Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:3482

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-05-2015
Datum publicatie
19-05-2015
Zaaknummer
996652-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mega Alabama, ook bekend als ‘de Bulgarenfraude’.

Diverse (bewijs)overwegingen. Gemotiveerde beslissing ten aanzien van de in beslag genomen goederen. Gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd.

De verdachte heeft zich tezamen met anderen zeer vele malen schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift door op naam van derden valse aanvragen zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag in te dienen. De verdachte heeft zich ook tezamen met anderen meermalen schuldig gemaakt aan oplichting. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen en heeft hij hiervan een gewoonte gemaakt. De Belastingdienst is door het frauduleuze handelen van verdachte ernstig benadeeld. De verdachte heeft op doortrapte wijze misbruik gemaakt van het systeem van de Belastingdienst dat is ingesteld om grote aantallen toeslagaanvragen zo snel mogelijk te kunnen verwerken. De Belastingdienst moet daarbij uit kunnen gaan van de juistheid van de ingediende verzoeken om zo de aanvragers zo snel mogelijk te bedienen. De verdachte heeft het vertrouwen dat de basis vormt van het door de Belastingdienst gehanteerde systeem ondergraven en daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen financiële gewin.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2015-1279
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: [parketnummer]

Datum uitspraak: 19 mei 2015

Verstek

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

raadsman: mr. J.C. Spigt, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 9, 13 en 15 april 2015 en van 19 mei 2015.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging, waarbij de oorspronkelijke opgave van de feiten als bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de nader omschreven tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. [officieren van justitie] hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar met aftrek van voorarrest;

- opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte;

- verbeurdverklaring van de onder 1 t/m 4 in beslag genomen goederen vermeld op de beslaglijst (1) en teruggave aan de rechthebbende van het onder a in beslag genomen goed vermeld op de beslaglijst (2).

VRIJSPRAAK

Het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag en/of huur- en zorgtoeslag door verdachte op naam van [betrokkene 1], zoals onder 1 en 2 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan partieel dient te worden vrijgesproken. Hiertoe is ten aanzien van de zorgtoeslag overwogen dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte middels zijn IP-adres zorgtoeslag over het jaar 2010 heeft aangevraagd voor die [betrokkene 1] en [betrokkene 1] blijkens het dossier over het jaar 2011 wel verzekerd is geweest voor zorg.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1. primair

hij op tijdstip(pen) gelegen in de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013

te Rotterdam en Apeldoorn, tezamen en in vereniging met een ander,

meermalen,

(telkens)

A.

een groot aantal (1.500) (zogenoemd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen, waaronder, in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten

name van [betrokkene 2]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten

name van [betrokkene 3]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4],

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6]

en

B.

een groot aantal (zogenoemd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n), waaronder, in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 7]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 8]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 9]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 10],

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben vervalst,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en in strijd met de waarheid vermeld en/of ingevuld

(ad A)

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 2], dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 3] dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4] dat de datum wilsuiting (ingangsdatum) van de huurtoeslag en/of zorgtoeslag 1 januari 2013 is

en

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5] dat de ingangsdatum van de huur- en zorgtoeslag 1 januari 2010 is en dat de ingangsdatum van de zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6] dat de ingangsdatum van de huur- en zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en

(ad B)

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag

2012 ten name van [betrokkene 7] dat het/de kind(eren) [betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13] (telkens) voor 160 uren per maand kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer])

en

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 8] dat het kind [betrokkene 14] voor 162 uren per maand en/of tegen een uurtarief van 5.80 kinderopvang geniet bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer])

en

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 9], dat het/de kind(eren) [betrokkene 15] en/of [betrokkene 16] (telkens) tegen een uurtarief van 5.80 kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer])

en

[betrokkene 10] op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag

Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 10] dat het/de kind(eren) [betrokkene 17] en/of [betrokkene 18] (telkens) voor 160 uren en/of 170 uren per maand en/of tegen een uurtarief van 5.80 kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer]),

terwijl in werkelijkheid

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde ingangsdatum (telkens) niet op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven en/of geen Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten, althans niet op de in het/de betreffende formulier(en) ingevulde/vermelde ingangsdatum

en

(ad B),

het/de in die formulier(en) genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) geen kinderopvang geno(o)t(en) op de in die formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling,

(telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

I.

hij op tijdstippen gelegen in de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013,

te Rotterdam en/of Apeldoorn, tezamen en in vereniging met anderen,

meermalen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een listige kunstgreep

de Belastingdienst/Toeslagen, althans de Staat der Nederlanden, (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van geldbedrag(en), op grond van de Wet Huurtoeslag en/of Wet op de Zorgtoeslag,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk,

A.

een groot aantal (1.500), (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n), waaronder, in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten

name van [betrokkene 2]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 3]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4],

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6]

opgemaakt en/of ingevuld en/of verzonden en/of doen toekomen aan ((een medewerker(s)/medewerkster(s) van) de Belastingdienst/Toeslagen aan de hand waarvan en/of door middel waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

deed/deden voorkomen dat

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde ingangsdatum (telkens) op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven en/of een Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten terwijl in werkelijkheid

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde ingangsdatum (telkens) niet op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven en/of geen Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten, althans niet op de in het/de betreffende formulier(en) ingevulde/vermelde ingangsdatum

en/of

door middel waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deed/deden voorkomen dat

één of meer perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) recht had(den) op (een) tegemoetkoming(en) in het kader van huurtoeslag en/of zorgtoeslag op grond van de Wet huurtoeslag en/of de Wet op de Zorgtoeslag,

waardoor (telkens) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

en

II.

hij op tijdstippen gelegen in de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013,

te Rotterdam en/of Apeldoorn, tezamen en in vereniging met anderen,

meermalen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door een listige kunstgreep, de Belastingdienst/Toeslagen, althans de Staat der Nederlanden, (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van geldbedrag(en) op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - listiglijk,

B.

een groot aantal (zogenoemd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n), waaronder, in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 7]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 8]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 9]

en

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 10],

opgemaakt en/of ingevuld en/of verzonden en/of doen toekomen aan (een medewerker(s)/medewerkster(s) van) de Belastingdienst/Toeslagen aan de hand waarvan en/of door middel waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

deed/deden voorkomen dat

(ad B),

het/de in die formulier(en) genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) kinderopvang geno(o)t(en) op de in die formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling,

terwijl in werkelijkheid

(ad B),

het/de in die formulier(en) genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) geen kinderopvang geno(o)t(en) op de in die formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling,

en/of

door middel waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deed/deden voorkomen dat

één of meer perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) recht had(den) op (een)

tegemoetkoming(en) in het kader van kinderopvangtoeslag op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

waardoor (telkens) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

3.

hij in de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013, te Rotterdam, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen,

(telkens) (een) voorwerp(en), te weten geldbedrag(en) heeft omgezet, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven geldbedrag(en) afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt.

De kennelijke verschrijvingen in de bewezen verklaarde tenlastelegging zijn in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (maak een keuze)daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De bewijsmiddelen en de voor de bewezenverklaring redengevende inhoud daarvan zijn weergegeven in de aan dit vonnis gehechte bijlage II. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

OVERWEGINGEN

Ten aanzien van feit 1 primair

De Wet op de huurtoeslag (WHT) zegt in artikel 9 dat het een vereiste is voor het recht op huurtoeslag dat in ieder geval de huurder op het betreffende adres bij de gemeente staat ingeschreven. Als huurder wordt volgens artikel 1 WHT aangemerkt de persoon die zijn hoofdverblijf heeft in een door hem gehuurde woning. Naast ingeschreven staan, is ook bewoning een (cumulatief) vereiste voor het recht op huurtoeslag. Dit brengt echter ook mee dat als iemand niet staat ingeschreven (maar er misschien wel woont), er om die reden (dus) ook geen recht op huurtoeslag bestaat. En dat betekent naar het oordeel van de rechtbank dat alleen het niet-ingeschreven staan voldoende is om van een valse aanvraag huurtoeslag te kunnen spreken.

Ten aanzien van feit 2

De rechtbank kwalificeert het gebruik van een valse aanvraag als het aanwenden van een listige kunstgreep, nu de Belastingdienst door die valse aanvraag steeds is bewogen tot afgifte van geld. Voor het aanvragen van zorgtoeslag is bewezen dat daarenboven sprake is geweest van een valse hoedanigheid - het zich voordoen als zorgverzekerde -.

Ten aanzien van feit 3

Bewezen wordt verklaard het omzetten van bedragen als vorm van witwassen. Door de verdediging is gewezen op de jurisprudentie van de HR in 25 maart 2014 en 7 oktober 2014 hieromtrent. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

Naar het oordeel van de rechtbank is in vele gevallen sprake van het doen storten van frauduleus aangevraagde en verkregen bedragen op rekeningen van de aanvragers, van welke rekeningen bankpassen en pincodes zijn verkregen en in het bezit waren van de verdachte(n) en waarmede in veel gevallen die bedragen (contant) zijn opgenomen, dan wel dat dit ervoor moet worden gehouden gelet op de verklaringen van (ook) en met name de Bulgaarse aanvragers welke zich in het dossier bevinden. Daarnaast is sprake van het doen storten van zulke, door voornoemde aanvragers aangevraagde en op hun naam uitgekeerde bedragen op de rekening van (een) verdachte zelve, zulks kennelijk met het oog op het contant opnemen van die bedragen. De rechtbank is, wat er ook zij van (de omvang van) het verweer, van oordeel dat hoe dan ook sprake is van een gedraging die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de werkelijke, criminele, herkomst van die bedragen gericht karakter heeft.

Ten aanzien van alle feiten m.b.t. opzet aanvragers

Gelet op de verklaringen van verschillende van hen, kan de rechtbank niet – met voldoende zekerheid – vaststellen of de (Bulgaarse) aanvragers in juridische zin voldoende opzet op het ongeoorloofde karakter van hun aanvragen en daarmede samenhangende uitbetalingen hebben gehad. Dat betekent dat de rechtbank niet tot bewezenverklaring van hun medeplegen van de tenlastegelegde feiten kan komen, daaronder begrepen het verweten witwassen.

STRAFBAARHEID FEIT EN

De bewezen feiten leveren op:

1. primair

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

2

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

3

medeplegen van gewoontewitwassen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
De verdachte heeft zich tezamen met anderen zeer vele malen schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift door op naam van derden valse aanvragen zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag in te dienen. De verdachte heeft zich ook tezamen met anderen meermalen schuldig gemaakt aan oplichting. De verdachte en zijn medeverdachten hebben structureel geopereerd met een zekere organisatiegraad en zij zijn berekenend te werk gegaan. De omvang van de fraude en oplichting bestond niet slechts uit de in de bewezenverklaring vermelde aanvragen, doch uit veel meer aanvragen. Door deze grootschalige fraude en oplichting zijn aanzienlijke bedragen door de Belastingdienst uitgekeerd. Dit gemeenschapsgeld kwam de verdachte en zijn medeverdachten niet toe. De verdachte en zijn medeverdachten hebben zich dit geld evenwel toegeëigend.

Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen en heeft hij hiervan een gewoonte gemaakt. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Witwassen vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een bedreiging voor de samenleving.

De Belastingdienst is door het frauduleuze handelen van verdachte ernstig benadeeld. De verdachte heeft op doortrapte wijze misbruik gemaakt van het systeem van de Belastingdienst dat is ingesteld om grote aantallen toeslagaanvragen zo snel mogelijk te kunnen verwerken. De Belastingdienst moet daarbij uit kunnen gaan van de juistheid van de ingediende verzoeken om zo de aanvragers zo snel mogelijk te bedienen. De verdachte heeft het vertrouwen dat de basis vormt van het door de Belastingdienst gehanteerde systeem ondergraven en daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen financiële gewin. Dit rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan.

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is acht geslagen op het op naam van verdachte gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 17 februari 2015.

De rechtbank rekent de verdachte voorts aan dat hij zich onttrokken heeft aan het afleggen van verantwoording voor zijn laakbare handelen, nu de verdachte, nadat zijn voorlopige hechtenis geschorst was, naar het buitenland is vertrokken.

De schorsing van de voorlopige hechtenis zal worden opgeheven. De verdachte heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden waaronder de voorlopige hechtenis was geschorst en met de veroordeling in de onderhavige zaak weegt het persoonlijke belang van de verdachte niet langer op tegen het belang van strafvordering. Het bevel tot opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis is afzonderlijk geminuteerd.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen goederen, zoals vermeld op de beslaglijst (1) van 8 april 2015 onder de nummers 1, 2, 3, en 4 verbeurd te verklaren en het in beslag genomen goed, zoals vermeld op beslaglijst (2) van 8 april 2015 onder a, terug te geven aan de rechthebbende.

Ten aanzien van beslaglijst (1)

De op deze beslaglijst vermelde nummers 1 tot en met 3 betreffen geldbedragen op drie verschillende bankrekeningen. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de geldbedragen afkomstig zijn van de Belastingdienst en dat de Belastingdienst tot afgifte van deze bedragen is gekomen op basis van door de verdachte en zijn mededaders valselijk opgemaakte aanvragen voor diverse toeslagen. De bankrekeningen staan op naam van derden, maar de verdachte was al een geruime tijd in het bezit van de bij deze bankrekeningen behorende bankpassen. Hij bewaarde de bankpassen in een sok in zijn kantoor. De verdachte heeft verklaard dat hij met de bankpassen iedere maand het geld dat door de Belastingdienst werd gestort van de bankrekening afhaalde.

Gezien het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte een zodanige hoge mate van zeggenschap had over de bankrekeningen en de daarop gestorte geldbedragen, dat moet worden geconcludeerd dat deze de verdachte toebehoren, zoals bedoeld in artikel 33a, eerste lid onder a Sr. Omdat de geldbedragen door middel van de bewezen verklaarde strafbare feiten zijn verkregen, zal de rechtbank deze verbeurd verklaren.

Het onder 4 vermelde geldbedrag van € 4.735,- is tijdens de aanhoudingsfouillering aangetroffen bij de verdachte. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het geldbedrag aan de verdachte toebehoort. Voorts is uit het onderzoek ter terechtzitting gebleken dat de verdachte kort voor zijn aanhouding grote geldbedragen heeft gepind, dat deze geldbedragen afkomstig waren van de Belastingdienst en dat de Belastingdienst tot afgifte van deze bedragen is gekomen op basis van door de verdachte en zijn mededaders valselijk opgemaakte aanvragen voor diverse toeslagen. De rechtbank moet het er daarom voor houden dat het bij de verdachte aangetroffen geldbedrag door middel van de bewezen verklaarde strafbare feiten is verkregen, nu hij omtrent de herkomst van dat bedrag (ook) geen verklaring heeft afgelegd. De rechtbank zal daarom dit geldbedrag verbeurdverklaren.

Ten aanzien van beslaglijst (2)

Onder de verdachte is het Bulgaarse paspoort van de medeverdachte [medeverdachte 1] in beslag genomen. Omdat dit voorwerp niet aan de verdachte toebehoort en geen relatie kan worden vastgesteld met de bewezen verklaarde strafbare feiten, zal een last worden gegeven tot teruggave van dit voorwerp aan de rechthebbende, de medeverdachte [medeverdachte 1].

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 33, 33a, 47, 57, 225, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaar;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op lijst (1) van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de feiten 1 en 2:

1. het geldbedrag van € 1.529,51 op bankrekeningnummer [bankrekening 1] t.n.v. [betrokkene 19];
2. het geldbedrag van € 13.901,77 op bankrekeningnummer [bankrekening 2] t.n.v. [betrokkene 20];

3. het geldbedrag van € 1.260,84 op bankrekeningnummer [bankrekening 3] t.n.v. [betrokkene 21];(vul goederen in)

4. het geldbedrag van € 4.735,-;

beslist ten aanzien van het voorwerp, geplaatst op lijst (2) van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

- gelast de teruggave van het Bulgaarse paspoort op naam van [medeverdachte 1] met nummer [nummer] aan de rechthebbenden, [medeverdachte 1].

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. van der Groen, voorzitter,

en mrs. J.L.M. Boek en M.M. Koevoets, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. K. Aagaard en S.A. Commandeur, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 mei 2015.

Bijlage I bij vonnis van 19 mei 2015:

TEKST NADER OMSCHREVEN TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013 te Rotterdam en/of Apeldoorn, en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens)

A.

een (zeer) groot aantal (1.500, althans 933), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag en/of Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV-2), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 2] (AH-100 en/of D-075 en/of D-076)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of Huurtoeslag 2011 en/of Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of AH-102A en/of D-037 en/of D-038 en/of D-039 en/of D-237)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 3] (AH-145 en/of D-327)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4] (AH-106 en/of D-111),

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5] (AH-138 en/of D-255 en/of D-257)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6] (AH-141 en/of D-295)

en/of

B.

een (zeer) groot aantal (57), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-0PV-2 en/of 4-OPV-2), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of D-040 en/of D-041 en/of D-042)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 7] (AH-168 en/of D-438)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 8] (AH-139 en/of D-244)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 9] (AH-136 en/of D-230 en/of D-233)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 10] (AH-137 en/of D-227 en/of D-228),

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of heeft/hebben doen vervalsen,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en in strijd met de waarheid vermeld en/of ingevuld en/of heeft/hebben doen vermelden en/of invullen

(ad A)

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 2] (AH-100 en/of D-075 en/of D-076),

dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en/of

dat de gegevens van de huurwoning [adres 1] zijn

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of Huurtoeslag 2011 en/of Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of AH-102A en/of D-037 en/of D-038 en/of D-039 en/of D-237),

dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 januari 2010 is

en/of

dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en/of

dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 juni 2011 is

en/of

dat de gegevens van de huurwoning [adres 2] en/of [adres 3] zijn

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 3] (AH-145 en/of D-327),

dat de ingangsdatum van de huur- en/of zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en/of

dat de gegevens van de huurwoning [adres 4] zijn

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4] (AH-106 en/of D-111), dat de datum wilsuiting (ingangsdatum) van de huurtoeslag en/of zorgtoeslag 1 januari 2013 is

en/of

dat de gegevens van de huurwoning [adres 5] zijn (D-113)

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5] (AH-138 en/of D-255 en/of D-257),

dat de ingangsdatum van de huur- en zorgtoeslag 1 januari 2010 is

en/of

dat de ingangsdatum van de zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en/of

dat de gegevens van de huurwoning [adres 6] zijn

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6] (AH-141 en/of D-295),

dat de ingangsdatum van de huur- en zorgtoeslag 1 januari 2011 is

en/of

dat de gegevens van de huurwoning [adres 7] zijn

en/of

(ad B)

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of D-040 en/of D-041 en/of D-042),

dat het/de kind(eren) [betrokkene 22] en/of [betrokkene 23] (telkens) voor 30 uren en/of 160 uren en/of 120 uren en/of en/of 160 uren per maand en/of tegen een uurtarief van € 11,25 en/of € 7,62 en/of € 7,62 en/of 5,25 kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling(en) [kinderopvangstelling 2] en/of [kinderopvangstelling 3]

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 6] (AH-168 en/of D-438),

dat het/de kind(eren) [betrokkene 11] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13] (telkens) voor 160 uren per maand en/of tegen een uurtarief van 5.80 kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer])

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 8] (AH-139 en/of D-244),

dat het kind [betrokkene 14] voor 162 uren per maand en/of tegen een uurtarief van 5.8 kinderopvang geniet bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer])

en/of

op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 9] (AH-136 en/of D-230 en/of D-233),

dat het/de kind(eren) [betrokkene 15] en/of [betrokkene 16] (telkens) voor 170 uren

per maand en/of tegen een uurtarief van 5.80 kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer])

en/of

[betrokkene 10] op het/de (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 10] (AH-137 en/of D-227 en/of D-228),

dat het/de kind(eren) [betrokkene 17] en/of [betrokkene 18] (telkens) voor 160 uren en/of 170 uren per maand en/of tegen een uurtarief van 5.80 kinderopvang geniet(en) bij kinderopvangstelling [kinderopvangstelling 1] (kinderopvanginstelling Id [Id-nummer]),

terwijl in werkelijkheid

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde ingangsdatum (telkens) niet op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) woonachtig was/waren en/of als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven en/of geen

Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten, althans niet op de in het/de betreffende formulier(en) ingevulde/vermelde ingangsdatum

en/of

(ad B),

het/de in die formulier(en) genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) geen kinderopvang geno(o)t(en) op de in die formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling,

(telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013, te Rotterdam en/of Apeldoorn, en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van

A.

een (zeer) groot aantal (1.500, althans 933), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV-2), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 2] (AH-100 en/of D-075 en/of D-076)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of Huurtoeslag 2011 en/of Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of AH-102A en/of D-037 en/of D-038 en/of D-039 en/of D-237)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 3] (AH-145 en/of D-327)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4] (AH-106 en/of D-111),

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5] (AH-138 en/of D-255 en/of D-257)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6] (AH-141 en/of D-295)

en/of

B.

een (zeer) groot aantal (57), althans één of meer (zogenaamd(e) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

de Belastingdienst/Toeslagen, en/althans de Staat der Nederlanden,

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) van totaal ruim 3.400.000 euro,

althans enig(e) (gro(o)t(e)) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, te weten (een) geldbedrag(en)/tegemoetkoming(en) in het kader van huurtoeslag en/of zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag op grond van de Wet Huurtoeslag en/of Wet op de Zorgtoeslag en/of Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

A.

een (zeer) groot aantal (1.500, althans 933), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag en/of Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV-2), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)1(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 2] (AH-100 en/of D-075 en/of D-076)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2010 en/of Huurtoeslag 2011 en/of Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of AH-102A en/of D-037 en/of D-038 en/of D-039 en/of D-237)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 3] (AH-145 en/of D-327)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 4] (AH-106 en/of D-111),

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2010 en/of Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 5] (AH-138 en/of D-255 en/of D-257)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 6] (AH-141 en/of D-295)

en/of

B.

een (zeer) groot aantal (57), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-0PV-2 en/of 4-OPV-2), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 ten name van [betrokkene 1] (AH-102 en/of D-040 en/of D-041 en/of D-042)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 7] (AH-168 en/of D-438)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van

[betrokkene 8] (AH-139 en/of D-244)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 9] (AH-136 en/of D-230 en/of D-233)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 10] (AH-137 en/of D-227 en/of D-228),

opgemaakt en/of ingevuld en/of verzonden en/of doen toekomen aan ((een medewerker(s)/medewerkster(s) van) de Belastingdienst/Toeslagen aan de hand waarvan en/of door middel waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deed/deden voorkomen dat

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde ingangsdatum (telkens) op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) woonachtig was/waren en/of als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven en/of een Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten

en/of

(ad B),

het/de in die formulier(en) genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) kinderopvang geno(o)t(en) op de in die formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling,

terwijl in werkelijkheid

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde ingangsdatum (telkens) niet op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) woonachtig was/waren en/of als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven en/of geen

Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten, althans niet op de in het/de betreffende formulier(en) ingevulde/vermelde ingangsdatum

en/of

(ad B),

het/de in die formulier(en) genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) geen kinderopvang geno(o)t(en) op de in die formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling,

en/of

door middel waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) deed/deden voorkomen dat

één of meer perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) recht had(den) op (een) tegemoetkoming(en) in het kader van huurtoeslag en/of zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag op grond van de Wet huurtoeslag en/of de Wet op de Zorgtoeslag en/of Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

waardoor (telkens) (een medewerker(s)/medewerkster(s) van) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 326 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 15 juli 2010 tot en met 22 april 2013, te Rotterdam, en/of (elders) in Nederland en/of te Bulgarije en/of te

Turkije,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) voorwerp(en), te weten één of meer geldbedrag(en) van totaal tenminste 227.745.00 euro en/of 174.494,00 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of hiervan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven

geldbedrag(en)

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt;

artikel 420bis Wetboek van Strafrecht

artikel 420ter Wetboek van Strafrecht