Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:9778

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-11-2014
Datum publicatie
01-12-2014
Zaaknummer
10/963076-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Nigeriaanse vrouw wordt veroordeeld voor mensenhandel, mensensmokkel en een poging tot mensensmokkel. Het door het slachtoffer aan veroordeelde betaalde geld moet bij wijze van schadevergoeding worden terugbetaald. Voorts is sprake van ontneming van overig wederrechtelijk verkregen voordeel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 01/963076-10 [Promis]

Datum uitspraak: 27 november 2014

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Nigeria) op [geboortedatum] 1980,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:

[adres en woonplaats],

raadsman mr. R.P.G. van der Weide, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 5 maart 2014 en 29 en 30 oktober 2014.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging, waarbij de oorspronkelijke opgave van de feiten als bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. Deze nadere omschrijving tenlastelegging is op de terechtzittingen nogmaals door de officier van justitie gewijzigd. De tekst van de gewijzigde nader omschreven tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie heeft gevorderd:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 972 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar;

- opheffing van het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] tot een bedrag van € 57.867,- met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- niet-ontvankelijkverklaring van het resterende deel van de vordering van de benadeelde partij.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal van politie wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, uit het proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee, “Onderzoek Kicks” d.d. 4 mei 2011, met dossiernummer 10-001105.

Feiten 1 en 2:

De rechtbank acht deze feiten wettig en overtuigend bewezen gelet op:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 30 oktober 2014;

 • -

  de verklaring van aangeefster [benadeelde partij 1] ter terechtzitting d.d. 29 oktober 2014;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/242, opgenomen als pagina’s 102 tot en met 123 in zaaksdossier C6;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/645, opgenomen als pagina’s 124 tot en met 142 in zaaksdossier C6;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/115, opgenomen als pagina’s 187 tot en met 200 in zaaksdossier C6;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL038S 2010080940, opgenomen als pagina’s 263 tot en met 268 in zaaksdossier C6;

 • -

  het proces-verbaal van aangifte, nummer PL038S 2010080940-4 opgenomen als pagina’s 269 tot en met 303 in zaaksdossier C6;

 • -

  het proces-verbaal van verhoor, nummer PL27RR/11-012385/543 opgenomen als pagina’s 307 tot en met 358 in zaaksdossier C6.

Feit 3:

De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 30 oktober 2014;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/372, opgenomen als pagina’s 26 tot en met 73 in zaaksdossier C5;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/379, opgenomen als pagina’s 74 tot en met 120 in zaaksdossier C5;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/373, opgenomen als pagina’s 139 tot en met 171 in zaaksdossier C5;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/375, opgenomen als pagina’s 209 tot en met 238 in zaaksdossier C5;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen, nummer PL27RR/10-037691/380, opgenomen als pagina’s 239 tot en met 246 in zaaksdossier C5.

De rechtbank volstaat met deze opsomming van de bewijsmiddelen, omdat verdachte deze feiten heeft bekend en de situatie van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering zich voordoet.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

zij in of omstreeks de periode van 01 januari 2008 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- (een) ander(en), te weten de vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5], door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die

zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar [Alias 1]'s, althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5], seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of

[Alias 5] vanuit Nigeria naar/in Nederland, althans Europa, overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of haar (vervolgens) ondergebracht in verdachtes woning, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen en die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in de sexclub [naam sexclub] te werk gesteld als prostituee en/of aldaar als prostituee laten werken en/of voor die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] een werkplek geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] van haar en/of haar mededader(s) afhankelijk gemaakt door die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] een schijnhuwelijk te laten aangaan en/of door die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in de prostitutie te brengen en/of te laten brengen teneinde een schuld van 45.000 euro, in elk geval een schuld van een aanzienlijk bedrag in euro’s van die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] aan verdachte en/of haar mededader(s) te laten afbetalen, zijnde de schuld die door verdachte en/of verdachtes mededader(s) aan die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] was opgelegd als zijnde de kosten die door verdachte en/of verdachtes mededader(s) was/waren gemaakt om die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] van Nigeria naar Nederland te laten reizen/overkomen en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] ingeperkt en/of laten inperken en/of die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke en/of kwetsbare positie gebracht/gehouden en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande dwang en/of (aldus) in een zodanige (financiële) situatie gebracht en (aldus) volkomen afhankelijk gemaakt van verdachte en/of verdachtes mededader(s) dat het voor haar niet meer mogelijk of nagenoeg onmogelijk was om zich te onttrekken en/of te verzetten tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of

-(het) door die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk afgenomen en/of onder zich genomen/gehouden en/of door die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke en kwetsbare positie gebracht/gehouden;

2.

zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een persoon van Nigeriaanse nationaliteit, te weten de vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5]

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft terwijl zij verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar onder meer:

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] onderdak verleend en/of

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met die bovengenoemde persoon en/of één of meer andere personen over de wijze van vervoer en/of de inreis in Nederland en/of

- de toegang en/of verblijf van die bovengenoemde persoon geregeld en/of georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd en/of op één of andere wijze de financiële kant van het transport en/of het verblijf van de personen geregeld;

3.

zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen, gemeente Staphorst, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om een ander, te weten [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7], behulpzaam te zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland, of haar daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang wederrechtelijk was, het navolgende heeft gedaan:

verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met een of meer medeverdachten en/of die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer van die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] en/of

- een bankpasje en/of een ziekenhuispasje en/of één of meer (andere) passen naar Nigeria gezonden alwaar die pas(sen) door die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] kon(den) worden gebruikt tijdens de reis en/of de toegang tot Nederland,

- en/of een op haar naam gesteld (Spaans) verblijfsdocument ter beschikking heeft gesteld aan die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7],

terwijl de verdere uitvoering van genoemd misdrijf niet is voltooid.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1.

MENSENHANDEL, GEPLEEGD DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN;

2.

MENSENSMOKKEL, IN VERENIGING BEGAAN DOOR MEERDERE PERSONEN

EN

EEN ANDER UIT WINSTBEJAG BEHULPZAAM ZIJN BIJ HET ZICH VERSCHAFFEN VAN VERBLIJF IN NEDERLAND, OF HEM DAARTOE GELEGENHEID, MIDDELEN OF INLICHTINGEN VERSCHAFFEN, TERWIJL HIJ WEET OF ERNSTIGE REDENEN HEEFT TE VERMOEDEN DAT DAT VERBLIJF WEDERRECHTELIJK IS, IN VERENIGING BEGAAN DOOR MEERDERE PERSONEN;

3.

POGING TOT MENSENSMOKKEL, IN VERENIGING BEGAAN DOOR MEERDERE PERSONEN.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, samen met haar medeverdachten, schuldig gemaakt aan mensenhandel, mensensmokkel en een poging tot mensensmokkel. Zij heeft het slachtoffer [benadeelde partij 1] vanuit Nigeria overgebracht naar Nederland en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting. Verdachte heeft het slachtoffer in de prostitutie gebracht teneinde haar een schuld (bestaande uit de vermeende kosten van haar reis naar Nederland) van een aanzienlijk bedrag aan verdachte en haar medeverdachte(n) te laten betalen. Het slachtoffer heeft hiertoe gedurende meer dan een jaar in de prostitutie gewerkt en bijna al haar verdiensten bij verdachte ingeleverd.

Voorts heeft verdachte met haar medeverdachten nog een poging ondernomen om een tweede persoon, te weten [benadeelde partij 2], naar Nederland te smokkelen. Ter terechtzitting heeft verdachte deze feiten bekend.

Dergelijk handelen is strafbaar gesteld om tegen te gaan dat personen, door de vaak erbarmelijke omstandigheden in hun vaderland, in een voor hen onbekend land worden uitgebuit, bijvoorbeeld in de prostitutie. Doordat deze personen meestal weinig mensen in het voor hen vreemde land kennen, zij de taal niet spreken en onbekend zijn met wet- en regelgeving kunnen zij eenvoudig ten prooi vallen aan mensen die misbruik maken van hun kwetsbare positie. Dat de omstandigheden die zij ontvluchten dermate slecht zijn dat deze personen mogelijk voor lief nemen of zich bewust blind houden voor het risico dat zij zullen worden uitgebuit, doet aan de ernst van het misbruik niet af.

Naar het oordeel van de rechtbank verdient mensenhandel een forse bestraffing, gelet op de inbreuk die daarbij wordt gemaakt op fundamentele rechten als de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid. Mensenhandel is een zeer vergaande manier van uitbuiting waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers geheel ondergeschikt wordt gemaakt aan geldelijk gewin.

Door het handelen van verdachte en haar medeverdachte(n), zullen slachtoffers hiervan, naar de ervaring leert, nog gedurende zeer lange tijd de psychische en emotionele schade ondervinden. Uit de verklaringen van aangeefster blijkt dat dit ook bij haar het geval is.

Ten aanzien van mensensmokkel geldt dat dit het overheidsbeleid aangaande bestrijding van illegaal verblijf in Nederland doorkruist en ook in ernstige mate het draagvlak om asielzoekers / politieke vluchtelingen ruimhartig op te vangen, ondermijnt. Daarom zijn deze, door verdachte begane strafbare feiten, ernstige feiten die een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zonder meer rechtvaardigen.

De rechtbank houdt bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen vrijheidsstraf rekening met de omstandigheden die verdachte tot haar handelen hebben gebracht. Verdachte stelt dat zij onder zware druk stond van haar familie in Nigeria om geld voor hen te genereren en dat zij in dit verband ook zelf noodgedwongen in de prostitutie werkzaam is (geweest). Hiertegenover staat dat de verdachte ook heeft verklaard dat de overkomst van een tweede familielid naar Europa (slachtoffer [benadeelde partij 1]) de druk op haarzelf om geld te verdienen zou verlichten. Bovendien heeft verdachte het niet bij één persoon gelaten, maar heeft zij een tweede maal gepoogd een meisje naar Nederland te smokkelen. De rechtbank rekent dit verdachte aan, temeer nu verdachte, door (te pogen) de slachtoffers te smokkelen om ze daarna in de prostitutie te brengen, hen bloot zou stellen aan iets wat zij zelf had meegemaakt en als zeer zwaar heeft ervaren, zoals zij ter zitting heeft verklaard.

Anders dan de verdediging heeft gesteld is de rol van verdachte mede een sturende rol geweest. Zo blijkt uit - onder meer - de tapgesprekken dat zij aanwijzingen gaf over hoe het slachtoffer dat gesmokkeld zou worden eruit moest zien en blijkt uit telefoongesprekken die hebben plaatsgehad nadat de overkomst van [benadeelde partij 2] is mislukt, dat verdachte een groot financieel belang had bij dit strafbare feit.

De rechtbank stelt daarom vast dat verdachte ten aanzien van de onderhavige feiten een sturende rol heeft gehad en dat zij een substantieel aandeel had in de feiten.

De rechtbank heeft acht geslagen op het op naam van verdachte gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 7 februari 2014, waaruit blijkt dat zij niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Ten slotte stelt de rechtbank in het kader van de strafoplegging vast dat de redelijke termijn in deze zaak is overschreden. De rechtbank zal daarmee rekening houden bij het opleggen van de straf.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [benadeelde partij 1] ([benadeelde partij 1]), domicilie kiezende ten kantore van haar gemachtigde mr. U.H. Hansma, Kraneweg 47, 9718 JG Groningen, ter zake van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 52.567,- ter zake van materiële schade en een bedrag van € 12.500,- ter zake van immateriële schade.

Materiele schade
De rechtbank stelt ten aanzien van de materiële schade vast dat door de benadeelde partij een bedrag van € 7.200,- wordt gevorderd voor door de benadeelde partij maandelijks verrichte betalingen ten behoeve van een verblijfsdocument dat de benadeelde partij heeft gebruikt. Deze betalingen geschiedden niet aan verdachte en dit verblijfsdocument was ook van een andere persoon dan verdachte. Daarom zal dit gedeelte van de vordering worden afgewezen.

Ten aanzien van het resterende (materiële) deel van de vordering stelt de rechtbank het volgende vast. De benadeelde partij vordert € 45.367,- ter zake van aan verdachte afgedragen inkomsten. De rechtbank stelt vast dat dit bedrag is gebaseerd op de door de benadeelde partij in haar agenda genoteerde inkomsten. De rechtbank stelt echter eveneens vast dat uit getapte telefoongesprekken van verdachte blijkt dat zij € 30.000,- heeft betaald voor de overkomst van het slachtoffer (de benadeelde partij) naar Nederland (zie pagina 78 van het dossier C6). De rechtbank is van oordeel dat laatstgenoemd bedrag in ieder geval door de benadeelde partij aan verdachte is afgedragen en zal dit bedrag toewijzen. Ten aanzien van het resterende bedrag, te weten €15.367,-, is de rechtbank van oordeel dat weliswaar uit de notities in de agenda van de benadeelde partij blijkt dat dit bedrag door de benadeelde partij is verdiend; echter zou, gelet op de betwisting van verdachte, de beantwoording van de vraag of de benadeelde partij (ook) op dit restbedrag aanspraak kan maken, tot een onevenredige belasting van het strafgeding leiden. De benadeelde partij zal voor dit deel van de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Immateriële schade
Ten slotte is vast komen te staan dat aan de benadeelde partij door de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. De rechtbank ziet geen redenen om het gevraagde bedrag te matigen, gelet op de aard en de duur van het feit en de gevolgen die het heeft gehad voor de benadeelde partij.

Die schade zal naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 12.500,-, zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen.

Nu de verdachte de strafbare feiten ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededaders de benadeelde partij betalen, is de verdachte (in zoverre) jegens de benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

Omdat de vordering van de benadeelde partij (in overwegende mate) zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op € 1.788,-, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24c, 36f, 45, 57, 197a en 273f van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 12 (twaalf) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarde:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] ([benadeelde partij 1]), domicilie kiezende ten kantore van haar gemachtigde mr. U.H. Hansma, Kraneweg 47, 9718 JG Groningen, toe tot een bedrag van € 42.500,- , bestaande uit € 30.000,- ter zake van materiële schade en € 12.500,- ter zake van immateriële schade, en veroordeelt de verdachte dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat indien en voor zover haar mededaders betalen de verdachte (in zoverre) van deze verplichting is bevrijd;

wijst af het door de benadeelde partij ter zake van “maandelijkse betalingen voor gebruik verblijfsdocument” gevorderde bedrag van € 7.200,-;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering;

wijst af het door de benadeelde partij meer of anders gevorderde;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op € 1.788,-;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 42.500,- (hoofdsom tweeënveertigduizend vijfhonderd euro);

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 42.500,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 247 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door verdachtes mededaders, tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P. Joele, voorzitter,

mr. M. van Kuilenburg en C.M.A.T. van der Geest, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.J. den Besten, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 27 november 2014.

Bijlage

TEKST GEWIJZIGDE NADER OMSCHREVEN TENLASTELEGGING.

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

zij in of omstreeks de periode van 01 januari 2008 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- ( een) ander(en), te weten de vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende, ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die

zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] en/of

- die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) perso(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] heeft/hebben, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar [Alias 1]'s, althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5], seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) toen aldaar

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of

[Alias 5] vanuit Nigeria naar/in Nederland, althans Europa, overgebracht/vervoerd of laten overbrengen/vervoeren en/of haar (vervolgens) ondergebracht in verdachtes woning, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen en die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in de sexclub [naam sexclub] te werk gesteld als prostituee en/of aldaar als prostituee laten werken en/of voor die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] een werkplek geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] van haar en/of haar mededader(s) afhankelijk gemaakt door die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] een schijnhuwelijk te laten aangaan en/of door die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] in de prostitutie te brengen en/of te laten brengen teneinde een schuld van 45.000 euro, in elk geval een schuld van een aanzienlijk bedrag in euro’s van die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] aan verdachte en/of haar mededader(s) te laten afbetalen, zijnde de schuld die door verdachte en/of verdachtes mededader(s) aan die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] was opgelegd als zijnde de kosten die door verdachte en/of verdachtes mededader(s) was/waren gemaakt om die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] van Nigeria naar Nederland te laten reizen/overkomen en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] ingeperkt en/of laten inperken en/of die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke en/of kwetsbare positie gebracht/gehouden en/of in (een) positie/situatie(s) gebracht waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande dwang en/of (aldus) in een zodanige (financiële) situatie gebracht en (aldus) volkomen afhankelijk gemaakt van verdachte en/of verdachtes mededader(s) dat het voor haar niet meer mogelijk of nagenoeg onmogelijk was om zich te onttrekken en/of te verzetten tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s) en/of

-(het) door die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] met/in de prostitutie verdiend geld geheel of gedeeltelijk afgenomen en/of onder zich genomen/gehouden en/of door die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededaders, afhankelijke en kwetsbare positie gebracht/gehouden;

2.

zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen in de gemeente Staphorst, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een persoon van Nigeriaanse nationaliteit, te weten de vrouw [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5]

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft terwijl zij verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededaders toen aldaar onder meer:

- die [Alias 1], althans [benadeelde partij 1], in elk geval een persoon zich aldus noemende ook genaamd [Alias 2] en/of [Alias 3] en/of [Alias 4] en/of [Alias 5] onderdak verleend en/of

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met die bovengenoemde persoon en/of één of meer andere personen over de wijze van vervoer en/of de inreis in Nederland en/of

- de toegang en/of verblijf van die bovengenoemde persoon geregeld en/of georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd en/of op één of andere wijze de financiële kant van het transport en/of het verblijf van de personen geregeld;

3.

zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 22 februari 2011 te Rouveen, gemeente Staphorst, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om een ander, te weten [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7], behulpzaam te zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland, of haar daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang wederrechtelijk was, het navolgende heeft gedaan:

verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met een of meer medeverdachten en/of die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer van die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] en/of

- een bankpasje en/of een ziekenhuispasje en/of één of meer (andere) passen naar Nigeria gezonden alwaar die pas(sen) door die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7] kon(den) worden gebruikt tijdens de reis en/of de toegang tot Nederland,

- en/of een op haar naam gesteld (Spaans) verblijfsdocument ter beschikking heeft gesteld aan die [benadeelde partij 2], althans een persoon zich noemende [Alias 6] (fonetisch) en/of [Alias 7],

terwijl de verdere uitvoering van genoemd misdrijf niet is voltooid.