Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:8656

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-11-2015
Datum publicatie
26-11-2015
Zaaknummer
C/10/466056 / HA ZA 14-1268
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toestaan tussentijds hoger beroep. Rechtsmacht. Forum necessitatis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2016/73
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/466056 / HA ZA 14-1268

Vonnis in incident van 4 november 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B&S KÖPCKE GLOBAL B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B&S KÖPCKE GLOBAL SUPPLY B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat mr. J.J. Schelling,

tegen

1. de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging

SODEXO INTERNATIONAL FZE,

gevestigd te Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten,

2. de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging

SODEXHO EZKA, KABUL AFGHANISTAN, tevens handelende onder de namen

SODEXO UNIVERSAL en SODEXO INTERNATIONAL,

gevestigd te Kabul, Afghanistan,

gedaagden in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. J. Fleming.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk B&S Köpcke c.s. en gedaagden Sodexo c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis in het incident van 14 oktober 2015 (hierna: het tussenvonnis) alsmede de daaraan ten grondslag liggen processtukken;

  • -

    het faxbericht van de advocaat van B&S Köpcke c.s. van 28 oktober 2015;

  • -

    het faxbericht van de advocaat van Sodexo c.s. van 30 oktober 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De beoordeling van het verzoek om tussentijds hoger beroep

2.1.

De incidentele vordering van Sodexo c.s. in de onderhavige incidentele procedure strekt tot onbevoegdverklaring van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen van B&S Köpcke c.s. in de hoofdzaak.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank B&S Köpcke c.s. toegelaten tot het bewijs dat het in de internationale handel in consumptieartikelen gebruikelijk is dat een forumkeuze is opgenomen in algemene voorwaarden en dat deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard door verwijzing naar deze algemene voorwaarden op offertes, op facturen en in correspondentie.

2.2.

Uit het verzoek van B&S Köpcke c.s. om tussentijds appel open te stellen volgt dat de voornaamste reden voor dit verzoek betrekking heeft op de overwegingen van de rechtbank in het tussenvonnis ten aanzien van het beroep van B&S Köpcke c.s. op bevoegdheid van deze rechtbank als forum necessitatis in de zin van artikel 9, aanhef en onder b en c, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). B&S Köpcke c.s. geven er in hun genoemd verzoek uitvoerig blijk van het niet eens te zijn met het oordeel van de rechtbank dat zij niet bevoegd is als forum necessitatis. Volgens B&S Köpcke c.s. gaat het hier om een juridische vraag die betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden is maar waarvan het antwoord de uitkomst van het incident wel helemaal anders kan maken, zodat het, mede om proceseconomische redenen, doelmatig is het hof thans reeds te vragen de op deze grondslag gebaseerde rechtsmacht opnieuw te beoordelen.

2.3.

Sodexo c.s. maken bezwaar tegen het verzoek van B&S Köpcke c.s. om tussentijds appel mogelijk te maken. Volgens Sodexo c.s. mogen de argumenten die B&S Köpcke c.s. ten grondslag leggen aan hun verzoek niet leiden tot het maken van een uitzondering op ‘de strakke regel’ van het verbod op tussentijds appel, temeer omdat de lange duur van een procedure en processuele doelmatigheid geen grond kunnen vormen voor een dergelijke uitzondering.

2.4.

Bij de beoordeling van het verzoek van B&S Köpcke c.s. moet worden voorop gesteld dat dit verzoek ertoe strekt een uitzondering te maken op de in artikel 337 lid 2 Rv neergelegde regel dat hoger beroep van tussenvonnissen slechts is toegestaan tegelijk met dat tegen het eindvonnis. Uit de wetsgeschiedenis van voornoemde bepaling kan worden afgeleid dat het de bedoeling is om bij het toestaan van tussentijds hoger beroep terughoudendheid te betrachten en dat de beslissing daartoe afhankelijk is van de vraag of in het voorliggende geval sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan afwijking van de in genoemd artikel neergelegde hoofdregel doelmatiger is. De rechtbank is van oordeel dat die situatie zich hier voordoet nu het hier gaat om een tamelijk controversiële rechtsvraag, onder meer vanwege de duiding die moet worden gegeven aan omstandigheden van uiteenlopende aard in ver van Nederland gelegen landen, zoals in ieder geval omstandigheden die betrekking hebben op veiligheid in de openbare ruimte en politieke en maatschappelijke tegenstellingen.

2.5.

De rechtbank zal het verzoek derhalve toewijzen.

3 De beslissing

De rechtbank

staat toe dat B&S Köpcke c.s. tussentijds hoger beroep instelt van het tussenvonnis van 14 oktober 2015.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.C. Santema en in het openbaar uitgesproken op 4 november 2015.

901/32