Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:3954

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-05-2016
Datum publicatie
27-05-2016
Zaaknummer
C/10/486597 / HA ZA 15-1046
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Scoutingwerkzaamheden in de voetbalwereld voor Engels bemiddelingskantoor. Uitleg van in dat kader gesloten leningsovereenkomst. Totstandkoming commissieovereenkomsten en uit dien hoofde te ontvangen vergoedingen. Mogelijkheid van verrekening. Op eigen naam in rechte optreden als lasthebber van een ander.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1457
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/486597 / HA ZA 15-1046

Vonnis van 18 mei 2016 (bij vervroeging)

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

STELLAR FOOTBALL LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. J. Blakborn te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiser in reconventie in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. W.A. Vader te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Stellar Football en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis in incident van 17 februari 2016 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 7 april 2016;

 • -

  de akte houdende pleitaantekeningen, zijdens Stellar Football;

 • -

  de spreekaantekeningen mr. W.A. Vader t.b.v. comparitie van partijen, zijdens [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Stellar Football is een managementkantoor voor (professionele) voetballers dat een hoofdvestiging heeft in Londen en een nevenvestiging in Amsterdam.

2.2.

[gedaagde] is in de sportwereld, in het bijzonder de voetballerij, actief als bemiddelaar tussen sporters en sportclubs en als begeleider en adviseur voor (voetbal)spelers.

2.3.

De zoon van [gedaagde] , [naam zoon] , heeft op 12 juli 2010 de overstap gemaakt van de jeugdopleiding van Feyenoord naar de jeugdopleiding van Arsenal Football Club.

[gedaagde] is in dit kader in aanraking gekomen met [bemiddelaar] (hierna: [bemiddelaar] ). [bemiddelaar] was toentertijd als bemiddelaar verbonden aan de vennootschap Soccer Network Ltd. (hierna: Soccer Network), welke vennootschap in 2015 is opgenomen in de vennootschappelijke structuur van Stellar Group, waarvan ook Stellar Football deel uit maakt.

2.4.

[gedaagde] heeft zich onder meer bezig gehouden met de carrières van de jonge voetballers [naam voetballer] en [naam voetballer] . [naam voetballer] heeft op enig moment een contract gesloten met Feyenoord, [naam voetballer] met Ajax.

2.5.

Op 15 juni 2010 hebben Soccer Network en Quickstar Ltd. (hierna: Quickstar), een door [gedaagde] opgerichte vennootschap, een scouting agreement gesloten, op grond waarvan [gedaagde] scoutingswerkzaamheden verricht in Nederland, Zweden en Denemarken tegen een jaarlijkse vergoeding van £ 50.000,00.

2.6.

Op 11 juli 2011 heeft op het kantoor van Stellar Football te Londen een bespreking plaatsgevonden tussen [moeder voetballer] (moeder van [naam voetballer] ), de heer [directeur] (directeur van Stellar Football) en [gedaagde] .

2.7.

Stellar Football en [gedaagde] zijn op 16 december 2011 een overeenkomst van geldlening aangegaan. Deze overeenkomst luidt, onder meer, als volgt:

“We are pleased to make available to you a ban in the principal sum of £40,000.00 on the terms and conditions of this letter. The loan shall be interest free. Subject as provided below, you may draw the loan in one lump sum.

The loan shall be repayable immediately upon demand by us. If you default in the payment or repayment on the due date of any sum from time to time due under this letter, interest will accrue on a daily basis (payable on demand) on the amount in respect of which default has been made from the date of default until actual payment-(both before and after judgment) at the rate of 5 per cent per annum above the Bank of England base rate as varied from time to time.

You will repay the loan by the 31st July 2013. You will pay £2,000 in 5 monthly instalments starting from August 2012 to December 2012, followed by 6 monthly instalments of £5,000 from January 2013 to June 2013 . You may repay the loan or any part of it early but may not re-borrow any amount so repaid. The loan will be unsecured.

(…)

If any payment becomes due on a day which is not a day on which banks are generally open for business in London, the due date of such payment will be extended to the next business day. You will make all payments under or in respect of this facility without set-off or counterclaim and free and clear of any withholding or deduction for or on account of tax, save as may be required by law.

(…)

You will pay, on demand and on a full indemnity basis, all costs and expenses to a maximum of £5,000.00 (and VAT) which we may from time to time incur in connection with this letter and/or the loan.

(…)

Time shall be of the essence in respect of your obligations under or in respect of this facility but no failure by us to exercise or delay by us in exercising any right or remedy under or in respect of this facility shall operate as a waiver of it, nor shall any single partial or defective exercise by us of any such right or remedy preclude any other or further exercise of that or any other right or remedy.

This letter is governed by English law.”

2.8.

Op 7 mei 2013 hebben [gedaagde] en [directeur] een WhatsAppconversatie gevoerd, die onder meer luidt:

[gedaagde] : “Send me the commission documents so we can see and calculate what can be deduct from the amount, and that's what I will refund.”

[directeur] : “(...) i can assure you that we do not owe you l penny as we have not yet done any new contracts for terence or [naam voetballer] . please let me know what exact documents you require and I will forward them to you despite the fact that you tried to go behind my back to the families. I KEEP MY WORD. Once you have received whatever documents you want I expect to receive the money you owe by return.”

[gedaagde] : “(...) Second of all the commission you received or will receive from both boys first contracts adds up. Don 't expect me to wait for these commissions, deduct them from the total amount and what's left will be payed in the same manner it was payed to me. If you want to resolve this in a gentle manner it is best we speak in person.”

[directeur] : “Stop being an idiot. you owe me money and have done for a long time despite your word. (...) I will keep my word. (...)”

2.9.

Op 27 juli 2015 heeft [gedaagde] van [bemiddelaar] een overeenkomst ontvangen ter zake van door Quickstar van Soccer Network te ontvangen commissies voor door [naam voetballer] te sluiten (arbeids)overeenkomsten. Deze overeenkomst luidt onder meer als volgt:

“Soccer Network Ltd (SN)hereby agrees with Quickstar Ltd that in respect of the player [naam voetballer] ( [naam voetballer] ):

Where SN receive[s] agency fees relating to [naam voetballer] , 25% of the agency fees agreed and received will be payable to Quickstar Ltd.SN will provide through its accountants BSG Valentine Chartered Accountants of Lynton House 7/12 Tavistock Sq London WC1H9BQ a copy of the Registered contract disclosing the Agency fee agreed with the Club, within 7 days of the Contract being signed.

The payment terms will mirror the terms agreed between SN and the Club.

This agreement supersedes the payment clause 5 in the 15 June 2010 Agreement attached”

2.10.

Per brief van 14 september 2015 heeft de advocaat van Stellar Football [gedaagde] gesommeerd tot betaling van een bedrag van £ 49.326,70 uit hoofde van de overeenkomst van geldlening.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

De verminderde vordering van Stellar Football luidt om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen tot betaling aan Stellar Football van:

1) een bedrag van £ 46.753,46, te vermeerderen met de rente daarover van 5,5% per jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2016 tot en met de dag der algehele voldoening;

2) de gemaakte beslagkosten ad in totaal € 1.230,25;

3) de proceskosten voor een contractueel overeengekomen bedrag van £ 5.000 ex BTW, althans voor een bedrag dat de rechtbank in goede justitie vaststelt.

3.2.

Het verweer van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van Stellar Football in de kosten van het geding in conventie, te voldoen binnen zeven dagen na dit vonnis, ter vermeerderen met de nakosten, onder bepaling dat indien de gedingkosten niet binnen genoemde termijn zijn betaald, hierover vanaf de achtste dag wettelijke rente verschuldigd is.

3.3.

Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

De vordering van [gedaagde] luidt om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat het verrekenings- en/of opschortingsverbod in de leningsovereenkomst in de rechtsverhouding tussen [gedaagde] en Stellar Football niet van toepassing is, althans dat voor zover de leningsovereenkomst niet aldus wordt uitgelegd dat het verrekenings- en/of opschortingsverbod niet van toepassing is, de leningsovereenkomst op grond van misbruik van omstandigheden da wel dwaling wordt vernietigd, althans voor recht te verklaren dat een beroep door Stellar Football op het verrekenings- en/of opschortingsverbod naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is;

2. voor recht te verklaren dat [gedaagde] rechtsgeldig (terug)betaling van de lening mag opschorten totdat Stellar Football heeft voldaan aan de incidentele vordering als bedoeld onder 2 van het door [gedaagde] geformuleerde petitum;

3. Stellar Football (hoofdelijk) te veroordelen tot betaling aan [gedaagde] van 25% van de door Stellar Football (Groep) in verband met [naam voetballer] en/of [naam voetballer] reeds ontvangen en nog te ontvangen commissie;

4. voor recht te verklaren dat [gedaagde] zijn schuld aan Stellar Football uit hoofde van de leningsovereenkomst mag verrekenen met de betalingsverplichting van Stellar Football aan [gedaagde] als bedoeld onder 3.;

5. met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding in conventie, te voldoen binnen zeven dagen na dit vonnis, ter vermeerderen met de nakosten, onder bepaling dat indien de gedingkosten niet binnen genoemde termijn zijn betaald, hierover vanaf de achtste dag wettelijke rente verschuldigd is.

3.5.

Het verweer van Stellar Football strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van [gedaagde] in de kosten van het geding.

3.6.

Op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Bij voormeld vonnis in incident is overwogen dat de rechtbank er in het vervolg van de procedure vanuit gaat dat op de gehele zaak Nederlands recht van toepassing is, zoals partijen in conventie uitdrukkelijk hebben laten weten, en partijen in de gelegenheid gesteld zich ter comparitie uit te laten over de vraag of dit ook geldt voor de vordering in reconventie. Partijen hebben ter comparitie niet weersproken dat ook op de vordering in reconventie Nederlands recht van toepassing is. De rechtbank gaat er derhalve bij de verdere beoordeling vanuit dat op zowel de vordering in conventie als in reconventie Nederlands recht van toepassing is.

4.2.

Stellar Football grondt haar vordering op nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van geldlening.

4.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat tussen hen een overeenkomst van geldlening tot stand is gekomen en dat de in die overeenkomst genoemde betalingstermijnen zijn verstreken, zodat Stellar Football in beginsel aanspraak kan maken op terugbetaling van de geleende geldsom.

4.4.

[gedaagde] beroept zich op opschorting van zijn betalingsverplichting. Daartoe heeft hij het volgende aangevoerd. [directeur] heeft in zijn WhatsAppbericht van 7 mei 2013 (Once you have received whatever documents you want I expect to receive the money you owe by return.)

toegezegd dat eerst de relevante (in het incident gevorderde) documenten met betrekking tot door [gedaagde] te ontvangen commissie zullen worden verstrekt en dat daarna, als op grond van die documenten is vastgesteld wat [gedaagde] nog van Stellar Football tegoed heeft, de lening zal worden terugbetaald onder eventuele verrekening van de vordering van [gedaagde] op Stellar Football.

4.5.

De rechtbank verwerpt het verweer van [gedaagde] . De overeenkomst van geldlening is gedetailleerd schriftelijk vastgelegd. In de overeenkomst van geldlening is nauwkeurig bepaald wanneer de betalingstermijnen vervallen. Voorts is bepaald dat terugbetaling van de lening geschiedt ‘without set-off or counterclaim and free and clear of any withholding or deduction for or on account of tax, save as may be required by law’ (hierna: het verrekeningsverbod). De uitleg van deze bepaling is tussen partijen niet in geschil, in die zin dat beide partijen ervan uit gaan dat uit dit beding voortvloeit dat het [gedaagde] niet is toegestaan een tegenvordering op Stellar Football te verrekenen met de vordering van Stellar Football. Tegen deze achtergrond kan [gedaagde] niet volhouden dat hij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat deze bepalingen met een enkel WhatsAppbericht – dat is verzonden als onderdeel van een tamelijk verhitte discussie tussen [directeur] en [gedaagde] – terzijde werd geschoven. Dit geldt temeer ook nu het verrekeningsverbod naar zijn aard geen ondergeschikte punt van de overeenkomst van geldlening vormt.

4.6.

[gedaagde] voert aan dat, voor zover wordt geoordeeld dat het verrekeningsverbod niet door de hierboven bedoelde uitlating van [directeur] ter zijde is geschoven, de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat dit beding (toch) niet aan verrekening in de weg staat. [gedaagde] wijst op de volgende omstandigheden:

( i) [gedaagde] verkeerde in een zeer (van Stellar Football/ [directeur] ) afhankelijke en zwakke (financiële en juridische) positie;

(ii) het was de bedoeling van partijen dat [gedaagde] de lening eerst zou terugbetalen nadat hij inkomsten zou ontvangen op basis van de gesloten commissieovereenkomsten met betrekking tot door [naam voetballer] en [naam voetballer] te sluiten overeenkomsten;

(iii) het verrekeningsverbod is niet tussen partijen ter sprake geweest, laat staan onderwerp van onderhandeling geweest;

(iv) Stellar Football had als professionele partij [gedaagde] , die het formele Engels in de overeenkomst van geldlening onvoldoende kon doorgronden, over de (rechtsgevolgen) van het in die overeenkomst opgenomen verrekeningsbeding moeten voorlichten;

( v) het lijkt alsof Stellar Football het bewust lastig voor [gedaagde] heeft gemaakt om zijn declaraties en commissieafspraken te incasseren door steeds andere agenten van Stellar Group naar voren brengen;

(vi) Stellar Football heeft zich eerst bij dagvaarding op het verrekeningsbeding beroepen, terwijl [directeur] in zijn WhatsAppbericht heeft ingestemd met opschorting van de terugbetaling, althans ermee heeft ingestemd dat het verrekeningsbeding niet meer van toepassing is.

Tegen deze achtergrond dient de overeenkomst van geldlening zo te worden uitgelegd dat partijen zijn overeengekomen dat [gedaagde] de lening eerst terugbetaalt (voor zover hij nog iets verschuldigd zou zijn) nadat hij heeft ontvangen waarop hij recht heeft op grond van zijn vordering op Stellar Football uit hoofde van de commissieovereenkomsten.

4.7.

Naar oordeel van de rechtbank brengen de redelijkheid en de billijkheid niet mee dat op grond van de voornoemde omstandigheden (i) tot en met (vi) de overeenkomst van geldlening op de door [gedaagde] voorgestane wijze dient te worden uitgelegd. [gedaagde] is uit eigen beweging naar het Verenigd Koninkrijk gegaan en heeft zich daar toegelegd op zakelijke en commerciële activiteiten als bemiddelaar en adviseur. De risico’s verbonden aan het in het buitenland aangaan van overeenkomsten in een taal die hij niet geheel meester is dienen in zo’n geval in beginsel voor rekening van [gedaagde] te blijven. Daarbij komt dat de heer [persoon 1] namens Stellar Football ter zitting heeft gesteld en [gedaagde] heeft bevestigd dat de tekst van de overeenkomst van geldlening op 16 december 2011 tot stand is gekomen na uitgebreid overleg tussen hen beiden en dat [gedaagde] zelf ook nog tekstvoorstellen heeft gedaan. Niet gebleken is dat de onder (ii) genoemde bedoeling ter sprake is gekomen tijdens het overleg op 16 december 2011. [gedaagde] stelt weliswaar dat een dergelijke bedoeling is besproken, maar hij refereert alleen aan besprekingen van voor 16 december 2011, waarbij de heer [persoon 1] niet was betrokken. Vast staat dat van de thans door [gedaagde] gestelde bedoeling niets blijkt uit de tekst van de overeenkomst zoals die na genoemde uitvoerige bespreking uiteindelijk op papier is gesteld. Eerder het tegendeel is het geval. In deze omstandigheden kan [gedaagde] aan zijn gestelde bedoeling niet het gerechtvaardigde vertrouwen ontlenen dat het in de tekst opgenomen verrekeningsverbod niet zou gelden.

4.8.

[gedaagde] roept, voor zover de door hem voorgestane uitleg van de overeenkomst door de rechtbank niet wordt gevolgd, in het licht van de hiervoor onder 4.6 genoemde omstandigheden de vernietiging van de overeenkomst van geldlening in op grond van misbruik van omstandigheden op grond van misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 lid 4 BW), althans op grond van dwaling in de zin van artikel 6:228 lid 1 onder b BW, althans dient het verrekeningsbeding op grond van artikel 6:248 lid 2 BW buiten toepassing te worden verklaard.

4.9.

Ingevolge artikel 3:44 lid 4 BW is misbruik van omstandigheden aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden. Van dergelijke omstandigheden is naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.7 is overwogen, geen sprake. Het beroep op misbruik van omstandigheden wordt derhalve verworpen.

4.10.

Ingevolge artikel 6:228 lid 1 aanhef en onder b BW is een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten vernietigbaar indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten. De rechtbank is, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.7 is overwogen, van oordeel dat Stellar Football in dit geval niet haar mededelingsplicht heeft geschonden. Het beroep op dwaling wordt derhalve verworpen.

4.11.

Overigens valt niet zonder meer in te zien dat [gedaagde] gebaat zou zijn bij de vernietiging van de overeenkomst van geldlening. Na vernietiging van een overeenkomst immers dienen de gevolgen van die overeenkomst ongedaan te worden gemaakt, hetgeen in het onderhavige geval onder meer zou betekenen dat [gedaagde] het geleende bedrag na het moment van vernietiging aan Stellar Football zou moeten terugbetalen.

4.12.

Ingevolge artikel 6:248 lid 2 BW is een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechtbank is, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.7 is overwogen, van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden op grond waarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat Stellar Football [gedaagde] onverkort aan het in de overeenkomst van geldlening opgenomen verrekeningsbeding houdt. Het staat Stellar Football dus vrij een beroep te doen op het verrekeningsbeding.

4.13.

De conclusie uit het voorgaande is dat Stellar Football aanspraak kan maken op terugbetaling door [gedaagde] van een bedrag van in hoofdsom £ 40.0000,00 uit hoofde van de overeenkomst van geldlening

4.14.

Stellar Football vordert de contractueel overeengekomen rente van 5% boven het rentepercentage van de Bank of England, ofwel een rente percentage van 5,5%, vanaf 1 januari 2016. Voorts vordert Stellar Football de contractuele rente van 5,5% vanaf de vervaldata van de verschillende betalingstermijnen tot 1 januari 2016, die zij heeft berekend op een bedrag van £ 6.753,47.

4.15.

[gedaagde] heeft aangevoerd dat Stellar Football in schuldeisersverzuim verkeert, omdat zij heeft nagelaten de commissieovereenkomsten aan [gedaagde] te verstrekken. [gedaagde] is daarom niet met de betaling van de geleende som in verzuim is, zodat eveneens geen rente verschuldigd is. Daarnaast zou aanzienlijk minder rente verschuldigd zijn als Stellar Football de commissieovereenkomsten meteen had verstrekt en bepaald had kunnen worden wie per saldo iets van wie te vorderen had.

4.16.

De rechtbank volgt dit betoog niet. Onder 4.5 is reeds overwogen dat partijen een aanvullende verplichting, inhoudende dat Stellar Football geen beroep zou kunnen doen op het in de tekst opgenomen verrekeningsbeding, niet zijn overeengekomen, zodat Stellar Football daarin niet kan zijn tekort geschoten en dus ook niet in schuldeisersverzuim verkeert.

4.17.

Tussen partijen is niet in geschil dat zij een contractueel rentepercentage van 5,5% zijn overeengekomen, zodat de vordering in zoverre voor toewijzing in aanmerking komt. Het gevorderde bedrag dat reeds is berekend op grond van deze rente komt echter niet voor toewijzing in aanmerking, omdat de door Stellar Football overgelegde renteberekening (productie 8 bij conclusie van 6 januari 2016) is gemaakt op basis van een hoofdsom in euro’s in plaats van Britse ponden. De rente van 5,5% zal worden toegewezen vanaf de vervaldata van de respectievelijke termijnbetalingen over de respectievelijke termijnbedragen, nu het verzuim ingevolge artikel 6:83 aanhef en sub a BW vanaf die data is ingetreden.

4.18.

Stellar Football vordert in het kader van de proceskosten veroordeling een bedrag van £ 5.000,=. Stellar Football baseert deze vordering naar de rechtbank begrijpt op de bepaling uit de overeenkomst van geldlening die luidt: “You will pay, on demand and on a full indemnity basis, all costs and expenses to a maximum of £5,000.00 (and VAT) which we may from time to time incur in connection with this letter and/or the loan.” [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in beginsel in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Voor zover met deze bepaling is bedoeld een regeling te treffen ten aanzien van de proceskosten als bedoeld in artikel 237 e.v. Rv, geldt dat Stellar Football geen feiten heeft gesteld die aanleiding geven om af te wijken van de gebruikelijke wijze van begroting op basis van het liquidatietarief. De vordering komt in zoverre dus niet voor toewijzing in aanmerking. Te zijner tijd zullen de proceskosten met toepassing van dat liquidatietarief worden begroot.

Voor zover met deze bepaling bedoeld is een vergoeding overeen te komen voor door Stellar Football verrichte buitengerechtelijke incassowerkzaamheden geldt het volgende. Uit de tekst van de bepaling is niet af te leiden dat een vergoeding voor verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden sowieso verschuldigd is. De formulering duidt erop dat maximaal £ 5.000,=. is verschuldigd mits die kosten ook zijn gemaakt; Stellar Football heeft echter niet onderbouwd dat in dit geval buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht, zodat de vordering om die reden niet voor toewijzing in aanmerking komt.

in reconventie

4.19.

De door [gedaagde] in reconventie gevorderde verklaringen voor recht stuiten af op hetgeen hiervoor in conventie met betrekking tot het verrekeningsverbod is overwogen.

4.20.

[gedaagde] vordert verder betaling van Stellar Football van 25% de door Stellar Football/Stellar Group in verband met [naam voetballer] en/of [naam voetballer] reeds ontvangen en nog te ontvangen commissie.

4.21.

Ter terechtzitting heeft [gedaagde] erkend dat hij geen overeenkomst ten aanzien van [naam voetballer] met Stellar Football heeft gesloten, maar dat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Soccer Network en Quickstar. [gedaagde] heeft verklaard dat Soccer Network en Stellar Football op dit punt moeten vereenzelvigd, maar ter onderbouwing van dat standpunt heeft [gedaagde] volstrekt onvoldoende aangevoerd. Het enkele feit dat sprake is van verschillende vennootschappen die (inmiddels) tot dezelfde groep behoren is daarvoor onvoldoende. De vordering voor zover deze betrekking heeft op [naam voetballer] komt dus niet voor toewijzing in aanmerking. Ter zitting is overigens gebleken dat volgens de aanwezigen Soccer Network aan [gedaagde] , althans aan Quickstar, een commissievergoeding is verschuldigd met betrekking tot [naam voetballer] en is van de zijde van Stellar Football verklaard dat deze vergoeding zal worden betaald nadat is uitgezocht hoe hoog deze vergoeding is.

4.22.

[gedaagde] stelt met betrekking tot [naam voetballer] dat een commissieovereenkomst tot stand is gekomen inhoudende dat Stellar Football 25% van de door haar in verband met [naam voetballer] ontvangen commissie aan [gedaagde] dient te betalen. [gedaagde] stelt dat die commissieovereenkomst op 11 juli 2011 mondeling tot stand is gekomen tijdens de onder 2.6 bedoelde bespreking.

4.23.

Stellar Football heeft aangevoerd dat, voor zover er al een commissieovereenkomst zou zijn gesloten, daarbij niet [gedaagde] maar Quickstar partij is. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij in dat geval krachtens mondelinge overeenkomst van lastgeving optreedt als lasthebber van Quickstar. Stellar Football heeft het bestaan van een dergelijke overeenkomst van lastgeving betwist. Ook heeft Stellar Football betwist dat er een commissieovereenkomst met betrekking tot [naam voetballer] tot stand is gekomen.

4.24.

Een lasthebber die in rechte optreedt ten behoeve van een ander (de lastgever) is niet gehouden in de dagvaarding of anderszins te vermelden dat hij ter behartiging van de belangen van een ander optreedt; eerst indien het verweer van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, zal de lasthebber moeten stellen en zo nodig bewijzen dat hij uit hoofde van lastgeving bevoegd is op eigen naam ten behoeve van de rechthebbende op te treden (onder andere HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4995). Uitgaande van deze (vaste) rechtspraak behoefde [gedaagde] dus eerst na betwisting (in de conclusie van antwoord in reconventie) door Stellar Football dat met [gedaagde] een commissieovereenkomst zou zijn gesloten kenbaar te maken dat hij (zo nodig) als lasthebber van Quickstar optreedt. Nu [gedaagde] pas ter zitting met deze stelling is gekomen en Stellar Football te kennen heeft gegeven daarop niet ordelijk te kunnen reageren, zal de rechtbank Stellar Football gelegenheid geven zich over dit standpunt van [gedaagde] uit te laten. Omdat aan [gedaagde] toch een bewijsopdracht zal worden verstrekt (zie hierna), zal hij om proceseconomische redenen al wel vast worden toegelaten tot het bewijs van zijn stelling dat hij als lasthebber van Quickstar optreedt. Na de bewijsverrichtingen kan Stellar Football zich dan bij conclusie na enquête over een en ander uitlaten.

4.25.

Gelet op de gemotiveerde betwisting door Stellar Football staat thans niet vast dat de gestelde mondelinge commissieovereenkomst met Stellar Football tot stand is gekomen. De bewijslast van deze stelling rust, bij voldoende gemotiveerde betwisting daarvan, op [gedaagde] , die zich op de rechtsgevolgen van die stelling beroept. Derhalve zal [gedaagde] conform zijn – voldoende concrete – bewijsaanbod worden toegelaten tot het bewijs van de betwiste stelling.

4.26.

Indien [gedaagde] slaagt in het bewijs dat de gestelde overeenkomst met Stellar Football is gesloten, is de vordering tot betaling door Stellar Football van 25% de door Stellar Football in verband met [naam voetballer] reeds ontvangen en nog te ontvangen commissie in beginsel en afhankelijk van de in 4.24 bedoelde uitlating van Stellar Football toewijsbaar. Aan de hand van de relevante stukken dient dan de hoogte van het aan [gedaagde] toekomende bedrag te worden bepaald.

4.27.

Indien [gedaagde] niet slaagt in het hem opgedragen bewijs, komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de door [gedaagde] subsidiair gestelde grondslag dat Stellar Group op grond van artikel 6:166 BW (hoofdelijk) aansprakelijk is jegens [gedaagde] .

in het incident

4.28.

Uit het onder 4.26 overwogene vloeit voort dat de door [gedaagde] in het incident gevorderde stukken eerst relevant zouden kunnen worden voor zover na bewijsvoering komt vast te staan dat door de [gedaagde] gestelde overeenkomst ten aanzien van [naam voetballer] is gesloten. De beslissing in het incident zal daarom worden aangehouden tot na de bewijslevering.

in conventie en in reconventie

4.29.

Iedere verdere beslissing, waaronder over de uitvoerbaar bij voorraadverklaring, zal in afwachting van de bewijsvoering worden aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in het incident

5.1.

houdt iedere verdere beslissing aan,

in reconventie

5.2.

draagt [gedaagde] op te bewijzen feiten waaruit volgt dat (1) tussen hem en Quickstar een overeenkomst van lastgeving bestaat en (2) tussen hem en Stellar Football, althans tussen Quickstar en Stellar Football, een overeenkomst tot stand is gekomen inhoudende dat Stellar Football 25% van de door haar in verband met [naam voetballer] ontvangen commissie aan [gedaagde] , althans Quickstar dient te betalen,

5.3.

bepaalt dat indien [gedaagde] dit bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, deze zullen worden gehoord in het gerechtsgebouw te Rotterdam aan het Wilhelminaplein 100/125, voor mr. Th. Veling;

5.4.

bepaalt dat [gedaagde] , indien deze getuigen wil laten horen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank

- afdeling privaatrecht, team haven en handel, planningsadministratie, kamer E 12.43, Postbus 50954, 3007 BR Rotterdam -

de namens hem te horen getuigen en de verhinderdagen van de getuigen, alle partijen en hun advocaten in de maanden juni 2015 tot en met september 2016 moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zal worden bepaald;

5.5.

bepaalt dat Stellar Football, indien deze getuigen in contra-enquête wil voorbrengen, bij de opgave van verhinderdata rekening moet houden met de in dat kader (vermoedelijk) te horen getuigen; voor contra-enquête zal een dag en uur worden gereserveerd na de voor het getuigenverhoor bepaalde dag en tijd;

5.6.

bepaalt dat [gedaagde] , indien deze het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en/of door een ander bewijsmiddel, het voornemen hiertoe binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank en aan de wederpartij moet opgeven, waarna de verdere procesvoering zal worden bepaald;

5.7.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken, voor zover nog niet in het geding gebracht, aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

5.8.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2016.

2111/1980