Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:9388

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-11-2014
Datum publicatie
18-11-2014
Zaaknummer
10/710012-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De eerste vraag die de rechtbank voor een bewezenverklaring van het ten laste gelegde ‘seksueel corrumperen van een minderjarige’ moet beantwoorden is of er onder de gegeven omstandigheden sprake is geweest van het ‘ontuchtig oogmerk’ in de zin van artikel 248d van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 248d Sr is van dit ‘ontuchtig oogmerk’ sprake als de verdachte voor zijn eigen seksueel gerief een jeugdige aanwezig laat zijn bij seksuele handelingen, dan wel indien de verdachte beoogt daardoor het kind zodanig te beïnvloeden dat dit in de toekomst eerder geneigd zou zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Met het verrichten van SM-handelingen in het bijzijn van de jonge kinderen hebben verdachte en de medeverdachte, ongeacht hun bedoelingen hiermee, een sociaal-ethische norm overtreden. Kinderen zouden niet met zulke handelingen van volwassenen moeten worden geconfronteerd. Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte dit deed ter bevordering van zijn seksuele gerief, dan wel met de bedoeling de kinderen zodanig te beïnvloeden dat deze in de toekomst eerder geneigd zouden zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/710012-14

Datum uitspraak: 13 november 2014

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres en woonplaats],

raadsman mr. M. Jansen, advocaat te Spijkenisse.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 30 oktober 2014.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. S.S. Hensels-van Straaten heeft gerekwireerd tot:

- vrijspraak van het onder 2 ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden met aftrek van voorarrest, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland, waaronder een behandeling bij het Dok;

- oplegging van een taakstraf voor de duur van 60 (zestig) uur, te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis als de taakstraf niet naar behoren is verricht.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

Feit 1

De eerste vraag die de rechtbank voor een bewezenverklaring van het ten laste gelegde ‘seksueel corrumperen van een minderjarige’ moet beantwoorden is of er onder de gegeven omstandigheden sprake is geweest van het ‘ontuchtig oogmerk’ in de zin van artikel 248d van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Artikel 248d Sr stelt strafbaar het een kind met ontuchtig oogmerk ertoe bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen. Dit artikel betreft een uitbreiding van de strafbaarstelling van schennis van de eerbaarheid, als bedoeld in artikel 239 Sr, met name ten aanzien van het aanschouwen van seksuele handelingen waarbij een kind na uitnodiging vrijwillig tegenwoordig is. Het strekt tot bescherming van het kind tegen schadelijke invloeden op de persoonlijke en seksuele ontwikkeling. Blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 248d Sr is van dit ‘ontuchtig oogmerk’ sprake als de verdachte voor zijn eigen seksueel gerief een jeugdige aanwezig laat zijn bij seksuele handelingen , dan wel indien de verdachte beoogt daardoor het kind zodanig te beïnvloeden dat dit in de toekomst eerder geneigd zou zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Dochter en zoon (destijds 13 en 10 jaar oud) van de vriendin van verdachte hebben beiden verklaard over de SM-handelingen die hun moeder en haar vriend (verdachte) hebben verricht in hun bijzijn. Verdachte heeft van een groot deel van deze handelingen verklaard dat hij die, met zijn vriendin, in het bijzijn van de kinderen heeft verricht. Het ging onder andere om:

- het naakt ondersteboven aan het plafond in de takels hangen;

- het naakt aan kettingen en in de handboeien, met een bal in de mond, op de grond zitten en uit een hondenbak eten;

- het zich met een zweep tegen het naakte lichaam laten slaan.

Met het verrichten van deze handelingen in het bijzijn van de jonge kinderen van zijn vriendin hebben verdachte en zijn medeverdachte, ongeacht hun bedoelingen hiermee, een sociaal-ethische norm overtreden. Kinderen zouden niet met zulke handelingen van volwassenen moeten worden geconfronteerd. Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte dit deed ter bevordering van zijn seksuele gerief, dan wel met de bedoeling de kinderen zodanig te beïnvloeden dat deze in de toekomst eerder geneigd zouden zijn in te stemmen met het ondergaan van ontuchtige handelingen.

De verklaring van de dochter, dat moeder tegen haar heeft gezegd, dat als ze zestien was ze maar een keer mee moest gaan naar een SM-club, vindt onvoldoende steun in het dossier. Bovendien kan, naar het oordeel van de rechtbank, daaruit niet worden afgeleid dat de (mede)verdachte hiermee het oogmerk had om in de toekomst ontuchtige handelingen met de kinderen te plegen.

Verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde.

Gelet op het voorgaande behoeft het overige verweer van de verdediging geen bespreking.

Feit 2

De rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat dit feit heeft plaatsgevonden.

Aangezien de officier van justitie en de raadsman zich op hetzelfde standpunt hebben gesteld, behoeft dit oordeel van de rechtbank geen nadere motivering.

Verdachte wordt ook van dit feit vrijgesproken.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.A.C. Prins, voorzitter,

en mrs. G.M. Munnichs en M.C. Snel- van den Hout, rechters,

in tegenwoordigheid van L. Koppenaal, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 november 2014.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 13 november 2014:

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij, in of omstreeks de periode van 1 juni 2012 tot en met 16 juni 2013 te

Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, meermalen, althans

eenmaal, een of meer perso(o)n(en) van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden

dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, te weten [slachtoffer 1] (geboren [geboortedatum 1] 1999) en/of [slachtoffer 2] (geboren

[geboortedatum 2] 2002), met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele

handelingen, door: - in het bijzijn en/of in de directe nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] naakt ondersteboven aan het plafond en/of in de takels te (doen) hangen en/of - in het bijzijn en/of in de directe nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] naakt aan (een) ketting(en) en/of in de handboeien, met een bal in de mond, op de grond te zitten en/of uit een hondenbak te eten en/of - in het bijzijn en/of in de directe nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] zich met een zweep tegen het naakte lichaam en/of de naakte penis te (laten) slaan en/of - die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] met een zweep tegen zijn, verdachtes, naakte lichaam en/of penis te (laten) slaan en/of - die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de katrol (waarin hij, verdachte, naakt hing) te laten bedienen;

2.

hij, in of omstreeks de periode van 1 juni 2012 tot en met 16 juni 2013 te

Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, meermalen, althans

eenmaal, een of meer perso(o)n(en) van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden

dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, te weten [slachtoffer 2] (geboren [geboortedatum 2] 2002), opzettelijk heeft bewogen om door misbruik van uit feitelijke verhoudingen

voortvloeiend overwicht, bestaande dat overwicht hieruit: - dat hij, verdachte, de partner is van de moeder van die [slachtoffer 2] en/of - dat hij, verdachte, ouder is dan die [slachtoffer 2], waarbij verdachte die [slachtoffer 2] opzettelijk heeft bewogen tot het plegen

van ontuchtige handelingen en/of het dulden van ontuchtige handelingen,

bestaande uit het door: die [slachtoffer 2] met een zweep tegen zijn, verdachtes, naakte lichaam en/of

penis te laten slaan (terwijl hij, verdachte, naakt ondersteboven aan het

plafond en/of in de takels hing); U dient er rekening mee te houden dat degene die rechtstreeks schade heeft

geleden door een op deze dagvaarding vermeld strafbaar feit, zich terzake van

zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij kan voegen in het

Strafproces. Conform het bepaalde in artikel 51 b van het Wetboek van

Strafvordering is het mogelijk dat de vordering later schriftelijk, namelijk

voor de aanvang van de terechtzitting, dan wel mondeling tijdens de

terechtzitting wordt ingediend. Indien thans aan het openbaar ministerie

bekend is of benadeelde partij zich heeft gevoegd, treft u de inhoud van diens vordering en de daarbij vermelde gronden op deze dagvaarding aan.