Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2016:10298

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
30-11-2016
Datum publicatie
03-03-2017
Zaaknummer
C/10/505813 / HA ZA 16-696
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Proceskostenzekerheid. Art. 224 Rv. Eiseres is gevestigd in Australië. Bankgarantie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/505813 / HA ZA 16-696

Vonnis in incident van 30 november 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

MEGATOP CARGO PTY LTD,

kantoorhoudende te St. Peters (NSW 2044), Australië,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. G.J.H. de Vos te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STREET STYLE B.V.,

statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te Rotterdam,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. V.R. Pool te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Megatop en Street Style genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 21 juni 2016, met producties;

  • -

    de incidentele conclusie houdende vordering tot het stellen van zekerheid voor proceskosten van 21 september 2016;

  • -

    de incidentele conclusie van antwoord van 19 oktober 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De beoordeling in het incident

2.1.

Street Style vordert dat Megatop op de voet van artikel 224 Rv zekerheid stelt voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan Street Style veroordeeld zou kunnen worden. Dit omdat Megatop een Australische wederpartij betreft. Street Style geeft er de voorkeur aan dat de zekerheid in de vorm van een bankgarantie wordt gesteld.

2.2.

Megatop verzoekt de gevorderde zekerheid te beperken tot een bedrag van

€ 7.903,-, althans tot een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, alsmede te bepalen dat het stellen van zekerheid kan geschieden in de vorm van betaling op de derdengeldenrekening van AKD N.V., althans op de derdengeldenrekening van de gestelde advocaat van Street Style, met veroordeling van Street Style in de kosten van het incident.

2.3.

De incidentele vordering is tijdig en vóór alle weren ingesteld. Op de voet van artikel 224 lid 1 Rv. zijn allen zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instellen, verplicht op vordering van de wederpartij zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij veroordeeld zouden kunnen worden.

2.4.

Megatop heeft blijkens de dagvaarding haar vestigingsplaats in Australië. Australië is geen partij bij het Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen of het Verdrag betreffende de Burgerlijke Rechtsvordering. Ook is er geen executieverdrag waarbij zowel Nederland als Australië partij is. Ook overigens is niet gebleken dat een van de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen zich voordoen. Megatop is dan ook gehouden op grond van artikel 224 Rv ten behoeve van Street Style zekerheid te stellen voor de door Megatop te maken proceskosten.

2.5.

De rechtbank gaat vooralsnog uit van een procedure zonder complicaties. Om die reden zal de rechtbank de hoogte van het bedrag waarvoor zekerheid dient te worden gesteld als volgt bepalen. Voor de hoofdzaak zal de rechtbank voor de conclusie van antwoord en de comparitie van partijen twee punten à € 2.000,00 (tarief VI) toekennen. Daarnaast is het griffierecht voor Megatop vastgesteld op € 3.903,-.De rechtbank bepaalt het bedrag waarvoor thans genoegzame zekerheid dient te worden gesteld derhalve op € 7.903,-.

2.6.

Voor de wijze waarop zekerheidstelling op basis van artikel 224 Rv dient te geschieden, moet aansluiting gezocht worden bij het bepaalde in artikel 6:51 BW. In ieder geval is van belang dat Street Style zonder moeite verhaal zal kunnen nemen op de aangeboden zekerheid. Het stellen van een bankgarantie, zoals verzocht door Street Style, is hiervoor de meest solide oplossing.

2.7.

De zekerheid dient gesteld te worden door een eerste klas bankgarantie van een Nederlandse bankinstelling volgens het Rotterdams garantieformulier in de meest recente versie, dan wel het model van de Nederlandse Vereniging van Banken in de meest recente versie. Aan de zekerheidsstelling zal een termijn van vier weken worden verbonden.

2.8.

De proceskosten van partijen zullen worden gecompenseerd, nu Megatop zich niet tegen de zekerheidstelling heeft verzet.

3 De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1.

veroordeelt Megatop, gevestigd te St. Peters (NSW 2044), Australië, op straffe van niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak, tot zekerheidsstelling voor een bedrag van € 7.903,- (zevenduizend negenhonderdendrie euro), ter zake van de proceskosten tot betaling waarvan zij veroordeeld kan worden, ten behoeve van Street Style, uiterlijk 28 december 2016 door middel van het stellen van een eerste klas bankgarantie af te geven door een Nederlandse bank zoals hiervoor weergegeven onder 2.7.,

3.2.

compenseert de kosten van het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.3.

verklaart dit vonnis voor zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.4.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in de hoofdzaak

3.5.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 11 januari 2017 voor akte uitlating over de vraag of zekerheid is gesteld.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2016.

2130/1980