Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:4480

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-06-2015
Datum publicatie
23-06-2015
Zaaknummer
475424
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In vervolg op ECLI:NL:RBROT:2015:4479

Afwijzing verzoek ondertoezichtstelling omdat niet aan de gronden wordt voldaan.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 255
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2015/117
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens : C/10/475424 / JE RK 15-1204

datum uitspraak: 19 juni 2015

beschikking ondertoezichtstelling

in de zaak van

de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht, hierna te noemen de Raad,

gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[Naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats], hierna te noemen [roepnaam].

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[Naam moeder], hierna te noemen de moeder,

[Naam vader], hierna te noemen de vader.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van 8 mei 2015 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

- de brief van de Raad van 13 mei 2015, ingekomen bij de griffie op 18 mei 2015;

- het faxbericht van mr. W.J. van Bel van 8 juni 2015.

Het verzoek

In de brief van 13 mei 2015 wijst de Raad erop dat een ondertoezichtstelling van [de minderjarige] noodzakelijk werd geacht, omdat het de ouders door de gemeente onmogelijk werd gemaakt de benodigde hulp (te weten de gesloten plaatsing) te accepteren die naar verwachting tot wegneming van de bedreigingen in de ontwikkeling van [de minderjarige] zou leiden. Voorts heeft de Raad in zijn voornoemde brief vermeld dat het inleidende verzoek van 28 april 2015 gehandhaafd wordt, indien de rechtbank tot het oordeel komt dat de wet gelezen moet worden dat de Raad geen machtiging gesloten jeugdhulp mag verzoeken zonder verzoek tot ondertoezichtstelling. Indien de rechtbank van oordeel is dat de Raad wel degelijk zonder verzoek tot ondertoezichtstelling een machtiging gesloten jeugdhulp kan verzoeken, dan trekt de Raad het verzoek tot ondertoezichtstelling in (waarbij het verzoek tot machtiging gesloten jeugdhulp uiteraard wordt gehandhaafd).

Mr. Van Bel heeft namens [de minderjarige] in het faxbericht van 8 juni 2015 kenbaar gemaakt dat de Raad zijns inziens ontvankelijk is in zijn verzoek tot ondertoezichtstelling en machtiging gesloten jeugdhulp, maar dat uit de Jeugdwet geen bezwaar voortvloeit jegens het enerzijds door de kinderrechter afwijzen van het verzoek tot ondertoezichtstelling en het anderzijds toewijzen van het verzoek machtiging gesloten jeugdhulp.

De beoordeling

Bij beschikking van 8 mei 2015 is onder meer de door de Raad verzochte machtiging gesloten jeugdhulp voor de verzochte duur, te weten tot 11 juli 2015, verleend. De behandeling van het verzoek tot ondertoezichtstelling is bij genoemde beschikking aangehouden met het verzoek aan de Raad de kinderrechter uiterlijk 22 mei 2015 te informeren over de (eventuele) handhaving van het verzoek. De Raad heeft het verzoek niet onvoorwaardelijk ingetrokken ten gevolge waarvan op het verzoek beslist dient te worden.

Op basis van het verhandelde ter zitting van 8 mei 2015 en de overgelegde stukken is naar het oordeel van de kinderrechter gebleken dat de gronden voor een ondertoezichtstelling, zoals genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek, ontbreken. Zoals ook overwogen in de beschikking van 8 mei 2015 staat vast dat de ouders bereid en in staat zijn met passende acties en/of hulp van hun netwerk en instanties de bedreiging in de ontwikkeling van [de minderjarige] weg te nemen en daarnaast zeer betrokken zijn op [de minderjarige]. Nu de gronden voor een ondertoezichtstelling ontbreken, zal de kinderrechter het verzoek afwijzen.

De beslissing

De kinderrechter:

wijst af het verzoek tot ondertoezichtstelling van [de minderjarige].

Deze beschikking is gegeven door mr. A.A.J. de Nijs, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Kraaijeveld als griffier en in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2015.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.