarbij het verzekeringsrisico bij HDI kwam te liggen, zonder de mogelijkheid voor HDI om daarmee winst te behalen, aangezien in de betreffende constructie de (aanzienlijke) opbrengsten van de verzekeringen voor Treston en (later ook) CRB waren, en uiteindelijk bij [gedaagde in conventie 3] en [gedaagde in conventie 2] terecht kwamen. Voor zover uit deze constructie al inkomsten voortvloeien van HDI, hetgeen niet het geval is, vallen die in het niet bij de opbrengsten die HDI genereerde met de Arubaanse verzekeringsportefeuille.

Zonder deze herverzekeringsconstructie was de Centrale Bank van Aruba niet akkoord gegaan met de overdracht van de verzekeringsportefeuille, zodat het opzetten van deze constructie onlosmakelijk is verbonden is met de hiervoor beschreven onrechtmatige daad jegens HDI.

5.5.

Verdere benadeling heeft plaatsgevonden doordat naderhand CRB zonder noodzaak is opgetreden als tussenpersoon in het kader van de herverzekering en daarvoor commissies heeft ontvangen. CRB heeft er vervolgens, door toedoen van [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 3] , voor gezorgd dat HDI herverzekeringscontracten heeft afgesloten met Swiss Re, waarbij CRB als bemiddelaar optrad en commissies heeft opgestreken. Voor de externe herverzekering bij Swiss Re bestond geen aanleiding omdat dit binnen Talanx geregeld had kunnen worden, terwijl voor de tussenkomst van CBR al helemaal geen aanleiding was.

5.6.

[gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] zijn wegens onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 2:9 BW aansprakelijk voor de door HDI als gevolg van hun handelen in het kader van de overdracht van de verzekeringsportefeuille, het opzetten van de voor HDI nadelige herverzekeringsconstructie en de overige benadelingen van HDI, zowel bezien op zich als in hun onderlinge samenhang. [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] hadden een overduidelijk eigen belang via Treston en [gedaagde in conventie 2] ook via CRB, en zij hebben dat belang laten prevaleren boven dat van HDI. Zij hebben zich corporate opportunities van HDI toegeëigend. Voorts hebben zij statutaire bepalingen die tot doel hadden HDI te beschermen geschonden. [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] treft hiervan ieder een ernstig verwijt. Op grond van artikel 2:9 BW, en [gedaagde in conventie 2] via artikel 2:149 BW, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor schade die HDI hierdoor heeft geleden.
Subsidiair zijn [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad, omdat hun handelen in strijd is met een wettelijke plicht (vastgelegd in artikel 2:9 BW) en met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Zij hebben hierbij samengewerkt en elk een onrechtmatige rol gespeeld.

5.7.

Treston is vanwege haar betrokkenheid bij de overdracht van de verzekeringsportefeuille en de herverzekeringsconstructie eveneens hoofdelijk aansprakelijk jegens HDI uit onrechtmatige daad. Treston is opgetreden als koper van de verzekeringsportefeuille en maakte onderdeel uit van de herverzekeringsconstructie, waarmee zij ten nadele van HDI is bevoordeeld. De wetenschap van onrechtmatigheid en de benadeling van HDI moet aanwezig worden geacht bij de commissaris van Treston, [gedaagde in conventie 2] , de naar eigen zeggen officieus commissaris [gedaagde in conventie 3] en bij haar bestuurders [bestuurder agent] en C. Dabian, en die wetenschap moet aan Treston worden toegerekend. Subsidiair beroept HDI zich jegens Treston op ongerechtvaardigde verrijking.

5.8.

CRB was een vehikel van [gedaagde in conventie 3] en CRB is betrokken althans instrumenteel geweest bij het opzetten van de jegens HDI onrechtmatige herverzekeringsconstructie. CRB is om die reden (op grond van artikel 6:102 BW hoofdelijk) aansprakelijk voor de gevolgen van die verzekeringsconstructie voor HDI. De formeel bestuurders van CRB, [formeel bestuurder CRB 1] en [formeel bestuurder CRB 2] , wisten van de benadeling van HDI door de rol van CRB bij de herverzekeringscontracten en hun wetenschap moet aan CRB worden toegerekend.

5.9.

Subsidiair voert HDI aan dat Treston en CRB ongerechtvaardigd zijn verrijkt (6:212 BW); Treston door de overdracht van de verzekeringsportefeuille en CRB door de herverzekeringsconstructie.

Mesa Vista

5.10.

[gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en [gedaagde in conventie 1] hebben in samenwerking in de periode van 1 september 2005 tot en met 13 februari 2007 een reeks transacties met de onroerende zaak Mesa Vista in Aruba opgezet, waarmee ten nadele en met middelen van HDI eigendom van onroerend goed en vervolgens geld uit verkoop zijn verkregen door [gedaagde in conventie 2] in privé. De aankoop van de woning in 2005 is volledig gefinancierd door HDI, terwijl er geen leningsovereenkomst tussen HDI en [gedaagde in conventie 2] is aangetroffen. [gedaagde in conventie 2] heeft zich, in samenwerking met [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 3] , de geconstrueerde waardevermeerdering van het onroerend goed van USD 162.000,- toegeëigend, terwijl deze aan HDI toebehoort. Daarmee treft [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] een ernstig verwijt omdat zij aldus misbruik hebben gemaakt van hun positie bij HDI.

Bij de verwerving van dit onroerend goed is niet gehandeld overeenkomstig de geldende statuten van HDI en is geen goedkeuring van de Raad van Commissarissen verkregen. Hierdoor heeft [gedaagde in conventie 1] ook in die zin ernstig verwijtbaar gehandeld.

5.11.

Het bedoelde onroerend goed is als gevolg van de door [gedaagde in conventie 3] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 1] opgezette constructie door HDI aangeschaft voor de te hoge prijs van USD 737.500,-. HDI heeft het bedoelde onroerend goed op 19 juni 2013 verkocht voor USD 520.000,- en is zodoende tenminste benadeeld tot een bedrag van USD 217.500,-.

5.12.

[gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 2] zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de onttrekkingen van de activa van HDI. Ook [gedaagde in conventie 3] is hiervoor aansprakelijk aangezien hij bij de Mesa Vista-transacties optrad als gevolmachtigde van [gedaagde in conventie 2] .

Overboekingen vanuit bankrekeningen HDI
5.13. Met behulp van bankrekeningen 1 en 2 hebben [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 2] onder het mom van aan “Aruba Real Estate” verschuldigde huur gelden naar privé-bankrekeningen van henzelf en [gedaagde in conventie 3] overgeboekt. Voor deze boekingen ontbrak een zakelijke grondslag, nu er geen huurovereenkomst tussen HDI en Aruba Real Estate bestaat. In 2001 en 2002 vonden deze overboekingen aan de privé-rekeningen van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 1] rechtstreeks plaats vanaf rekening 1. Vanaf 2003 werden de gelden eerst via rekening 1 overgeboekt naar rekening 2, om vervolgens vanaf laatstgenoemde bankrekening over te worden gemaakt naar de privé-bankrekeningen van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 1] . Het betreft:

- de betaling van een bedrag van AWG 72.000 op 20 mei 2002 aan zowel [gedaagde in conventie 2] als aan [gedaagde in conventie 1] ;

- de betaling van een bedrag van AWG 72.000, welk bedrag op 20 augustus 2003 is overgeschreven van rekening 1 naar rekening 2 en vervolgens op 2 oktober 2003 is overgemaakt van rekening 2 naar de rekeningen van [gedaagde in conventie 2] (AWG 36.000) en [gedaagde in conventie 1] (ASD 36.000);

- de betaling op 6 november 2003 van een bedrag van AWG 378.000 van rekening 2 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 1] ;

- de betaling vanaf rekening 2 op 6 november 2003 van een bedrag van AWG 378.000 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 2] ;

- de betaling op 28 januari 2005 vanaf rekening 2 van een bedrag van USD 2.777,78 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 2] ;

- de betaling op 24 februari 2006 van een bedrag van USD 28.800 van rekening 2 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 2] ;

- de betaling vanaf rekening 2 op 10 juni 2004 van een bedrag van AWG 2.937 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 3] ;

- de betaling op 28 januari 2005 van een bedrag van AWG 2.500 vanaf rekening 2 naar de privérekening van [gedaagde in conventie 3] .

5.14.

Door het doen van deze betalingen waarvoor een zakelijke grondslag ontbreekt en het ontvangen en behouden daarvan hebben [gedaagde in conventie 1] en [gedaagde in conventie 2] zich schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur c.q. toezicht danwel hebben zij evenals [gedaagde in conventie 3] onrechtmatig gehandeld. Zij zijn elk voor het door hen ontvangen bedrag aansprakelijk..

Facturen Detoma voor project Margaux en Firenze

5.15.

HDI betwist dat Detoma diensten heeft verricht in verband met de projecten Firenze en Margaux, en in ieder geval dat dit is gebeurd in de omvang zoals door Detoma gefactureerd. Voor zover er al diensten zijn verricht ten behoeve van HDI is dat gebeurd door [gedaagde in conventie 2] in zijn hoedanigheid van commissaris van HDI en niet als bestuurder van Detoma. Voor de facturen ontbreekt een contractuele basis in de administratie van HDI. Het in rekening brengen van deze facturen bij HDI door Detoma en het ertoe leiden (door [gedaagde in conventie 1] ) dat deze facturen zijn voldaan door HDI, is te kwalificeren als fraude en dus als een onrechtmatige daad jegens HDI, waarbij [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 1] en Detoma betrokken zijn en waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Subsidiair is sprake van onbehoorlijk bestuur van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 1] . Er is sprake van belangenverstrengeling bij [gedaagde in conventie 2] waarvan [gedaagde in conventie 1] op de hoogte moet worden geacht.

5.16.

Detoma is aansprakelijk jegens HDI vanwege het versturen van valse facturen aan HDI in het kader van de projecten Firenze en Margaux. [gedaagde in conventie 2] , de bestuurder van Detoma, is hiervoor ook aansprakelijk en zijn onrechtmatig handelen is (tevens) toe te rekenen aan Detoma. Omdat [gedaagde in conventie 1] wist, althans geacht moet worden te hebben geweten dat de facturen van Detoma door [gedaagde in conventie 2] werden verstuurd, is ook [gedaagde in conventie 1] hiervoor aansprakelijk uit onrechtmatige daad. Detoma, [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 1] zijn op grond van artikel 6:102 BW hoofdelijk aansprakelijk. [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 1] zijn voor de hierdoor door HDI geleden schade subsidiair aansprakelijk wegens onbehoorlijk bestuur.

5.17.

Ten aanzien van Detoma voert HDI subsidiair aan dat Detoma ongerechtvaardigd is verrijkt (6:212 BW) door het bedrag van de door haar aan HDI verzonden en door HDI betaalde facturen voor de projecten Firenze en Margaux.

5.18.

Meer subsidiair voert HDI aan dat sprake is van onverschuldigde betaling, nu Detoma feitelijk geen werkzaamheden heeft verricht voor HDI.

6. De verweren in de hoofdzaak in conventie

[gedaagde in conventie 1]

6.1.

Het verweer van [gedaagde in conventie 1] strekt tot afwijzing van de vorderingen van HDI, met veroordeling van HDI bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten en de nakosten te vermeerderen met de wettelijke rente. Hij heeft – samengevat – het volgende naar voren gebracht.

Arubaanse verzekeringsportefeuille

6.2.

Binnen HDI was sprake van een portefeuilleverdeling, waarbij de vestiging van HDI op Aruba tot de portefeuille van [gedaagde in conventie 3] behoorde.

[gedaagde in conventie 1] is er steeds vanuit gegaan dat de achtergrond van de oprichting van Consecas was dat [bestuurder agent] behoefte had aan een inspectieapparaat voor het in kaart brengen van de verzekeringsrisico’s. Omdat HDI in de betreffende tijd, 2003, geen vergunning had van de Centrale Bank van Aruba en daardoor niet zelf een verzekeringsbedrijf met inspectieapparaat kon oprichten, hebben [bestuurder agent] en [gedaagde in conventie 3] Consecas opgericht, zo heeft [gedaagde in conventie 1] begrepen. Als HDI Consecas zou oprichten zou dat vanwege de Arubaanse regelgeving de nodige tijd in beslag hebben genomen, hetgeen vanwege de behoefte aan een inspectieapparaat niet wenselijk was.

In 2007 heeft [bestuurder agent] het plan opgevat om zelf een verzekeringsmaatschappij op te richten. [gedaagde in conventie 1] is er steeds vanuit gegaan dat Treston in dat kader was opgericht en uitsluitend gelieerd was aan [bestuurder agent] . Nu [agent] de reeds gesloten verzekeringen zou oversluiten naar haar eigen verzekeringsmaatschappij Treston en nieuwe verzekeringen ook bij Treston zou onderbrengen, ging [gedaagde in conventie 1] er vanuit dat de verzekeringsportefeuille na de oprichting van Treston niets meer waard was. [gedaagde in conventie 1] is indertijd voorts door [gedaagde in conventie 3] verteld dat de vergunning van HDI op Aruba zou worden ingetrokken vanwege verscherpte regelgeving op Aruba, zodat HDI geen andere keus had dan de Arubaanse portefeuille over te dragen. Het verstrekken van de leningen aan Treston geschiedde conform de statuten van HDI tegen een marktconforme rente en met als zekerheid de verplichting voor Treston om haar aandelen aan HDI te verpanden. Krachtens artikel 16.2 van de statuten van HDI is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor leningen boven € 1 miljoen, terwijl de drie afzonderlijke leningen een waarde hebben van € 554.172,- (AWG 1.250.000). [gedaagde in conventie 1] wist niet dat Consecas een (middellijk) belang hield in Treston. Recent is [gedaagde in conventie 1] gebleken dat de oprichting van Treston en de overdracht van de Arubaanse verzekeringsportefeuille kennelijk uit de koker van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en [bestuurder agent] is gekomen en dat zij het een en ander bewust achter de rug van [gedaagde in conventie 1] om hebben gedaan. [gedaagde in conventie 1] is in dat kader opzettelijk van onjuiste informatie voorzien door [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] en Bogaard.

6.3.

[agent] was rechthebbende op de Arubaanse portefeuille; zij had een volmacht van HDI en haalde de klanten binnen met wie namens HDI verzekeringsovereenkomsten werden gesloten. HDI kan ten aanzien van de overdracht daarvan dan ook geen schade hebben geleden. De Arubaanse portefeuille betreft het geheel van de relaties van [agent] met verzekeringnemers, die hij als zijn klanten beschouwt. De klanten in de Arubaanse portefeuille zijn de klanten van [agent] . De Arubaanse portefeuille behoort dus toe aan [agent] . [agent] heeft haar Arubaanse portefeuille ingebracht in Treston. Van een verkoop van de portefeuille door HDI aan Treston kan geen sprake zijn geweest. Goedkeuring van de Raad van Commissarissen van HDI was dus ook niet nodig, er was immers geen sprake van een vermogensbestanddeel van HDI dat werd overgedragen. Overigens is er wel toestemming gegeven door de Raad van Commissarissen van HDI. Om te voorkomen dat HDI haar positie op Aruba kwijt zou raken heeft HDI ervoor gekozen haar rol te wijzigen van volmachtgever in herverzekeraar. Er was geen bedoeling een vermogensbestanddeel van HDI aan het vermogen van HDI te onttrekken.

De door HDI gestelde waarde van de verzekeringsportefeuille is volstrekt onjuist.

6.4.

Treston had behoefte aan herverzekering en advies. Nu HDI haar activiteiten op Aruba niet ongewijzigd kon voortzetten vanwege het door [bestuurder agent] gestarte eigen verzekeringsbedrijf, was de herverzekeringsconstructie voor HDI een mogelijkheid om toch inkomsten uit de verzekeringsportefeuille te blijven genereren. Van belangenverstrengeling van [gedaagde in conventie 1] daarbij is geen sprake geweest. Het doel van de herverzekering was niet om Treston geen risico te laten lopen maar om voor HDI inkomsten te genereren uit de Arubaanse portefeuille. [gedaagde in conventie 1] heeft in het belang van HDI gehandeld. De herverzekeringsconstructie is voor HDI zeer profijtelijk geweest. Dat op enig moment CRB als broker is gaan optreden is niet ongebruikelijk. Er zijn met CRB zakelijke afspraken gemaakt. Ook de herverzekering van de risico’s uit de herverzekeringsovereenkomsten met Treston was gebruikelijk. Er is voor Swiss Re gekozen omdat het ging om de herverzekering van een verzekeringsportefeuille in het Caribisch gebied, met risico’s van hurricanes en dergelijke. Talanx was niet geïnteresseerd in herverzekering van verzekeringsportefeuilles in het Caribisch gebied.

6.5.

De vordering van HDI is hoe dan ook verjaard, nu de portefeuille op 7 april 2008 is overgedragen en de herverzekering op 22 november 2007 is overeengekomen. Bovendien heeft er decharge plaatsgevonden.

Mesa Vista

6.6.

Mesa Vista werd gebruikt door medewerkers van HDI die in verband met de activiteiten van HDI op Aruba aldaar aanwezig waren. Het plan voor de aankoop van Mesa Vista door HDI is afkomstig van en uitgedacht door [gedaagde in conventie 2] . [gedaagde in conventie 1] had geen andere keus dan aan de opdracht van [gedaagde in conventie 2] te voldoen indien hij zijn baan wilde houden.
Een en ander laat onverlet dat de koop van Mesa Vista is geschied in het belang van HDI. [gedaagde in conventie 1] had bij de koop van Mesa Vista geen enkel persoonlijk (financieel) belang. De prijs die HDI in 2006 voor Mesa Vista betaalde was marktconform. HDI heeft er zelf voor gekozen om Mesa Vista, na het instorten van de huizenmarkt in 2008, in 2013 te verkopen tegen een veel lagere prijs.
Voor de aankoop was geen goedkeuring van de Raad van Commissarissen van HDI vereist, althans was het niet gebruikelijk om deze voor onroerend goed transacties te vragen. Mesa Vista is aangekocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van HDI.

6.7.

De vordering van HDI is verjaard, nu de aankoop van Mesa Vista plaatsvond op 31 oktober 2006. Bovendien heeft er decharge plaatsgevonden.

Overboekingen vanuit bankrekeningen HDI
6.8. Het bedrag van AWG 72.000,- dat HDI meent te kunnen vorderen van [gedaagde in conventie 1] is overgeboekt vanaf rekening 1. Dit bankrekeningnummer is opgenomen in de financiële administratie van HDI en deze transactie is verwerkt in de jaarrekening over het boekjaar 2002. Het betreft een extra bonusuitkering, zo heeft [gedaagde in conventie 1] begrepen van [gedaagde in conventie 2] . De jaarrekening over 2002 is vastgesteld op 19 mei 2003, waarmee [gedaagde in conventie 1] décharge is verleend in zijn hoedanigheid van bestuurder van HDI. De overboeking kan daarom niet thans als onrechtmatig of als onrechtmatig bestuur kwalificeren.

6.9.

De twee overboekingen van AWG 36.000,- en AWG 378.000,- vanaf rekening 2 zijn niet door [gedaagde in conventie 1] buiten de administratie van HDI gehouden. De bankafschriften waren voor ieder toegankelijk. [gedaagde in conventie 1] heeft geen facturen van Aruba Real Estate opgemaakt noch bedragen naar zijn privé-rekening overgemaakt. De rechtsgrond voor de betaling van deze bedragen aan [gedaagde in conventie 1] was een bonusuitkering, zo heeft [gedaagde in conventie 1] begrepen van [gedaagde in conventie 2] .

6.10.

De vordering is verjaard, nu de overmakingen tussen 2002 en 2006 zijn gedaan.

Facturen Detoma voor project Margaux en Firenze

6.11.

Het inhuren van [gedaagde in conventie 2] heeft niets van doen met zijn taak als commissaris van HDI en gebeurde met instemming van de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen van HDI, de heer [toenmalige bestuurder] . De bedragen die Detoma factureerde zijn niet buitenproportioneel, gezien de omvang van de overnameprojecten waarmee miljoenen gemoeid gingen.

6.12.

De vordering van HDI is verjaard, nu het gaat om werkzaamheden tussen februari en mei 2009.

Overig

6.13.

Voor aansprakelijkheid van [gedaagde in conventie 1] als bestuurder van HDI is vereist dat sprake is van een ernstig verwijt. HDI heeft niet onderbouwd dat en waarom [gedaagde in conventie 1] een ernstig verwijt kan worden gemaakt. [gedaagde in conventie 1] heeft steeds gehandeld in het belang van HDI en van persoonlijk gewin van [gedaagde in conventie 1] is geen sprake. Andere betrokkenen binnen HDI waren op de hoogte van de verschillende transacties. Er is niet gehandeld in strijd met de statuten van HDI. Bij de beoordeling of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen moet voorts rekening worden gehouden met de omstandigheden van het geval, en gelet op die omstandigheden is van ernstig verwijtbaar handelen van [gedaagde in conventie 1] geen sprake.

6.14.

HDI heeft geen schade geleden. Er is geen causaal verband tussen enige handeling van [gedaagde in conventie 1] en de door HDI gestelde schade, althans was deze schade voor [gedaagde in conventie 1] niet voorzienbaar.

6.15.

Voor zover in het hoger beroep in de zaak met zaak- en rolnummer 432875 HA ZA 13/295 het beroep van [gedaagde in conventie 1] op verrekening van een door HDI aan [gedaagde in conventie 1] verschuldigd bedrag van € 225.000,- (alsnog) wordt afgewezen, althans als het hof in die procedure de vordering van HDI (alsnog) afwijst, doet [gedaagde in conventie 1] in deze procedure een beroep op verrekening van dat bedrag met een eventueel op grond van de onderhavige procedure door [gedaagde in conventie 1] aan HDI te betalen bedrag.

[gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma

6.16.

Het verweer van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma strekt tot afwijzing van de vorderingen van HDI met veroordeling van HDI bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis in de proceskosten. Zij hebben – samengevat – het volgende naar voren gebracht.

Arubaanse verzekeringsportefeuille
6.17. De rechthebbende op de Arubaanse portefeuille was [agent] ; HDI bestond feitelijk niet lokaal. Het overgaan van de Arubaanse polissen van HDI naar [agent] was dan ook niet tegen te houden. Daar komt bij dat polissen expireren na verloop van bepaalde tijd, in dit geval een jaar, waarna de omzet in sommige gevallen naar een andere verzekeraar gaat. Een tussenpersoon als [agent] heeft daarbij de mogelijkheid een verzekeringsnemer in de richting van een bepaalde verzekeraar te sturen. In de wetenschap dat de rol voor HDI als eerste schadedrager was uitgespeeld, is er uitvoering gegeven aan een andere bedrijfsvoering die voor iedereen profijtelijk kon zijn, waarbij HDI de portefeuille aan Treston heeft overgedragen en als herverzekeraar is gaan optreden. De beslissing daartoe viel binnen het mandaat van de Raad van Bestuur. Van kwade opzet of het benadelen van HDI was geen sprake. HDI was, anders dan zij stelt, in haar hoedanigheid van herverzekeraar niet onmisbaar voor Treston.

6.18.

Van aansprakelijkheid van [gedaagde in conventie 3] is geen sprake. Er heeft zich geen corporate opportunity voorgedaan die [gedaagde in conventie 3] zich heeft toegeëigend en die ertoe leidde dat hij in een betere positie kwam te verkeren doordat hij deze kans HDI onthield. [gedaagde in conventie 3] is voor zijn functioneren als bestuurder algehele décharge verleend.

Noch [gedaagde in conventie 2] , noch [gedaagde in conventie 3] had enige zeggenschap binnen Treston.

Voor aansprakelijkheid van [gedaagde in conventie 2] op grond van onbehoorlijk bestuur is voor gedragingen na 1 januari 2006 sowieso geen plaats nu [gedaagde in conventie 2] nadien geen positie meer vervulde bij HDI waarin hem enige beslissingsbevoegdheid toekwam. Daarbij komt dat zich geen corporate opportunity voordeed die [gedaagde in conventie 2] zich heeft toegeëigend en die ertoe leidde dat hij in een betere positie kwam te verkeren doordat hij deze kans HDI onthield.

6.19.

CRB heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens HDI. CRB heeft opdracht gekregen van Treston om te bemiddelen in de verzekeringen tussen Treston en HDI en van HDI om te bemiddelen in de verzekeringen tussen HDI en Swiss Re. De herverzekeringsconstructie die is toegepast is gebruikelijk onder verzekeraars. Bij een dergelijke constructie hoort dat de herverzekeraar een kleinere winstmarge heeft dan de verzekeraar; de herverzekeraar loopt ook minder risico dan de verzekeraar. De in rekening gebrachte courtages waren marktconform. Van enige schade die is toe te rekenen aan CRB is geen sprake. HDI ondervond geen nadelige gevolgen van de introductie van CRB. Het stond HDI vrij om herverzekeringscontracten buiten de groep af te sluiten.

6.20.

[gedaagde in conventie 3] kan pas per 1 januari 2012 worden aangemerkt als ubo van CRB en was dat dus niet toen via CRB de overeenkomsten tussen Treston en HDI en tussen HDI en Swiss re tot stand kwamen. Op dat moment was [bestuurder agent] ubo van CRB.

6.21.

HDI heeft geen schade geleden door de overdracht van de verzekeringsportefeuille en evenmin door de herverzekeringsconstructie. Voor zover dat wel het geval is, staat deze schade niet in causaal verband met de gedragingen van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma. De wijze waarop de waarde van verzekeringsportefeuille door HDI is vastgesteld deugt hoe dan ook niet.

6.22.

Zo één of meer gedragingen van [gedaagde in conventie 2] , [gedaagde in conventie 3] , CRB en Detoma als onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad kwalificeren dan is een en ander inmiddels verjaard door het verstrijken van de verjaringstermijn van vijf jaar. HDI heeft meegewerkt aan de oprichting van Treston door Treston leningen te verstrekken. HDI was bekend met de overdracht van de portefeuille en de oprichting van Treston, onder meer door de brieven die zij begin 2008 ontving van de Centrale Bank van Aruba. De vorderingen zijn dan ook uiterlijk in 2013 verjaard.

Mesa Vista

6.23.

Toen [gedaagde in conventie 2] Mesa Vista wilde verkopen opperde [gedaagde in conventie 1] dat HDI het huis kon kopen, zodat het huis kon worden benut als onderkomen voor functionarissen van HDI. De woning is ook veelvuldig gebruikt door medewerkers van HDI. De aankoop van Mesa Vista door HDI was een beslissing van [gedaagde in conventie 1] . [gedaagde in conventie 2] verkocht het huis toen het in waarde was gestegen. Omdat [gedaagde in conventie 2] niet in één notariële akte met HDI wilde staan heeft hij [bestuurder agent] gevraagd de transactie te regelen. [bestuurder agent] heeft zijn zwager [zwager] tussengeschoven. Daarvan was [gedaagde in conventie 2] niet op de hoogte; [gedaagde in conventie 2] kende [zwager] niet.

HDI heeft Mesa Vista tegen een marktconforme prijs gekocht. Dat het onroerend goed later door marktomstandigheden in waarde is gedaald kan [gedaagde in conventie 2] niet worden toegerekend.

Voorts heeft HDI aan [gedaagde in conventie 2] algehele décharge verleend en dus ook voor de financiering van Mesa Vista. Daarop kan thans niet meer worden teruggekomen.

6.24.

[gedaagde in conventie 3] is niet aansprakelijkheid voor de door HDI ingestelde vordering vanwege de aankoop van Mesa Vista. [gedaagde in conventie 3] heeft slechts de koopovereenkomst getekend voor zijn vader [gedaagde in conventie 2] , nu hij op dat moment niet aanwezig was op Aruba. Het tekenen van de koopovereenkomst was geen bestuurstaak en [gedaagde in conventie 3] wist niet wat de bedoeling was met Mesa Vista en had geen weet van de herkomst van de financiering. Dat het aankopen van Mesa Vista mogelijk niet onder de primaire bedrijfsvoering van HDI viel kan [gedaagde in conventie 3] niet worden aangerekend, nu hij niet betrokken is geweest bij de keuze hiertoe.

6.25.

Voor zover al sprake was onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatig handelen, dan vond dit plaats uiterlijk op 31 oktober 2006. De situatie rond Mesa Vista was HDI toen ook al bekend. Dat leidt ertoe dat de vordering inmiddels is verjaard.

6.26.

HDI heeft geen schade geleden als gevolg van de transactie van Mesa Vista.


Overboekingen vanuit bankrekeningen HDI

6.27.

Aan de betaling aan [gedaagde in conventie 2] ligt een tussen G. Matte en HDI in 2003 tot stand gekomen overeenkomst ten grondslag over de blijvende betrokkenheid van [gedaagde in conventie 2] bij HDI. HDI wilde dat [gedaagde in conventie 2] na diens vertrek HDI zou blijven adviseren. In 2003 vond de betaling plaats voor drie opeenvolgende jaren advisering. Vervolgens besloot [gedaagde in conventie 2] nog langer aan te blijven, waarna het adviseurschap navenant opschoof, terwijl de betaling al was geschied. In de drie jaren na zijn vertrek in 2006 heeft [gedaagde in conventie 2] dan ook niets gefactureerd, terwijl hij zeer veel werk heeft verricht voor HDI. [gedaagde in conventie 2] heeft nimmer opdracht gegeven tot betaling van valse facturen. Het was [gedaagde in conventie 2] niet bekend dat bedragen werden overgeboekt via een “geheime” rekening binnen HDI.

Voor zover HDI een vordering heeft op [gedaagde in conventie 2] in dit kader is die vordering verjaard uiterlijk op 24 februari 2011.

6.28.

De betalingen aan [gedaagde in conventie 3] van AWG 2.500,- en AWG 2.937,- betreffen restituties voor in privé voorgeschoten bedragen. [gedaagde in conventie 3] is er niet mee bekend dat er bedragen naar hem zijn overgeboekt van een onbekende rekening van HDI. [gedaagde in conventie 3] heeft geen bedragen weggesluisd en heeft niet bewust geld ontvangen van een dergelijke rekening. [gedaagde in conventie 3] verstrekte geen betalingsopdrachten aan de bank nu dat de taak van iemand anders was binnen HDI. [gedaagde in conventie 3] heeft de herkomst van de bedragen die hij ontving van HDI nimmer onderzocht. Eventuele acties van [gedaagde in conventie 1] op dit punt leiden niet tot onrechtmatig handelen of onbehoorlijk bestuur van [gedaagde in conventie 3]

Facturen Detoma voor project Margaux en Firenze

6.29.

HDI, in het bijzonder [gedaagde in conventie 1] , wilde [gedaagde in conventie 2] als adviseur betrokken houden bij haar onderneming. Daarover zijn tussen partijen mondeling afspraken gemaakt. Vanaf 2009 heeft [gedaagde in conventie 2] er om belastingtechnische redenen voor gekozen deze advieswerkzaamheden te verrichten vanuit Detoma. [gedaagde in conventie 2] heeft maandenlang werkzaamheden verricht in het kader van onder meer de projecten Margaux en Firenze. Dat de facturen aan [gedaagde in conventie 1] werden verzonden had als reden dat [gedaagde in conventie 1] niet wenste dat bekend werd dat hij zich liet souffleren door de oud-bestuurder.

Treston

6.30.

Het verweer van Treston strekt tot afwijzing van de vorderingen van HDI met veroordeling van HDI bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis in de proceskosten. Zij heeft – samengevat – het volgende naar voren gebracht.

6.31.

Treston is op voorstel van de bestuurder van HDI, [gedaagde in conventie 3] , en haar commissaris, [gedaagde in conventie 2] opgericht als verzekeraar die lokaal zou opereren. [gedaagde in conventie 3] en [gedaagde in conventie 2] hebben [bestuurder agent] verteld dat HDI voornemens was de Arubaanse activiteiten te beëindigen in verband met gewijzigde regelgeving van de Centrale Bank van Aruba. Zij hebben voorgesteld om de verzekeringen die voorheen bij HDI waren ondergebracht onder te brengen in een nieuwe entiteit waarin [bestuurder agent] samen met M. en [gedaagde in conventie 2] zou participeren, waarbij HDI zou optreden als herverzekeraar. Binnen HDI zou hiervoor volledige goedkeuring bestaan, zo is [bestuurder agent] voorgehouden. Eveneens op voorstel van HDI is CRB ingeschakeld als herverzekeringsmakelaar en heeft Treston een deel van haar risico’s bij HDI herverzekerd. Treston en [bestuurder agent] mochten afgaan op de mededelingen die haar werden gedaan door HDI bij monde van haar bestuurder [gedaagde in conventie 3] , en commissaris [gedaagde in conventie 2] . Treston hoefde aan de juistheid van die mededelingen niet te twijfelen.

6.32.

De Arubaanse verzekeringsportefeuille behoorde niet toe aan HDI. De verzekeringsportefeuille behoorde toe aan [agent] . Alleen de bestaande, lopende verzekeringen zijn overgedragen, niet de goodwill. Dit vertegenwoordigt nauwelijks waarde; in feite koop je alleen het recht om producten van een bepaalde verzekeraar aan te kunnen bieden. De door HDI gestelde waarde van de verzekeringsportefeuille en de daaraan gekoppelde schadeberekening is dan ook onjuist.

HDI bleef na de oprichting van Treston via de herverzekeringsconstructie premie ontvangen, zodat ook om die reden van benadeling van HDI geen sprake is. Evenmin is sprake van ongerechtvaardigde verrijking van Treston.

6.33.

De vorderingen zijn verjaard. HDI was er in november 2007, en in elk geval in de loop van 2008 van op de hoogte dat zij niet langer zelf als verzekeraar actief was op Aruba en de Arubaanse portefeuille was overgedragen en HDI uitsluitend als herverzekeraar fungeerde, althans zij had toen op de hoogte kunnen en behoren te zijn, zowel van de (beweerdelijk) aansprakelijke personen als van de (beweerdelijk) door haar geleden schade. Dat leidt ertoe dat de verjaringstermijn is aangevangen niet later dan in de loop van 2008 en niet is gestuit, waardoor in ieder geval uiterlijk per ultimo 2013 de verjaringstermijn is verstreken.

7 De vorderingen in de hoofdzaak in reconventie
[gedaagde in conventie 2]
7.1. [gedaagde in conventie 2] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat HDI onrechtmatig heeft gehandeld en te bepalen dat HDI aansprakelijk is voor de schade die [gedaagde in conventie 2] hierdoor heeft geleden, welke schade nader bij staat zal moeten worden opgemaakt, met veroordeling voorts van HDI in de proceskosten en nakosten.

7.2.

[gedaagde in conventie 2] legt hieraan het volgende ten grondslag. HDI heeft onrechtmatig gehandeld door:
- verlof te verzoeken voor het leggen van beslag tot een bedrag van € 25,5 miljoen, waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;
- Treston te beslaan op al haar liquiditeiten waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curagao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

- een ongefundeerde vordering op Treston aanhangig te maken waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

- [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] te beschuldigen van onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatige daad ten aanzien van de gang van zaken omtrent de Arubaanse verzekeringsportefeuille waardoor zij als belanghebbenden in Treston niet meer boven iedere twijfel worden geacht door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM;

- een vordering op [gedaagde in conventie 2] van meer dan € 25 miljoen wereldkundig te maken waardoor hij als belanghebbende in Treston niet meer boven iedere twijfel is geacht door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM;

- het in algemene zin zodanig handelen dat de bedrijfsvoering van Treston onmogelijk is gemaakt.

Deze acties van HDI waren doordacht en de consequenties waren voorzienbaar. HDI wist dat Treston melding moest maken van de gestelde vordering van HDI bij onder meer de Centrale Bank van Aruba. HDI heeft ten aanzien van de verzekeringsportefeuille een claim gecreëerd, met het doel haar oud-bestuurders te schaden. Door te stellen dat zij € 25 miljoen schade heeft geleden vanwege het verlies van de verzekeringsportefeuille, heeft HDI misbruik van bevoegdheid gemaakt, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening (het leggen van beslag voor een dermate disproportionele vordering) en het belang dat daardoor wordt geschaad (de liquidatie van de beslagenen).

[gedaagde in conventie 3]

7.3.

vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren voor recht dat HDI onrechtmatig heeft gehandeld en te bepalen dat HDI aansprakelijk is voor de schade die [gedaagde in conventie 3] hierdoor heeft geleden, welke schade nader bij staat zal moeten worden opgemaakt, met veroordeling van HDI in de proceskosten en nakosten.

7.4.

[gedaagde in conventie 3] heeft hieraan het volgende ten grondslag gelegd.
HDI onrechtmatig heeft gehandeld door:

- verlof te verzoeken voor het leggen van beslag tot een bedrag van € 25,5 miljoen, waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

- Treston te beslaan op al haar liquiditeiten waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

- een ongefundeerde vordering op Treston aanhangig te maken waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

- [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] te beschuldigen van onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatige daad ten aanzien van de gang van zaken omtrent de Arubaanse verzekeringsportefeuille waardoor zij als belanghebbenden in Treston niet meer boven iedere twijfel worden geacht door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM;

- een vordering op [gedaagde in conventie 3] van meer dan € 25 miljoen wereldkundig te maken waardoor hij als belanghebbende in Treston niet meer boven iedere twijfel is geacht door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM;

- CRB wegens onheuse vorderingen te beslaan voor € 1.240.000;

- het in algemene zin zodanig handelen dat de bedrijfsvoering van Treston en CRB onmogelijk is gemaakt.


CRB

7.5.

CRB vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
1) voor recht te verklaren dat HDI onrechtmatig heeft gehandeld en te bepalen dat HDI aansprakelijk is voor de schade die CRB hierdoor heeft geleden, welke schade nader bij staat zal moeten worden opgemaakt en

2) HDI te gelasten binnen zeven dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis de door haar gelegde beslagen door te halen, op straffe van verbeurte van een boete van € 50.000,- per dag dat niet aan dit gebod wordt voldaan.

7.6.

CRB legt hieraan het volgende ten grondslag.

HDI heeft onrechtmatig heeft gehandeld jegens CRB door:
1) verlof te verzoeken voor het leggen van beslag tot een bedrag van € 25,5 miljoen, onder meer onder Treston, waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

2) Treston te beslaan op al haar liquiditeiten waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

3) een ongefundeerde vordering op Treston aanhangig te maken waardoor de solvabiliteit van Treston Aruba en Treston Curaçao door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM in twijfel is getrokken;

4) [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] te beschuldigen van onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatige daad ten aanzien van de gang van zaken omtrent de Arubaanse Verzekeringsportefeuille waardoor zij als belanghebbenden in Treston niet meer boven iedere twijfel worden geacht door de Centrale Bank van Aruba en de CBCSM, zodat Treston niet meer aan de vergunningsvoorwaarden zou voldoen en zodat Treston ook geen zaken meer mag doen met CRB nu deze dezelfde [gedaagde in conventie 3] als uiteindelijke belanghebbende kent;

5) CRB als ‘vehikel’ of als ‘stroman’ van [gedaagde in conventie 3] te kwalificeren en door te stellen dat CRB slechts als winstafromend bedrijf onnodige diensten leverde aan Treston, haarzelf (HDI) en Swiss Re;

6) CRB wegens onheuse vorderingen te beslaan voor € 1.230.000;

7 ) het in algemene zin zodanig handelen dat de bedrijfsvoering van CRB onmogelijk is gemaakt.

Treston

7.7.

Treston vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren voor recht dat HDI jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, meer in het bijzonder door ten onrechte ten laste Treston (derden)beslagen te leggen en Treston in rechte te betrekken, en HDI te veroordelen tot vergoeding van de schade die Treston door dit onrechtmatig handelen heeft geleden, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en te worden vereffend volgens de wet, met veroordeling voorts van HDI in de proceskosten en nakosten.

7.8.

Treston heeft hieraan het volgende ten grondslag gelegd.
HDI heeft zonder enige vooraankondiging op 25 juni 2014 beslag laten leggen ten laste van Treston voor een bedrag van € 25,5 miljoen. Gelijktijdig is HDI een bodemprocedure gestart tegen Treston. Door de beslaglegging kon Treston niet meer aan haar verplichtingen voldoen. HDI wist dat Treston de Centrale Bank van Aruba hiervan op de hoogte moest stellen en dat de Centrale Bank van Aruba als gevolg daarvan een onderzoek naar Treston zou starten, verscherpt toezicht zou houden en een stille curator zou aanwijzen. Hoewel de beslagen in kort geding zijn opgeheven, duurt het verscherpte toezicht en de curatele voort totdat in een bodemprocedure is vastgesteld dat Treston geen blaam treft. Dit heeft ertoe geleid dat Treston sinds de beslaglegging haar bedrijf niet meer heeft kunnen uitoefenen.

8. Het verweer in de hoofdzaak in reconventie

8.1.

HDI voert verweer tegen de vorderingen in reconventie. Dit verweer vloeit voort uit hetgeen zij in conventie aan haar vorderingen ten grondslag legt, zodat daarnaar wordt verwezen.

9. De vordering in de vrijwaringszaak

9.1.

Treston vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] hoofdelijk veroordeelt om aan Treston te betalen al datgene waartoe Treston jegens HDI in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, inclusief de kostenveroordeling in de hoofdzaak, met veroordeling van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] in de proceskosten in de vrijwaringsprocedure, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

9.2.

Treston legt aan de vordering – samengevat – ten grondslag dat [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] Treston in strijd met de waarheid hebben verteld dat HDI op de hoogte was van en instemde met zowel de betrokkenheid van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] bij Treston, als met de overdracht van de Arubaanse verzekeringsportefeuille aan Treston en de herverzekeringsconstructie.

10. Het verweer in de vrijwaringszaak

10.1.

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Treston bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad in de proceskosten, inclusief de nakosten.

10.2.

[gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] bestrijden dat van onrechtmatig handelen jegens Treston sprake is. Voorts betwisten zij dat sprake is van causaal verband tussen eventueel onrechtmatig handelen van [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] en schade van Treston. Ten slotte stellen zij zich op het standpunt dat hooguit het bestuur van Treston een verwijt kan worden gemaakt, maar niet de indirecte aandeelhouders.

11. De beoordeling in de hoofdzaak en de vrijwaringszaak

11.1.

Deze zaak heeft een internationaal karakter. Daarom moet eerst de vraag worden beantwoord of de rechtbank internationaal bevoegd is.

11.2.

Krachtens artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie tegen [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 3] , [gedaagde in conventie 2] en Detoma, van de vorderingen in de hoofdzaak in reconventie en van de vorderingen in de vrijwaringszaak. Wat de vorderingen in de hoofdzaak in conventie tegen Treston en CRB betreft heeft HDI zich op het standpunt gesteld dat de Nederlandse rechter bevoegd is krachtens artikel 7 Rv, nu er tussen de vorderingen tegen enerzijds [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 3] , [gedaagde in conventie 2] en Detoma en anderzijds Treston en CRB een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Treston en CRB hebben de stelling van HDI dat de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt niet betwist. Zij worden geacht stilzwijgend met de rechtsmacht van de Nederlandse rechter te hebben ingestemd.

11.3.

De rechtbank ziet aanleiding een comparitie van partijen te gelasten. Tijdens de reeds gehouden comparitie van partijen kon de zaak slechts beperkt inhoudelijk worden besproken, gezien de kort daarvoor door HDI ingezonden, ter comparitie genomen processtukken. De rechtbank heeft om die reden reeds ten tijde van die comparitie medegedeeld dat de mogelijkheid bestaat dat de rechtbank na de nadere conclusiewisseling een comparitie zal gelasten om de zaak (nader) inhoudelijk te bespreken en ook de mogelijkheden van een schikking met partijen te bespreken. Daar komt bij dat één van de rechters ten overstaan van wie de op 8 oktober 2015 gehouden comparitie van partijen heeft plaatsgevonden binnenkort niet meer bij deze rechtbank werkzaam zal zijn. De rechtbank acht het van belang dat partijen hun standpunt mondeling uiteen kunnen zetten ten overstaan van de rechters die (te zijner tijd) de uitspraak zullen wijzen.

11.4.

Voor de hand ligt dat ter comparitie de diverse (feitelijke) grondslagen van de vorderingen in conventie, in reconventie en in de vrijwaring zullen worden besproken. Meer in het bijzonder zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- het toepasselijk recht, voor de diverse grondslagen, zowel wat de conventie, de reconventie als de vrijwaring betreft;

- het beroep op verjaring;

- HDI vraagt verwijzing naar de schadestaat en een voorschot van € 5 miljoen. Besproken zal worden of deze combinatie opportuun is, en of het debat over de schade (inclusief het voorschot) kan worden geparkeerd totdat op de aansprakelijkheid is beslist;

- het eventueel parkeren van de vrijwaringszaak totdat in de hoofdzaak is beslist;

- de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek;

- de bewijspositie van partijen, ook ter zake van de gestelde mondelinge overeenkomst tussen Detoma en [gedaagde in conventie 2] , zowel wat de omvang van de gestelde mondelinge opdracht betreft als ten aanzien van de omvang van de verrichte werkzaamheden.

11.5.

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten aan de hand van een uitgeschreven pleitnota. De rechtbank gaat ervan uit dat, gelet op de omvang van de reeds gewisselde stukken, volstaan kan worden met een beperkte tijd om te pleiten. Iedere advocaat zal gedurende twintig minuten in de gelegenheid zijn het standpunt van de betreffende partij(en) toe te lichten aan de hand van een ( uitgeschreven) pleitnota. Mocht de advocaat van [gedaagde in conventie 3] , [gedaagde in conventie 2] , CRB en Detoma behoefte hebben aan een langere termijn vanwege het aantal door deze advocaat vertegenwoordigde partijen, dient voorafgaand aan de comparitie om een verlenging van de spreektijd te worden verzocht.

11.6.

De rechtbank gaat er op voorhand van uit dat alle relevante stukken inmiddels in het geding zijn gebracht. Mocht desondanks behoefte bestaan aan de indiening van nadere stukken, dan dienen deze uiterlijk twee weken voorafgaand aan de comparitie aan de rechtbank en de overige partijen te worden toegezonden.

11.7.

De datum van de comparitie zal na het wijzen van dit vonnis aan de hand van door partijen op te geven verhinderdata worden bepaald. De comparitie zal worden gehouden ten overstaan van de rechters mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, mr. C.M.E. van der Hoeven en mr. J.A. Moolenburgh.

11.8.

Alle beslissingen worden aangehouden.

12. De beslissing in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

De rechtbank

12.1.

beveelt partijen, HDI, Treston, CRB en Detoma deugdelijk vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte is en [gedaagde in conventie 1] , [gedaagde in conventie 2] en [gedaagde in conventie 3] in persoon, vergezeld door hun raadslieden, te verschijnen in het gebouw van deze rechtbank voor de rechters mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, mr. C.M.E. van der Hoeven en mr. J.A. Moolenburgh, tot het geven van inlichtingen en teneinde een schikking te beproeven,

12.2.

bepaalt dat alle partijen binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - Administratie haven en handel, afdeling planningsadministratie, kamer E12.43, Postbus 50954, 3007 BR Rotterdam, faxnummer 088-36 10555 - hun verhinderdagen in de maanden augustus 2016 tot en met november 2016 moeten opgeven, waarna dag en uur van de comparitie van partijen zal worden bepaald,

12.3.

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Damsteegt-Molier, mr. C.M.E. van der Hoeven en mr. J.A. Moolenburgh en in het openbaar uitgesproken op 25 mei 2016.

2148/1883/45