Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:9109

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-11-2015
Datum publicatie
11-12-2015
Zaaknummer
4001699 CV EXPL 15-13837
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Internationaal wegvervoer. Vrijwaringszaak. CMR. Vraag of B&F afzender is. CMR-vrachtbrief niet doorslaggevend. Dozen in goede orde in ontvangst genomen, maar niet op het in de CMR-vrachtbrief opgegeven adres afgeleverd. Aquila in beginsel jegens haar contractspartij, Heavyteam, aansprakelijk voor dit gedeeltelijke verlies van de goederen (artikel 17 lid 1 CMR). Beroep Aquila op overmacht (artikel 17 lid 2 CMR) “of andere de vervoerder van haar aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden” slaagt niet, want Aquila heeft dit beroep niet feitelijk onderbouwd. Overigens slaagt een beroep op overmacht alleen wanneer Aquila aantoont dat zij alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen heeft genomen om verlies te voorkomen (HR 17 april 1998, NJ 1998, 602 Brada/Oegema en HR 24 april 2009, NJ 2009, 204 Vos/Philips). Dit is gesteld noch gebleken. De vordering tot betaling aan Heavyteam van al hetgeen waartoe Heavyteam als gedaagde in de hoofdzaak jegens B&F en haar verzekeraars als eiseressen in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, wordt toegewezen. Vordering tot vergoeding van vertaalkosten van de dagvaarding wordt afgewezen wegens het ontbreken van een juridische grondslag daarvoor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2016/69
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

zaaknummer / rolnummer: 4001699 CV EXPL 15-13837

uitspraak: 27 november 2015

vonnis (in vrijwaring) van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

HEAVYTEAM-SPEZIALTRANSPORT GMBH,

gevestigd te Kufstein, Oostenrijk,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 27 februari 2015,

advocaat mr. J. Blussé van Oud-Alblas,

- tegen -

de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

AQUILA PART PROD COM SRL,

gevestigd te Ploiesti, Roemenië,

gedaagde,

advocaat mr. R.W.J.M. te Pas.

Partijen worden hierna aangeduid als Heavyteam en Aquila.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 27 februari 2015 met producties,

  • -

    de conclusie van antwoord met producties,

  • -

    het tussenvonnis van de kantonrechter d.d. 13 juli 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast,

  • -

    het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 15 oktober 2015, en het daarin genoemde processtuk.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Eind december 2012 heeft Beverdam & Fontein International B.V. (hierna: B&F) aan Heavyteam opdracht gegeven voor het vervoer over de weg van 669 dozen “textiles and accessoiries” van Rotterdam naar Rome.

2.2.

Bij e-mail van 28 december 2012 heeft B&F aan Heavyteam - voor zover relevant - de volgende “loadinginstructions” gegeven:

“Loading date

Thursday 03-01-2013

Loading time

08h00

(...)

[adres]

Delivery date

Monday 07-01-2013

(...)

SPECIAL INSTRUCTIONS!

*The days and hours for loading and offloading must be respected.

*We need before loading: plate number – name of driver – mobile number driver.

*3 hours free for loading and offloading.

*IMPORTANT: When your driver arrives at the delivery address, he must receive a PIN NUMBER!

You must check with B&F immediately if this pin number is CORRECT.

Only after you receive the aproval of B&F International BV that pin number is correct, your driver may offload. In other case, without our confirmation you MAY NOT offload!”

2.3.

Op 2 januari 2013 heeft Heavyteam aan B&F de opdracht bevestigd en opdracht gegeven aan Aquila om het betreffende vervoer uit te voeren. In de “Order of Transportation” van Heavyteam aan Aquila staat - voor zover relevant - het volgende vermeld:

“As already agreed during our telefone conversation, you accept to carry out the following delivery with the above named truck in accordance with CMR/KVO, the international waybill system, in our name:

(...)

Unloading place:

[adres]

Unloading date:

1. 07.01.2013 12:00

(...)

We hope that the transport will be carried out in full satisfaction to us and our client. If any problems or delays should occur we need to be informed immediately.

(...)

Loading and unloading times are considered as definite appointments (CMR appointment/order) and always have to be carried out on time. (...) The goods can only be unloaded at the recipient as seen on the consignment note. If the details on the consignment note vary from our order form then the details have to be checked and confirmed by us. In case of any problems, (...) or other delivery failure we have to be contacted by telephone or in writing immediately. No actions are to be taken by you until we give further instructions.”

2.4.

Op de CMR-vrachtbrief staat als afzender vermeld:

[adres]

en staan de volgende instructies van de afzender vermeld:

[adres]

2.5.

Aquila heeft 669 dozen in goede staat geladen. Vrijdagochtend 4 januari 2013 heeft de chauffeur van Aquila zich begeven naar het adres van de ontvanger, [adres] . Aldaar is de chauffeur verteld dat hij niet kon lossen op het aangegeven adres, maar ergens anders. De chauffeur is vervolgens achter een auto aangereden naar een andere plaats in Rome. Daar aangekomen zijn 48 dozen gelost in een bestelwagen. Omdat de chauffeur het niet vertrouwde, heeft hij contact opgenomen met Aquila, die op haar beurt contact opnam met Heavyteam. Heavyteam heeft vervolgens contact opgenomen met B&F. De chauffeur is daarop teruggereden naar het oorspronkelijke losadres en heeft daar de rest van de dozen gelost, na ontvangst van een PIN code. Op de CMR-vrachtbrief is het verlies van 48 dozen vermeld.

2.6.

Bij e-mail van 8 januari 2013 heeft B&F Heavyteam aansprakelijk gesteld voor de schade wegens het verlies van de 48 dozen. De hoogte van de schade was op dat moment nog niet bekend. De verzekeraar van Heavyteam, Asko, heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen.

2.7.

Op 8 januari 2013 heeft Heavyteam Aquila aansprakelijk gesteld voor de schade.

2.8.

Bij brief van 10 januari 2013 heeft Aduanas Senalar S.L.U., de opdrachtgever van B&F (hierna: Aduanas), B&F aansprakelijk gesteld voor de schade ad € 22.857,38.

2.9.

Het door de verzekeringsmakelaar van B&F (Concordia De Keizer B.V.) ingeschakelde expertisebureau (EMN Expertise) is in haar “Report of Survey” tot de volgende conclusie gekomen:

“Based on the information received we can conclude that the damage was caused during the transport while the goods were under the custody of haulier (Rb: Heavyteam).

We learned that the driver of Aquila received the transport instruction via an SMS text. According to the police report the driver did not receive any instructions about the PIN NUMBER before arriving on the address in Rome.”

2.10.

In het expertiserapport is de volgende Engelse vertaling opgenomen van de door de chauffeur van Aquila op 22 januari 2013 gedane aangifte bij de Italiaanse politie:

“On 2 January 2013 I received by SMS instructions for a transport from Rotterdam to Rome without reference number for unloading.

On January 4, 2013, 13:15 (GMT, Romania time) I let Mr Neascu know that I arrived on the unloading address. I went inside the company and showed the CMR waybill to the employees. They kept the waybill. I was informed that we were going to another location because of too less space for the goods.

I follow with my truck, license plate [kenteken] , and my trailer, license plate [kenteken] followed, the employee and drove behind his black Alfa Romeo with license plate [kenteken] , to a place about 2 km beyond the address on the CMR Waybill. This guy said it would take about 3 hours and that they would use trucks of the beneficiary company.

A white truck with license plate [kenteken] has loaded a part of the boxes (3.5 T). One minute after this I was called by Mr. Neascu who told me I have no permission to unloading before I received a code number. Untill that moment the code was not asked.

I asked the man who had brought me to the place for the code for unloading to proceed with unloading but this person said that he knew of the code and that I would get this as soon as possible. I have never gotten the code.

I have been waiting for half an hour and then I went back to the address on the CMR. I have asked for explanations about the unloading but people did if they knew nothing about this.

I have proposed mr. Neascu to call the police but I did not received an order to do this. Then, when I made clear to the employees that I want to rang the police because of the situation, they forced me to put the truck against the ramp (dock) for unloading. On the ramp they shaked the goods in the truck so that I could not leave.

I stayed on the ramp, remained pending until 5:30 P.M. until the employees said they wont unloading the trailer. It was Friday evening and I was alone in a shed full of Chinese people on a quiet Industrial estate. I went to the Office and said that if they do not start the unloading that I would go.

All this time I’ve kept in touch with Mr Neascu which, as far as I know, kept contact with the people of the transport company.

I concluded that it was better to get out there so I coupled of the truck off the trailer. I left with the truck only about 18.00 PM. Saturday and Sunday I remained in a parking lot nearby, on the highway, where I have called the police and I told them what happened.

They told me that I had to go to the municipal police because they had an interpreter where I could make a statement which was necessary for starting the search. I also informed Mr. Neascu about this matters. On Monday morning I went back to the company to pick up the trailer. They did not give me permission to pick up the trailer I had signed the CMR.”

3 Het geschil

3.1.

De vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis in vrijwaring, uitvoerbaar bij voorraad en te wijzen gelijktijdig met het vonnis in de hoofdzaak, Aquila te veroordelen tot betaling aan Heavyteam van al hetgeen waartoe Heavyteam als gedaagde in de hoofdzaak jegens B&F en haar verzekeraars als eiseressen in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, met veroordeling van Aquila in de kosten van de hoofdzaak en de vrijwaring, de vertaalkosten daaronder begrepen.

3.2.

Heavyteam heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Aquila heeft gehandeld in strijd met haar overeenkomst met Heavyteam en derhalve aansprakelijk is voor alle gevolgen die haar tekortkomingen voor Heavyteam zouden kunnen opleveren. Bij akte ter comparitie in de vrijwaring heeft Heavyteam gesteld dat Aquila op grond van artikel 34 CMR, als opvolgend vervoerder die het gehele vervoer heeft uitgevoerd, aansprakelijk is.

3.3.

Aquila voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Heavyteam in haar vordering, althans die af te wijzen, met veroordeling van Heavyteam in de kosten van dit geding.

3.4.

Aquila betwist de vordering. Voor zover sprake is van niet aflevering van de 48 dozen, voert Aquila aan als verweer dat haar een beroep toekomt op overmacht “of andere de vervoerder van haar aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden”. Voorts doet Aquila een beroep op verjaring ex artikel 32 CMR.

5 De beoordeling

5.1.

Op het onderhavige vervoer is het CMR-verdrag van toepassing, nu de plaats van inontvangstneming in Nederland en van aflevering in Italië is gelegen en beide landen partij zijn bij het verdrag (artikel 1 CMR).

5.2.

De kantonrechter is bevoegd als de rechter waar de hoofdzaak aanhangig is (artikel 216 Rv).

5.3.

Heavyteam grondt haar vordering op de vervoerovereenkomst. Aquila erkent dat zij op 2 januari 2013 met Heavyteam een vervoerovereenkomst heeft gesloten. Aquila heeft ter zitting haar beroep op verjaring ingetrokken.

5.4.

Niet is betwist dat Aquila het gehele vervoer heeft uitgevoerd, dat haar chauffeur 669 dozen in goede orde in ontvangst heeft genomen en dat hij 48 dozen niet op het in de CMR-vrachtbrief opgegeven adres heeft afgeleverd, maar dat de dozen ergens anders, in een bestelwagen, zijn overgeslagen. Nu op de CMR-vrachtbrief bovendien staat vermeld dat deze 48 dozen niet zijn afgeleverd, dient ervan te worden uitgegaan dat sprake is van een verlies. Tegen deze achtergrond heeft Aquila haar ter zitting ingenomen standpunt dat geen sprake is van een verlies, onvoldoende gemotiveerd.

5.5.

Aquila is derhalve in beginsel jegens haar contractspartij, Heavyteam, aansprakelijk voor dit gedeeltelijke verlies van de goederen (artikel 17 lid 1 CMR).

5.6.

Aquila heeft een beroep gedaan op overmacht (artikel 17 lid 2 CMR) “of andere de vervoerder van haar aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden”. Aquila heeft dit beroep in de conclusie van antwoord echter niet feitelijk onderbouwd. Ter zitting heeft Aquila verklaard zich aan te sluiten bij de verweren van Heavyteam in de hoofdzaak en gesteld dat er sprake is van een opzetje om een gedeelte van de lading te laten verdwijnen en dat B&F op de CMR-vrachtbrief had moeten vermelden dat de chauffeur om een PIN code moest vragen, omdat dit gebruikelijk is. Ook deze stellingen zijn niet feitelijk uitgewerkt, zodat de kantonrechter daaraan voorbijgaat. Overigens slaagt een beroep op overmacht alleen wanneer Aquila aantoont dat zij alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen heeft genomen om verlies te voorkomen (HR 17 april 1998, NJ 1998, 602 Brada/Oegema en HR 24 april 2009, NJ 2009, 204 Vos/Philips). Dit is gesteld, noch gebleken. Wel staat vast dat (de chauffeur van) Aquila zich niet aan de met Heavyteam overeengekomen instructies en de instructies op de CMR-vrachtbrief heeft gehouden, door zonder enige voorafgaande melding en niet op de overeengekomen datum, maar drie dagen eerder, zich te melden bij de ontvanger, geen contact op te nemen met Heavyteam en gedeeltelijk te lossen op een andere plaats dan in de “Order of Transportation” en de CMR-vrachtbrief was aangegeven.

Dat de chauffeur heeft gebeld naar het nummer op de vrachtbrief, doch geen gehoor kreeg, zoals Aquila nog heeft aangevoerd, maakt het voorgaande niet anders. De chauffeur had, mede gelet op de omstandigheid dat hij pas na het weekend werd verwacht, moeten blijven bellen totdat hij wel gehoor kreeg, althans had de chauffeur moeten wachten tot maandag.

Het voorgaande brengt mee dat het beroep op overmacht van Aqiula wordt verworpen. Aquila is derhalve aansprakelijk voor het verlies van de dozen. De vordering tot betaling aan Heavyteam van al hetgeen waartoe Heavyteam als gedaagde in de hoofdzaak jegens B&F en haar verzekeraars als eiseressen in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, zal worden toegewezen.

5.7.

De vordering tot vergoeding van vertaalkosten van de dagvaarding zal worden afgewezen, wegens het ontbreken van een juridische grondslag daarvoor.

5.8.

Aquila zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van Heavyteam worden begroot op € 932,00 aan vast recht en op € 600,00 aan salaris voor de advocaat ( 2 punten × € 300,00).

6 De beslissing

De kantonrechter,

veroordeelt Aquila tot al hetgeen waartoe Heavyteam in de hoofdzaak wordt veroordeeld;

veroordeelt Aquila in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Heavyteam bepaald op € 1.532,00;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Sikkel en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2015.

21915/16744