Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:8957

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-10-2015
Datum publicatie
08-12-2015
Zaaknummer
C/10/15/690 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzet tegen faillietverklaring gegrond verklaard. Verzoek om vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren afgewezen nu gevolgen van de vernietiging van het faillissement door de wet zijn geregeld.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 13
Faillissementswet 15
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2458
INS-Updates.nl 2016-0014
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team insolventie

Insolventienummer [nummer]

VONNIS op het verzoekschrift van:

[naam 1] ,

wonende te [adres 1]

[woonplaats 1] ,

handelend onder de naam:

[naam 2]

gevestigd te [adres 2]

[woonplaats 2] ,

advocaat mr. H. Carels,

opposant,

strekkende tot vernietiging van het vonnis van deze rechtbank van 13 oktober 2015, waarbij opposant in staat van faillissement is verklaard.

1 De procedure

Het verzetschrift is op 16 oktober 2015 ter griffie ontvangen. Bij brief met bijlagen van 26 oktober 2015 heeft mr. Carels de laatste stand van zaken aan de rechtbank doen toekomen.

Bij faxbericht met bijlagen van 26 oktober 2015 heeft de curator zijn bevindingen aan de rechtbank doen toekomen.

Het verzetschrift is ter zitting van 27 oktober 2015 behandeld. Daarbij is opposant verschenen, bijgestaan door mr. Carels. Voorts is verschenen de curator, mr. A.H. Nierman. Namens de oorspronkelijke aanvragers van het faillissement, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek e.a. (hierna: geopposeerden), is niemand verschenen. Mr. Carels heeft ter zitting verklaard dat hij van mr. J. Verbeeke, advocaat van geoposseerden, heeft begrepen dat deze dit op voorhand per e-mail aan de griffie zou berichten.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 De standpunten

Namens opposant is onder meer gesteld dat hij niet verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Alle bekende crediteuren zijn akkoord met vernietiging van het faillissement. Voor de crediteuren is een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar, terwijl de totale schuldenlast € 24.722,19 bedraagt. Ter zitting heeft mr. Carels namens opposant verzocht het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De curator heeft positief geadviseerd met betrekking tot de vernietiging van het faillissement. Door de curator is bevestigd dat mr. Carels over voldoende gelden beschikt ter dekking van de benodigde kosten in het kader van het verzet. Daarbij heeft mr. Carels bevestigd dat het salaris en de verschotten van de curator uit dit bedrag zullen worden voldaan, aldus de curator. De curator heeft van mr. Carels schriftelijke verklaringen van crediteuren ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende crediteuren instemmen met vernietiging van het faillissement. De crediteuren die (nog) niet hebben ingestemd, zijn reeds betaald vanaf de derdengeldrekening van mr. Carels. De curator heeft het verzoek van mr. Carels om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren gemotiveerd betwist.

3 De beoordeling

Bij vonnis van 13 oktober 2015 is opposant - bij verstek - in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. A.J. van Spengen tot rechter-commissaris en mr. A.H. Nierman tot curator.

Het verzet tegen voornoemd vonnis is tijdig ingesteld. Opposant is ontvankelijk in zijn verzoek.

Gelet op de standpunten van partijen is de rechtbank van oordeel dat opposant niet in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, zodat het faillissement van opposant voor vernietiging in aanmerking komt.

Met betrekking tot de vordering gedaan namens opposant, tot het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van dit vonnis, overweegt de rechtbank dat zij dat verzoek zal afwijzen, nu de gevolgen van de vernietiging van het faillissement door de wet zijn geregeld (art. 13 lid 1 en 15 lid 1 Fw) hetgeen naar het oordeel van de rechtbank betekent dat de wet geacht wordt zich te verzetten tegen uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

4 De beslissing

De rechtbank:

- vernietigt het vonnis van deze rechtbank van 13 oktober 2015, waarbij opposant in staat van faillissement is verklaard;

- wijst af het verzoek tot faillietverklaring;

- wijst af het verzoek tot uitvoerbaar bij voorraad verklaren van dit vonnis;

- stelt het salaris van de curator vast op € 4.304,-- (exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting) en brengt dit bedrag ten laste van opposant;

- stelt de verschotten vast op € 172,16 (exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting) en brengt dit bedrag ten laste van opposant.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kruisdijk, rechter, en in aanwezigheid van A. Vervoorn, griffier, uitgesproken in het openbaar op 27 oktober 2015.1

1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.