Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:4091

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-06-2015
Datum publicatie
12-06-2015
Zaaknummer
10/731091-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte veroordeeld voor mensenhandel, mishandeling, verboden wapenbezit en dierenmishandeling. Gevangenisstraf 30 maanden onvoorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam PROMIS

Team straf 3

Parketnummer: 10/731091-14

Datum uitspraak: 12 juni 2015

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres en woonplaats],

preventief gedetineerd in de PI Rotterdam, locatie De Schie, te Rotterdam,

raadsman mr. H. Raza, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 29 mei 2015.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. C.J.A. van der Maas heeft gevorderd:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren met aftrek van voorarrest.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het onder 2 ten laste gelegde niet is bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. De verklaring van aangeefster wordt immers niet ondersteund door enig ander wettig bewijsmiddel.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 3, 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus november

2013 tot en met 14 april 2014 te Rotterdam, althans (elders) in Nederland,

(telkens) opzettelijk een persoon, te weten [slachtoffer] heeft mishandeld,

hebbende hij, verdachte,

-meermalen, althans eenmaal tegen/in het gezicht en/of tegen/op het lichaam

van voornoemde [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of

-meermalen, althans eenmaal met een koevoet, in elk geval een hard voorwerp

tegen het lichaam van voornoemde [slachtoffer] geslagen,

waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 15 april 2014 te

Rotterdam, althans (elders) in Nederland een vuurwapen als bedoeld in

artikel 2 lid 1, Categorie III onder 1° van de Wet wapens en munitie, te weten

een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een

pistool (van het merk: Star, kaliber: 6.35 mm),

en/of

(aan bij voornoemd vuurwapen toebehorende) munitie in de zin van art. 1 onder 4º

van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in

art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III, te weten 4 (kogel)patronen

(Kaliber: 6.35mm),

voorhanden heeft gehad;

4.

hij,

op één of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 01 15 augustus 2013

tot en met 14 april 2014 7 november 2013 te Rotterdam en/of Amsterdam althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen althans éénmaal (telkens),

een ander, te weten [slachtoffer], door dwang en/of geweld en/of één of meer

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van

uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van

een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of

gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer]

,

en/of

[slachtoffer] ertoe heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen

tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel enige

handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer], zich

daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten

(van seksuele aard)

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) meermalen,

althans éénmaal (telkens) enige handeling(en) ondernomen, welke handelingen

bestonden uit het:

- die [slachtoffer] dwingen, althans bewegen tegen haar wil seksuele handelingen met

hem, verdachte en/of zijn mededader(s), te verrichten en/of te ondergaan en/of

- onderbrengen van die [slachtoffer] in (een) woning(en)/plaats(en) voor het

verrichten van (een) seksuele handeling(en) en/of

- aanmaken van een advertentie met foto`s en/of afbeeldingen van die [slachtoffer] op

internet (internetsite [website]) en/of

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat zij in de prostitutie moet werken en/of voor geld

moet zorgen en/of

- ( telefonisch) onderhouden van contacten met klanten en/of maken van één (of

meer) afspra(a)k(en) met (een) (betalende) perso(o)n(en)/klant(en), die

vervolgens seksuele handelingen met die [slachtoffer] hebben verricht en/of

- kopen en/of ter beschikking stellen van een (werk)telefoon en/of kleding aan

die [slachtoffer] en/of

- ( laten) brengen en/of begeleiden van die [slachtoffer] naar en/of van één (of meer)

(escort)klanten)/ perso(o)n(en) en/of naar één (of meer) plaats(en) ([club]

) voor het verrichten en/of ondergaan van seksuele handeling(en) en/of

- binnenlaten van (betalende) personen/klant(en) in (een)

woning(en)/plaats(en) waar die [slachtoffer] (vervolgens) seksuele handelingen mee

verrichtte / moest verrichten,

- bepalen dat die [slachtoffer] prostitutiewerkzaamheden en/of seksuele handelingen

moest verrichten zonder condoom en/of

- onder zich houden en/of verpanden van de trouwring van de moeder van [slachtoffer]

(om te verzekeren dat [slachtoffer] haar prostitutiewerkzaamheden voort zou zetten),

en/of

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat zij moest blijven werken en/of nooit moest

vertellen dat zij seksuele handelingen tegen betaling (tegen haar zin)

verrichtte en/of tegen die [slachtoffer] zeggen dat zij moest zeggen dat ze het

verdiende geld zelf mocht houden en/of

- ( herhaaldelijk) aan die [slachtoffer] vragen om in een (seks)club te gaan werken

en/of

- zeer regelmatig (met een koevoet) slaan op/tegen het hoofd en/of lichaam van

[slachtoffer] (als zij te weinig geld had verdiend en/of hem niet wilde pijpen), en/of

- bedreigen van die [slachtoffer] door het voorhanden hebben en/of aan die [slachtoffer] tonen

van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of het

dreigen die [slachtoffer] en/of haar zoontje iets aan te doen en/of

- verstrekken van alcohol en verdovende middelen aan die [slachtoffer] (zodat zij haar

prostitutiewerkzaamheden gemakkelijker zou kunnen verrichten) en/of

- in ontvangst nemen van betalingen voor de seksuele handelingen die

voornoemde [slachtoffer] verrichte / moest verrichten en/of die [slachtoffer] een (zeer groot)

deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afnemen en/of laten

afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten

houden

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 01 15 augustus 2013 tot en met 14 april 2014 7 november 2013 te Rotterdam en/of Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en)

van [slachtoffer], met of voor een derde tegen betaling, immers heeft hij,

verdachte en of (één van) zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de

verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of

zich toegeëigend;

5.

hij,

op één of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 01 oktober 2013

tot en met 14 april 2014 te Rotterdam, althans in Nederland

zonder redelijk doel en/of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van

zodanig doel toelaatbaar is, bij een/zijn hond (een Amerikaanse Bull

Staffordshire terriër, genaamd [naam], van het vrouwelijke geslacht, geboren

op 1 oktober 2013) (meermalen) pijn en/of letsel heeft veroorzaakt dan wel de

gezondheid en/of het welzijn van dat dier heeft benadeeld en/of

als houder van een hond (een Amerikaanse Bull Staffordshire terriër, genaamd

[naam], van het vrouwelijke geslacht, geboren op 1 oktober 2013) (meermalen)

aan dat dier de nodige verzorging heeft onthouden door

-zakelijk weergegeven-

-dat dier (zeer regelmatig) met een koevoet en/of handen en/of vuisten te

slaan en/of te stompen en/of (met een mes) in de huid te prikken en/of

-dat dier onvoldoende vaak "uit te laten" en/of dat dier zijn "behoefte"

laten doen in de/zijn woning en/of

-dat dier niet voldoende voeding en/of water te geven (waardoor dat dier sterk

vermagerd was), en/of

-de nagels van dat dier niet tijdig te knippen (waardoor dat dier (te) lange

nagels had) en/of

-de bek van dat dier dicht te tapen en/of

-aanwezig en/of ontstaan letsel, - waaronder, verwondingen binnenzijde wangen,

snede(s) tussen kiezen, verdikking boven (rechter)oog, pustules en roodheid

oksels - niet te laten behandelen door een dierenarts en/of daarover geen

dierenarts te raadplegen

in elk geval heeft hij, verdachte, dit/zijn dier niet vrijgehouden van pijn

en/of verwondingen en/of ziektes en/of van angst en/of chronische stress.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De bewijsmiddelen en de voor de bewezenverklaring redengevende inhoud daarvan zijn weergegeven in de aan dit vonnis gehechte bijlage II. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1

MISHANDELING, MEERMALEN GEPLEEGD;

3

HANDELEN IN STRIJD MET ARTIKEL 26, EERSTE LID VAN DE WET WAPENS EN MUNITIE, BEGAAN MET BETREKKING TOT EEN VUURWAPEN VAN CATEGORIE III

EN

HANDELEN IN STRIJD MET ARTIKEL 26, EERSTE LID VAN DE WET WAPENS EN MUNITIE;

4

MENSENHANDEL, GEPLEEGD DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN, MEERMALEN GEPLEEGD;

5

ZICH GEDRAGEN IN STRIJD MET HET VOORSCHRIFT VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 36, EERSTE LID VAN DE GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWET VOOR DIEREN (OUD), MEERMALEN GEPLEEGD,

EN

ZICH GEDRAGEN IN STRIJD MET HET VOORSCHRIFT VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 37 VAN DE GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWET VOOR DIEREN (OUD), MEERMALEN GEPLEEGD.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich binnen een periode van bijna drie maanden schuldig gemaakt aan mensenhandel in vereniging. De verdachte en zijn medeverdachte hebben misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het slachtoffer door persoonlijke omstandigheden verkeerde. Zij was een jonge vrouw van destijds 22 jaar en recent de zeggenschap over haar kind kwijtgeraakt, ze beschikte niet over een verblijfplaats, ze had geen inkomen, ze had geen mensen waar zij op terug kon vallen en ze dronk kennelijk behoorlijk veel alcoholische drank. Onder die – voor de verdachte bekende – omstandigheden heeft de verdachte het slachtoffer onderdak verschaft met het doel haar in de prostitutie te laten werken. De verdachte en zijn medeverdachte hebben het slachtoffer op dwingende wijze aangespoord zich te prostitueren, haar onder druk gezet en haar op intimiderende wijze bejegend teneinde geld te verdienen. Dat het slachtoffer onder voornoemde omstandigheden – waarin van een werkelijke keuzevrijheid geen sprake was – instemde met de prostitutiewerkzaamheden, maakt het handelen van de verdachte en de medeverdachte niet minder strafwaardig. In die zin was er sprake van gedwongen prostitutie en van uitbuiting, nu zij haar verdiensten moest afstaan of deze haar werden afgenomen. De verdachte heeft bij dit alles kennelijk persoonlijk winstbejag voor ogen gehad zonder zich te bekommeren om de belangen van het slachtoffer.

Daarnaast heeft de verdachte het slachtoffer, tijdens hun relatie, meerdere malen mishandeld door haar te slaan en of te stompen. Dit veroorzaakte pijn en letsel bij het slachtoffer. Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte werd naast een vuurwapen met munitie tevens een jonge hond aangetroffen. Vastgesteld is dat het wapen en de hond aan de verdachte toebehoorden en dat de verdachte de hond meermalen heeft mishandeld en aan zijn hond de nodige verzorging heeft onthouden.

Mensenhandel en mishandeling zijn zeer ernstige feiten en mede door het handelen van de verdachte is op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.

In samenhang met het verboden wapenbezit en de dierenmishandeling, eveneens aan te merken als ernstige feiten, is een forse bestraffing dan ook gerechtvaardigd.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf heeft de rechtbank tevens gekeken naar het strafrechtelijk verleden van de verdachte. Uit het op zijn naam gestelde uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 29 april 2015 blijkt dat de verdachte eerder voor mishandeling en wapenbezit met justitie in aanraking is gekomen, maar die contacten dateren van langere tijd geleden. Verdachte is in het verleden vaker door de strafrechter veroordeeld, maar die veroordelingen betreffen voornamelijk vermogensdelicten. De inhoud van het strafblad van de verdachte zal daarom niet in strafverzwarende zin worden meegewogen bij het bepalen van de strafmaat.

De raadsman heeft verzocht een straf op te leggen die gelijk is aan de tijd die de verdachte ten tijde van de uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht. Daarnaast heeft hij verzocht de voorlopige hechtenis van de verdachte op te heffen, omdat daartoe geen gronden meer aanwezig zijn, en omdat het bepaalde in artikel 67a, derde lid van het Wetboek van Strafvordering van toepassing zou zijn.

De rechtbank is van oordeel dat de door de raadsman bepleite strafoplegging onvoldoende recht doet aan de ernst van de door de verdachte begane feiten en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer en zal de verdachte dan ook veroordelen tot een beduidend langere vrijheidsstraf. Het bevel tot voorlopige hechtenis zal niet worden opgeheven, omdat de gronden onverkort aanwezig zijn en er geen sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 67a, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 57, 63, 273f en 300 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, alsmede de artikelen 36, 37 en 122 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (oud).

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

wijst af het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.


Dit vonnis is gewezen door:

mr. G.M. Munnichs, voorzitter,

en mrs. P. Joele en K. Helmich, rechters,

in tegenwoordigheid van D.J. Boogert, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 juni 2015.

Bijlage I bij vonnis van 12 juni 2015 inzake [verdachte]:

TEKST TENLASTELEGGING.

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus

2013 tot en met 14 april 2014 te Rotterdam, althans (elders) in Nederland,

(telkens) opzettelijk een persoon, te weten [slachtoffer] heeft mishandeld,

hebbende hij, verdachte,

-meermalen, althans eenmaal tegen/in het gezicht en/of tegen/op het lichaam

van voornoemde [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of

-meermalen, althans eenmaal met een koevoet, in elk geval een hard voorwerp

tegen het lichaam van voornoemde [slachtoffer] geslagen,

waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus

2013 tot en met 14 april 2014 te Rotterdam, althans (elders) in Nederland

[slachtoffer] meermalen, althans eenmaal heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het

leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte

(telkens) opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd :"Ik ga

je slaan, ik ga je slaan" en/of "Ik maak je dood" en/of "Ik sla je met mijn

pistool, Ik breek je neus", althans woorden van gelijke dreigende aard of

strekking;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 15 april 2014 te

Rotterdam, althans (elders) in Nederland een vuurwapen als bedoeld in

artikel 2 lid 1, Categorie III onder 1 van de Wet Wapens en Munitie, te weten

een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3 van die wet in de vorm van een

pistool (van het merk: Star, kaliber: 6.35 mm),

en/of

(aan voornoemd vuurwapen toebehorende) munitie in de zin van art. 1 onder 4º

van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in

art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III, te weten 4 (kogel)patronen

(Kaliber: 6.35mm),

voorhanden heeft gehad;

4.

Hij,

op één of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 01 augustus 2013

tot en met 14 april 2014 te Rotterdam en/of Amsterdam althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen althans éénmaal (telkens),

een ander, te weten [slachtoffer], door dwang en/of geweld en/of één of meer

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer

andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van

uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van

een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of

gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer]

,

en/of

[slachtoffer] ertoe heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen

tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel enige

handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer], zich

daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten

(van seksuele aard)

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) meermalen,

althans éénmaal (telkens) enige handeling(en) ondernomen, welke handelingen

bestonden uit het;

- die [slachtoffer] dwingen, althans bewegen tegen haar wil seksuele handelingen met

hem, verdachte en/of zijn mededader(s), te verrichten en/of te ondergaan en/of

- onderbrengen van die [slachtoffer] in (een) woning(en)/plaats(en) voor het

verrichten van (een) seksuele handeling(en) en/of

- aanmaken van een advertentie met foto`s en/of afbeeldingen van die [slachtoffer] op

internet (internetsite [website]) en/of

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat zij in de prostitutie moet werken en/of voor geld

moet zorgen en/of

- ( telefonisch) onderhouden van contacten met klanten en/of maken van één (of

meer) afspra(a)k(en) met (een) (betalende) perso(o)n(en)/klant(en), die

vervolgens seksuele handelingen met die [slachtoffer] hebben verricht en/of

- kopen en/of ter beschikking stellen van een (werk)telefoon en/of kleding aan

die [slachtoffer] en/of

-(laten) brengen en/of begeleiden van die [slachtoffer] van en/of naar één (of meer)

(escort)klanten)/ perso(o)n(en) en/of naar één (of meer) plaats(en) ([club]

) voor het verrichten en/of ondergaan van seksuele handeling(en) en/of

- binnenlaten van (betalende) personen/klant(en) in (een)

woning(en)/plaats(en) waar die [slachtoffer] (vervolgens) seksuele handelingen mee

verrichtte / moest verrichten,

- bepalen dat die [slachtoffer] prostitutiewerkzaamheden en/of seksuele handelingen

moest verrichten zonder condoom en/of

- onder zich houden en/of verpanden van de trouwring van de moeder van [slachtoffer]

(om te verzekeren dat [slachtoffer] haar prostitutiewerkzaamheden voort zou zetten),

en/of

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat zij moest blijven werken en/of nooit moest

vertellen dat zij seksuele handelingen tegen betaling (tegen haar zin)

verrichtte en/of tegen die [slachtoffer] zeggen dat zij moest zeggen dat ze het

verdiende geld zelf mocht houden en/of

- ( herhaaldelijk) aan die [slachtoffer] vragen om in een (seks)club te gaan werken

en/of

- zeer regelmatig (met een koevoet) slaan op/tegen het hoofd en/of lichaam van

[slachtoffer] (als zij te weinig geld had verdiend en/of hem niet wilde pijpen), en/of

- bedreigen van die [slachtoffer] door het voorhanden hebben en/of aan die [slachtoffer] tonen

van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of het

dreigen die [slachtoffer] en/of haar zoontje iets aan te doen en/of

- verstrekken van alcohol en verdovende middelen aan die [slachtoffer] (zodat zij haar

prostitutiewerkzaamheden gemakkelijker zou kunnen verrichten) en/of

- in ontvangst nemen van betalingen voor de seksuele handelingen die

voornoemde [slachtoffer] verrichte / moest verrichten en/of die [slachtoffer] een (zeer groot)

deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afnemen en/of laten

afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten

houden

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 01 augustus 2013 tot en met 14 april 2014 te

Rotterdam en/of Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en)

van [slachtoffer], met of voor een derde tegen betaling, immers heeft hij,

verdachte en of (één van) zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de

verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of

zich toegeëigend;

5.

hij,

op één of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 01 oktober 2013

tot en met 14 april 2014 te Rotterdam, althans in Nederland

zonder redelijk doel en/of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van

zodanig doel toelaatbaar is, bij een/zijn hond (een Amerikaanse Bull

Staffordshire terriër, genaamd [naam], van het vrouwelijke geslacht, geboren

op 1 oktober 2013) (meermalen) pijn en/of letsel heeft veroorzaakt dan wel de

gezondheid en/of het welzijn van dat dier heeft benadeeld en/of

als houder van een hond (een Amerikaanse Bull Staffordshire terriër, genaamd

[naam], van het vrouwelijke geslacht, geboren op 1 oktober 2013) (meermalen)

aan dat dier de nodige verzorging heeft onthouden door

-zakelijk weergegeven-

-dat dier (zeer regelmatig) met een koevoet en/of handen en/of vuisten te

slaan en/of te stompen en/of (met een mes) in de huid te prikken en/of

-dat dier onvoldoende vaak "uit te laten" en/of dat dier zijn "behoefte"

laten doen in de/zijn woning en/of

-dat dier niet voldoende voeding en/of water te geven (waardoor dat dier sterk

vermagerd was), en/of

-de nagels van dat dier niet tijdig te knippen (waardoor dat dier (te) lange

nagels had) en/of

-de bek van dat dier dicht te tapen en/of

-aanwezig en/of ontstaan letsel, - waaronder, verwondingen binnenzijde wangen,

snede(s) tussen kiezen, verdikking boven (rechter)oog, pustules en roodheid

oksels - niet te laten behandelen door een dierenarts en/of daarover geen

dierenarts te raadplegen

in elk geval heeft hij, verdachte, dit/zijn dier niet vrijgehouden van pijn

en/of verwondingen en/of ziektes en/of van angst en/of chronische stress;