Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:4865

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-07-2015
Datum publicatie
14-07-2015
Zaaknummer
10/661054-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kipo. De rechtbank volgt de gedragskundige niet in de bevinding dat de verdachte niet in staat zou zijn om te empathiseren met de slachtoffers van kinderporno en acht de verdachte volledig toerekeningsvatbaar. Strafverzwarend zijn de lange periode waarin kinderporno is verzameld, de aanzienlijke hoeveelheid daarvan die de verdachte in zijn bezit heeft gehad, de zeer jonge leeftijd van de kinderen die op een groot deel van het materiaal zijn te zien, en de gewelddadige aard van de afbeeldingen.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar en daaraan verbonden meerdere bijz vw.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/661054-15

Datum uitspraak: 8 juli 2015

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiair Inrichting Rotterdam, locatie De Schie,

raadsvrouw [advocaat], advocaat te [vestigingsplaats].

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 24 juni 2015.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie [officier van justitie] heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland, een ambulante behandeling zal volgen bij forensische polikliniek De Waag of een soortgelijke instelling, [overige bijzondere voorwaarde], zolang de reclassering dat noodzakelijk acht en dat zijn gegevensdragers gedurende de proeftijd op willekeurige momenten worden gecontroleerd op kinderporno, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 13 januari 2015, te Rotterdam, een groot aantal afbeeldingen, heeft verspreid en aangeboden en verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn,

waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of de mond/tong en/of de vinger/hand en/of een voorwerp van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of de mond/tong en/of vinger/hand van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis en/of de vinger/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of de vinger/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden en/of bevattende sadomasochistische elementen, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling enhet masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het lichaam (terwijl op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het door een dier oraal en/of vaginaal en/of met mond/tong penetreren van het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt enhet door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op 13 januari 2015, te Rotterdam, afbeeldingen, te weten 72 digitale foto's en1 digitale film, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) ontuchtige handelingen) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal penetreren met de penis van een of meerdere dieren (te weten onder meer (een) hond(en) en/of (een) paard(en)) van het lichaam van een volwassen vrouw en/of

- het betasten en/of in de mond nemen van de penis van een of meerdere dieren (te weten onder meer (een) hond(en) en/of paard(en)).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De bewijsmiddelen en de voor de bewezenverklaring redengevende inhoud daarvan zijn weergegeven in de aan dit vonnis gehechte bijlage II. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1
een gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben van en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken;

2

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier betrokken zijn, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft gedurende een lange periode een grote hoeveelheid kinderporno verzameld en verspreid onder andere personen. De zedenrechercheur die collectie van de verdachte heeft onderzocht, heeft deze als volgt omschreven:

de collectie [bestaat] voornamelijk (…) uit afbeeldingen van minderjarige meisjes. Op een groot deel van de aangetroffen (,,,) afbeeldingen zijn meisjes te zien variërend in leeftijd van baby tot tiener, die ontuchtige handelingen verrichten en/of anaal of vaginaal worden gepenetreerd, bij en/of door volwassen mannen. Het viel (…) op dat een deel van de collectie bestaat uit zeer grove afbeeldingen waarop te zien is dat bij pasgeboren baby's ontuchtige handelingen plaatsvinden waaronder vaginale, anale of orale penetratie. Ik (…) zag dat een deel van de collectie bestaat uit afbeeldingen waarop, veelal naakte, meisjes vastgebonden (aan voorwerpen) staan afgebeeld. Ik zag dat het merendeel van deze meisjes is vastgebonden aan polsen en/of enkels en in sommige gevallen zijn geblinddoekt waarbij zij een voorwerp in de mond hebben. Eveneens zag ik dat op enkele van deze afbeeldingen een, op een zweep gelijkend, voorwerp zichtbaar is.

De kinderen die op evenbedoelde afbeeldingen zo grof worden misbruikt moeten hierdoor ernstig getraumatiseerd zijn geraakt en te vrezen valt dat zij daar de rest van hun leven last van zullen blijven houden. Kennelijk heeft de verdachte zich daaraan niet gestoord. Hij heeft zijn eigen perverse verzamelwoede boven het belang van onschuldige kwetsbare kinderen gesteld. Bovendien heeft hij door zijn handelen een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de vraag naar kinderporno en aldus is hij indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik van kinderen in de toekomst.

De rechtbank is van oordeel dat op deze feiten niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Uitgangspunt voor de straftoemeting bij het volgens een aangenomen gewoonte verzamelen en verspreiden van kinderporno is een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren. Strafverzwarend zijn de lange periode waarin kinderporno is verzameld, de aanzienlijke hoeveelheid daarvan die de verdachte in zijn bezit heeft gehad, de zeer jonge leeftijd van de kinderen die op een groot deel van het materiaal zijn te zien, en de gewelddadige aard van de afbeeldingen.

In aanmerking is genomen dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Een gedragskundige heeft in een rapport over de verdachte overwogen dat de verdachte door een beperkt inlevingsvermogen niet of minder dan anderen in staat om te empathiseren met de slachtoffers van kinderporno, en geadviseerd om het ten laste gelegde in een verminderde mate aan de verdachte toe te rekenen. Hij schat het risico bij de verdachte op recidive van seksueel gewelddadig gedrag (zoals het bezit van kinderporno) als matig-hoog.

De rechtbank volgt de gedragskundige wel in zijn inschatting van de kans op herhaling, maar niet in de bevinding dat de verdachte niet in staat zou zijn om te empathiseren met de slachtoffers van kinderporno. Ter terechtzitting is de verdachte een beschrijving van de inhoud van een op zijn computer aangetroffen film voorgehouden. Hij verklaarde daarop uit zichzelf dat hij de desbetreffende film maar voor een klein deel had gezien en had uitgezet omdat zijn maag ervan omdraaide. Voorts verklaarde de verdachte, zelf vader van twee jonge kinderen, dat hij oprecht niet wil dat zijn eigen kinderen of nichtjes seksueel misbruik moeten ondergaan. De rechtbank heeft aldus zelf waargenomen dat de verdachte empathiseert met de slachtoffers van kinderporno en om die reden neemt de rechtbank de conclusie dat het ten laste gelegde in een verminderde mate aan de verdachte is toe te rekenen, niet over. Zij acht de verdachte volledig toerekeningsvatbaar.

Reclassering Nederland meent dat de verdachte vanwege zijn zucht naar porno, vanwege zijn houding in de relatie met zijn partner en zijn omgaan met seks en seksualiteit onder behandeling moet bij De Waag Rijnmond. Geadviseerd wordt een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf, met daaraan verbonden de volgende bijzondere voorwaarden:

• Meldplicht bij Reclassering Nederland;

• Ambulante behandeling bij De Waag Rijnmond;

• Andere voorwaarden betreffende het gedrag: [overige bijzondere voorwaarde] en zijn gegevensdragers gedurende de proeftijd op willekeurige momenten laten controleren op kinderporno, beide zolang de reclassering dat noodzakelijk acht.

De reclassering acht een proeftijd van vijf jaar wenselijk om het gedrag van de verdachte gedurende langere tijd te kunnen volgen en/of de noodzakelijke interventies en behandeling plaats te laten vinden.

De rechtbank neemt de hiervoor weergegeven bevindingen en conclusies van de reclassering over en maakt deze tot de hare. De rechtbank zal naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een forse voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, als stok achter de deur, teneinde de verdachte er in de toekomst van te weerhouden om wederom (soortgelijke) strafbare feiten te plegen. Teneinde de kans op recidive te minimaliseren zal de rechtbank aan het voorwaardelijk strafdeel de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden, met uitzondering van de voorwaarde dat de verdachte [overige bijzondere voorwaarde]. Evenmin wordt aanleiding gezien om een taakstraf op te leggen.

Zoals gevorderd en geadviseerd zal de proeftijd worden gesteld op vijf jaren. Gezien het verslavingsgedrag van de verdachte en de duur van de periode waarin hij zich al met het verzamelen en verspreiden van kinderporno heeft bezig gehouden, is de rechtbank van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Daarmee is voldaan aan het wettelijk criterium om (voor zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden) een proeftijd van meer dan drie jaar op te leggen.

Alles afwegend acht de rechtbank na te noemen straf passend en geboden.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 10 (tien) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 5 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

- de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen bij forensische polikliniek De Waag, zolang als de reclassering in overleg met de behandelaar noodzakelijk vindt;

- de veroordeelde zal de reclassering op elk door de reclassering gewenst moment toegang verlenen tot zijn gegevensdragers, zolang als de reclassering dat noodzakelijk vindt;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht


Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. Snitker, voorzitter,

en mrs. C.A. van Beuningen en E. Fels, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. K. Aagaard, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 juli 2015.

Bijlage I bij vonnis van 8 juli 2015:

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 13 januari 2015,

te Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een (groot aantal) afbeelding(en), te weten (19.670) digitale foto('s) en/of

(144) digitale films - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (die) afbeelding(en) -

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven

en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd

werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft

verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of de

mond/tong en/of de vinger/hand en/of een voorwerp van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of de

mond/tong en/of vinger/hand van het lichaam van een (ander) persoon door een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen met de penis

en/of de vinger/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of de

vinger/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) poseert/poseren in een (een) (erotisch getinte) houding(en)

(op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden en/of bevattende sadomasochistische

elementen,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam (terwijl op

dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het door een dier oraal en/of vaginaal en/of met mond/tong penetreren van het

lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen

en/of de billen en/of de borsten van een perso(o)n(en) die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt, likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of

aanraken van de geslachtsdelen van een dier

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(artikel 240b Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 13 januari 2015,

te Rotterdam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) afbeelding(en),

te weten (72) digitale foto('s) en/of (1) digitale films, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal penetreren met de penis van een of meerdere dieren (te weten

onder meer (een) hond(en) en/of (een) paard(en)) van het lichaam van een

volwassen vrouw en/of

- het betasten en/of in de mond nemen van de penis van een of meerdere dieren

(te weten onder meer (een) hond(en) en/of paard(en)).

(artikel 254a Wetboek van Strafrecht)