Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:9780

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-11-2014
Datum publicatie
01-12-2014
Zaaknummer
10/963035-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Integrale vrijspraak van mensenhandel, mensensmokkel, kinder- en dierenporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/963035-11 [Promis]

Datum uitspraak: 27 november 2014

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:

[adres en woonplaats]

raadsvrouw mr. R.P. Boon, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 12 februari 2014, 5 maart 2014 en 29 en 30 oktober 2014.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie heeft gevorderd:

- vrijspraak van het onder 1 tenlastegelegde;

- bewezenverklaring van het onder 2, 3 en 4 tenlastegelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 324 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar;

- niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij, nu vrijspraak is gevorderd ten aanzien van feit 1.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van alle ten laste gelegde feiten en overweegt daartoe het volgende.

Feit 1

Ten aanzien van feit 1 komt het oordeel van de rechtbank overeen met de standpunten van de officier van justitie en de raadsvrouw, zodat deze beslissing geen nadere motivering behoeft.

Feit 2

De rechtbank stelt vast dat voor het aan verdachte tenlastegelegde op voet van artikel 197a, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, vereist is dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld bij het behulpzaam zijn van het verschaffen van verblijf aan [benadeelde partij] in Nederland en/of bij het haar daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verstrekken. Uit het procesdossier blijkt evenwel niet dat – kort gezegd – de verdachte inkomsten genoot uit het verblijf van [benadeelde partij] in de woning in Rouveen, noch dat verdachte deelde in of zelfs maar wetenschap had van enige winst die gemaakt zou zijn door [benadeelde partij]’s verblijf in Nederland.

Ten aanzien van het voorts ten laste gelegde behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland - waar het bestanddeel winstbejag niet in de delictsomschrijving staat vermeld - of het daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verstrekken, geldt dat niet kan worden bewezen dat verdachte ten tijde van de aankomst van [benadeelde partij] in Nederland en het haar ophalen vanaf het station al wist of ernstige reden had om te vermoeden dat die toegang tot Nederland wederrechtelijk was.

Feiten 3 en 4

Ten aanzien van het bezit van kinderporno en dierenporno heeft de verdachte aangevoerd dat hij niet wist dat deze bestanden op zijn harde schijven aanwezig waren en dat hij ze er niet op heeft geplaatst c.q. dat hij deze bestanden niet heeft gedownload. Hij heeft voorts aangevoerd dat ook andere personen van zijn computers gebruik maakten. Getuige [getuige] heeft in dit verband verklaard dat haar vriendinnen wel eens porno keken op de computers van verdachte.

De rechtbank stelt vast dat zes van de acht kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen in de map temporary internetfiles. Niet is gebleken van bijzondere omstandigheden waaruit moet volgen dat de verdachte aldus opzet heeft gehad op het bezit van die afbeeldingen.

Twee kinderpornografische afbeeldingen waren opgeslagen in een map “New Covers!”. Van alle dierenpornografische bestanden (afbeelding en filmpjes) geldt dat uit het dossier niet volgt waar deze bestanden zich op de computer bevonden.

Nu uit het dossier niet volgt dat onaannemelijk is dat andere personen naast verdachte gebruik hebben gemaakt van de computers, niet blijkt dat het verdachte persoonlijk is geweest die het lidmaatschap heeft aangemaakt van de nieuwsgroep [nieuwsgroep] (waar de kinderpornografische afbeeldingen van afkomstig zouden zijn geweest), niet blijkt dat de twee kinderpornografische afbeeldingen die zijn aangetroffen in de map “New Covers!” als zodanig herkenbaar geweest moeten zijn voorafgaand aan het downloaden en of daarvoor één of meer bewuste, opzettelijke handelingen nodig zijn geweest, en niet blijkt waar op de computer de dierenpornografische afbeelding en filmbestanden zijn opgeslagen en of daarvoor één of meer bewuste, opzettelijke handelingen nodig zijn geweest, kan niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat verdachte de verschillende pornografische bestanden opzettelijk in zijn bezit heeft gehad.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [benadeelde partij] ([Alias 1]), domicilie kiezende ten kantore van haar gemachtigde mr. U.H. Hansma, Kraneweg 47, 9718 JG Groningen, ter zake van het onder 1 ten laste gelegde feit.

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 52.567,- ter zake van materiële schade en een bedrag van € 12.500,- ter zake van immateriële schade.

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard omdat aan de verdachte geen straf of maatregel is opgelegd.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P. Joele, voorzitter,

mrs. M. van Kuilenburg en C.M.A.T. van der Geest, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.J. den Besten, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 27 november 2014.

Bijlage bij vonnis van:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- ( een) ander(en), te weten de vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een)

perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of

gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

-die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] " heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moesten) vermoeden dat die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken met de (seksuele) uitbuiting van die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan we1 door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar [Alias 1]’s, althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende's, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5], seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4]

en/of [Alias 5] uit Nigeria naar/in Nederland, althans Europa, overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of haar (vervolgens) ondergebracht in verdachtes woning, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen en die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in de sexclub [sexclub] te werk gesteld als prostituee en/of aldaar als prostituee laten werken en/of voor die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] een werkplek geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] van hem en/of zijn mededader(s) afhankelijk gemaakt door die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] een schijnhuwelijk te laten aangaan en/of door die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in de prostitutie te brengen en/of te laten brengen teneinde een schuld van 45.000 euro, in elk geval een schuld van een aanzienlijk bedrag in euros van die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] aan verdachte en/of haar mededader(s) te laten afbetalen, zijnde de schuld die door verdachte en/of verdachtes mededader(s) aan die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] was opgelegd als zijnde de kosten die door verdachte en/of verdachtes mededader(s) was/waren gemaakt om die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] van Nigeria naar Nederland te laten reizen/overkomen en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] ingeperkt en/of laten inperken en/of die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke en/of kwetsbare positie gebracht/gehouden en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande dwang en/of (aldus) in een zodanige (financiële) situatie gebracht en (aldus) volkomen afhankelijk gemaakt van verdachte en/of verdachtes mededader(s) dat het voor haar niet meer mogelijk of nagenoeg onmogelijk was om zich te onttrekken en/of te verzetten tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of

- ( het) door die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk afgenomen en/of onder zich genomen/gehouden en/of dooi die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] aan hem/hen, verdachte en/of verdachte mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke en kwetsbare positie gebracht/gehouden;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een persoon van Nigeriaanse nationaliteit, te weten de vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5]

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in

Nederland en/of Duitsland, zijnde een andere lidstaat van de Europese Unie en/of IJsland en/of Noorwegen en/of een staat de is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft terwijl zij verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededaders toen aldaar onder meer:

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] onderdak verleend

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met die bovengenoemde persoon en/of één of meer andere personen over de wijze van vervoer en/of de inreis in Nederland en/of de toegang en/of verblijf van die bovengenoemde persoon geregeld en/of georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd en/of op een of andere wijze de financiële kant ven het transport en/of het verblijf van de personen geregeld;

3.

hij er, of omstreeks 6 maart 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen,

welke één of meer afbeeldingen (telkens) iemand die de leeftijd van achttien jaar niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, in zijn bezit heeft gehad,

immers heeft verdachte toen aldaar op (de harde schijf van) twee, althans één of meer computers na te noemen afbeeldingen van seksuele gedragingen zoals omschreven in het proces-verbaal PL27RR/11-029490 (pagina 2 en 3) te weten:

- afbeeldingen van één of meer meisjes die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, die vaginaal wordt/worden/is/zijn gepenetreerd door (een) man(nen) en/of

- afbeeldingen van een naakt meisje die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of

- afbeeldingen van een meisje die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, die met haar tong de penis van een man aanraakt en/of met een voorwerp de vagina van een vrouw aanraakt en/of met haar tong de vagina van een vrouw aanraakt,

in zijn bezit gehad

4.

hij op of omstreeks 6 maart 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst een gegevensdrager, bevattende (telkens) een of meer afbeelding van ontuchtelijke handelingen waarbij een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, in zijn bezit heeft gehad.

immers heeft verdachte toen aldaar op de harde schijf van) een computer (telkens) na te noemen afbeeldingen en/of films zoals omschreven in het proces-verbaal PL27RR/11-029490 (pagina 3 en 4), te weten:

- een of meer afbeeldingen en/of één of meer films waarin een naakte vrouw de penis van een paard of pony vastheeft en/of

- één of meer afbeeldingen en/of een of meer films waarin een vrouw de penis van een paard of pony en/of hond in haar mond en/of vagina en/of anus heeft,

in zijn bezit gehad.