Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:1928

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15-03-2016
Datum publicatie
21-03-2016
Zaaknummer
10/650069-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Plegen van ontucht met minderjarigen middels webcamseks. Seksueel binnendringen bewezen, zonder dat er een lichamelijke aanraking tussen de dader en de minderjarige is geweest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2016-0077
IR 2016/60, UDH:IR/13295 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden – Smit en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/650069-15

Datum uitspraak: 15 maart 2016

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

niet ingeschreven in de basisregistratie personen,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht,

raadsman mr. A.T. Tilburg, advocaat te Spijkenisse.

Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 1 maart 2016.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. L.H.M. Jager-Huiskens heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1, 2 primair, 3, 4, 5 primair, 6 primair en 7 primair tenlastegelegde;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar met aftrek van voorarrest, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar, en als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van de reclassering, alsmede zich laat behandelen voor zijn gedrag middels het Therapieprogramma Seksuele Delictplegers (TSD) en indien de reclassering dat noodzakelijk acht, zal meewerken aan een nader psychologisch onderzoek.

Waardering van het bewijs

Standpunt verdediging ten aanzien van feit 4

Aangevoerd is dat door de verdachte niet bewust specifiek is gezocht naar kinderpornografisch materiaal. Voorts is aangevoerd dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beoordeling:

Uit de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen volgt dat het standpunt van de verdediging dat de verdachte niet bewust specifiek heeft gezocht naar afbeeldingen van kinderpornografische aard onaannemelijk is. Gelet op de bij de verdachte aangetroffen hoeveelheid foto’s (183) en films (96) die als kinderpornografisch worden aangemerkt,

het aantal (ruim 7) jaren dat de verdachte zich bezig heeft gehouden met het verwerven en vervaardigen hiervan en het aantal kinderen dat hierbij betrokken is, wordt wettig en overtuigend bewezen geacht dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Het verweer wordt verworpen.

Standpunt verdediging ten aanzien van feiten 5, 6 en 7

Aangevoerd is dat artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht niet van toepassing is, nu er bij webcamseks geen sprake kan zijn van seksueel binnendringen van het lichaam door de dader.

Beoordeling

Uit de arresten van de strafkamer van de Hoge Raad van 30 november 2004, NJ 2005, 184

en 22 maart 2011, LJN BP1379 volgt dat er onder omstandigheden sprake van ontucht met een minderjarige kan zijn zonder dat er een lichamelijke aanraking tussen de dader en de minderjarige is geweest. Of in een zodanig geval de gedraging(en) van de dader - al dan niet in onderlinge samenhang bezien - het dwingen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen opleveren, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt in het bijzonder betekenis toe aan het antwoord op de vraag of en zo ja, in hoeverre tussen de dader en het slachtoffer enige voor het plegen of dulden van ontucht relevante interactie heeft plaatsgevonden. De reactie van die ander kan - volgens de Hoge Raad - bijvoorbeeld bestaan uit het aannemen van een bepaalde houding, die in het dagelijkse leven is geseksualiseerd of een andere actieve seksuele handeling van de minderjarige zelf.

Bij de onder 5, 6 en 7 tenlastegelegde feiten hebben de minderjarigen, waaronder een slechts 12-jarige, zichzelf - voor een door hen ingeschakelde webcam en aldus zichtbaar voor de verdachte - uitgekleed, hun borsten en/of vagina aan de verdachte getoond en aangeraakt en zichzelf gepenetreerd met de vingers en/of de achterzijde van een haarborstel. Deze actieve seksuele handelingen van de minderjarigen bij zichzelf en voor de webcam waren een reactie op, dringende, verzoeken van de verdachte. Voorts heeft de verdachte daarbij aan ten minste één minderjarige instructies gegeven wat zij moest doen, bijvoorbeeld hoeveel vingers zij in haar vagina moest doen. In reactie daarop volgde de minderjarige deze instructies op: voor de webcam en zichtbaar voor de verdachte. Tijdens de webcamcontacten kwam het regelmatig voor dat de verdachte zichzelf seksueel bevredigde.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft hiermee bij de onder 5, 6 en 7 tenlastegelegde feiten tussen de verdachte en de slachtoffers voor het plegen van ontucht zodanig relevante interactie plaatsgevonden, dat deze als het plegen van ontucht met die minderjarigen kan worden aangemerkt, welke ontucht in de onderhavige gevallen mede heeft bestaan uit het seksueel binnendringen in de vagina van de desbetreffende minderjarigen.

Het verweer wordt verworpen.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden.

Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair, 3, 4, 5 primair, 6 primair en

7 primair tenlastegelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op 10 augustus 2014 te Rotterdam door middel van chat-/internetgesprekken door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde [betrokkene]

, van de boyband [naam boyband] , en vervolgens een rit per limousine naar de [evenement] en een plaats op het podium bij het optreden en met hem na het optreden in een bubbelbad met snoep en drinken te beloven, een persoon, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] , waarvan verdachte wist dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte tonen van

haar buik en borsten en billen en vagina en aanraken van haar vagina, te plegen

2.

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 01 januari 2012 tot en met 22 april 2013

te Rotterdam door middel van chat/internetgesprekken telkens door bedreiging met geweld en door bedreiging met andere feitelijkheden iemand, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum] ), heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, namelijk het - voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich uitkleden en aanraken van haar borsten en brengen van haar vinger(s) en een hals van een fles in haar vagina

de bedreiging met geweld en/of de bedreiging met andere feitelijkheden hebben bestaan uit

het

- via chat-/internetgesprekken met die [slachtoffer 2] , die [slachtoffer 2] dreigen naar haar moeder te gaan en het broertje van die [slachtoffer 2] iets aan te doen en naaktfoto('s) van die [slachtoffer 2] op het internet te zetten, indien die [slachtoffer 2] geen naaktfoto('s) en/of naaktfilm(s) naar verdachte zou sturen en bovengenoemde ontuchtige handelingen niet voor de ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte met/bij zichzelf zou uitvoeren en

- via chat-/internetgesprekken met die [slachtoffer 2] , die [slachtoffer 2] de volgende woorden, althans soortgelijke woorden, toevoegen: “Je stuurt nu die foto of je zoekt het maar uit [slachtoffer 2] /Nu foto [slachtoffer 2] /Nu/Keuze is nu aan jou”;

3.

hij op 01-02 januari 2012, te Rotterdam door middel van chat-/internetgesprekken met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten [slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum] ) en [slachtoffer 4] (geboren op [geboortedatum] ), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, namelijk door middels chat-/internetgesprekken contact te zoeken en onderhouden met die [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en vervolgens met ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte

die [slachtoffer 4] ertoe te bewegen

- zijn ontblote buik te tonen en

- de broek en onderbroek van [slachtoffer 3] naar beneden te trekken en

- met zijn handen te wrijven over de (met kleding bedekte) borsten van [slachtoffer 3] en

- zijn hand in de broek van [slachtoffer 3] te steken en daarbij met zijn hand bewegingen te maken ter hoogte van de vagina van [slachtoffer 3] en

- op de rug van [slachtoffer 3] te gaan liggen en/of daarbij bewegingen met zijn heupen te maken, lijkend op de bewegingen die worden gemaakt bij het hebben van geslachtsgemeenschap, terwijl hij met zijn hand de borst van [slachtoffer 3] aanraakt

en

die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] ertoe te bewegen over elkaars ontblote buik te wrijven

en die [slachtoffer 3] ertoe bewegen haar ontblote vagina en borsten te tonen en de achterzijde van een haarborstel in haar vagina te brengen;

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2008 tot en met 23 april 2015

te Rotterdam, een aantal afbeeldingen te weten 183 foto's en/of 96 films - en (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) telefoon(s) en/of een harddisk - heeft vervaardigd en/of verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit onder meer:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (o.a. bestandsnaam [naam bestand] )

en/of

het betasten en/of aanraken met de penis en/of mond/tong van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (o.a. bestandsnaam [naam bestand] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel aanvullen met soort voorwerp) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (o.a. bestandsnaam [naam bestand] )

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (o.a. bestandsnaam [naam bestand] )

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

5.

hij in de periode van 1 januari 2008 tot en met 25 november 2010 te Rotterdam door middel van chat-/internetgesprekken met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 5] , geboren op [geboortedatum] , telkens

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich uitkleden en tonen en aanraken van haar borsten en vagina en brengen van haar vinger(s) in haar vagina;

6.

hij in de periode van 14 maart 2015 tot en met 18 maart 2015 te Rotterdam door middel van chat-/internetgesprekken met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 6] , geboren op [geboortedatum] , telkens buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich uitkleden en aanraken van haar

borsten en vagina en brengen van haar vinger(s) in haar vagina;

7.

hij in de periode van 1 januari 2012 tot en met 13 augustus 2014 te Rotterdam door middel van chat-/internetgesprekken met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten met [slachtoffer 7] , geboren op [geboortedatum] , telkens

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich uitkleden en aanraken van haar

vagina en brengen van haar vinger(s) en de achterzijde van een haarborstel, in haar vagina.

De kennelijke verschrijving in feit 4 van de bewezenverklaarde tenlastelegging is in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1. door misleiding een persoon, waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen;

2. feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

3. met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd;

4. een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken vervaardigen, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

5. met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

6. met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

7. met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn strafbaar.

Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is strafbaar.

Motivering straf

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zeven jaren schuldig gemaakt aan zeven zedenmisdrijven waarbij minderjarigen betrokken waren. In één geval heeft de verdachte zich voorgedaan als een lid van de boyband [naam boyband] en heeft in die hoedanigheid via chat- en internetgesprekken valse beloftes gedaan aan een meisje van 16 jaar oud teneinde haar ontuchtige handelingen voor de webcam te laten verrichten (feit 1). Ook heeft de verdachte een meisje van 15 jaar gedwongen tot het maken en naar hem opsturen van naaktfoto’s van zichzelf en het verrichten van ontuchtige handelingen bij zichzelf voor de webcam, gedurende een periode van zo’n anderhalf jaar (feit 2).

Tevens heeft hij voor de webcam een jongen van 9 jaar en zijn zusje van 15 jaar seksuele handelingen bij elkaar en bij zichzelf laten verrichten (feit 3).

Voorts heeft hij met meerdere meisjes in de leeftijd tussen de 12 tot 16 jaar webcamseks gehad, waarbij hij de meisjes vroeg om zich naakt aan hem te tonen en seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten, mede bestaand uit het brengen van hun vingers of een voorwerp in hun vagina (feiten 5, 6 en 7).

Op de onder de verdachte inbeslaggenomen digitale gegevensdragers zijn 463.726 foto's en 4689 films aangetroffen. Van deze afbeeldingen is een selectie gemaakt. Hierop zijn in totaal 279 (183 foto’s en 96 films) afbeeldingen aangetroffen, die kinderpornografisch materiaal bevatten. Een aantal van die afbeeldingen was door de verdachte zelf gemaakt (feit 4).

Dit zijn ernstige feiten. De contacten door middel van chat- en internetgesprekken met de minderjarige slachtoffers begonnen veelal vriendschappelijk teneinde hun vertrouwen te winnen, maar gedurende die contacten schuwde de verdachte niet bedreigingen met geweld en publicatie van ontvangen naaktfoto’s van de minderjarigen op internet teneinde zijn doel te bereiken. Hij deed zich veelal voor als leeftijdgenoot van de minderjarigen, gebruikte verschillende aliassen en gebruikte deze soms ook tegelijk als het in voorkomende gevallen niet lukte om de minderjarigen te bewegen tot het plegen van ontuchtige handelingen met zichzelf of het sturen van naaktfoto’s van henzelf. Bij sommige van hen was sprake van een verstandelijke beperking en bij anderen was sprake van persoonlijke problemen, waarvan de verdachte weet had. Tussen de verdachte en de slachtoffers bestond een groot leeftijdsverschil en ook dit leeftijdsverschil weegt voor de rechtbank zwaar mee. Dat in een enkel geval het chatcontact mogelijk aanvankelijk begon als een vriendschappelijk contact, doet aan het voorgaande niet af.

De verdachte heeft door zijn handelen een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers. Hij heeft hun lichamelijke integriteit aangetast en hun leed aangedaan. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de slachtoffers in hem stelden.

De verdachte, die, naar hij zelf tegenover de politie heeft verklaard, zich tijdens de webcamcontacten (soms) seksueel bevredigde, heeft uitsluitend ten behoeve van zijn eigen seksuele gerief gehandeld. Algemeen bekend is dat dit soort feiten, juist aan minderjarigen die nog in een seksuele ontwikkelingsfase verkeren, schade kunnen toebrengen.

Meer in het bijzonder hebben de slachtoffers [slachtoffer 1] , [slachtoffer 6] en [slachtoffer 2] schriftelijk aangegeven welke psychische gevolgen zij nog steeds ondervinden van hetgeen hen is overkomen.

Door het gedurende vele jaren maken en verzamelen van kinderpornografische afbeeldingen en films, heeft de verdachte voorts eraan bijgedragen dat verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met minderjarigen, in stand worden gehouden en bevorderd.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

4 februari 2016, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

Rapportages

Psycholoog drs. [naam psycholoog] heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 12 januari 2016. Dit rapport houdt het volgende in.

Bij betrokkene is geen sprake van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Er is sprake van een normale, gemiddelde intelligentie met een redelijk harmonisch profiel. Er zijn geen harde aanwijzingen gevonden voor het bestaan van pedofilie, wat echter evenmin op grond van de voorhanden informatie kan worden uitgesloten. Het is daarmee niet duidelijk geworden uit het onderzoek, welke psychologische factoren een rol hebben gespeeld bij het tenlastegelegde. Het risico op seksueel gewelddadig gedrag wordt als laag beoordeeld.

Nu er geen psychopathologie kan worden vastgesteld, onthoudt de deskundige zich van behandeladvies.

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd

19 januari 2016. Dit rapport houdt het volgende in.

Betrokkene heeft het ernstig grensoverschrijdende gedrag zoals tenlastegelegd, meerdere jaren onafgebroken vertoond. Derhalve is er naar de mening van de adviseur sprake van een patroon op dit vlak. Gelet op de veelvoud aan seksuele contacten die betrokkene, ondanks een zelfverklaard besef van ontoelaatbaarheid, meerdere jaren onafgebroken met minderjarigen heeft onderhouden met louter als drijfveer het najagen van 'spanning en geilheid' zonder zich in deze af te laten remmen door de minderjarigheid van de meisjes in kwestie, acht de reclassering de kans op herhaling, zolang er geen gedegen vorm van gedragsbehandeling is gestart, niet uit te sluiten. In het verlengde hiervan kan voor minderjarigen het risico op letselschade niet worden uitgesloten. De verdachte stelt bereid te zijn tot verdere medewerking aan gedragsbehandeling

Gelet op de inschatting dat de kans op herhaling van gedrag zoals in onderhavige kwestie niet kan worden uitgesloten, is de reclassering - in tegenstelling tot het advies van de psycholoog - van mening dat verdere duiding van het gedrag van de verdachte, alsmede recidivekans-verlagende gedragsbehandeling in het verlengde daarvan, wel degelijk een waardevolle aanvulling op een verplicht reclasseringscontact zal zijn.

Geadviseerd wordt een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht en de verplichting om zich ambulant te laten behandelen voor zijn gedrag middels het Therapieprogramma Seksuele Delictplegers (TSD) van polikliniek 'Het Dok' te Rotterdam, of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling dan wel behandelaar zullen worden gegeven.

De rechtbank heeft acht geslagen op deze rapporten.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Toerekeningsvatbaarheid

Nu de conclusie van de psycholoog gedragen wordt door zijn bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusie over en maakt die tot de hare. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten geen gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens of een ziekelijke stoornis, zodat hij volledig toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Straf

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Nu de reclassering begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk acht, zal de rechtbank een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de voorwaarden die hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

Vorderingen benadeelde partijen/schadevergoedingsmaatregel

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [slachtoffer 1] , ter zake van het onder 1 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 108,64 aan materiële schade en een vergoeding van € 2.000,- aan immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, en aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [slachtoffer 2] , ter zake van het onder 2 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 75,- aan materiële schade en een vergoeding van € 2.500,- aan immateriële schade en aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [slachtoffer 6] , ter zake van het onder 6 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 113,88 aan materiële schade en een vergoeding van € 1.250,- aan immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, en aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie vordert de vorderingen van de benadeelde partijen geheel toe te wijzen en aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Standpunt verdediging

De verdediging bepleit de door de benadeelde partijen individueel opgevoerde reiskosten geheel toe te wijzen en de immateriële vorderingen te beperken tot een bedrag van € 1.250,-, nu de vorderingen niet steeds voldoende zijn onderbouwd

Beoordeling

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partijen door de respectievelijk onder 1, 2 en 6 bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks materiële schade is toegebracht en de gevorderde bedragen door de verdachte niet zijn weersproken, zullen deze vorderingen worden toegewezen.

Vast is ook komen te staan dat aan de benadeelde partijen door de onder 1, 2 en 6 bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 1.250,-. De vorderingen worden voor dit bedrag toegewezen. De rechtbank is van oordeel dat de nadere behandeling van het overige deel van de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] een onevenredige belasting van het strafproces zouden vormen. Deze benadeelde partijen zullen voor dit deel van hun vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vorderingen kan derhalve slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 6] hebben tevens gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met wettelijke rente, respectievelijk vanaf 10 augustus 2014 (feit 1) en 18 maart 2015 (feit 6).

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partijen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 6] een schadevergoeding betalen van respectievelijk € 1.358,64, € 1.325,- en € 1.363,88. De toegewezen bedragen inzake [slachtoffer 1] en [slachtoffer 6] worden vermeerderd met de wettelijke rente.

Tevens wordt in alle vorderingen oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 57, 245, 246, 247 en 248a van het Wetboek van Strafrecht.

Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 primair, 3, 4, 5 primair, 6 primair en 7 primair tenlastegelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezenverklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 1 (één) jaar niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 5 (vijf) jaren, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

 • -

  de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

 • -

  de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

 • -

  de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

 • -

  de veroordeelde zal deelnemen aan een gedragsinterventie, bestaande uit het Therapieprogramma Seksuele Delictplegers (TSD) van polikliniek ‘Het Dok’, of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling dan wel behandelaar zullen worden gegeven.

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting:

aan de benadeelde partij [slachtoffer 1], te betalen een bedrag van € 1.358,64 (zegge: dertienhonderdachtenvijftig euro en vierenzestig eurocent), bestaande uit € 108,64 aan materiële schade en € 1.250,- aan immateriële schade, bepaalt dat dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 10 augustus 2014 tot aan de dag van de algehele voldoening;

aan de benadeelde partij [slachtoffer 2], te betalen een bedrag van € 1.325,- (zegge: dertienhonderdvijfentwintig euro), bestaande uit € 75,- aan materiële schade en € 1.250,- aan immateriële schade;

aan de benadeelde partij [slachtoffer 6], te betalen een bedrag van € 1.363,88 (zegge: dertienhonderddrieënzestig euro en achtentachtig eurocent), bestaande uit € 113,88 aan materiële schade en € 1.250,- aan immateriële schade, bepaalt dat dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 18 maart 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vorderingen; bepaalt dat dit deel van de vorderingen slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de zijde van de benadeelde partij begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 1] te betalen € 1.358,64 (zegge: dertienhonderdachtenvijftig euro en vierenzestig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 augustus 2014 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 1.358,64 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 23 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 2] te betalen € 1.325,- (zegge: dertienhonderdvijfentwintig euro); beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 1.325,- vervangende hechtenis zal worden toegepast

voor de duur van 23 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 6] te betalen € 1.363,88 (zegge: dertienhonderddrieënzestig euro en achtentachtig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 maart 2015 tot aan de dag van de algehele voldoening; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 1.363,88 vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 23 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan een benadeelde partij, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. I.K. Rapmund, voorzitter,

en mrs. J.J. van den Berg en A.A.J. de Nijs, rechters,

in tegenwoordigheid van M.M. Cerpentier, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 maart 2016.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 25 mei 2014 tot en met 10 augustus 2014,

in elk geval op 10 augustus 2014 te Rotterdam en/of 's-Hertogenbosch,

in elk geval in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

(telkens) door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde [betrokkene]

, van de boyband [naam boyband] , en/of (vervolgens) een rit per limousine naar

de [evenement] en/of een plaats op het podium bij het optreden en/of met hem na

het optreden in een bubbelbad met snoep en drinken te beloven, een persoon,

te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] , waarvan verdachte (telkens)

wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren

nog niet had bereikt, (telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige

handelingen, te weten het (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde

webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen van

haar buik en/of borsten en/of billen en/of vagina en/of aanraken van haar

vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 01 januari 2012 tot en met 22 april 2013

te Rotterdam en/of Goirle, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat/internetgesprekken)

(telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door

bedreiging met geweld en/of door bedreiging met (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]

), heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), namelijk het (telkens)

- voor een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk

zichtbaar voor verdachte) zich uitkleden en/of aanraken van haar borsten en/of

vagina en/of brengen van haar vinger(s) en/of een (hals van een) fles,

althans enig (puntig) voorwerp in haar vagina en/of

- ( vervolgens) via de webcam en/of via chat-/internetgesprekken (althans via

een communicatieprogramma) maken en/of versturen van films en/of foto's van

zichzelf waarop haar ontblote lichaam en/of borsten en/of vagina en/of haar

vagina met (deels) ingebrachte fles, althans enig (puntig) voorwerp, te zien

zijn;

het geweld en/of een andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met geweld

en/of de bedreiging met andere feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben bestaan uit

het (telkens)

- via chat-/internetgesprekken met die [slachtoffer 2] , die [slachtoffer 2] dreigen naar

haar moeder te gaan en/of het broertje van die [slachtoffer 2] iets aan te doen

en/of (een) naaktfoto('s) van die [slachtoffer 2] op het internet te zetten, indien

die [slachtoffer 2] geen naaktfoto('s) en/of naaktfilm(s) naar verdachte zou sturen

en/of bovengenoemde ontuchtige handelingen niet voor de ingeschakelde webcam

(en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf

zou uitvoeren en/of

- via chat-/internetgesprekken met die [slachtoffer 2] , die [slachtoffer 2] de volgende (dreigende) woorden, althans soortgelijke woorden, toevoegen: “Je stuurt nu die foto of je zoekt het maar uit [slachtoffer 2] /Nu foto [slachtoffer 2] /Nu/Keuze is nu aan jou”;

- ' hacken' van het wachtwoord van die [slachtoffer 2] haar account en/of

(vervolgens) (in ruil voor een nieuw wachtwoord) die [slachtoffer 2] te dwingen

voor de webcam te verschijnen;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 01 januari 2012 tot en met 22 april 2013

te Rotterdam en/of Goirle, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had

bereikt, te weten met [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum] ),

(telkens) buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit

of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het

(telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich uitkleden en/of aanraken van haar

borsten en/of vagina en/of brengen van haar vinger(s) en/of een (hals van een)

fles, althans enig (puntig) voorwerp, in haar vagina;

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 02 mei 2010 tot en met 02 januari 2012,

in elk geval op of omstreeks 01-02 januari 2012,

te Rotterdam en/of Standdaarbuiten, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten

[slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum] ) en/of

[slachtoffer 4] (geboren op [geboortedatum] ),

(telkens) buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, namelijk door

middels chat-/internetgesprekken contact te zoeken en/of onderhouden met die

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of (vervolgens) met ingeschakelde webcam (en

aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte)

die [slachtoffer 4] ertoe te bewegen

- zijn ontblote buik te tonen en/of

- de broek en/of onderbroek van [slachtoffer 3] naar beneden te trekken en/of

- met zijn hand(en) te wrijven over de (met kleding bedekte) borst(en) van [slachtoffer 3]

en/of

- zijn hand in de broek van [slachtoffer 3] te steken en/of daarbij met zijn hand

bewegingen te maken ter hoogte van de vagina van [slachtoffer 3] en/of

- op de rug van [slachtoffer 3] te gaan liggen en/of daarbij bewegingen met zijn

heupen te maken, lijkend op de bewegingen die worden gemaakt bij het hebben

van geslachtsgemeenschap, terwijl hij met zijn hand de borst van [slachtoffer 3]

aanraakt

en/of

die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] ertoe te bewegen over elkaars ontblote buik

te wrijven

en/of

die [slachtoffer 3] ertoe bewegen haar ontblote vagina en/of borsten te tonen en/of

de achterzijde van een haarborstel, althans enig (puntig) voorwerp, in haar

vagina te brengen/duwen;

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 1 januari 2008 tot en met 23 april 2015

te Rotterdam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een aantal afbeeldingen (te weten 183 foto's en/of 96 film(s))

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één

of meer computer(s) en/of (een) telefoon(s) en/of een harddisk -

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of

verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon

met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(o.a. bestandsnaam [naam bestand]

)

en/of

het betasten en/of aanraken met de penis en/of mond/tong van de geslachtsdelen

van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van de

geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(o.a. bestandsnaam [naam bestand]

)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of

poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) (eventueel

aanvullen met soort voorwerp) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

(o.a. bestandsnaam

[naam bestand]

)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(o.a. bestandsnaam [naam bestand] )

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

5.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 1 januari 2008 tot en met 25 november 2010

te Rotterdam en/of Roosendaal, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had

bereikt, te weten met [slachtoffer 5] (geboren op [geboortedatum] ), (telkens)

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het

(telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich uitkleden en/of tonen en/of

aanraken van haar borsten en/of vagina en/of brengen/duwen van haar vinger(s)

in haar vagina;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 1 januari 2008 tot en met 25 november 2010

te Rotterdam en/of Roosendaal, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten

[slachtoffer 5] (geboren op [geboortedatum] ),

(telkens) buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, namelijk door

(telkens) door middel van chat-/internetgesprekken contact te zoeken en/of

onderhouden met die [slachtoffer 5] en/of (vervolgens) die [slachtoffer 5] ertoe te bewegen voor

een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk

zichtbaar voor verdachte) zich uit te kleden en/of haar borsten en/of vagina

te tonen en/of aan te raken en/of haar vinger(s) in haar vagina te

brengen/duwen;

6.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 14 maart 2015 tot en met 18 maart 2015

te Rotterdam en/of Goor, althans in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had

bereikt, te weten met [slachtoffer 6] (geboren op [geboortedatum] ),

(telkens) buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit

of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk

het (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich uitkleden en/of aanraken van haar

borsten en/of vagina en/of brengen/duwen van haar vinger(s) in haar vagina;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 14 maart 2015 tot en met 18 maart 2015

te Rotterdam en/of Goor, althans in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten [slachtoffer 6] (geboren

op [geboortedatum] ), (telkens) buiten echt ontuchtige handelingen heeft

gepleegd, namelijk door (telkens) door middel van chat-/internetgesprekken

contact te zoeken en/of onderhouden met die [slachtoffer 6] en/of (vervolgens) die

[slachtoffer 6] ertoe te bewegen voor een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus

geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) haar borsten en/of vagina te

tonen en/of aan te raken en/of haar vinger(s) in haar vagina te brengen/duwen;

7.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015

te Rotterdam en/of Veendam, in elk geval in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had

bereikt, te weten met [slachtoffer 7] (geboren op [geboortedatum] ), (telkens)

buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het

(telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich uitkleden en/of aanraken van haar

vagina en/of brengen van haar vinger(s) en/of de achterzijde van een

haarborstel, althans enig (puntig) voorwerp, in haar vagina;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks

de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015

te Rotterdam en/of Veendam, althans in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren, te weten [slachtoffer 7]

(geboren op [geboortedatum] ), (telkens) buiten echt ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, namelijk door (telkens) door middel van

chat-/internetgesprekken contact te zoeken en/of onderhouden met die [slachtoffer 7]

en/of (vervolgens) die [slachtoffer 7] ertoe te bewegen voor een door haar/hen

ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor

verdachte) zich uit te kleden en/of haar borsten en/of vagina te tonen en/of

aan te raken en/of haar vinger(s) en/of de achterzijde van een haarborstel,

althans enig (puntig) voorwerp, in haar vagina te brengen/duwen;

Meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 te Rotterdam en/of Veendam, althans in Nederland,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

(telkens) door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door zich (onder meer) voor te doen als zijnde Remy en/of de vader en/of oom van die Remy en/of door aan te geven dat hij kanker had overwonnen, een persoon,

te weten [slachtoffer 7] (geboren [geboortedatum] ), waarvan verdachte (telkens) wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het (telkens voor een door haar/hem ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich uitkleden en/of tonen en/of aanraken van haar borsten en/of vagina en/of brengen/duwen van haar vingers en/of achterzijde van een haarborstel, althans enig voorwerp, in haar vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden.